Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KREV 8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty funkce: 1. Respirační 2. Nutriční 3. Exkretorická 4. Homeostatická a) voda, ionty, pH b) teplota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KREV 8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty funkce: 1. Respirační 2. Nutriční 3. Exkretorická 4. Homeostatická a) voda, ionty, pH b) teplota."— Transkript prezentace:

1 KREV 8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty funkce: 1. Respirační 2. Nutriční 3. Exkretorická 4. Homeostatická a) voda, ionty, pH b) teplota 5. Chemická regulace 6. Imunitní Formované elementy + plazma

2 Viskozita plazma + hematokrit suspenzní stabilita elektrostatické odpuzování x můstky (proteiny) Přenašeče Specifické teplo, konduktivita, skupenské teplo Buňky, protilátky, komplement

3 KREV – PLAZMA – SÉRUM PLAZMA Voda Proteiny – onkotický tlak, pH, hemostáza, imunita, transport, zdroj AMK elektroforéza albumin, globuliny, fibrinogen, koagulační faktory, lipopro- teiny, haptoglobiny, transferrin Organické látky – živiny, vitaminy, cholesterol, odpadní látky, hormony Elektrolyty – Na, K, Cl, HCO 3, PO 4, Ca Plyny – O 2, CO 2, N 2

4 FORMOVANÉ ELEMENTY erytrocyty, leukocyty, trombocyty kmenové buňky (klidová, proliferující) prekurzor kolonie zvýšený vstup kmenových bb, zkrácený cyklus, kombinace hematopoetické mikroprostředí: mikrocirkulace fibrocyty, adipocyty, makrofágy, T- lymfocyty růstové a regulační faktory: kolonie stimulující ff, interleukiny, chemokiny Kmenové bb (myeloidně-lymfoidní, myeloidní, lymfoidní) Progenitorové bb. (krátkodobá sebeobnova) Prekurzory krevních bb. CFU-E, CFU-G, CFU-M, CFU-Meg

5 ERYTROCYTY – bezjaderné bb, 95% sušiny Hb, tvar, antigeny Tvorba Ery (erytropoéza) multipotentní (pluripotentní, totipotentní) kmenové bb unipotentní (progenitor) EPO HIF EPO apoptóza progenitorů Ery řady proerytroblast bazofilní erytroblast syntéza Hb polychromatofilní erytroblast syntéza DNA ortochromní erytroblast (normoblast) ztráta jádra retikulocyt ztráta ribosomů, mRNA, mitochondrií, trahsferinových rec. erytrocyt

6 regulace tvorby Ery játra ledviny HIF EPO Dřeň Ery koncentrace Hb objem plazmy Ox Red Hb plíce O 2 v atmosféře CO 2 afinita Hb k O 2 2,3 DPG renální aa. hormony ztráty

7 Hb – 135 –170 g/l typy A, F, disociační křivka Metabolismus Ery - tvar, deformabilita - iontové pumpy - hem ve ferroformě - ochrana před oxidačním poškozením nemají mitochondrie glykolýza karboanhydráza G G-6P NADP GSH H 2 O + CO 2 H + + HCO 3 - F-6P NADPH GSSG F –1,6 P glutation NAD G – 3P kys. glutamová NADH 1,3 DPG difosfogycerát mutáza 2,3 DPG 3 PG difosfoglycerát fosfatáza

8 Rozpad Ery stárnutí rigidita membrány sférocyt CO 2 Fe transferrin bilirubin AMK RES Hb bilirubinglukuronid urobilin sterkobilin

9 ANEMIE hypoplastické, aplastické mikrocytární hypochromní sideropenní normocytární normochromní thalasémie makrocytární hyperchromní perniciózní infiltrace dřeně léky hemoragické hemolytické akutní krvácení itrakorpuskulární (hereditární chronické krvácení sferocytóza, srpkovitá) extrakorpuskulární (hyperslenismus) POLYGLOBULIE

10 Myeloidní unipotentní progenitor Promyeloblast Promegakaryoblast Prolymfoblast Myeloblast Monoblast granulocyty monocyty destičky B-lymfpcyt žírné bb osteoklasty T-lymfocyt Vývoj Věk Leukocyty (tis) Neutrofily (%) Lymfocyty (%) pupečník 18 60 30 3 měs. 12 30 60 6 měs.- 6 let 10 45 48 12 let 8 55 35

11 LEUKOCYTY - 7 x 10 9 /l % neutrofilní 50 – 70 O 2 O 2 - H 2 O 2 OH eozinofilní 1 – 4 granulocyty bazofilní < 1 monocyty 2 – 8 chemotaxe, sekrece, adheze, diapedéza, fagocytóza, ROS (NADPH oxidáza, myeloperoxidáza), proteázy lymfocyty 20 – 40 T - helper/inducer - paměťové - supressorové - cytotoxické - K - N K B - plazmatické - paměťové NADPH NADP

12 TROMBOCYTY 250 x 10 9 /l 2 – 4 u mikrotubuly, receptory pro kolagen, aktin + myozin, denzní granula (ADP, serotin), α granula (PDGF, PAF) HEMOSTÁZA: 1) cévy – vazokonstrikce (cévní stěna, serotonin, tromboxan A 2 ) 2) destičky - adheze (receptory, von Willebrandův f.) - změna tvaru - agregace ADP zátka granula TXA 2 vazokonstrikce

13 3) srážení HMWK, LMWK kininy zánět komplement vnější - tromboplastin vnitřní – XII, kallikrein tkáňový aktivátor protrombin trombin plazmin plazminogen streptokináza fibrinogen fibrin stabilní fibrin degradační produkty Poruchy: krvácivé stavy, poruchy srážení konsumpční koagulopatie


Stáhnout ppt "KREV 8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty funkce: 1. Respirační 2. Nutriční 3. Exkretorická 4. Homeostatická a) voda, ionty, pH b) teplota."

Podobné prezentace


Reklamy Google