Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty"— Transkript prezentace:

1 8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty
KREV 8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty funkce: 1. Respirační 2. Nutriční 3. Exkretorická 4. Homeostatická a) voda, ionty, pH b) teplota 5. Chemická regulace 6. Imunitní Formované elementy + plazma

2 Specifické teplo, konduktivita, skupenské teplo
Viskozita plazma + hematokrit suspenzní stabilita elektrostatické odpuzování x můstky (proteiny) Přenašeče Specifické teplo, konduktivita, skupenské teplo Buňky, protilátky, komplement

3 PLAZMA KREV – PLAZMA – SÉRUM Voda
Proteiny – onkotický tlak, pH, hemostáza, imunita, transport, zdroj AMK elektroforéza albumin, globuliny, fibrinogen, koagulační faktory, lipopro- teiny, haptoglobiny, transferrin Organické látky – živiny, vitaminy, cholesterol, odpadní látky, hormony Elektrolyty – Na, K, Cl, HCO3, PO4, Ca Plyny – O2, CO2, N2

4 FORMOVANÉ ELEMENTY erytrocyty, leukocyty, trombocyty kmenové buňky (klidová, proliferující) prekurzor kolonie zvýšený vstup kmenových bb, zkrácený cyklus, kombinace hematopoetické mikroprostředí: mikrocirkulace fibrocyty, adipocyty, makrofágy, T- lymfocyty růstové a regulační faktory: kolonie stimulující ff, interleukiny, chemokiny Kmenové bb (myeloidně-lymfoidní, myeloidní, lymfoidní) Progenitorové bb. (krátkodobá sebeobnova) Prekurzory krevních bb. CFU-E, CFU-G, CFU-M, CFU-Meg

5 ERYTROCYTY – bezjaderné bb, 95% sušiny Hb, tvar, antigeny
Tvorba Ery (erytropoéza) multipotentní (pluripotentní, totipotentní) kmenové bb unipotentní (progenitor) EPO HIF EPO apoptóza progenitorů Ery řady proerytroblast bazofilní erytroblast syntéza Hb polychromatofilní erytroblast syntéza DNA ortochromní erytroblast (normoblast) ztráta jádra retikulocyt ztráta ribosomů, mRNA, mitochondrií, trahsferinových rec. erytrocyt

6 regulace tvorby Ery afinita Hb k O2 2,3 DPG renální aa. plíce O2 v atmosféře CO2 Ox Red Hb játra ledviny koncentrace Hb HIF EPO objem plazmy Ery hormony Dřeň ztráty

7 Metabolismus Ery - tvar, deformabilita
Hb – 135 –170 g/l typy A, F, disociační křivka Metabolismus Ery - tvar, deformabilita - iontové pumpy - hem ve ferroformě - ochrana před oxidačním poškozením nemají mitochondrie glykolýza karboanhydráza G G-6P NADP GSH H2O + CO H+ + HCO3- F-6P NADPH GSSG F –1,6 P glutation NAD G – 3P kys. glutamová NADH ,3 DPG difosfogycerát mutáza 2,3 DPG 3 PG difosfoglycerát fosfatáza

8 Rozpad Ery stárnutí rigidita membrány sférocyt CO2 Fe transferrin bilirubin AMK bilirubinglukuronid RES Hb urobilin sterkobilin

9 ANEMIE hypoplastické, aplastické mikrocytární hypochromní sideropenní normocytární normochromní thalasémie makrocytární hyperchromní perniciózní infiltrace dřeně léky hemoragické hemolytické akutní krvácení itrakorpuskulární (hereditární chronické krvácení sferocytóza, srpkovitá) extrakorpuskulární (hyperslenismus) POLYGLOBULIE

10 Vývoj Myeloidní unipotentní progenitor
Promyeloblast Promegakaryoblast Prolymfoblast Myeloblast Monoblast granulocyty monocyty destičky B-lymfpcyt žírné bb osteoklasty T-lymfocyt Vývoj Věk Leukocyty (tis) Neutrofily (%) Lymfocyty (%) pupečník 3 měs 6 měs.- 6 let 12 let

11 % neutrofilní 50 – 70 O2 O 2- H2O2 OH eozinofilní 1 – 4 granulocyty
LEUKOCYTY x 109/l % neutrofilní – O O H2O OH eozinofilní – granulocyty bazofilní < 1 monocyty – 8 chemotaxe, sekrece, adheze, diapedéza, fagocytóza, ROS (NADPH oxidáza, myeloperoxidáza), proteázy lymfocyty – 40 T - helper/inducer paměťové - supressorové - cytotoxické K - N K B - plazmatické paměťové NADPH NADP

12 TROMBOCYTY x 109/l 2 – 4 u mikrotubuly, receptory pro kolagen, aktin + myozin, denzní granula (ADP, serotin), α granula (PDGF, PAF) HEMOSTÁZA: 1) cévy – vazokonstrikce (cévní stěna, serotonin, tromboxan A2) 2) destičky - adheze (receptory, von Willebrandův f.) - změna tvaru - agregace ADP zátka granula TXA2 vazokonstrikce

13 3) srážení HMWK, LMWK kininy zánět komplement vnější - tromboplastin vnitřní – XII, kallikrein tkáňový aktivátor protrombin trombin plazmin plazminogen streptokináza fibrinogen fibrin stabilní fibrin degradační produkty Poruchy: krvácivé stavy, poruchy srážení konsumpční koagulopatie


Stáhnout ppt "8% váhy, 5-6 l, transportní médium, tekutina x ztráty"

Podobné prezentace


Reklamy Google