Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s vývojem hospodářství České republiky  Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s vývojem hospodářství České republiky  Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti."— Transkript prezentace:

1 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s vývojem hospodářství České republiky  Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti z nižších ročníků.  Je určen pro předmět zeměpis, 8. ročník.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Zeměpis naší vlasti: Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-86034-85-0

2 Česká republika Hospodářství Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 Struktura hospodářství Primární sektor Zemědělství lesnictví, rybolov Sekundární sektor Průmysl stavebnictví Terciární sektor Služby výrobní a nevýrobní Kvartérní sektor Věda, výzkum, IT technologie Hospodářské sektory

4 Vývojové etapy hospodářství ČR Od 20. st. do začátku 2. sv. války ČR nejprůmyslovější část Rakouska – Uherska, srovnatelná s vyspělými zeměmi světa 1948-1989 výrazné zaostávání hospodářství za ostatními vyspělými státy světa Po roce 1989 přeměna na tržní hospodářství Současnost ČR hospodářsky vyspělá země, boj s hospodářskou krizí

5 Vývoj hospodářství ČR 1948-1989 Ústředně řízené plánování způsobilo výrazné zaostávání naší země za ostatními vyspělými státy světa. Zásahy do hospodářství ▪znárodnění průmyslu ▪násilná kolektivizace zemědělství ▪likvidace soukromého sektoru podnikání ▪zrušení konkurence ▪Všechno vlastnil stát, určoval co, kde a kolik vyrábět.

6 Vývoj hospodářství ČR 1948-1989

7 Vývoj hospodářství po roce 1989 ▪Návrat tržního hospodářství ▪Transformace, etapa přeměn s řadou problémů ▪Navrácení majetku Privatizované podniky v mld. Kč ▪Privatizace – převod státního majetku do soukromého vlastnictví ▪Zvyšování kvality výrobků, modernizace, vznik konkurence 45 333 25 121 237

8 Modernizace hospodářství po roce 1989 Železniční doprava Silniční doprava Služby Obchod

9 Vstup Česka do OECD 1995 OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj „Jakékoli bude počasí, musíme se hýbat společně.“ Cíl: ▪napomáhat ekonomickému rozvoji ▪snižovat nezaměstnanost ▪stabilizovat a rozvíjet finanční trhy ▪bojovat s korupcí Vznik: 1961 Sídlo: Paříž Složení: 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě Znak OECD

10 Vstup Česka do EU 2004 Státy Evropské unie Barevné odlišení označuje rok vstupu do EU. V roce 2013 do EU přijato Chorvatsko. (není vyznačeno). EU má v roce 2014 28 členských států.

11 Hospodářství ČR - současnost ČR – hospodářsky vyspělá země ▪Zvýšení výkonnosti celého hospodářství ▪Snížení surovinové a energetické náročnosti ▪Modernizace a zlepšení organizace výroby ▪Zlepšování stavu životního prostředí Cíl: Úkol: Na obr. vidíš budovu Zentivy a chladící věže. Co vyrábí Zentiva? Kde se používají chladící věže? TemelínZentiva

12 Úkol: Odpovídej na kontrolní otázky. 5. Jaké je současné hospodářské postavení naší země? 2. Co znamená ústředně řízené hospodářství (1948-1989)? 3. Která část hospodářství se u nás přednostně rozvíjela v době ústředně řízeného hospodářství? 4. Vysvětli význam pojmů: kolektivizace, transformace, privatizace. 1. Na které části (sektory) členíme hospodářství? Odpovědi můžeš vyhledávat v učebnici zeměpisu, na internetu, v atlase. 6. Vyměňte si názory na téma: Co je cílem současných hospodářských přeměn v naší zemi?

13 Přesmyčky Přesmyknutím hlásek dostaneš pojmy týkající se hospodářství. 1. Primární sektor hospodářství 2. Převod státního majetku do soukromého vlastnictví 5. Politický systém vládnoucí neomezenou mocí 4. Převod soukromého majetku do veřejného (státního) 3. Přeměna hospodářství po roce 1989 Zemědělství DĚLSTZEMĚVÍ PRIZACEVATI Privatizace ECAMROFSNART Transformace ÁNZRODNĚÍN Znárodnění TOLITATA Totalita 6. Přeměna soukromého zemědělství na kolektivní VIZACEKOLEKTI Kolektivizace

14 Použité zdroje Carta Unione Europea (anni di adesione).png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 21.4.2013 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Carta_Unione_Europea_%28anni_di_adesione%29.png?uselang=cs Elektrická lokomotiva Českých drah řady 140.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 18.9.2006 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Elektrick%C3%A1_lokomotiva_%C4%8Cesk%C3%BDch_drah_%C5%99ady_140.jpg Grygov, nádraží, jednotka 680.002.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 22.4.2013 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Grygov,_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,_jednotka_680.002.jpg Svatá, bývalá prodejna Jednota.jpg [x]. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23.8.2010 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Svat%C3%A1,_b%C3%BDval%C3%A1_prodejna_Jednota.jpg Olympia Brno (3).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 12.102010 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympia_Brno_%283%29.jpg Strahovský tunel1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 6.10.2005 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strahovsk%C3%BD_tunel1.jpg Herálec - Kocanda (pohled od Herálce).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23.9.2006 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Her%C3%A1lec_-_Kocanda_%28pohled_od_Her%C3%A1lce%29.JPG Zentiva.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9.12.2007 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zentiva.JPG JETE-chladici veze.jpg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 11.5.2007 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:JETE-chladici_veze.jpg

15 Použité zdroje Hlavni ukoly volebniho programu Narodni fronty 1986-1990.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 3.1.2009 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hlavni_ukoly_volebniho_programu_Narodni_fronty_1986-1990.jpg BSP 1980.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 25.5.2008 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BSP_1980.jpg Zlín (119).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7.1.2012 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zl%C3% ADn_%28119%29.jpg?uselang=cs Bata 1920's Store (interior).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20.2.2013 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Bata_1920%27s_Store_%28interior%29.jpg Albertov deska (01).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 26.9.2009 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Albertov_deska_%2801%29.jpg Privatization voucher (Czechoslovakia).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 28.8.2008 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Privatization_voucher_%28Czechoslovakia%29.JPG Voucher privatization in Czechoslovakia Graf Undertakings.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 27.4.2008 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor:Voucher_privatization_in_Czechoslovakia_Graf_Undertakings.png OECD Logo.svg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23.7.2006 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:OECD_Logo.svg Marshall Plan poster.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 15.5.2010 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marshall_Plan_poster.JPG


Stáhnout ppt "Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s vývojem hospodářství České republiky  Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google