Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika Hospodářství Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika Hospodářství Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták,"— Transkript prezentace:

1 Česká republika Hospodářství Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s vývojem hospodářství České republiky  Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti z nižších ročníků.  Je určen pro předmět zeměpis, 8. ročník.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Zeměpis naší vlasti: Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-86034-85-0

3 Struktura hospodářství Primární sektor Zemědělství lesnictví, rybolov Sekundární sektor Průmysl stavebnictví Terciární sektor Služby výrobní a nevýrobní Kvartérní sektor Věda, výzkum, IT technologie Hospodářské sektory

4 Vývojové etapy hospodářství ČR Od 20. st. do začátku 2. sv. války ČR nejprůmyslovější část Rakouska – Uherska, srovnatelná s vyspělými zeměmi světa 1948-1989 výrazné zaostávání hospodářství za ostatními vyspělými státy světa Po roce 1989 přeměna na tržní hospodářství Současnost ČR hospodářsky vyspělá země, boj s hospodářskou krizí

5 Vývoj hospodářství ČR 1948-1989 Ústředně řízené plánování způsobilo výrazné zaostávání naší země za ostatními vyspělými státy světa. Zásahy do hospodářství ▪znárodnění průmyslu ▪násilná kolektivizace zemědělství ▪likvidace soukromého sektoru podnikání ▪zrušení konkurence ▪Všechno vlastnil stát, určoval co, kde a kolik vyrábět.

6 Vývoj hospodářství ČR 1948-1989

7 Vývoj hospodářství po roce 1989 ▪Návrat tržního hospodářství ▪Transformace, etapa přeměn s řadou problémů ▪Navrácení majetku Privatizované podniky v mld. Kč ▪Privatizace – převod státního majetku do soukromého vlastnictví ▪Zvyšování kvality výrobků, modernizace, vznik konkurence 45 333 25 121 237

8 Modernizace hospodářství po roce 1989 Železniční doprava Silniční doprava Služby Obchod

9 Vstup Česka do OECD 1995 OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj „Jakékoli bude počasí, musíme se hýbat společně.“ Cíl: ▪napomáhat ekonomickému rozvoji ▪snižovat nezaměstnanost ▪stabilizovat a rozvíjet finanční trhy ▪bojovat s korupcí Vznik: 1961 Sídlo: Paříž Složení: 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě Znak OECD

10 Vstup Česka do EU 2004 Státy Evropské unie Barevné odlišení označuje rok vstupu do EU. V roce 2013 do EU přijato Chorvatsko. (není vyznačeno). EU má v roce 2013 28 členských států.

11 Hospodářství ČR - současnost ČR – hospodářsky vyspělá země ▪Zvýšení výkonnosti celého hospodářství ▪Snížení surovinové a energetické náročnosti ▪Modernizace a zlepšení organizace výroby ▪Zlepšování stavu životního prostředí Cíl: Úkol: Na obr. vidíš budovu Zentivy a chladící věže. Co vyrábí Zentiva? Kde se používají chladící věže? TemelínZentiva

12 Úkol: Odpovídej na kontrolní otázky. 5. Jaké je současné hospodářské postavení naší země? 2. Co znamená ústředně řízené hospodářství (1948-1989)? 3. Která část hospodářství se u nás přednostně rozvíjela v době ústředně řízeného hospodářství? 4. Vysvětli význam pojmů: kolektivizace, transformace, privatizace. 1. Na které části (sektory) členíme hospodářství? Odpovědi můžeš vyhledávat v učebnici zeměpisu, na internetu, v atlase. 6. Vyměňte si názory na téma: Co je cílem současných hospodářských přeměn v naší zemi?

13 Použité zdroje Carta Unione Europea (anni di adesione).png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 21.4.2013 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Carta_Unione_Europea_%28anni_di_adesione%29.png?uselang=cs Elektrická lokomotiva Českých drah řady 140.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 18.9.2006 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Elektrick%C3%A1_lokomotiva_%C4%8Cesk%C3%BDch_drah_%C5%99ady_140.jpg Grygov, nádraží, jednotka 680.002.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 22.4.2013 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:Grygov,_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,_jednotka_680.002.jpg Svatá, bývalá prodejna Jednota.jpg [x]. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23.8.2010 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Svat%C3%A1,_b%C3%BDval%C3%A1_prodejna_Jednota.jpg Olympia Brno (3).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 12.102010 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympia_Brno_%283%29.jpg Strahovský tunel1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 6.10.2005 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strahovsk%C3%BD_tunel1.jpg Herálec - Kocanda (pohled od Herálce).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23.9.2006 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Her%C3%A1lec_-_Kocanda_%28pohled_od_Her%C3%A1lce%29.JPG Zentiva.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9.12.2007 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zentiva.JPG JETE-chladici veze.jpg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 11.5.2007 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:JETE-chladici_veze.jpg

14 Použité zdroje Hlavni ukoly volebniho programu Narodni fronty 1986-1990.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 3.1.2009 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hlavni_ukoly_volebniho_programu_Narodni_fronty_1986-1990.jpg BSP 1980.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 25.5.2008 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BSP_1980.jpg Zlín (119).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7.1.2012 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zl%C3% ADn_%28119%29.jpg?uselang=cs Bata 1920's Store (interior).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20.2.2013 [cit. 2013-08-13]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Bata_1920%27s_Store_%28interior%29.jpg Albertov deska (01).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 26.9.2009 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Albertov_deska_%2801%29.jpg Privatization voucher (Czechoslovakia).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 28.8.2008 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Privatization_voucher_%28Czechoslovakia%29.JPG Voucher privatization in Czechoslovakia Graf Undertakings.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 27.4.2008 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor:Voucher_privatization_in_Czechoslovakia_Graf_Undertakings.png OECD Logo.svg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23.7.2006 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/ Soubor:OECD_Logo.svg Marshall Plan poster.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 15.5.2010 [cit. 2013-08-14]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marshall_Plan_poster.JPG


Stáhnout ppt "Česká republika Hospodářství Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták,"

Podobné prezentace


Reklamy Google