Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství Autor: Mgr. Miluše Šafářová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s vývojem hospodářství České republiky Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti z nižších ročníků. Je určen pro předmět zeměpis, 8. ročník. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: Zeměpis naší vlasti: Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., ISBN

3 Struktura hospodářství
Hospodářské sektory Primární sektor Zemědělství lesnictví, rybolov Sekundární sektor Průmysl stavebnictví Terciární sektor Služby výrobní a nevýrobní Kvartérní sektor Věda, výzkum, IT technologie

4 Vývojové etapy hospodářství ČR
Od 20. st. do začátku 2. sv. války ČR nejprůmyslovější část Rakouska – Uherska, srovnatelná s vyspělými zeměmi světa výrazné zaostávání hospodářství za ostatními vyspělými státy světa Po roce přeměna na tržní hospodářství Současnost ČR hospodářsky vyspělá země, boj s hospodářskou krizí

5 Vývoj hospodářství ČR 1948-1989
Ústředně řízené plánování způsobilo výrazné zaostávání naší země za ostatními vyspělými státy světa. Zásahy do hospodářství znárodnění průmyslu násilná kolektivizace zemědělství likvidace soukromého sektoru podnikání zrušení konkurence Všechno vlastnil stát, určoval co, kde a kolik vyrábět.

6 Vývoj hospodářství ČR 1948-1989
Zemědělství Průmysl Služby Doprava Přechod k zemědělské velkovýrobě Rozvoj těžkého průmyslu Snížena úloha a funkce všech služeb Opoždění výstavby dálnic, obchvatů Živočišná výroba převládá nad rostlinnou Zvýšená těžba a dovoz surovin Řídká obchodní síť Opoždění modernizace dopravního parku Pokles výměry zemědělské půdy Zvýšená spotřeba energie Nízká úroveň vybavení, sortimentu Zvýšené používání umělých hnojiv Zhoršení životního prostředí

7 Vývoj hospodářství po roce 1989
Návrat tržního hospodářství Transformace, etapa přeměn s řadou problémů Navrácení majetku Zvyšování kvality výrobků, modernizace, vznik konkurence 45 333 25 121 Privatizace – převod státního majetku do soukromého vlastnictví 237 Privatizované podniky v mld. Kč

8 Modernizace hospodářství po roce 1989
Železniční doprava Silniční doprava Služby Obchod

9 „Jakékoli bude počasí, musíme se hýbat společně.“
Vstup Česka do OECD 1995 OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Znak OECD Vznik: Sídlo: Paříž Složení: ekonomicky nejrozvinutějších států na světě Cíl: napomáhat ekonomickému rozvoji snižovat nezaměstnanost stabilizovat a rozvíjet finanční trhy bojovat s korupcí „Jakékoli bude počasí, musíme se hýbat společně.“

10 Vstup Česka do EU 2004 Státy Evropské unie
Barevné odlišení označuje rok vstupu do EU. V roce do EU přijato Chorvatsko. (není vyznačeno). EU má v roce členských států.

11 Hospodářství ČR - současnost
ČR – hospodářsky vyspělá země Cíl: Zvýšení výkonnosti celého hospodářství Snížení surovinové a energetické náročnosti Modernizace a zlepšení organizace výroby Zlepšování stavu životního prostředí Zentiva Temelín Úkol: Na obr. vidíš budovu Zentivy a chladící věže. Co vyrábí Zentiva? Kde se používají chladící věže?

12 Úkol: Odpovídej na kontrolní otázky.
Odpovědi můžeš vyhledávat v učebnici zeměpisu, na internetu, v atlase. 1. Na které části (sektory) členíme hospodářství? 2. Co znamená ústředně řízené hospodářství ( )? 3. Která část hospodářství se u nás přednostně rozvíjela v době ústředně řízeného hospodářství? 4. Vysvětli význam pojmů: kolektivizace, transformace, privatizace. 5. Jaké je současné hospodářské postavení naší země? 6. Vyměňte si názory na téma: Co je cílem současných hospodářských přeměn v naší zemi?

13 Použité zdroje Carta Unione Europea (anni di adesione).png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Carta_Unione_Europea_%28anni_di_adesione%29.png?uselang=cs Elektrická lokomotiva Českých drah řady 140.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Elektrick%C3%A1_lokomotiva_%C4%8Cesk%C3%BDch_drah_%C5%99ady_140.jpg Grygov, nádraží, jednotka jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Grygov,_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD,_jednotka_ jpg Svatá, bývalá prodejna Jednota.jpg [x]. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Svat%C3%A1,_b%C3%BDval%C3%A1_prodejna_Jednota.jpg Olympia Brno (3).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Strahovský tunel1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Herálec - Kocanda (pohled od Herálce).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Her%C3%A1lec_-_Kocanda_%28pohled_od_Her%C3%A1lce%29.JPG Zentiva.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: JETE-chladici veze.jpg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:JETE-chladici_veze.jpg

14 Použité zdroje Hlavni ukoly volebniho programu Narodni fronty jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: BSP 1980.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Zlín (119).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: ADn_%28119%29.jpg?uselang=cs Bata 1920's Store (interior).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: File:Bata_1920%27s_Store_%28interior%29.jpg Albertov deska (01).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Albertov_deska_%2801%29.jpg Privatization voucher (Czechoslovakia).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Privatization_voucher_%28Czechoslovakia%29.JPG Voucher privatization in Czechoslovakia Graf Undertakings.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: wiki/Soubor:Voucher_privatization_in_Czechoslovakia_Graf_Undertakings.png OECD Logo.svg Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soubor:OECD_Logo.svg Marshall Plan poster.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Česká republika Hospodářství Z_107_Česká_republika_Hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google