Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

WebMap obecně a praktické ukázky OBSAH MAPOVÝ SERVER WebMap LEHKÝ KLIENT – internetový prohlížeč HTML JAVA TĚŽKÝ KLIENT MapInfo ArcGis (ArcView) Google.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "WebMap obecně a praktické ukázky OBSAH MAPOVÝ SERVER WebMap LEHKÝ KLIENT – internetový prohlížeč HTML JAVA TĚŽKÝ KLIENT MapInfo ArcGis (ArcView) Google."— Transkript prezentace:

1 WebMap obecně a praktické ukázky OBSAH MAPOVÝ SERVER WebMap LEHKÝ KLIENT – internetový prohlížeč HTML JAVA TĚŽKÝ KLIENT MapInfo ArcGis (ArcView) Google Earth PDÚ WMS

2 WebMap – mapový server MAPOVÝ SERVER WebMap publikovat interaktivní mapy na internetu integrovat data z různých datových zdrojů do internetového mapového projektu zpřístupnit mapové projekty prostřednictvím různých typů klientů HTML, JAVA pracovat s různými souřadnými systémy a transformovat je do systémů požadovaných klientem publikovat GIS data formou WMS dle OGC správa datových zdrojů správa mapových témat (vrstev) správa mapových pohledů správa snímků správa uživatelských objektů správa grafů správa uživatelů správa stylů čar správa mapy ikon správa mutací definice vlastností projektu modul editor modul server modul SDE modul GeoRef modul WMS modul VFK generátor HRR modul WebGis modul VERA WebMap obecně a praktické ukázky

3 DATOVÉ ZDROJE vektoryshp rastrytiff, bmp, png.... hrr gridadf, mih databázeSDE, OLEDB, OCI7, OCI8, MYSQL WMSOGC standard archivvlastní šifrovaný formát (prezentační CD) VFKkatastrální vektorová mapa - textový formát WebMap – datové zdroje WebMap obecně a praktické ukázky

4 „VESTAVĚNÍ KLIENTI“ WebMap JAVA - uživatelsky příjemnější, více možností - cca 500 kb - lze upravovat parametricky HTML- méně funkcí - cca 60 kb - css, HTML, java Script - lze upravovat podobu klientu standardním HTML, CSS... AJAX- připravuje se na příští rok Vlastní těžký klient - vyjde z WebMap Editoru - PDÚ WebMap – vestavění klienti WebMap obecně a praktické ukázky

5 LEHKÝ KLIENT – internetový prohlížeč HTML: MHMPhttp://www.wmap.cz/atlaszp/ VÚVhttp://heis.vuv.cz (kombinace HTML/JAVA) JAVA : Středočeský kraj ÚP VÚC ve Středočeském kraji Královéhradecký kraj Mapový server Projekt ELLA Pasport ÚPD obcí CHMI Hlásná a předpovědní povodňová služba Oddělení jakosti vod WebMap – lehký klient WebMap obecně a praktické ukázky

6 TĚŽKÝ KLIENT DESKTOP GIS:MapInfo ArcGis SPECIELNÍ APLIKACE: PDÚ2006 – proces disponování územím MHMP Google Earth WebMap vs. Těžký WMS klient WebMap obecně a praktické ukázky

7 WebMap jako WMS server WMS Server WebMap: Atlas životního prostředí v Praze ÚP VÚC ve Středočeském kraji pasport úpd obcí Pardubického kraje WebMap obecně a praktické ukázky

8 WebMap jako WMS klient WMS Klient WebMap Editor: ukázka – WebMap klientem WMS WebMap JAVA aplet: Liberecký kraj - Mapový server životního prostředí Help Service - Remote Sensing spol.s.r.o. Topografická mapa ČR WebMap obecně a praktické ukázky

9 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

10 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

11 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

12 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

13 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

14 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

15 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

16 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

17 WebMap – EDITOR konfigurace datových zdrojů konfigurace datového konektoru WebGis konfigurace mutací projektu konfigurace Internetového serveru konfigurace úložiště metainformací a HTML parametrů (rámy, rámce, ikony) konfigurace vizuálních stylů konfigurace vodoznaků vč. funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty konfigurace serveru WMS (Open GIS) konfigurace souřadných systémů WebMap obecně a praktické ukázky Správa vlastností projektu

18 WebMap – EDITOR virtuální téma Obecné rozhraní, umožňující práci s tématem bez ohledu na jeho konkrétní datový zdroj. Obsahuje funkce umožňující čtení a případně zápis jednotlivých objektů a vyhledávání podle různých kritérií. Vykreslování všech typů kresby se děje nad virtuálním tématem správce témat Obsluhuje výběr jednotlivých témat, udržuje údaje o vlastnostech témat (popisné údaje, veřejné sloupce, výchozí způsob kresby) a zprostředkovává připojení virtuálních témat ke skutečným datovým zdrojům. typy datových zdrojů shp, dbf SDE + Oracle server (apod.) VFK WMS SQL archiv WebMap obecně a praktické ukázky Správa mapových témat

19 WebMap – EDITOR definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace alfanumerických i grafických dat WebMap obecně a praktické ukázky Správa mapových témat

20 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených šablon k mapovému tématu (prof_l.shp) je připojena šablona, tj. předpis, který způsobí, že ze surových dat je dynamicky vygenerován formátovaný katalogový list

21 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

22 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

23 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

24 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

25 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

26 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

27 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

28 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

29 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice(přiřazení) metainformaci, šablon, vizuálních stylů a vodoznaků definice atributů (aliasy, dostupnost, statistiky atd.) definice stylů a popisek definice připojených grafů (nikoliv jako tématická kresba, ale jako objekt) definice připojených snímků (snímkem je rozuměn objekt obsahující definici výstupní kresby vč. doprovodných informací jako jsou rozpisky, růžice, legendy, měřítko apod.) definice databázových spojení (každý objekt může být napojen na libovolné množství datových tabulek s doprovodnými informacemi. Spojení může být realizováno v relaci 1:1 nebo 1:n) definice virtuálních datových sloupců a grafické bodové kresby ze souřadnic uvedených v datové tabulce správa anotační vrstvy editace dat alfanumerických i grafických Definice vlastností tématu

30 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky vytvoření mapové kompozice z jednotlivých témat nebo skupin témat vč. definice upřesňujících metainformací individuelní úpravy vlastností témat pro potřeby příslušné mapové kompozice nastavení zobrazení – zobrazení v legendě, uživatelské téma, výchozí téma volba přístupových práv inicializační parametry mapového pohledu ( úvodní zoom, prostorová a měřítková omezení apod.) volba náhledové mapky definice jazykových mutací parametry apletu (uživatelsky řízené ovládací prvky apletu lze nastavit individuelně pro každý mapový pohled zvlášť) Definice vlastností tématu

31 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky vytvoření mapové kompozice z jednotlivých témat nebo skupin témat vč. definice upřesňujících metainformací individuelní úpravy vlastností témat pro potřeby příslušné mapové kompozice nastavení zobrazení – zobrazení v legendě, uživatelské téma, výchozí téma volba přístupových práv inicializační parametry mapového pohledu ( úvodní zoom, prostorová a měřítková omezení apod.) volba náhledové mapky definice jazykových mutací parametry apletu (uživatelsky řízené ovládací prvky apletu lze nastavit individuelně pro každý mapový pohled zvlášť) Správa mapových pohledů

32 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky vytvoření mapové kompozice z jednotlivých témat nebo skupin témat vč. definice upřesňujících metainformací individuelní úpravy vlastností témat pro potřeby příslušné mapové kompozice nastavení zobrazení – zobrazení v legendě, uživatelské téma, výchozí téma volba přístupových práv inicializační parametry mapového pohledu ( úvodní zoom, prostorová a měřítková omezení apod.) volba náhledové mapky definice jazykových mutací parametry apletu (uživatelsky řízené ovládací prvky apletu lze nastavit individuelně pro každý mapový pohled zvlášť) Správa mapových pohledů

33 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky vytvoření mapové kompozice z jednotlivých témat nebo skupin témat vč. definice upřesňujících metainformací individuelní úpravy vlastností témat pro potřeby příslušné mapové kompozice nastavení zobrazení – zobrazení v legendě, uživatelské téma, výchozí téma volba přístupových práv inicializační parametry mapového pohledu (úvodní zoom, prostorová a měřítková omezení apod.) volba náhledové mapky definice jazykových mutací parametry apletu (uživatelsky řízené ovládací prvky apletu lze nastavit individuelně pro každý mapový pohled zvlášť) Správa mapových pohledů

34 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky vytvoření mapové kompozice z jednotlivých témat nebo skupin témat vč. definice upřesňujících metainformací individuelní úpravy vlastností témat pro potřeby příslušné mapové kompozice nastavení zobrazení – zobrazení v legendě, uživatelské téma, výchozí téma volba přístupových práv inicializační parametry mapového pohledu ( úvodní zoom, prostorová a měřítková omezení apod.) volba náhledové mapky definice jazykových mutací parametry apletu (uživatelsky řízené ovládací prvky apletu lze nastavit individuelně pro každý mapový pohled zvlášť) Správa mapových pohledů

35 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky vytvoření mapové kompozice z jednotlivých témat nebo skupin témat vč. definice upřesňujících metainformací individuelní úpravy vlastností témat pro potřeby příslušné mapové kompozice nastavení zobrazení – zobrazení v legendě, uživatelské téma, výchozí téma volba přístupových práv inicializační parametry mapového pohledu ( úvodní zoom, prostorová a měřítková omezení apod.) volba náhledové mapky definice jazykových mutací parametry apletu (uživatelsky řízené ovládací prvky apletu lze nastavit individuelně pro každý mapový pohled zvlášť) Správa mapových pohledů

36 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky vytvoření mapové kompozice z jednotlivých témat nebo skupin témat vč. definice upřesňujících metainformací individuelní úpravy vlastností témat pro potřeby příslušné mapové kompozice nastavení zobrazení – zobrazení v legendě, uživatelské téma, výchozí téma volba přístupových práv inicializační parametry mapového pohledu ( úvodní zoom, prostorová a měřítková omezení apod.) volba náhledové mapky definice jazykových mutací parametry apletu (uživatelsky řízené ovládací prvky apletu lze nastavit individuelně pro každý mapový pohled zvlášť) Správa mapových pohledů

37 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice parametrických výstupních tiskových sestav Správa snímků („layouts“)

38 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice parametrických výstupních HTML sestav  Správa uživatelských šablon

39 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice objektu grafu vč. příslušné parametrizace  Správa grafů

40 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky správa uživatelů a skupin uživatelů  Správa uživatelů

41 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice uživatelských stylů čar funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty  Správa a editor stylů čar

42 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky definice uživatelských knihoven pro vykreslování bodových objektů a legend funkce exportu/import pro sdílení mezi projekty  Správa mapy ikon

43 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky Modul tvoří základ systému, je to nástroj na přípravu projektů vynikající především snadno srozumitelným GUI. Nástroj umožňuje definovat jednotlivé projekty bez nutnosti znalosti programování nebo scriptování  Modul Editor

44 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky modul je oddělitelnou součástí editoru, zprostředkovává komunikaci mezi koncovým uživatelem a jeho internetovým prohlížečem a mapovým serverem je mapovým i internetovým serverem, nevyžaduje IIS, Apache, apod. ale umí s nimi spolupracovat  Modul Server

45 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky modul je nedílnou součástí editoru, který významně posouvá možnosti nasazení mapového serveru jako výchozího mapového serveru, podporuje kombinaci datových zdrojů uložených v různých souřadných systémech. Podpora je zpracována pro souřadné systémy S-JTSK,WGS-84,S42(Pulkovo 1942)  Modul GeoRef

46 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky modul je oddělitelnou součástí editoru, umožňující přístup k datům (vektorovým i rastrovým) uloženým v databázi SDE. Disponuje nástroji pro správu rastrových i vektorových dat. Pro údržbu rastrových dat pak disponuje pokročilým nástrojem, který pokrývá většinu rastrový operací (import, insert, delete, catalog, mozaic, pyramid atd.) v prostředí SDE 9.x a to vše bez podpory ArcObjects, ArcInfo, ArcGis nebo ArcSDE client  Modul SDE

47 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky modul je oddělitelnou součástí editoru, umožňuje zpřístupnit mapový server pomocí standardu OGC (Web Map Server - Open GIS consortium), je zpracována podpora pro funkce GetCapabilities, GetMap, Getlegend a GetFeatureInfo. Server byl úspěšně testován proti sw ArcGis, Mapinfo a WMS Viewer fy Intergraph. Současně byl nově zaveden nový datový zdroj WMS znamená to, že lze do jednotlivých mapových kompozic používat i vrstvy, které jsou poskytovány ostatními servery ve standardu OGC-WMS  Modul WMS

48 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky modul je oddělitelnou součástí editoru, umožňuje práci s moderním 64-bitově orientovaným souborem, ve kterém jsou uložena jak grafická tak i alfanumerická data. Formát je binární a neveřejný, takže poskytuje dostatečnou bezpečnost Vašich dat pro případ, že se je rozhodnete distribuovat ve formě samospustitelných GIS CD/DVD nebo jinou formou koncovým zákazníků. Pro držitele zvláštní licence je pak možno provádět konverze mezi formáty SHP/WMA/SDE/SQL  Modul Archiv

49 WebMap – EDITOR WebMap obecně a praktické ukázky modul je oddělitelnou součástí editoru, umožňuje práci se soubory ve výměnném formátu ČÚZK, uživatel si může datové soubory prohlížet v primárním textovém formátu, avšak pro práci v prostředí mapového prohlížeče je tento formát nevhodný. Uživatel má tedy k dispozici možnost převedení VFK souboru do vnitřního (archivního) formátu mapového serveru WebMap. Uživatel má možnost převodu tohoto archívního souboru do výměnného univerzálního SHP souboru pro práci v dalších aplikacích pracující nad platformou ESRI dat. Archivní soubor je navržen v 64-bitové architektuře a umožňuje zpracovávat VFK soubory rozdělené na více částí vč. souborů přesahující velikost 1GB  Modul VFK

50 MAPOVÝ SERVER - WebMap WebMap obecně a praktické ukázky Nástroj pro tvorbu pyramidových rastrových obrázků, vhodných pro publikaci v rámci WWW byl komplexně přepracován na 64-bitovou architekturu. Výhodou toho způsobu řešení je, že lze pracovat se soubory >1GB, což u souborů s 32-bitovou architekturou nelze z důvodu limitující kapacity operačního systému Windows  Generátor hrr

51 MAPOVÝ SERVER - WebMap WebMap obecně a praktické ukázky modul je oddělitelnou součástí editoru, umožňuje spojení mapového serveru s úložištěm dat přes firewall. Toto řešení splňuje vysoké požadavky na bezpečný provoz Vašeho mapového serveru v demilitarizované zóně Vaší sítě bez nutnosti replikace centrálního datového skladu. Modul komunikuje šifrovaně (Open SSL) např. s LDAP serverem, který umožňuje autorizaci přístupu jednotlivým klientům.  Modul WebGis

52 MAPOVÝ SERVER - WebMap WebMap obecně a praktické ukázky  Modul VERA modul je volitelnou součástí editoru umožňuje spojení mapového serveru WebMap s aplikaccí Radnice VERA Komunikuje s VERA definovaným XML rozhraním

53 Josef Beneš Hydrosoft Veleslavín s.r.o U Sadu PRAHA 6 tel: mail: internet: Děkuji za pozornost ! PODĚKOVÁNÍ WebMap obecně a praktické ukázky


Stáhnout ppt "WebMap obecně a praktické ukázky OBSAH MAPOVÝ SERVER WebMap LEHKÝ KLIENT – internetový prohlížeč HTML JAVA TĚŽKÝ KLIENT MapInfo ArcGis (ArcView) Google."

Podobné prezentace


Reklamy Google