Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce"— Transkript prezentace:

1 Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce
Ing. Zbyšek Sochor ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Dámy a pánové, vážení účastníci konference, dovolte mi, abych na úvod vyjádřil poděkování organizátorům za pozvání a ocenil jménem svým i jménem spolupracovníků z Ministerstva průmyslu a obchodu skutečnost, že mezinárodní konference EURELECTRIC se zaměřením na budoucnost elektroenergetiky v rozšiřující se Evropské unii se dnes v Praze uskutečňuje. Je mi ctí a potěšením, že zde mohu představit českou elektroenergetiku, její proměny a nejnovější i očekávaný vývoj v kontextu formujícího se jednotného trhu s elektřinou v Evropě. 10. jarní konference A E M

2 Obsah prezentace Proč MPO vyhodnocuje naplňování cílů Státní energetické koncepce (SEK)? Vyhodnocení jednotlivých cílů SEK Závěry z vyhodnocení SEK Problémy před kterými stojí SEK

3 Vyhodnocení cílů SEK Vyhodnocení naplňování cílů SEK bylo v prosinci 2005 projednáno vládou ČR 1. maximalizace energetické efektivnosti 2. zajištění efektivní výše a struktury spotřeby zdrojů energie 3. zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí 4. dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství HLAVNÍ CÍLE při hodnocení jsme dále vycházeli z 15 dílčích cílů a 11 indikativních ukazatelů stanovených pro rok 2005 When preparing The new energy police, we focused on clear structure with set priorities, definition of measurable objectives and then to take advantage of existinf or establish new instruments to achiveve the targets. We have got a result in so called scenario of the energy sector development for the next thirty years. The scenario is not planning but it helps us evaluate parameters of the choosen instruments and its influence on the main indicators. Výsledky vyhodnocení potvrzují, že základní vize SEK – maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj – mají svou platnost a základní cíle jsou nastaveny správně.

4 Cíl č. 1 - maximalizace energetické efektivnosti
Dílčí cíl – maximalizace zhodnocování spotřeby energie HDP

5 Cíl č. 1 - maximalizace energetické efektivnosti
Dílčí cíl - maximalizace úspor tepla a efektivnosti en. spotřebičů

6 Cíl č. 2 - zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ

7 Cíl č. 2 - zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ

8 Cíl č. 2 - zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ

9 Cíl č. 2 - zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ

10 Cíl č. 2 - zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ

11 Cíl č. 2 - zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ

12 Cíl č. 3 - zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí
Vývoj emisí základních znečišťujících látek a CO2 2000 2001 2002 2003 2004 SO2 (tuny) NOx (tuny) TZL (tuny) CO (tuny) VOC (tuny) CO2 (mil.tun)

13 Cíl č. 1 – maximalizace energetické efektivnosti
Závěry z hodnocení SEK Cíl č. 1 – maximalizace energetické efektivnosti souhrnná energetická efektivnost se zlepšuje, splnění cíle ovlivnilo významně zrychlení růstu HDP musíme zvýšit tlak na vyšší využití potenciálu úspor energie Cíl č. 2 – zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ struktura spotřeby zdrojů se diverzifikovala, problémem je malý růst využití OZE a zejm. růst dovozní energetické závislosti Cíl č. 3 - zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí česká legislativa je v souladu s evropskou ekologickou legislativou významného pokroku bylo dosaženo při snižování emisí Dle názoru MPO není v této chvíli na místě provádět změny SEK od schválení SEK neuplynula dostatečně dlouhá doba dosavadní vyhodnocení cílů SEK nám dává důvod k optimismu MPO v jeho vizi podpořila i IEA (publikace Přehled energetické politiky ČR 2005)

14 Problémy před kterými stojí SEK
výraznější snižování energetické náročnosti jde o podíl PEZ/HDP jakákoliv změna ve zlomku ovlivňuje energetickou náročnost dlouhodobý cíl poklesu energetické náročnosti je v rozmezí 3,0 – 3,5% ročně výraznější zvýšení úspor energie úspory mají podstatný vliv na snižování energetické náročnosti úspor lze dosáhnout zejména uplatňováním moderních technologií dořešení problematiky využívání tuzemských zdrojů (uhlí) využití tuzemských zdrojů energie (uhlí, uran, OZE) bude pozitivně ovlivňovat dovozní energetickou náročnost dokončení rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky Státní energetická koncepce vyjadřuje podporu dalšímu rozvoji jaderné energetiky vzhledem k tomu, že příprava nového jaderného zdroje je mnohaletou záležitostí, je nutno rozhodnout o rozvoji v co nejkratší době

15 Problémy před kterými stojí SEK
přetrvávající problémy s naplňováním cílů v oblasti OZE ve Státní energetické koncepci je využití OZE nadhodnoceno nenaplňování cílů v OZE komplikuje i složení energetického mixu v nejbližších letech převažuje podíl biomasy pro výrobu tepla zvyšování podílu biomasy při výrobě elektřiny lze zajistit pouze smíšeným spalováním s uhlím nezvyšovat rychle dovozní závislost naše dovozní energetická závislost (cca 42%) je nižší oproti zemím Evropské unie (cca 60%) udržet dovozní závislost na přijatelné úrovni lze pouze důsledným využíváním tuzemských zdrojů energie dosažení dalšího poklesu emisí Státní energetická koncepce respektuje mezinárodní úmluvy v současné době jsou plněny všechny emisní limity do budoucna je ohroženo pouze plnění limitu NOx (doprava) na další snižování emisí bude mít vliv rychlé zavádění moderních technologií

16 www.mpo.cz kontakt Děkuji za pozornost Ing. Zbyšek Sochor
ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 PRAHA 1 Tel.: Fax:


Stáhnout ppt "Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce"

Podobné prezentace


Reklamy Google