Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce Ing. Zbyšek Sochor ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu 10. jarní konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce Ing. Zbyšek Sochor ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu 10. jarní konference."— Transkript prezentace:

1 Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce Ing. Zbyšek Sochor ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu 10. jarní konference A E M 22. 3. – 23. 3. 2006

2 Obsah prezentace Proč MPO vyhodnocuje naplňování cílů Státní energetické koncepce (SEK)? Vyhodnocení jednotlivých cílů SEK Závěry z vyhodnocení SEK Problémy před kterými stojí SEK

3 Vyhodnocení cílů SEK HLAVNÍ CÍLE 1. maximalizace energetické efektivnosti 2. zajištění efektivní výše a struktury spotřeby zdrojů energie 3. zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí 4. dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství Vyhodnocení naplňování cílů SEK bylo v prosinci 2005 projednáno vládou ČR Výsledky vyhodnocení potvrzují, že základní vize SEK – maximální nezávislost, bezpečnost a udržitelný rozvoj – mají svou platnost a základní cíle jsou nastaveny správně. při hodnocení jsme dále vycházeli z 15 dílčích cílů a 11 indikativních ukazatelů stanovených pro rok 2005

4 Cíl č. 1 - maximalizace energetické efektivnosti Dílčí cíl – maximalizace zhodnocování spotřeby energie HDP

5 Cíl č. 1 - maximalizace energetické efektivnosti Dílčí cíl - maximalizace úspor tepla a efektivnosti en. spotřebičů

6 Cíl č. 2 - zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ

7

8

9

10

11

12 Vývoj emisí základních znečišťujících látek a CO2 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 20002001200220032004 SO2 (tuny)NOx (tuny)TZL (tuny)CO (tuny)VOC (tuny)CO2 (mil.tun) Cíl č. 3 - zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí

13 Závěry z hodnocení SEK Cíl č. 1 – maximalizace energetické efektivnosti souhrnná energetická efektivnost se zlepšuje, splnění cíle ovlivnilo významně zrychlení růstu HDP musíme zvýšit tlak na vyšší využití potenciálu úspor energie Cíl č. 2 – zajištění efektivní výše a struktury spotřeby PEZ struktura spotřeby zdrojů se diverzifikovala, problémem je malý růst využití OZE a zejm. růst dovozní energetické závislosti Cíl č. 3 - zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí česká legislativa je v souladu s evropskou ekologickou legislativou významného pokroku bylo dosaženo při snižování emisí Dle názoru MPO není v této chvíli na místě provádět změny SEK od schválení SEK neuplynula dostatečně dlouhá doba dosavadní vyhodnocení cílů SEK nám dává důvod k optimismu MPO v jeho vizi podpořila i IEA (publikace Přehled energetické politiky ČR 2005)

14 Problémy před kterými stojí SEK výraznější snižování energetické náročnosti jde o podíl PEZ/HDP jakákoliv změna ve zlomku ovlivňuje energetickou náročnost dlouhodobý cíl poklesu energetické náročnosti je v rozmezí 3,0 – 3,5% ročně výraznější zvýšení úspor energie úspory mají podstatný vliv na snižování energetické náročnosti úspor lze dosáhnout zejména uplatňováním moderních technologií dořešení problematiky využívání tuzemských zdrojů (uhlí) využití tuzemských zdrojů energie (uhlí, uran, OZE) bude pozitivně ovlivňovat dovozní energetickou náročnost dokončení rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky Státní energetická koncepce vyjadřuje podporu dalšímu rozvoji jaderné energetiky vzhledem k tomu, že příprava nového jaderného zdroje je mnohaletou záležitostí, je nutno rozhodnout o rozvoji v co nejkratší době

15 Problémy před kterými stojí SEK přetrvávající problémy s naplňováním cílů v oblasti OZE ve Státní energetické koncepci je využití OZE nadhodnoceno nenaplňování cílů v OZE komplikuje i složení energetického mixu v nejbližších letech převažuje podíl biomasy pro výrobu tepla zvyšování podílu biomasy při výrobě elektřiny lze zajistit pouze smíšeným spalováním s uhlím nezvyšovat rychle dovozní závislost naše dovozní energetická závislost (cca 42%) je nižší oproti zemím Evropské unie (cca 60%) udržet dovozní závislost na přijatelné úrovni lze pouze důsledným využíváním tuzemských zdrojů energie dosažení dalšího poklesu emisí Státní energetická koncepce respektuje mezinárodní úmluvy v současné době jsou plněny všechny emisní limity do budoucna je ohroženo pouze plnění limitu NOx (doprava) na další snižování emisí bude mít vliv rychlé zavádění moderních technologií

16 kontakt www.mpo.cz Děkuji za pozornost Ing. Zbyšek Sochor ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 PRAHA 1 Tel.: 224 853 491 Fax: 224 813 380 E-mail: sochor@mpo.cz


Stáhnout ppt "Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce Ing. Zbyšek Sochor ředitel sekce energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu 10. jarní konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google