Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Jelenovská, 17. - 18. ledna 2007 Co přinesl rok 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Jelenovská, 17. - 18. ledna 2007 Co přinesl rok 2006."— Transkript prezentace:

1 Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Jelenovská, ledna 2007 Co přinesl rok 2006

2 Leden v ČR

3 od 3. (do 27.) vyhlášen stav nouze v Jihočeském kraji v důsledku sněhové kalamity průměrná teplota - 3,5 °C pod normálem v týdnu od 23. do 29. dosahovaly teploty hodnot – 15 až – 31 °C

4 Čerpání podpůrných služeb točivých netočivých a havarijních výpomocí

5 Podíl havarijních výpomocí a dodávek regulační energie ze zahraničí dne

6 Červen v Polsku

7 Łaziska Jaworzno III Rybnik Bełchatów Turów Kozienice Stalowa Wola Połaniec Opole Pątnów Porąbka -Żar Siersza Dolna Odra Ostrołęka Żarnowiec Skawina Přečerpávací vodní elektrárna mimo provoz z důvodu opravy horní nádrže 400 kV linka Polaniec – Ostrowiec v plánované údržbě LEGEND unit to be in operation unit to be in cold reserve forced outage planned overhaul 400 kV line in operation 220 kV line in operation HVDC cable in operation line off for maintenance non usable due to network conditions 220 kV linka Plewiska – Konin v plánované údržbě Vynucený provoz Pevný import 300 MW Vynucený provoz Adamów Łagisza Vynucený provoz 2 ze tří bloků Konin

8 Příprava provozu na Probíhala rutinně Nebyl indikován nedostatek výkonu ani problémy v sítích Probíhaly plánované práce/odstávky elektrárenských bloků a linek Vyšší očekávané zatížení v důsledku spotřeby na chlazení – ranní špička MW 1350 MW v točivé záloze, 15 bloků ve studené záloze

9 Provoz Zatížení vyšší o 600 MW nežli predikované Čtyři bloky se nevrátily do provozu po poruchách Poruchové výpadky dalších bloků, 600 MW ráno, dalších 1200 MW po obědě Vysoká spotřeba jalové energie (tg φ = 0,42) ve střední a severní části Polska To vše způsobilo: –vyčerpání točivých záloh i jalové energie pro PSE- Operator –Podpětí v severní části Polska (320/400 kV, 180/220 kV, 90/110 kV) –Přetížení linek ve směru z jihu na sever

10 Łaziska Jaworzno III LEGENDA bloky v provozu bloky v záloze bloky v poruše plánovaná údržba 400 kV v provozu 220 kV v provozu HVDC kabel v provozu plánovaná údržba nepoužitelné ze síťových důvodů Rybnik Łagisza Bełchatów Turów Kozienice Stalowa Wola Połaniec Konin Opole Adamów Pątnów Porąbka -Żar Siersza Dolna Odra Ostrołęka Żarnowiec Skawina Noční odstávka bloku prodloužena o den: narušen vynucený provoz Noční odstávky 3 bloků se prodloužily o 24 hodin Narušen vynucený provoz linky 110 kV 03:01: pokyn k najetí bloku pro posílení bilance 00:15: výpadek bloku z důvodu poruchy kotle 08:10: výpadek bloku z důvodu poruchy kotle 11:41 výpadek bloku z důvodu poruchy blokového transformátoru, snížena dodávka jalové energie Provoz 26.6.

11 Napětí v prvcích polské přenosové soustavy ve 12:00 REC MON VIE KRA GOR PLC GLN PLE CZE PPD BEK PIO PAB JAN ZGI ADA KON PAT PDE WLA TEL BYD JASPKW ZYD DUN SLK GDA GBL ZRC STA PLO OST MSK SOC MOR WTO MIL PIA OLM OLS ELK BIA NAR SDL KOZ PUL ROZ LSY CHS ABR GRU ROS ROG LEGENDA > 1.00 Un Un Un < 0.90 Un

12 REC MON VIE KRA GOR PLC GLN PLE CZE PPD BEK PIO PAB JAN ZGI ADA KON PAT PDE WLA TEL BYD JASPKW ZYD DUN SLK GDA GBL ZRC STA PLO OST MSK SOC MOR WTO MIL PIA OLM OLS ELK BIA NAR SDL KOZ PUL ROZ LSY CHS ABR GRU ROS ROG LEGENDA > 1.00 Un Un Un < 0.90 Un < < Napětí v prvcích polské přenosové soustavy ve 13:00

13 REC MON VIE KRA GOR PLC GLN PLE CZE PPD BEK PIO PAB JAN ZGI ADA KON PAT PDE WLA TEL BYD JASPKW ZYD DUN SLK GDA GBL ZRC STA PLO OST MSK SOC MOR WTO MIL PIA OLM OLS ELK BIA NAR SDL KOZ PUL ROZ LSY CHS ABR GRU ROS ROG < < < <180 <350 <180 <350 <180 <350 < <350 <180 < < <180 <350 LEGENDA > 1.00 Un Un Un < 0.90 Un overloaded cross sections <350 Přetížené linky <180 Oblast regulace zatížení Napětí v prvcích polské přenosové soustavy ve 13:15

14 Řešení situace Výpomocné dodávky ze sousedních soustav (dovoz regulační energie) –400 MW z ČEPS od 13:45 –100 MW ze SEPS od 14:00 –500 MW z VE-T od 14:00 –300 MW ze Svensky Kraftnet od 15:10 Regulace spotřeby cca 110 MW od 14:00 do 16:00 Přerušení prací a zapojení některých linek Vydány dispečerské příkazy ke zvýšení výkonu a dodávky jalové energie elektrárnám, které neposkytují podpůrné služby Použity starty ze tmy pro obnovení napětí v jedné rozvodně a dvou elektrárnách

15 Provoz polské elektrizační soustavy v létě 2006 Napěťová nestabilita Nedostatek disponibilního výkonu po celý červenec Společné příčiny: –Neobvykle vysoké a dlouhotrvající teploty (36,5 °C, průměr 24 °C oproti dlouhodobému normálu 18 °C) –Neobvyklé sucho – srážky 25 % normálu –Zasaženo celé území Polska –Za 227 let od počátku měření nebyly takové podmínky evidovány

16 Červenec v ČR

17 průměrná teplota 4,3 °C nad normálem byl překročen teplotní rekord starý 141 let: 35,3 °C ve 14:00 byl vyhlášen stav nouze v celé ČR

18 Průběh toků elektřiny přes přeshraniční vedení ES ČR 25.7.

19 UCTE forecast 25th July 2006, 10:30 CET + export, - import Aggregated load flows and balances [MW] BE -718 NL DE CH 4164 IT AT -688 SI 256 HR 103 HU -647 CZ 2306 SK 173 PL 85 FR ES 279 PT -277 UA HR 1247 CS 175 AL 45 MK 122 GR -916 RO 378 BG MA BA GB SE 1072 DK 630 NO 66

20 UCTE snapshot 25th July 2006, 10:30 CET + export, - import Aggregated load flows and balances [MW] BE -662 NL DE CH 3696 IT AT 808 SI 239 HR 103 HU -601 CZ 2392 SK 117 PL -413 FR ES 312 PT -139 UA HR CS 168 AL -28 MK 33 GR -898 RO 377 BG MA BA GB SE 1698 DK 799 NO BY

21 Srpen v ČR

22 Porucha dne 3.8. Příčina: chybná manipulace v rekonstruované rozvodně Sokolnice - zapnutí přípojnicového odpojovače „deblokem“ při zapnutém zemním noži ve stejném poli při vyřazené rozdílové ochraně přípojnic a automatiky selhání vypínače

23 ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Stav těsně po poruše :51400 kV220 kV V437 V vypnuto V475 V ostrov X X X ~ X X X X X XX X X SOK4 V436 V435 V417 V497 V424 SLV4 V434 V433 V422 V423 ETEJ KOC4 DAS4 OTR4 HBM4 CEB4 T401SOK SOK2 STU4 KRI4 x – por.vyp. EDUJ

24 Vlastní porucha, vznik ostrovního provozu 14:51 Přifázování ostrova ve SLV4 15:24

25 Reakce EDU na ostrovní provoz

26 Reakce ETE 2 a EHO

27 Výpadky konzumů citlivých na změnu napětí a frekvence

28 Listopad v Evropě

29 Porucha Nejzávažnější systémová porucha v historii UCTE (z pohledu počtu dotčených TSO a vlivu na frekvenci) Síť byla znovu propojena do 38 minut, situace se vrátila do normálu do 2 hodin Decentralizované odpovědnosti evropských TSO prokázaly schopnost zabránit totálnímu black-outu

30 Kontinentální Evropa (23 států) se rozdělila na tři „ostrovy“ V důsledku poklesu frekvence v oblasti 1 bylo postiženo 15 miliónů evropských domácností přerušením dodávky elektřiny Nekoordinovaný postup výrobců, zejména větrných elektráren a tepláren využívajících KVET připojených do distribučních sítí ztěžoval resynchronizaci

31 Toky elektřiny mezi oblastmi těsně před rozpojením

32 Regulace spotřeby MW plus 1600 MW čerpání PVE Výpadky výroby MW, z toho MW větrných elektráren

33 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:09 frequency: 49,976 Hz to Serbia to Croatia PL CZ SK ATHU UA_W to Romania 1040 DE VE-T + E-ON 7090 VE-T+E- ON saldo jednotlivých podoblastí

34 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:20

35 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:30

36 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:35

37 Stížnosti TSO vůči E.ON Netz podle MLA Stížnosti vznesly Terna, RTE, TenneT Stížnosti se týkaly: –Nedodržení kritéria N – 1 –Neznalosti nastavení ochran –Neprovedení analýzy spolehlivosti před manipulacemi –Neprovedení dalších nápravných opatření –Úhrady škod

38 Nové skutečnosti ve vývoji elektroenergetiky Stáří zařízení Rozsah trhů s elektřinou Úroveň trhů s elektřinou (produkty, služby, časové konsekvence)

39 Cestovní mapa k pan-evropskému trhu s elektřinou Integrace na celoevropské úrovni Koordinace mezi regiony Rozvoj v rámci mini-regionů Liberalizace národních trhů

40 Guidelines k Nařízení EK 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou – účinné metody řízení přetížení pro efektivní přístup k přenosovým sítím pro přeshraniční transakce o cenotvorbě za přenosové služby – harmonizace sazeb, G-komponenta mezi 0 a 0,5 €, odstranění sazeb zpoplatňujících import/export o kompenzačním mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav – úhrada nákladů způsobených hostujícími toky o transparentnosti trhu s elektřinou – zveřejňování informací pro účastníky trhu s elektřinou s cílem odstranit informační asymetrii a zvýhodňování

41 Spotřeba elektřiny ČR v roce GWh/ + 2,5 %

42 Spotřeba elektřiny ČR v roce 2006

43

44


Stáhnout ppt "Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Jelenovská, 17. - 18. ledna 2007 Co přinesl rok 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google