Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co přinesl rok 2006 Miroslav Vrba ČEPS, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co přinesl rok 2006 Miroslav Vrba ČEPS, a.s."— Transkript prezentace:

1 Co přinesl rok 2006 Miroslav Vrba ČEPS, a.s.
Jelenovská, ledna 2007

2 Leden v ČR

3 v týdnu od 23. do 29. dosahovaly teploty hodnot – 15 až – 31 °C
od 3. (do 27.) vyhlášen stav nouze v Jihočeském kraji v důsledku sněhové kalamity průměrná teplota - 3,5 °C pod normálem v týdnu od 23. do 29. dosahovaly teploty hodnot – 15 až – 31 °C

4 Čerpání podpůrných služeb
točivých netočivých a havarijních výpomocí

5 Podíl havarijních výpomocí a dodávek regulační energie ze zahraničí dne 23.1. 2006

6 Červen v Polsku

7 Přečerpávací vodní elektrárna mimo provoz z důvodu opravy horní nádrže
Żarnowiec Pevný import 300 MW Vynucený provoz Vynucený provoz Dolna Odra Ostrołęka Pątnów 400 kV linka Polaniec – Ostrowiec v plánované údržbě Vynucený provoz 2 ze tří bloků Konin Adamów Kozienice LEGEND Bełchatów unit to be in operation Turów unit to be in cold reserve Opole forced outage Stalowa Wola planned overhaul Połaniec non usable due to network conditions Łagisza 220 kV linka Plewiska – Konin v plánované údržbě Rybnik 400 kV line in operation Skawina 220 kV line in operation Łaziska Siersza HVDC cable in operation Porąbka-Żar Jaworzno III line off for maintenance

8 Příprava provozu na 26.6. Probíhala rutinně
Nebyl indikován nedostatek výkonu ani problémy v sítích Probíhaly plánované práce/odstávky elektrárenských bloků a linek Vyšší očekávané zatížení v důsledku spotřeby na chlazení – ranní špička MW 1350 MW v točivé záloze, 15 bloků ve studené záloze

9 Provoz 26.6. Zatížení vyšší o 600 MW nežli predikované
Čtyři bloky se nevrátily do provozu po poruchách Poruchové výpadky dalších bloků, 600 MW ráno, dalších 1200 MW po obědě Vysoká spotřeba jalové energie (tg φ = 0,42) ve střední a severní části Polska To vše způsobilo: vyčerpání točivých záloh i jalové energie pro PSE- Operator Podpětí v severní části Polska (320/400 kV, 180/220 kV, 90/110 kV) Přetížení linek ve směru z jihu na sever

10 Provoz 26.6. Noční odstávka bloku prodloužena o den: narušen vynucený provoz Żarnowiec Narušen vynucený provoz linky 110 kV Noční odstávky 3 bloků se prodloužily o 24 hodin 11:41 výpadek bloku z důvodu poruchy blokového transformátoru, snížena dodávka jalové energie Dolna Odra Ostrołęka 00:15: výpadek bloku z důvodu poruchy kotle Pątnów Konin Adamów Kozienice LEGENDA bloky v provozu bloky v záloze bloky v poruše plánovaná údržba 400 kV v provozu 220 kV v provozu HVDC kabel v provozu nepoužitelné ze síťových důvodů Bełchatów Turów Opole 03:01: pokyn k najetí bloku pro posílení bilance Stalowa Wola Połaniec Łagisza Rybnik Skawina 08:10: výpadek bloku z důvodu poruchy kotle Łaziska Siersza Porąbka-Żar Jaworzno III

11 Napětí v prvcích polské přenosové soustavy ve 12:00
REC MON VIE KRA GOR PLC GLN PLE CZE PPD BEK PIO PAB JAN ZGI ADA KON PAT PDE WLA TEL BYD JAS PKW ZYD DUN SLK GDA GBL ZRC STA PLO OST MSK SOC MOR WTO MIL PIA OLM OLS ELK BIA NAR SDL KOZ PUL ROZ LSY CHS ABR GRU ROS ROG 401 213 410 392 217 403 237 220 391 213 225 380 212 226 227 207 202 229 402 233 203 381 204 208 385 404 389 216 212 202 199 354 219 209 LEGENDA > 1.00 Un Un Un < 0.90 Un 222 204 203 219 410 233 228 229 230 418 238 221 406

12 Napětí v prvcích polské přenosové soustavy ve 13:00
REC MON VIE KRA GOR PLC GLN PLE CZE PPD BEK PIO PAB JAN ZGI ADA KON PAT PDE WLA TEL BYD JAS PKW ZYD DUN SLK GDA GBL ZRC STA PLO OST MSK SOC MOR WTO MIL PIA OLM OLS ELK BIA NAR SDL KOZ PUL ROZ LSY CHS ABR GRU ROS ROG 387 206 396 378 204 390 235 215 378 203 225 <350 203 225 225 199 199 217 397 233 195 368 196 206 372 392 376 207 206 196 193 <350 205 213 LEGENDA > 1.00 Un Un Un < 0.90 Un 217 197 194 217 392 234 226 228 221 416 237 213 387

13 Napětí v prvcích polské přenosové soustavy ve 13:15
REC MON VIE KRA GOR PLC GLN PLE CZE PPD BEK PIO PAB JAN ZGI ADA KON PAT PDE WLA TEL BYD JAS PKW ZYD DUN SLK GDA GBL ZRC STA PLO OST MSK SOC MOR WTO MIL PIA OLM OLS ELK BIA NAR SDL KOZ PUL ROZ LSY CHS ABR GRU ROS ROG <350 <180 <350 <350 Oblast regulace zatížení <180 <350 206 186 <350 <180 217 <350 <180 218 217 <180 182 <180 365 223 <180 <350 <180 overloaded cross sections overloaded cross sections Přetížené linky 198 <350 <350 <350 <180 187 <180 164 <350 198 194 <180 LEGENDA > 1.00 Un Un Un < 0.90 Un 202 <180 206 <350 196 216 219 198 407 233 189 <350

14 Řešení situace Výpomocné dodávky ze sousedních soustav (dovoz regulační energie) 400 MW z ČEPS od 13:45 100 MW ze SEPS od 14:00 500 MW z VE-T od 14:00 300 MW ze Svensky Kraftnet od 15:10 Regulace spotřeby cca 110 MW od 14:00 do 16:00 Přerušení prací a zapojení některých linek Vydány dispečerské příkazy ke zvýšení výkonu a dodávky jalové energie elektrárnám, které neposkytují podpůrné služby Použity starty ze tmy pro obnovení napětí v jedné rozvodně a dvou elektrárnách

15 Provoz polské elektrizační soustavy v létě 2006
Napěťová nestabilita Nedostatek disponibilního výkonu po celý červenec Společné příčiny: Neobvykle vysoké a dlouhotrvající teploty (36,5 °C, průměr 24 °C oproti dlouhodobému normálu 18 °C) Neobvyklé sucho – srážky 25 % normálu Zasaženo celé území Polska Za 227 let od počátku měření nebyly takové podmínky evidovány

16 Červenec v ČR

17 20.7. byl překročen teplotní rekord starý 141 let: 35,3 °C
průměrná teplota 4,3 °C nad normálem 20.7. byl překročen teplotní rekord starý 141 let: 35,3 °C 25.7. ve 14:00 byl vyhlášen stav nouze v celé ČR

18 Průběh toků elektřiny přes přeshraniční vedení ES ČR 25.7.

19 Aggregated load flows and balances [MW]
GB 1172 NO 66 DK 630 SE 1072 66 122 400 1172 550 BE -718 728 NL -2134 PL 85 1446 818 118 8 1406 359 UA 351 70 DE -5070 1997 SK 173 CZ 2306 1126 867 759 497 206 317 FR 446 415 72 CH 4164 76 AT -688 HU -647 1496 73 1877 23 91 201 381 634 1406 1784 RO 378 544 HR 1247 2 SI 256 784 IT -3700 40 HR 103 398 230 BA 433 110 30 ES 279 CS 175 389 Aggregated load flows and balances [MW] 35 PT -277 277 150 45 173 BG 750 AL 45 MK122 UCTE forecast 25th July 2006, 10:30 CET + export, - import 295 471 MA 0 GR -916

20 Aggregated load flows and balances [MW]
GB -16 NO -266 DK 799 SE 1698 266 140 399 1159 BE -662 788 NL -2100 122 BY 122 182 16 PL -413 1450 673 101 32 207 1312 100 DE -5481 2056 SK 117 UA 559 CZ 2392 1348 407 968 337 369 120 FR 2844 26 64 CH 3696 419 AT 808 HU -601 359 168 3349 189 31 362 268 RO 377 HR -1008 524 29 135 784 IT -3720 SI 239 37 HR 103 527 321 BA 469 220 30 ES 312 CS 168 417 Aggregated load flows and balances [MW] 58 PT -139 139 153 9 209 BG 737 AL -28 MK33 UCTE snapshot 25th July 2006, 10:30 CET + export, - import 38 242 540 MA -38 37 GR -898

21 Srpen v ČR

22 Porucha dne 3.8. Příčina: chybná manipulace v rekonstruované rozvodně Sokolnice - zapnutí přípojnicového odpojovače „deblokem“ při zapnutém zemním noži ve stejném poli při vyřazené rozdílové ochraně přípojnic a automatiky selhání vypínače

23 Stav těsně po poruše 3.8. 14:51 220 kV 400 kV x – por.vyp. -- vypnuto
~ ~ ~ -- ostrov ~ ~ V226 V209 ~ ~ V475 ~ X HBM4 CEB4 V422 ETEJ ~ EDUJ ~ V423 X OTR4 KOC4 V434 V417 DAS4 SLV4 X V433 SOK4 X X V435 X X X X T401SOK V436 X SOK2 V437 V424 X V497 KRI4 X STU4

24 Vlastní porucha, vznik ostrovního provozu 14:51
Přifázování ostrova ve SLV4 15:24

25 Reakce EDU na ostrovní provoz

26 Reakce ETE 2 a EHO

27 Výpadky konzumů citlivých na změnu napětí a frekvence

28 Listopad v Evropě

29 Porucha 4.11. Nejzávažnější systémová porucha v historii UCTE (z pohledu počtu dotčených TSO a vlivu na frekvenci) Síť byla znovu propojena do 38 minut, situace se vrátila do normálu do 2 hodin Decentralizované odpovědnosti evropských TSO prokázaly schopnost zabránit totálnímu black-outu 18. Září 2006 požádaly loděnice v Meyerwerftu E.ON Netz o vypnutí dvojitého vedení 380 kV Conneforde – Diele z důvodu transportu luxusní výletní lodi Norská perla z loděnice po řece Emži. Vypnutí linek je nutní z bezpečnostních důvodů, aby se zamezilo riziko přeskoku. 3. Listopadu E.ON Netz odsouhlasil posun vypnutí linek, původně plánovaný na od 1 hodiny, o tři hodiny dopředu, na :00. 4.11. v 21:30 provedli dispečeři E.ON Netz výpočet, zdali vypnutí linek neohrozí provoz sítě. Výpočet nesignalizoval žádný problém, kritérium N – 1 bylo po simulovaném vypnutí linek dodrženo. Po vypnutí linek ve 21:38 nebyl proveden žádný další výpočet. Po vypnutí linek Conneforde – Diele se podle očekávání zatížení přeskupilo na ostatní linky v oblasti. Ve 22:01 se začala přetěžovat linka Landesbergen – Wehrendorf mezi oblastí E.ON Netz a RWE. V 22:06 dosáhlo proudové zatížení 1900 A, přičemž bezpečnostní limit činí 1800 A.V 22:07 proběhla komunikace mezi dispečery E.ON Netz a RWE o situaci. E.ON Netz přikročil k nápravnému opatření. Jako vhodné bylo zvoleno spojení přípojnic v rozvodně Landesbergen. V 22:10 E.ON Netz provedl manipulaci v rozvodně, tentokrát bez koordinace s RWE. O dvě vteřiny nato bylo odpojeno vedení Landesbergen – Wehrendorf působením automatických ochran. Tím byl zahájen kaskádovitý proces, který vedl k rozpojení kontinentální soustavy UCTE na tři části.

30 Kontinentální Evropa (23 států) se rozdělila na tři „ostrovy“
V důsledku poklesu frekvence v oblasti 1 bylo postiženo 15 miliónů evropských domácností přerušením dodávky elektřiny Nekoordinovaný postup výrobců, zejména větrných elektráren a tepláren využívajících KVET připojených do distribučních sítí ztěžoval resynchronizaci Mnoho malých decentralizovaných výroben se odpojila od sítě v důsledku poklesu frekvence. TSO v Německu aktivovaly 2300 MW záložních výkonů včetně přerušení čerpání. Oblast CENTREL postupně zregulovala přebytek výkonu snížením výkonu systémových elektráren a částečně výpadky zdrojů připojených k distribučním soustavám. Obnova rovnováhy byla komplikována automatickým připojováním větrných elektráren na severu Německa k síti. Západní a východní oblasti Evropy byly propojeny v 22:47.

31 Toky elektřiny mezi oblastmi těsně před rozpojením

32 Regulace spotřeby Výpadky výroby 16 720 MW plus 1600 MW čerpání PVE
MW, z toho MW větrných elektráren

33 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:09
..... - saldo jednotlivých podoblastí VE-T+E-ON 7720 800 PL 730 1340 DE VE-T + E-ON 7090 690 7150 1490 580 450 1480 SK CZ UA_W 1320 -160 1720 490 1290 frequency: 49,976 Hz 1100 650 290 320 to Romania AT 230 HU 1190 40 -780 1040 390 to Croatia to Serbia

34 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:20

35 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:30

36 Toky elektřiny v oblasti CENTREL 22:35

37 Stížnosti TSO vůči E.ON Netz podle MLA
Stížnosti vznesly Terna, RTE, TenneT Stížnosti se týkaly: Nedodržení kritéria N – 1 Neznalosti nastavení ochran Neprovedení analýzy spolehlivosti před manipulacemi Neprovedení dalších nápravných opatření Úhrady škod

38 Rozsah trhů s elektřinou
Nové skutečnosti ve vývoji elektroenergetiky Stáří zařízení Rozsah trhů s elektřinou Úroveň trhů s elektřinou (produkty, služby, časové konsekvence)

39 Cestovní mapa k pan-evropskému trhu s elektřinou
Integrace na celoevropské úrovni - Koordinace mezi regiony Rozvoj v rámci mini-regionů Liberalizace národních trhů

40 Guidelines k Nařízení EK 1228/2003
o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou – účinné metody řízení přetížení pro efektivní přístup k přenosovým sítím pro přeshraniční transakce o cenotvorbě za přenosové služby – harmonizace sazeb, G-komponenta mezi 0 a 0,5 €, odstranění sazeb zpoplatňujících import/export o kompenzačním mechanismu mezi provozovateli přenosových soustav – úhrada nákladů způsobených hostujícími toky o transparentnosti trhu s elektřinou – zveřejňování informací pro účastníky trhu s elektřinou s cílem odstranit informační asymetrii a zvýhodňování

41 Spotřeba elektřiny ČR v roce 2006
GWh/ + 2,5 %

42 Spotřeba elektřiny ČR v roce 2006

43

44


Stáhnout ppt "Co přinesl rok 2006 Miroslav Vrba ČEPS, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google