Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55."— Transkript prezentace:

1 Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

2  Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla.  vztlakovou sílu umíme určit pomocí siloměru  vztlaková síla závisí na objemu ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny  z řešení úloh již např. víme:  vztlaková síla se nemění s hloubkou ponoření  vztlaková síla nezávisí na objemu kapaliny, ve které je těleso ponořené

3

4

5

6

7

8  vztlaková síla je rovna gravitační síle působící na „těleso z kapaliny“ o objemu ponořené části skutečného tělesa  př. „koule z vody“  má stejný objem jako ponořená ocelová koule  určíme velikost gravitační síly působící právě na tuto „kouli z vody“  výsledek je zároveň hledaná velikost vztlakové síly  př. „hranol z vody“  má stejný objem jako ponořená část dřevěného hranolu  určíme gravitační sílu působící na „hranol z vody“, který je menší než skutečný dřevěný hranol (zajímá nás jen objem ponořené části)  výsledek je opět roven velikosti vztlakové síly

9

10  řecký matematik, fyzik, filozof, vynálezce, astronom  jeden z nejvýznamnějších vědců klasického středověku, mezi matematiky snad jeden z nejvýznamnějších vůbec [obr1] [obr2] [obr3]

11 [obr4] [obr5]

12  smrt Archimeda  při obléhání jeho rodného města Syrakus během druhé punské války byl zabit římským vojákem  Archimedes údajně vojáka před svou smrtí požádal, aby počkal, než dořeší svou matematickou úlohu, ale voják se naopak rozzlobil a zabil ho  známý výrok:  „Žádám tě, neruš mi mé kruhy.“  (latinsky: „Noli tangere circulos meos.“, někdy: „Noli turbare circulos meos.“) [obr6]

13  HISTORKA O ZLATÉ KORUNĚ SYRAKUSKÉHO KRÁLE  král Archimeda požádal, aby zjistil, zda koruna ve tvaru vavřínového věnce byla skutečně vyrobena z ryzího zlata, korunu nesměl poškodit  řešení ho prý napadlo při koupeli, všiml si, že když se potopí, voda stoupne  vyskočil z koupele a zcela nahý běhal ulicemi Syrakus a volal: „Heuréka!“, česky: „Nalezl jsem!“ [obr7]

14  1. možnost:  ponořil korunu do nádoby naplněné vodou až po okraj  objem přeteklé vody je rovný objemu koruny  poté pomocí hustoty dopočítal, kolik by měla koruna vážit, kdyby byla celá ze zlata  zjistil, že opravdu byla převážně ze zlata, ale bylo v ní přidáno i stříbro  tato metoda je ale zpochybňována, objem by musel být změřen extrémně přesně  2. možnost:  prý spíše použil řešení založené na jeho objevu, a to na Archimédově zákonu  na vzduchu vyvážil na pákových vahách korunu ryzím zlatem  poté korunu i zlaté závaží ponořil do vody  kdyby koruna měla stejnou hustotu, měla by i stejný objem a tělesa by byla nadlehčována stejnou silou, rovnováha vah by nebyla porušena  koruna ale měla menší hustotu, proto měla větší objem a byla více nadlehčována [obr8]

15  ZAPALOVÁNÍ LODÍ NA DÁLKU  při obléhání Syrakus Archimedes prý zapaloval nepřátelské lodě na dálku pomocí zrcadel  využil principu odrazu slunečních paprsků od zrcadel a jejich zaměření do jediného bodu na lodi  o funkčnosti této zbraně se diskutovalo již v době renesance  proběhlo několik praktických zkoušek se zrcadly a modely lodí – za podmínek nebe bez mráčku a loď se téměř nesměla pohybovat zbraň fungovala, ale na poměrně malou vzdálenost  ARCHIMEDŮV DRÁP  opět k obraně Syrakus  je tvořen jeřábem, na kterém byl přivázán kovový hák  loď plovoucí kolem hradeb hák zahákl, zvedl ji nahoru a loď se převrátila [obr9]

16 [obr10]

17 1. Vyber z následujících pojmů ty, na kterých závisí velikost vztlakové síly působící na těleso ponořené do kapaliny: (odpovědi: Z – závisí, NZ – nezávisí)  hustota tělesa  hustota kapaliny  objem kapaliny  hmotnost tělesa  hmotnost kapaliny  objem ponořené části tělesa  hloubka, ve které je těleso zcela ponořeno  tvar tělesa  tvar nádoby, ve které je kapalina NZ Z Z

18 2. Navrhněte a proveďte pokusy, kterými ověříte, že vztlaková síla NEZÁVISÍ : a) na tvaru ponořeného tělesa  ponoříme např. těleso z plastelíny a pak jeho tvar změníme b) na hustotě tělesa  ponoříme těleso o stejném objemu, ale z jiného materiálu c) na hmotnosti tělesa  ponoříme těleso o stejném objemu, ale z jiného materiálu d) na hloubce zcela ponořeného tělesa  těleso ponoříme do jiné hloubky (níž, výš) e) na tvaru nádoby  stejné těleso ponoříme do nádoby jiného tvaru

19

20

21 5. Kovovou tyčku zavěsíme na siloměr. Určíme tahovou sílu, kterou působí tyčka na pružinu siloměru. Nyní tyčku ponořujeme do vody v nádobě a na siloměru pozorujeme stále menší hodnotu tahové síly. Když je tyčka zcela ponořena a dál měníme hloubku ponoření, tahová síla na siloměru se již nemění. Vysvětli.  Odpověď:  vztlaková síla závisí pouze na ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny  pokud je těleso již zcela ponořeno, objem ponořené části se dál nemění a proto se nemění ani vztlaková síla

22

23

24 [obr1]: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domenico-Fetti_Archimedes_1620.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Domenico-Fetti_Archimedes_1620.jpg [obr2]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_(Graphik).gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_(Graphik).gif [obr3]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust-of-archidamos.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust-of-archidamos.jpg [obr4]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chambers_1908_Archimedean_Screw.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chambers_1908_Archimedean_Screw.png [obr5]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes-screw_one-screw-threads_with-ball_3D- view_animated_small.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes-screw_one-screw-threads_with-ball_3D- view_animated_small.gif [obr6]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Vimont_(1846-1930)_Archimedes_death.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Vimont_(1846-1930)_Archimedes_death.jpg [obr7]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_bath.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_bath.jpg [obr8]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_water_balance.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_water_balance.gif [obr9]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedovo_tepelne_zaruzeni_2.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedovo_tepelne_zaruzeni_2.png [obr10]: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_lever_(Small).jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archimedes_lever_(Small).jpg KOLÁŘOVÁ, Růžena; BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 7.ročník základní školy. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2004, Učebnice pro základní školy. ISBN 80-7196-265-1.


Stáhnout ppt "Autor: RNDr. Kateřina Kopečná Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55."

Podobné prezentace


Reklamy Google