Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady členství v EU na průmysl ČR Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady členství v EU na průmysl ČR Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV."— Transkript prezentace:

1 Dopady členství v EU na průmysl ČR Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV

2 Dopady členství v EU na průmysl ČR Současná situace – vývoj ekonomiky Faktory podnikatelského prostředí Vlivy evropského prostředí Za co si můžeme sami Co nás čeká a co musíme ovlivnit Závěr

3 Současná situace – vývoj ekonomiky Průmysl roste – 9,9% meziročně Výrazné zrychlení v 1. pololetí 05 –Důsledek vstupu do EU –Konjunktura ocelářského průmyslu –Pokračující příznivé strukturální změny –Růst produktivity práce o 10,4% –V polovině roku přebytek bilance zahraničního obchodu 260 mld. Kč. –Vývoj HDP pro srovnání na grafu:

4 Současná situace – vývoj ekonomiky

5 Příznivé výsledky nelze přeceňovat K přiblížení se staré EU 15 je nutno tempo dále výrazně zvýšit Druhé pololetí může signalizovat snížení tempa růstu: –Odeznění konjunktury oceli a železa –Silný tlak asijské konkurence –Zejména pak rostoucí ceny paliv, energií a surovin – vývoj alarmující a velmi zraňující

6 Faktory podnikatelského prostředí Věda a výzkum –Schválena Národní inovační politika –Nebyla ustavena Technologická agentura –Podpora: prostředky na VaV jsou nákladové –Inovace i hlavní cestou ke snižování energetické náročnosti… (změna klimatu) –Připravuje se 7. rámcový program V&V

7 Faktory podnikatelského prostředí Legislativa: –Zjednodušení zápisů do rejstříku –Novela zákona o konkursu –Připravována reforma RIA (Regulatory Impact Assessment) klíčový význam!!! –Přetrvává obtížná vymahatelnost práva –Ekologická legislativa předmětem „auditu“ –Atd….

8 Faktory podnikatelského prostředí Daně: –Přes pozitivní snížení daňového zatížení problémy –Přetrvává nepřehlednost, složitost –Neexistuje koncepce daní s vazbou na Strategii hospodářského růstu ČR –Daňové systémy se v okolních zemích mění: můžeme mít brzy problémy s přílivem investic

9 Faktory podnikatelského prostředí Trh práce: –Vzdělávání – absence systému celoživotního vzdělávání, reformy pomalé –Zaměstnanost: chybí motivace pracovat –Zákoník práce: nový návrh nepřijatelný –Nemocenské pojištění: přenesení na zaměstnavatele nevyvážené, poškozující –Úrazové pojištění. Neřešeno systémově

10 Faktory podnikatelského prostředí Životní prostředí –Legislativa nadbytečně tvrdá v uplatnění, ne až tak v limitech –EIA, IPPC: administrativní zvůle bez valného přínosu –Komplex klimatických změn uchopen za špatný konec –Problémy podzákonných norem, politik

11 Faktory podnikatelského prostředí Doprava –Letos v červenci přijata nová dopravní politika, dlouhodobé problémy přetrvávají –Dopravní zatížení dálniční sítě za hranicí únosnosti –Stav zanedbanosti silniční infrastruktury 1200 mld. Kč –Potřeba realizovat rozsáhlý „havarijní“ program nejen v silniční, ale i v jiných segmentech dopravy

12 Vlivy evropského prostředí Vstup do EU přinesl to, co jsme očekávali: –Úplné otevření trhu –Totální uvolnění pohybu zboží –Úspěch těch, kdo byli připraveni –Nutnost neztratit se v otevřené konkurenci, ale i: –Nárůst byrokracie v některých segmentech – o prostředky z fondů EU je nutno usilovat –Přitvrzení v určitých oblastech regulace

13 Vlivy evropského prostředí Posvátné krávy typu: –Politika klimatických změn/energie –Natura 2000 –Aarhus Přes plné členství problémy diskriminace: –Volný pohyb pracovních sil –Nejnověji směrnice o poskytování služeb –Hraniční kontroly do vstupu do Schengenské zóny apod.

14 Za co si můžeme sami Ze stručného výčtu faktorů prostředí pro podnikání – za většinu z nich Výzkum a vývoj budeme s obtížemi vracet na místo, jež mu náleží (a kde již byl) O legislativě škoda mluvit a lidová tvořivost od ne/odborníků ve státní správě až po parlament a senát je pověstná Daně jsou výsostně naše věc

15 Za co si můžeme sami Trh práce s jeho atributy nám rovněž nikdo nevyprojektuje a nezavede Audit ekologické legislativy/identifikace problémů ukázal, kde jsme papežštější… O dopravě by se daly psát romány nebo spíš horory Korunou všeho je státní správa tak, jak dnes ne/funguje: principy řízení se jí vyhnuly širokým obloukem

16 Za co si můžeme sami Příklad – oblast energií: –Problematika energií nejvážnějším elementem současného hospodářského vývoje –Hnací silou obavy ze změny klimatu a závislost na vnějších dodávkách energie –Současný rámec v EU určuje Evropský program ke změně klimatu a dostupnost dodávek energií

17 Za co si můžeme sami –Velké úsilí EU nemá příliš nadějí na zvrácení globálního vývoje změn klimatu –Přesto řada aktů k omezování spotřeby energií a dekarbonizaci výroby energie spíše regulatorního než tržního charakteru –Vše v prostředí dosud přežívající „zelené“ víry a zbytečných tabu –U nás prohloubeno vlastní tvořivostí nebo neschopností

18 Za co si můžeme sami Obchodování s emisemi – příklad selhání státní administrativy: –„Hrdinný“ vládní program omezování klimatických změn úvodním průšvihem! –Vlastní zákon vcelku ušel –Katastrofa je NAP – dobrý námět pro ÚOHS? –Akci za několik desítek mld. Kč vlastně připravovali tři až čtyři lidé…

19 Za co si můžeme sami –Hospodářská sféra zapojena jen jako krycí manévr –Postup „shoda dolů“ podle jakýchsi algoritmů, prohlašovaný za transparentní, ale nikoliv korektní –Podniky a svazy nesmí dopustit opakování tohoto příběhu! NAP na hlavní období již do půlky roku 2006 –Dosavadní praxe kulhá na všechny čtyři

20 Za co si můžeme sami Naopak, kulhání nepostihuje evropský a náš růst cen energií Ani „liberalizace“ trhu příliš nepomáhá, ceny rostou alarmujícím způsobem Dostavuje se „windfall profit“ díky politikám a skrytým monopolům! Jak bude za těchto okolností EU/ČR dále konkurenceschopná?

21 Co nás čeká a co musíme ovlivnit S našimi vnitřními problémy si musíme poradit sami Nutný tlak na politickou sféru aby došlo k totální reformě administrativy a nasolení skutečné „služby veřejnosti“ a partnerství Efektivní stát rozhodne o našem růstu nebo přežívání Hodně se děje na unijní úrovni, musíme být u toho!!!

22 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Dostupnost dodávek energie fyzická i ekonomická a jejich bezpečnost a hospodárné využití energií budou klíčovým faktorem hospodářské úspěšnosti a kvality života Politika změny klimatu jen vedlejším produktem energetické politiky Evropa (a členské země) potřebují novou energetickou politiku – čím dříve, tím lépe

23 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Cíl je „méně a lepší regulace“, jinak lze jen snít o Lisabonské strategii i o omezování emisí skleníkových plynů Rámcovou podmínkou zůstává liberalizace trhů s energiemi – musí být důsledná! Teprve v tomto prostředí se mohou uplatnit skutečně tržní principy Veškeré regulatorní akty musí být pečlivě vyhodnoceny z hlediska ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů

24 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Nezbytný je proces snižování energetické náročnosti – otázkou je, zda stanovovat jednotný evropský cíl ve směrnic (od původního 1% ročně to roste!!!) Všechny energetické zdroje mají své místo a jejich využití nesmí být omezováno iracionalitou Regulatorní prostředky nelze přijímat a uplatňovat jednostranně, konkurence je globální Skutečný pokrok nelze dosáhnout bez intenzivního uplatnění vědy a výzkumu

25 Co nás čeká a co musíme ovlivnit V tomto kontextu mají odpovídající místo obnovitelné zdroje energie – nemohou však být „posvátnou krávou“ Odpovídající pozice patří „klasickým“ primárním zdrojům včetně (a v EU a u nás) především uhlí Budou podporovány čistší uhelné technologie (viz 7. rámcový program)

26 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Jadernou energetiku nutno zbavit nálepky „nežádoucí“ a budou podporovány postupu dalšího zvyšování její bezpečnosti Energetická účinnost musí být založena: –na spontánních inovacích –na stimulaci investičního klimatu (BAT), –na otevřeném přístupu k informacím –na proaktivním působení administrativy na poli norem, pobídek pro V&V apod.

27 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Podporovat výzkum a vývoj nových/obnovitelných energetických zdrojů: –Geotermální energie –Vodík –Jaderná fůze… Návazně nová politika klimatických změn po roce 2012 Potřeba permanentního kritického hodnocení dopadů uplatněných regulatorních opatření

28 Závěr Přes všechny výhrady je členství v EU rozhodně přínosem Chceme-li rozvoj a slušné podnikatelské prostředí, musíme být aktivní Doma nesmíme politiky nechat vydechnout – cíl: efektivní stát, administrativa nám má sloužit! Pro budoucnost nutno něco dělat již dnes: vytváříme si ji současně přijímanými rozhodnutími

29 Závěr Spojenci jsou jak v mezinárodních oborových konfederacích, tak i v dalších členských zemích: hledejme partnerství Působení na formování budoucího vývoje probíhá přes oficiální místa – vládní struktury, ale i přes ty, kteří mají společný zájem SP ČR, HK a další jsou partnery pro formování budoucnosti i prostřednictvím UNICE/Eurochambers…


Stáhnout ppt "Dopady členství v EU na průmysl ČR Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google