Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady členství v EU na průmysl ČR, význam energetiky Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady členství v EU na průmysl ČR, význam energetiky Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV."— Transkript prezentace:

1 Dopady členství v EU na průmysl ČR, význam energetiky Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV

2 Dopady členství v EU na průmysl ČR, význam energetiky Současná situace – vývoj ekonomiky Faktory podnikatelského prostředí Vlivy evropského prostředí Energie – klíčový faktor růstu prosperity Co nás čeká a co musíme ovlivnit Závěr

3 Současná situace – vývoj ekonomiky Průmysl roste – 9,9% meziročně Výrazné zrychlení v roce 2005 –Důsledek vstupu do EU –Konjunktura ocelářského průmyslu –Pokračující příznivé strukturální změny –Růst produktivity práce o 10,4% –V polovině roku přebytek bilance zahraničního obchodu 260 mld. Kč. –Vývoj HDP pro srovnání na grafu:

4 Současná situace – vývoj ekonomiky

5 Příznivé výsledky nelze přeceňovat K přiblížení se staré EU 15 je nutno tempo dále výrazně zvýšit (i když jsme před Portugalskem) Možné snížení tempa růstu: –Odeznění konjunktury oceli a železa –Silný tlak asijské konkurence –Zejména pak rostoucí ceny paliv, energií a surovin – vývoj alarmující a velmi zraňující

6 Faktory podnikatelského prostředí Věda a výzkum –Schválena Národní inovační politika –Nebyla ustavena Technologická agentura –Podpora: prostředky na VaV jsou nákladové –Inovace i hlavní cestou ke snižování energetické náročnosti… (změna klimatu) –Připravuje se 7. rámcový program V&V

7 Faktory podnikatelského prostředí Legislativa: –Zjednodušení zápisů do rejstříku –Novela zákona o konkursu –Připravována reforma RIA (Regulatory Impact Assessment) klíčový význam!!! –Přetrvává obtížná vymahatelnost práva –Ekologická legislativa předmětem „auditu“, schválen akční plán jejích úprav…

8 Faktory podnikatelského prostředí Daně: –Přes pozitivní snížení daňového zatížení problémy –Přetrvává nepřehlednost, složitost –Neexistuje koncepce daní s vazbou na Strategii hospodářského růstu ČR –Daňové systémy se v okolních zemích mění: můžeme mít brzy problémy s přílivem investic

9 Faktory podnikatelského prostředí Trh práce: –Vzdělávání – absence systému celoživotního vzdělávání, reformy pomalé –Zaměstnanost: chybí motivace pracovat –Zákoník práce: nový návrh nepřijatelný –Nemocenské pojištění: přenesení na zaměstnavatele nevyvážené, poškozující –Úrazové pojištění. Neřešeno systémově

10 Faktory podnikatelského prostředí Životní prostředí –Legislativa nadbytečně tvrdá v uplatnění, ne až tak v limitech –EIA, IPPC: administrativní zvůle bez přínosu pro ochranu prostředí, účast „veřejnosti“… –Komplex klimatických změn uchopen za špatný konec –Problémy podzákonných norem, politik

11 Faktory podnikatelského prostředí Doprava –Loni v červenci přijata nová dopravní politika, dlouhodobé problémy přetrvávají –Dopravní zatížení dálniční sítě za hranicí únosnosti –Stav zanedbanosti silniční infrastruktury 1200 mld. Kč –Potřeba realizovat rozsáhlý „havarijní“ program nejen v silniční, ale i v jiných segmentech dopravy

12 Vlivy evropského prostředí Vstup do EU přinesl to, co jsme očekávali: –Úplné otevření trhu –Totální uvolnění pohybu zboží –Úspěch těch, kdo byli připraveni –Nutnost neztratit se v otevřené konkurenci, ale i: Nárůst byrokracie v některých segmentech – o prostředky z fondů EU je nutno usilovat Přitvrzení v určitých oblastech regulace

13 Vlivy evropského prostředí Posvátné krávy typu: –Politika klimatických změn/energie - Montreal –Natura 2000 – nejen samotná území –Aarhus Přes plné členství problémy diskriminace: –Volný pohyb pracovních sil –Nejnověji směrnice o poskytování služeb –Hraniční kontroly do vstupu do Schengenské zóny apod.

14 Energie – klíčový faktor růstu prosperity Energie samotné: –Problematika energií nejvážnějším elementem současného hospodářského vývoje –Hnací silou obavy ze změny klimatu a závislost na vnějších dodávkách energie –Současný rámec v EU určuje Evropský program ke změně klimatu a dostupnost dodávek energií

15

16

17 Energie – klíčový faktor růstu prosperity –Velké (slovní) úsilí EU nemá příliš nadějí na zvrácení globálního vývoje změn klimatu –Přesto řada aktů k omezování spotřeby energií a dekarbonizaci výroby energie spíše regulatorního než tržního charakteru –Vše v prostředí dosud přežívající „zelené“ víry a zbytečných tabu –U nás prohloubeno vlastní tvořivostí nebo neschopností

18

19

20 Energie – klíčový faktor růstu prosperity Obchodování s emisemi – příklad selhání státní administrativy: –„Hrdinný“ vládní program omezování klimatických změn úvodním průšvihem! –Vlastní zákon vcelku ušel –Katastrofa je NAP – dobrý námět pro ÚOHS? –Akci za několik desítek mld. Kč vlastně připravovali tři až čtyři lidé…

21 Energie – klíčový faktor růstu prosperity –Hospodářská sféra zapojena jen jako krycí manévr –Postup „shora dolů“ podle jakýchsi algoritmů, prohlašovaný za transparentní, já dodávám: nikoliv korektní –Podniky a svazy nesmí dopustit opakování tohoto příběhu! NAP na hlavní období již do půlky roku 2006 –Dosavadní praxe kulhá na všechny čtyři

22 Energie – klíčový faktor růstu prosperity Naopak, kulhání nepostihuje evropský a náš růst cen energií Ani „liberalizace“ trhu příliš nepomáhá, ceny rostou alarmujícím způsobem Dostavuje se „windfall profit“ velkých hráčů díky politikám a skrytým monopolům! Jak bude za těchto okolností EU/ČR dále konkurenceschopná?

23 Co nás čeká a co musíme ovlivnit S našimi vnitřními problémy si musíme poradit sami Nutný tlak na politickou sféru aby došlo k totální reformě administrativy a nastolení skutečné „služby veřejnosti“ a partnerství Efektivní stát rozhodne o našem růstu nebo přežívání Hodně se děje na unijní úrovni, musíme být u toho!!!

24 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Dostupnost dodávek energie fyzická i ekonomická a jejich bezpečnost a hospodárné využití energií budou klíčovým faktorem hospodářské úspěšnosti a kvality života – chraňme si naši pozici! Politika změny klimatu jen vedlejším produktem energetické politiky Evropa (a členské země) potřebují novou energetickou politiku – čím dříve, tím lépe

25 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Cíl je „méně a lepší regulace“, jinak lze jen snít o Lisabonské strategii i o omezování emisí skleníkových plynů Rámcovou podmínkou zůstává liberalizace trhů s energiemi – musí být důsledná! Teprve v tomto prostředí se mohou uplatnit skutečně tržní principy Veškeré regulatorní akty musí být pečlivě vyhodnoceny z hlediska ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů

26 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Nezbytný je proces snižování energetické náročnosti – otázkou je, zda stanovovat jednotný evropský cíl ve směrnic (od původního 1% ročně to roste!!!) Všechny energetické zdroje mají své místo a jejich využití nesmí být omezováno iracionalitou Regulatorní prostředky nelze přijímat a uplatňovat jednostranně, konkurence je globální Skutečný pokrok nelze dosáhnout bez intenzivního uplatnění vědy a výzkumu

27 Co nás čeká a co musíme ovlivnit V tomto kontextu mají odpovídající místo obnovitelné zdroje energie – nemohou však být „posvátnou krávou“ Odpovídající pozice patří „klasickým“ primárním zdrojům včetně (a v EU a u nás) především uhlí Budou podporovány čistší uhelné technologie (viz 7. rámcový program)

28 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Jadernou energetiku nutno zbavit nálepky „nežádoucí“ a budou podporovány postupy dalšího zvyšování její bezpečnosti Energetická účinnost musí být založena: –na spontánních inovacích –na stimulaci investičního klimatu (BAT???), –na otevřeném přístupu k informacím –na proaktivním působení administrativy na poli norem, pobídek pro V&V apod.

29 Co nás čeká a co musíme ovlivnit Podporovat výzkum a vývoj nových/obnovitelných energetických zdrojů: –Geotermální energie –Vodík –Jaderná fůze… Návazně nová politika klimatických změn po roce 2012 Potřeba permanentního kritického hodnocení dopadů uplatněných regulatorních opatření

30 Závěr Přes všechny výhrady je členství v EU rozhodně přínosem Chceme-li rozvoj a slušné podnikatelské prostředí, musíme být aktivní Doma nesmíme politiky nechat vydechnout – cíl: efektivní stát, administrativa nám má sloužit! Pro budoucnost nutno něco dělat již dnes: vytváříme si ji současně přijímanými rozhodnutími

31 Závěr Spojenci jsou jak v mezinárodních oborových konfederacích, tak i v dalších členských zemích: hledejme partnerství Působení na formování budoucího vývoje probíhá přes oficiální místa – vládní struktury, ale i přes ty, kteří mají společný zájem SP ČR, HK a další jsou partnery pro formování budoucnosti i prostřednictvím UNICE/Eurochambers…


Stáhnout ppt "Dopady členství v EU na průmysl ČR, význam energetiky Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR Člen EHSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google