Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů"— Transkript prezentace:

1 Biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů
Alice Skoumalová

2 Typy hormonů podle chemické struktury
1. Deriváty aminokyselin Katecholaminy (DOPA, dopamin, adrenalin, noradrenalin), histamin, serotonin, melatonin, thyroxin 2. Peptidové hormony Malé peptidové hormony (thyreotropin uvolňující hormon, oxytocin, vasopresin) Proteinové hormony (insulin, růstový hormon) Glykoproteinové hormony (luteinizační hormon, folikly stimulující hormon, thyreoideu stimulující hormon) 3. Steroidní hormony

3 Definice a syntéza peptidových hormonů
Peptidy s endokrinní funkcí Syntetizovány v procesu transkripce a translace (genové rodiny) Pre-prohormony - dále upravovány (posttranslační modifikace); štěpí se pre-sekvence, glykosylace, vzniká prohormon Prohormon - skladován a uvolňován po specifickém stimulu; pro- sekvence potřebná pro získání funkční terciální struktury je štěpena před uvolněním do cirkulace Zralý hormon se váže na receptory na povrchu cílových buněk

4 Peptidové hormony se váží na specifické receptory na povrchu buněk

5 1. Receptory působící prostřednictvím G-proteinů
K přenosu signálu dochází cestou: 1. Zvýšení cAMP a přenos signálu přes kaskádu proteinkinasy A Kortikotropin uvolňující hormon, thyreotropin, luteinizační hormon, folikly stimulující hormon, adrenokortikotropní hormon, vasopresin, opioidní peptidy, noradrenalin, adrenalin 2. Hydrolýza fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu a přenos signálu přes kaskádu proteinkinasy C a inositoltrifosfát-Ca2+ Thyreotropin uvolňující hormon, gonadotropiny uvolňující hormon, thyreotropin, adrenalin, noradrenalin, angiotensin 3. Zvýšení cGMP a přenos signálu přes kaskádu proteinkinasy G Atriální natriuretický faktor 2. Receptory s proteinkinasovou aktivitou Např. tyrosinkinasovou (Insulin)

6 Peptidové hormony Hormony hypothalamo-hypofyzární kaskády
Secernované v jiných tkáních srdce (atriální natriuretický faktor) pankreas (insulin, glukagon, somatostatin) gastrointestinální trakt (cholecystokinin, gastrin) tuková tkáň (leptin) příštitná tělíska (parathormon) ledviny (erytropoetin)

7

8 Hormonální kaskáda Amplifikace signálu
CNS Vnější či vnitřní signál Elektricko-chemický signál Limbický systém Elektricko-chemický signál Hypothalamus Uvolňující hormony (ng) Adenohypofýza Adenohypofyzární hormony (μg) Cílová „žláza“ Gonády, štítná žláza, kůra nadledvin Cílové hormony (mg) Systémový efekt

9 Glukokortikoidní receptory v nejrůznějších buňkách
CRH-ACTH-Hydrokortizon Vnější stres-jednoduchý stresor (změna teploty, hluk, trauma) CNS Elektricko-chemický signál Limbický systém Elektricko-chemický signál Hypothalamus Kortikotropin uvolňující hormon (CRH) v ng, poločas minuty Portální systém Kortikotrofy Adenohypofýza Adrenokortikotropní hormon (ACTH) v μg, delší poločas Kůra nadledvin Hydrokortizon v mg, poločas hodiny Glukokortikoidní receptory v nejrůznějších buňkách Systémový efekt

10 Hormonální kaskáda Negativní zpětná vazba
CNS Limbický systém Hypothalamus Dlouhá zpětná vazba Uvolňující hormony Krátká zpětná vazba Adenohypofýza Adenohypofyzární hormony Cílová „žláza“ Cílové hormony Systémový efekt

11 Klinická korelace hormonální kaskády Testování aktivity adenohypofýzy
Infertilita (insuficience hypothalamu, adenohypofýzy či gonád) Krok 1 Ověření fungování gonád Krok 2 Funkce adenohypofýzy Podání LH či FSH Testujeme, zda jsou tvořeny hormony gonád Syntetický GnRH (zvyšuje hladinu LH a FSH; pomocí RIA) Odpověď je → Hypofýza funguje dobře a patologie se týká hypothalamu Odpověď není → Poškozená funkce adenohypofýzy

12 Hypothalamické uvolňovací hormony (RH)
Uvolňující hormony Počet Ak Hormony adenohypofýzy Thyreotropin uvolňující hormon (TRH) 3 Thyreoideu stimulující hormon (TSH) Gonadotropiny uvolňující hormon (GnRH) 10 Luteinizační hormon (LH), Folikly stimulující hormon (FSH) Kortikotropin uvolňující hormon (CRH) 41 Adrenokortikotropní hormon (ACTH), β-lipotropin, β-endorfiny Hormon uvolňující růstový hormon (GHRH) 44 Růstový hormon (RH) Somatostatin 14 Inhibice uvolnění RH Faktor uvolňující prolaktin (PRF) Prolaktin (PRL) Faktor inhibující uvolnění prolaktinu (PIF), Dopamin Inhibice uvolnění PRL

13 Hypothalamus GRH TRH CRH Dopamine PRF, PIF GnRH Adenohypofýza GH TSH
ACTH LPH β-Endorfin MSH PRL FSH LH Ovaria Ovaria Játra Štítná žláza Kůra nadledvin Mléčná žláza Testes Testes Tmavnutí kůže β-Endorfin Ovulace, Corpus luteum, progesteron Diferenciace buněk, sekrece mléka Kortikosteroidy Hyperglykemický efekt Analgesie Tvorba thyroidních hormonů Leydigovy buňky, testosteron Vývoj ovariálních foliklů, sekrece estradiolu Ovlivňuje nejrůznější buňky, tvorba IGFs, buněčný růst, metabolismus kostí Růst semenotvorných kanálků, spermatogeneze GH-Růstový hormon, TSH-Thyreoideu stimulující hormon, ACTH-Adrenokortikotropní hormon, LPH-Lipotropin, MSH-Melanocyty stimulující hormon, PRL-Prolaktin, FSH-Folikly stimulující hormon, LH-Luteinizační hormon

14 Děložní kontrakce, laktace
Hypothalamus Oxytocin Axonální transport Vasopresin (ADH) Neurohypofýza Oxytocin Vasopresin (ADH) Děložní kontrakce, laktace Vodní hospodaření

15 Vasopresin a oxytocin Syntetizovány v hypothalamu (nucleus supraopticus a paraventricularis) Transportovány axony ve spojení s nosičovými proteiny neurofysiny Jsou to nonapeptidy, obsahují disulfidický můstek Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2 Arginin vasopresin Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Lys-Gly-NH2 Lysin vasopresin Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2 Oxytocin Oxytocin: laktace Vasopresin: reabsorpce vody v distálních tubulech ledvin

16 Snížená funkce hypofýzy (snížené uvolňování hormonů)
Hypopituitarismus Snížená funkce hypofýzy (snížené uvolňování hormonů) Přerušení komunikace mezi hypothalamem a hypofýzou v důsledku úrazu (autonehoda) Tumor hypofýzy Snížená tvorba hormonů hypofýzy a cílových hormonů Život ohrožující situace Léčba perorálním podáváním cílových hormonů (hydrokortizon, thyreoidní hormony, hormony gonád, progestin, růstový hormon u dětí)

17 Struktura genů a tvorba polypeptidových hormonů
1. Z jednoho genu vzniká více produktů Proopiomelanokortinová rodina peptidů 2. Na jednom genu se nachází více kopií produktu Př. Enkefaliny 3. Jeden gen kóduje pouze jeden produkt Př. CRH

18 Genový produkt proopiomelanokortin kóduje 8 hormonů
ACTH, β-lipotropin, γ-lipotropin, γ-MSH, α-MSH, CLIP, β-endorfin, enkefaliny Proopiomelanokortin se nachází v buňkách adenohypofýzy i v intermediární laloku, ale produkty jsou rozdílné

19 Peptidová rodina proopiomelanokortinu
Peptidy působící jako hormony (ACTH, LPH, MSH) a neurotransmitery Prekursorová molekula 285 Ak Gen je exprimován v hypofýze, ale i v periferních tkáních (střevo, placenta, mužský reprodukční trakt) ACTH: reguluje růst a funkci kůry nadledvin (syntéza a sekrece adrenálních steroidů); nadměrná tvorba Cushingův syndrom β-lipotropin: vyvolává lipolýzu, stimuluje melanocyty, prekurzor β-endorfinu Endorfiny: váží se na opiové receptory v mozku, kontrola vnímání bolesti MSH: navozuje melanogenezi (tmavnutí kůže)

20 Příklad mnohonásobných kopií hormonu na jednom genu
Genový produkt pro enkefaliny (nacházející se v dřeni nadledvin) Enkefaliny jsou pentapeptidy s opioidní aktivitou Tyr-Gly-Gly-Phe-Met (methionin-enkefalin) Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu (leucin-enkefalin) Prekurzor enkefalinů obsahuje několik kopií Met-enkefalinu (M) a jeden Leu-enkefalin (L)

21 ↑↑ - ↓ ↓ (slabě) ↑ ↓↓ ↑ (vysoké dávky) Inzulín Glukagon
Adreanalin, noradrenalin Glukokortik. Růstový h. Thyroid. h. Svaly: Uptake glukózy ↑↑ - ↓ (slabě) Utilizace glukózy Syntéza proteinů Játra: Output glukózy ↓↓ Ketogeneze Glukoneogeneze Glykogenolýza Glykogeneze Tuk. tkáň: Syntéza TG Lipolýza ↑ (vysoké dávky)

22 Růstový hormon (GH) Biochemické účinky
Syntéza v adenohypofýze, koncentrace 5-15 mg/g Polypeptid, 191 Ak, 2 disulfidové vazby Nezbytný pro postnatální růst Biochemické účinky 1. Zvyšuje proteosyntézu 2. Metabolismus sacharidů: antagonizuje účinky insulinu (hyperglykemie); snížená periferní utilizace glukosy, zvýšená glukoneogenese v játrech 3. Metabolismus lipidů: uvolňování MK a glycerolu z tukové tkáně, zvýšení hladiny MK v krvi, zvýšení oxidace MK v játrech 4. Metabolismus minerálů: positivní bilance Ca2+, Mg2+ a fosfátů (podporuje růst kostí) 5. Účinky podobné prolaktinu Patofysiologie: nanismus, gigantismus, akromegalie

23 Klinická korelace: 42-letý pacient Bolesti hlavy, rozostřené vidění, změny ve vzezření (výraznější rysy v obličeji, akromegalie), hlubší hlas Vyšetření: Atrofie optického nervu, MRI → tumor v hypofýze utlačující optický nerv Laboratoř: GH ↑, glykémie nalačno 7,5 mmol/l Diagnóza: Tumor hypofýzy se sekrecí GH, akromegalie

24 Prolaktin (PRL) Syntéza v adenohypofýze
Biochemické účinky: navození a udržení laktace Patofysiologie: tumory adenohypofýzy s nadměrnou sekrecí PRL způsobují amenoreu a galaktoreu u žen, gynekomastii a impotenci u mužů

25 Hypofyzární a placentární glykoproteiny:
TSH, LH, FSH a hCG Strukturně podobné (společný ancestrální gen): podjednotky α (stejné ve všech hormonech) a β (určuje specifickou biologickou aktivitu), z odlišných genů Syntetizovány jako pre-prohormony, posttranslační zpracování (glykosylace) LH a FSH působí na gametogenesi a steroidogenesi v gonádách hCG je syntetizovaný v syncytiotrofoblastových buňkách placenty, zvyšuje se v krvi a močí krátce po implantaci, těhotenské testy hCG- β podjednotka

26 Syntéza adrenalinu v dřeni nadledvin
1 2 3 4 Hydroxylace Dekarboxylace Hydroxylace postranního řetězce Metylace - Fenylethanolamin-N-methyltransferasa (syntéza je indukována glukokortikoidy)

27

28 Katecholaminy jsou rychle metabolisovány katechol-O-methyltransferasou (COMT) a monoaminooxidasou (MAO) Tvoří se velké množství metabolitů; diagnostický význam mají metanefriny a kyselina 3-methoxy-4-hydroxymandlová (vanilmandlová) v moči, zvýšení u feochromocytomu.

29 Klinická korelace: 55-letá pacientka Bolesti hlavy, pocení, palpitace, třes úzkost Vyšetření: Hypertenze, CT → tumor dřeně nadledviny Laboratoř: porušená glukózová tolerance, zvýšené množství katecholaminů a jejich metabolitů (MN, NMT, VMK) Diagnóza: Feochromocytom

30 Parathormon (PTH) Endoplasmatické retikulum Příštitná tělíska
Pre Pro PTH 31 6 1 84 Endoplasmatické retikulum Příštitná tělíska Golgiho aparát Formy v krvi (biologicky aktivní) Játra Parathormon působí na homeostasu Ca2+ Zvyšuje rychlost odbourávání kostí, snižuje renální vylučování Ca2+, zvyšuje účinnost resorpce Ca2+ ve střevě stimulací tvorby kalcitriolu

31

32 Syntéza a sekrece inzulínu a glukagonu:
Langerhansovy ostrůvky pankreatu (β a α -buňky) Preprohormon (posttranslační modifikace - ER, GA, SV) ↑ koncentrace glukózy - exocytóza SV obsahujících inzulín

33 Insulin Polypeptid složený ze 2 řetězců A a B, které jsou spojeny disulfidovými můstky

34 Gen lidského insulinu byl isolován
Syntéza lidského insulinu v bakteriálních systémech exprese za použití technologie rekombinantní DNA poskytuje výhodný zdroj insulinu pro nemocné diabetem Schématické znázornění struktury lidského insulinového genu Šrafované oblasti nevedou k translaci, tečkované oblasti představují kódující sekvence

35 Inaktivace a degradace polypeptidových hormonů
Většina je degradována na aminokyseliny hydrolysou v lysosomech Některé hormony obsahují modifikované aminokyseliny Hypothalamické uvolňovací hormony Pyroglutamátovou kyselinu (pGlu) C-terminální amid aminokyseliny (Gly-NH2, Ala-NH2, Leu-NH2) pGlu C---Peptide O NH O Rozštěpení pGlu či odštěpení terminálního amidu inaktivuje enzym (krátký poločas těchto enzymů v krvi)

36 Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2
Hormony obsahující cyklickou strukturu tvořenou disulfidovým můstkem (oxytocin, vasopresin, somatostatin) 2. Glutathion transhydrogenasa Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2 Oxytocin 1. Cystin aminopeptidasa

37 Shrnutí Peptidové hormony jsou tvořeny v procesu transkripce a translace (DNA-mRNA-peptid) a dále upravovány posttranslační modifikací Peptidové hormony působí přes receptory na povrchu buněk a spouští kaskádu následných reakcí v cytoplasmě (cAMP, druhé posly) Peptidové hormony tvoří genové rodiny, které vznikají ze společného ancestrálního genu Hlavní skupinou peptidových hormonů jsou hormony kaskády hypothalamo-hypofyzární (amplifikace signálu, negativní zpětná vazba) Mezi peptidové hormony patří mnoho látek syntetizovaných v periferních tkáních


Stáhnout ppt "Biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů"

Podobné prezentace


Reklamy Google