Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektuCZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektuCZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace."— Transkript prezentace:

1 Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektuCZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace výuky Č í slo prioritn í osy1/1.1 Předmět Zeměpis T é ma Kde lidé žijí Autor Mgr. Robert Jiran

2 ZEMĚPIS PRO 6. ROČNÍK Učebnice FRAUS. Fraus str. 80 - 83. Kde lidé žijí. Město. Obce. Druhy obydlí. Život ve městech. Poznej velkoměsto. Opakování. Příloha: Architektura KDE LIDÉ ŽIJÍ

3 Sídelní útvar nebo též sídlo je každá jednotka s bydlením bez ohledu na její velikost, tvořící uzavřený celek, který je od jiných jednotek prostorově oddělen. Existuje více typů sídel: městské (městečko, městys, město) venkovské (samota, osada, vesnice) Město je sídelní útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jež jej odlišuje od vesnice. Jsou to především relativní velikost ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel (obvykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu, průmyslu, službách) a poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí.Pro město je také specifický městský způsob života, který je na rozdíl od venkovského více neosobní, anonymní a účelový.V České republice se v současnosti za město pokládá obec, které byl udělen status města. V Česku je celkem 526 měst, z toho 23 měst se statutem statutárního města. Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy a zpravidla, v různé míře podle typu obce, i státní správy. V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některá sídla mohou být součástí města.

4 Městys nebo také městečko je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí. V minulosti se jednalo o sídla, kterým bylo uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy (tím se městyse lišily od vsí) a zpočátku výjimečně i výroční trhy. Městyse musely plnit roli spádového městečka pro okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo mnohem silněji zastoupeno zemědělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné. Vesnice (též ves, víska) je sídlo venkovského typu. Na vesnicích se lidí tradičně zabývali především rybolovem, zemědělstvím, lesnictvím. Ve městech spíše obchodem a řemesly. Urbanizace je proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související změny kultury v nejširším slova smyslu. Míra urbanizace lze číselně vyjádřit jako podíl obyvatelstva žijícího ve městech oproti celkovému počtu.

5 Pojmenujte stavby na fotografiích. 1 2 3 4 5 6 1.Mrakodrapy 2.Paneláky 3.Jurta 4.Hausbót 5.Teepee 6.Iglú

6 Různá obydlí

7 ŽIVOT VE MĚSTECH Velkoměsto je město, které má více jak 1 000 000 obyvatel a patří k velmi známým a i největším ve státě. Jsou kulturními, ekonomickými i politickými centry různých zemí. Města s více než 8 mil. Obyvatel nazýváme megaměsta. Slumy (vyslovuj: slamy) jsou chudinské čtvrti z improvizovaných a obvykle nelegálně postavených chatrčí, které se nacházejí hlavně ve velkoměstech v chudých státech. Městská aglomerace je buďseskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje, tzn. město se svým okolím (předměstí, satelitní města) nebo několik srovnate- lně velkých měst srostlých v jednu souvisle zastavěnou plochu. Chicago

8 POZNÁTE JAKÁ VEKOMĚSTA JSOU NA FOTOGRAFIÍCH? 12 3 1.MOSKVA 2.SYDNEY 3.PAŘÍŽ

9 OPAKOVÁNÍ Co je obec ? Uveď tři charakteristiky města. Jmenuj tři velkoměsta v ČR. Kdo je nejvyšším představitelem statutárního města? Čím se dříve nejčastěji zabývali lidé (profesí) na vesnici?. Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy. Nejmenší jednotka státu.. Jsou to především relativní velikost ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, kompaktnost a koncentrace zástavby.. Praha, Brno, Bratislava, Ostrava, Plzeň. Primátor. Rybolovem, zemědělstvím, lesnictvím


Stáhnout ppt "Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektuCZ.1.07/1.1.05/02.0010 N á zev projektu Digitalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google