Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adam Jur č o 4.A Obnovitelné Zdroje. Co jsou obnovitelné zdroje ? „Obnovitelné p ř írodní zdroje mají schopnost se p ř i postupném spot ř ebovávání č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adam Jur č o 4.A Obnovitelné Zdroje. Co jsou obnovitelné zdroje ? „Obnovitelné p ř írodní zdroje mají schopnost se p ř i postupném spot ř ebovávání č."— Transkript prezentace:

1 Adam Jur č o 4.A Obnovitelné Zdroje

2 Co jsou obnovitelné zdroje ? „Obnovitelné p ř írodní zdroje mají schopnost se p ř i postupném spot ř ebovávání č áste č n ě nebo úpln ě obnovovat, a to samy nebo za p ř isp ě ní č lov ě ka.“ Slune č ní zá ř ení, v ě trná, vodní, geotermální energie, biomasa

3 Biopaliva Tuhá, kapalná, plynná 15% celkové sv ě tové spot ř eby Švédsko, Finsko 17% a 19% K jejich výrob ě je pot ř eba velké množství vody Zvyšuje ceny potravin

4

5 ČR Nep ř íliš p ř íznivé pov ě trnostní podmínky Malý spád ř ek Do roku 2010 by m ě l podíl OZE dosáhnout 6%

6 Podpora Obnovitelných zdrojů v ČR Množství program ů na podporu OZE Velký potenciál biomasy Zem ě d ě lci preferují klasickou produkci p ř ed p ě stováním biomasy Stále mnoho bariér pro efektivní rozvoj OZE Dotace na projekty s OZE 20-80% náklad ů

7 Vodní elektrárny Nezne č iš ť ují ovzduší Nepot ř ebuje dovážet paliva Jsou bezodpadové Velmi bezpe č né Pružné pokrytí spot ř eby

8

9

10

11 Větrné elektrárny Životnost cca 20 let Nejvíce na severozápad ě Č R a na st ř ední Morav ě Samy nemohou nahradit velké zdroje Vhodné plochy pro stavbu v ě trných elektráren jsou č asto v chrán ě ných krajinných oblastech

12 Sluneční elektrárny Velký r ů stový potenciál Jejich zastoupení je zatím velmi malé Hlavn ě nezávislé napájení objekt ů První elektrárna v Č R v r.1998 na ho ř e Mravene č ník v Jeseníkách Od r.2003 jsou 30% dotace na instalaci solárních systém ů

13

14 OZE v Číslech V r. 2007 se z biomasy vyrobilo 1000 GWh V r.2010 má být celkový podíl biomasy na výrob ě elekt ř iny v EU 8% 13% elektrické energie ve Finsku je z biomasy Velké vodní elektrárny v Č R vyrobí kolem 2300 GWh Fotovoltaický pr ů mysl nejrychleji roste v Japonsku, Evrop ě Č ín ě a USA

15

16 Zdroje The New World of Biofuels: Implications for Agriculture and Energy, Keith Collins, Chief Economist Podpora využívání obnovitelných zdroj ů energie v Č R, Juraj Krivošík / Tomáš Chadim, SEVEn, st ř edisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. http://www.eru.cz http://www.alternativni-zdroje.cz/obnovitelne-zdroje.htm http://www.nazeleno.cz/energie/biomasa-v-ceske- republice-kolik-vyrabime-elektriny.aspx http://www.nazeleno.cz/energie/biomasa-v-ceske- republice-kolik-vyrabime-elektriny.aspx

17 Zdroje http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/cez- obnovitelne-zdroje-rostou-solarni-a-vetrna-energie-ne.aspx http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/cez- obnovitelne-zdroje-rostou-solarni-a-vetrna-energie-ne.aspx


Stáhnout ppt "Adam Jur č o 4.A Obnovitelné Zdroje. Co jsou obnovitelné zdroje ? „Obnovitelné p ř írodní zdroje mají schopnost se p ř i postupném spot ř ebovávání č."

Podobné prezentace


Reklamy Google