Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana"— Transkript prezentace:

1 CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana
Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav

2 O projektu mezinárodní tzv. komunitární projekt CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana) financován z Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), který je součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace pro období 2007 – 2013 na dobu 3 let od do 29 institucí z 20 evropských zemí (konsorcium partnerů) vede dánská památková instituce Kulturarvsstyrelsen (KUAS) spolu s britskou agenturou MDR Partners příspěvek Evropské komise ve výši 80 % celkových nákladů – mzdy, cestovní náklady, drobný materiál, nikoli investice

3 Cíl projektu Cílem projektu je umožnit jednotlivým účastníkům, zástupcům tzv. paměťových institucí, které jsou správci elektronických databází, integrovat jejich data do portálu Evropské digitální knihovny Europeana a zpřístupnit je tak širokému spektru zájemců – od běžných občanů po různé instituce a vědecké pracovníky z celého světa. Projekt má tedy vytvořit technické nástroje a pravidla pro převod dat z databází velmi různorodého obsahu a uspořádání. Pro CARARE je specifická oblast památkové péče, která vyžaduje poněkud jinou strukturu dat než např. oblast knihoven, muzeí, filmových a divadelních archivů apod. Proto si projekt CARARE má vytvořit vlastní datové schema. NPÚ zamýšlí vložit do Europeany metadata z veřejné části MIS

4 Co je MIS Metainformační systém - jeden ze tří hlavních pilířů Integrovaného informačního systému památkové péče Monumnet (Monumis) GIS (Geografický informační systém) MIS MIS je nejen metadatový systém, ale je zároveň archivem (úložištěm) všech digitálních dokumentů vznikajících v NPÚ, kromě korespondence – fotografie, skeny archivních materiálů, mapy, vyhlášky a legislativní dokumenty k památkové ochraně

5 MIS/2 Je budován „zdola“ – každý odborný pracovník NPÚ může a musí vkládat jím vytvořené dokumenty do systému Má zabudovaný opravný mechanismus – každý, kdo zjistí chybu, může přes tlačítko mailem upozornit autora a současně lokálního správce MIS na územním pracovišti Veřejná a neveřejná část Propojení s Monumnetem a GIS přímo tlačítkem (novinka)

6 Proč se účastníme? chceme dostát úloze národního garanta oboru památkové péče v třetím tisíciletí návaznost na Národní strategii digitalizace (koncept) 3 hlavní oblasti: digitalizace – převedení reálných a analogových (papírových) dokumentů do digitální podoby zpřístupnění prostřednictvím internetu ochrana a archivace digitálních dat návaznost na projekt Smart Administration návaznost na plánované úkoly vědy a výzkumu

7 IOP Zásadní možnost financování digitalizace v ČR představuje Integrovaný operační program (IOP). V rámci implementace IOP byl schválen Usnesením vlády č. 536/2008 seznam záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration. Pro resort Ministerstva kultury ČR byly na tento seznam zařazeny následující projekty: Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy) – Národní památkový ústav; …..MIS, GIS a MonumIS (→InList) Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály (CZECHIANA) – Institut umění – Divadelní ústav; Zavedení integrovaného systému správy sbírek – Moravské zemské muzeum; Vytvoření znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu - NIPOS; Vytvoření Národní digitální knihovny – Národní knihovna

8 Co nám projekt přinese umožní prezentovat a zpřístupnit naše digitální data v portálu Europeana zviditelní tak Národní památkový ústav jako významnou instituci v oboru památkové péče v rámci Evropy přinese informace o mezinárodně užívaných standardech v archivování a sdílení digitálních dat a umožní tak jejich budoucí integraci i s jinými systémy než je Europeana – např. systémem národních autorit a řízených slovníků – formát XML, protokol OAI PMH podnítí zdokonalení našeho metadatového schematu podnítí řešení otázky autorských práv ve vztahu k dokumentům naší databáze podnítí vytvoření kontrolních mechanismů nad obsahem našich dat a větší začlenění řízených slovníků (vlastních či oborových, národních a případně evropských) a autorit (jmenných, věcných, geografických)

9 Dosavadní průběh projektu
jsme na počátku (1. rok) vytvořeno metadatové schema pro památkovou péči hledáme styčné body mezi metadatovým schematem CARARE a MIS zpracováváme zadání pro technické úpravy umožňující sběr dat do CARARE repozitáře a přes něj následně do Europeany formou subdodávky

10 Daší informace o projektu
Web - částečně česky Na webu ww.npu.cz na titulní straně v části nejčastěji žádané – odkaz Evropské dotace a přímo CARARE

11 Dotazy ?

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana"

Podobné prezentace


Reklamy Google