Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav."— Transkript prezentace:

1 CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav

2 O projektu  mezinárodní tzv. komunitární projekt CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana)  financován z Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), který je součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace pro období 2007 – 2013  na dobu 3 let od 1.2.2010 do 31.1.2013  29 institucí z 20 evropských zemí (konsorcium partnerů)  vede dánská památková instituce Kulturarvsstyrelsen (KUAS) spolu s britskou agenturou MDR Partners  příspěvek Evropské komise ve výši 80 % celkových nákladů – mzdy, cestovní náklady, drobný materiál, nikoli investice 2

3 Cíl projektu  Cílem projektu je umožnit jednotlivým účastníkům, zástupcům tzv. paměťových institucí, které jsou správci elektronických databází, integrovat jejich data do portálu Evropské digitální knihovny Europeana a zpřístupnit je tak širokému spektru zájemců – od běžných občanů po různé instituce a vědecké pracovníky z celého světa.  Projekt má tedy vytvořit technické nástroje a pravidla pro převod dat z databází velmi různorodého obsahu a uspořádání. Pro CARARE je specifická oblast památkové péče, která vyžaduje poněkud jinou strukturu dat než např. oblast knihoven, muzeí, filmových a divadelních archivů apod. Proto si projekt CARARE má vytvořit vlastní datové schema.  NPÚ zamýšlí vložit do Europeany metadata z veřejné části MIS 3

4 Co je MIS Metainformační systém - http://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htm jeden ze tří hlavních pilířů Integrovaného informačního systému památkové péče http://monumnet.npu.cz/monumnet.phphttp://iispp.npu.cz/mis_public/homepage.htmhttp://monumnet.npu.cz/monumnet.php  Monumnet (Monumis)  GIS (Geografický informační systém) http://gis.up.npu.cz/http://gis.up.npu.cz/  MIS MIS je nejen metadatový systém, ale je zároveň archivem (úložištěm) všech digitálních dokumentů vznikajících v NPÚ, kromě korespondence – fotografie, skeny archivních materiálů, mapy, vyhlášky a legislativní dokumenty k památkové ochraně 4

5 MIS/2 Je budován „zdola“ – každý odborný pracovník NPÚ může a musí vkládat jím vytvořené dokumenty do systému Má zabudovaný opravný mechanismus – každý, kdo zjistí chybu, může přes tlačítko mailem upozornit autora a současně lokálního správce MIS na územním pracovišti Veřejná a neveřejná část Propojení s Monumnetem a GIS přímo tlačítkem (novinka ) 5

6 Proč se účastníme?  chceme dostát úloze národního garanta oboru památkové péče v třetím tisíciletí  návaznost na Národní strategii digitalizace (koncept) 3 hlavní oblasti: digitalizace – převedení reálných a analogových (papírových) dokumentů do digitální podoby zpřístupnění prostřednictvím internetu ochrana a archivace digitálních dat  návaznost na projekt Smart Administration  návaznost na plánované úkoly vědy a výzkumu 6

7 IOP Zásadní možnost financování digitalizace v ČR představuje Integrovaný operační program (IOP). V rámci implementace IOP byl schválen Usnesením vlády č. 536/2008 seznam záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration. Pro resort Ministerstva kultury ČR byly na tento seznam zařazeny následující projekty: 1. Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem České republiky (Ústřední seznam kulturních památek jako zvláštní datový systém nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy) – Národní památkový ústav; …..MIS, GIS a MonumIS (→InList) 2. Vytvoření Informačního kulturního portálu v návaznosti na Portál veřejné správy a agendové portály (CZECHIANA) – Institut umění – Divadelní ústav; 3. Zavedení integrovaného systému správy sbírek – Moravské zemské muzeum; 4. Vytvoření znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu - NIPOS; 5. Vytvoření Národní digitální knihovny – Národní knihovna 7

8 Co nám projekt přinese umožní prezentovat a zpřístupnit naše digitální data v portálu Europeana zviditelní tak Národní památkový ústav jako významnou instituci v oboru památkové péče v rámci Evropy přinese informace o mezinárodně užívaných standardech v archivování a sdílení digitálních dat a umožní tak jejich budoucí integraci i s jinými systémy než je Europeana – např. systémem národních autorit a řízených slovníků – formát XML, protokol OAI PMH podnítí zdokonalení našeho metadatového schematu podnítí řešení otázky autorských práv ve vztahu k dokumentům naší databáze podnítí vytvoření kontrolních mechanismů nad obsahem našich dat a větší začlenění řízených slovníků (vlastních či oborových, národních a případně evropských) a autorit (jmenných, věcných, geografických) 8

9 Dosavadní průběh projektu jsme na počátku (1. rok) vytvořeno metadatové schema pro památkovou péči hledáme styčné body mezi metadatovým schematem CARARE a MIS zpracováváme zadání pro technické úpravy umožňující sběr dat do CARARE repozitáře a přes něj následně do Europeany formou subdodávky 9

10 Daší informace o projektu Web http://www.carare.eu/ - částečně českyhttp://www.carare.eu/ Na webu ww.npu.cz na titulní straně v části nejčastěji žádané – odkaz Evropské dotace a přímo CARARE http://www.npu.cz/npu/evdot/komunitarni/CARARE http://www.npu.cz/npu/evdot/komunitarni/CARARE 10

11 Dotazy ? 11

12 Děkuji za pozornost www.carare.eu 12


Stáhnout ppt "CARARE: Connecting Archaeology and Architecture in Europeana Ing. Irena Blažková, Národní památkový ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google