Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíl projektu CARARE  hlavní cíl je obsažen v názvu CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana) - cílem projektu je umožnit jednotlivým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíl projektu CARARE  hlavní cíl je obsažen v názvu CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana) - cílem projektu je umožnit jednotlivým."— Transkript prezentace:

1

2 Cíl projektu CARARE  hlavní cíl je obsažen v názvu CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana) - cílem projektu je umožnit jednotlivým účastníkům, zástupcům institucí v oblasti památkové péče integrovat jejich data do portálu Evropské digitální knihovny Europeana (http://europeana.eu/portal/), tedy vytvořit technické nástroje a pravidla pro převod dat z databází velmi různorodého obsahu a uspořádání. Pro CARARE je specifická oblast památkové péče, která vyžaduje poněkud jinou strukturu dat než např. oblast knihoven, muzeí, filmových a divadelních archivů apod.  vedlejším úkolem je i propagace projektu a portálu Europeana – získání dalších přispěvatelů, kteří sice nezískají finanční podporu, ale mohou využít technické nástroje a know-how v projektu vytvořené

3 Co je Europeana? internetový portál, který zpřístupňuje informace o milionech knih, obrazů, fotografií, filmů, televizních pořadů, sbírkových předmětů a archívních dokumentů, které byly digitalizovány v Evropě

4 Internetový portál portál – obsahuje metadata (= data o datech, nikoli samotné digitální dokumenty) náhledovou fotografii a odkaz na původní databázi poskytovatele, kde je více informací popřípadě celý digitální dokument, v některých případech k volnému stažení – je nutno se řídit pravidly, která stanoví každý poskytovatel

5 Jak lze data použít? metadata v Europeaně jsou volně využitelná i pro komerční účely– dle licence Creative Commons CC1.0 Universal, to ale neplatí pro náhledy, kde respektují zejména osobnostní autorská práva a požadavky poskytovatele dat, které jsou uvedeny v příslušném poli u každého záznamu (viz Europeana Data Exchange Agreement – Dohoda o výměně dat pro Europeanu http://pro.europeana.eu/web/guest/data-exchange-agreement)

6 Europeana - historie počáteční myšlenka vznikla v oblasti knihoven v 90. letech 20. stol. - GABRIEL (GAteway and BRIdge to Europe's National Libraries), TEL (The European Library) - projekt společného portálu několika evropských národních knihoven, vznik Evropské knihovny v březnu 2005 Europeana vznikla z iniciativy prezidentů Francie, Německa, Španělska, Itálie, Polska a Maďarska, kteří se obrátili na předsedu Evropské komise José Barrosa dubnu 2005 s doporučením, aby byl vytvořen evropský portál pro kulturu, první prototyp začal fungovat v r. 2008, ovšem s velkými technickými potížemi, na jaře 2009 začala fungovat nová verze, která se dále rozvíjí o další funkce, více na http://en.wikipedia.org/wiki/Europeana http://en.wikipedia.org/wiki/Europeana

7 Hledání v Europeaně 

8 O projektu  mezinárodní tzv. komunitární projekt CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana)  financován z eContentplus - Programu pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP) Evropské komise, který je součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace pro období 2007 – 2013  na dobu 3 let od 1.2.2010 do 31.1.2013  29 institucí z 20 evropských zemí (konsorcium partnerů)  vede dánská památková instituce Kulturarvsstyrelsen (KUAS) spolu s britskou agenturou MDR Partners

9 Průběh a výsledky projektuARE průzkum jednotlivých databází účastníků a dostupných standardů na základě známých standardů pro metadata vytvořeno metadatové schéma CARARE- dostupné na oficiálních stránkách projektu www.carare.eu/eng/Resources/CARARE-metadata-schema-outline- v1.0 stanoveny technické podmínky pro poskytovatele dat: zřízení repozitáře na základě protokolu OAI PMH, výstup ve formátu XML vytvořen webově dostupný nástroj pro mapování – mapping and ingestion tool, zkráceně MINT (omezený přístup) vytvořen repozitář CARARE nazvaný MORE (omezený přístup) první digitální data jsou již v portálu Europeana (812 972 záznamů - Švédsko, 487 882 - Nizozemí, 11,910 -Litva, 7 888 - Řecko)

10 CARARE v NPÚ 1 datové schéma CARARE má výrazně širší rozsah než údaje zatím zobrazované v Europeaně – kromě metadat o digitálním dokumentu (Digital Resource) i o údaje o památce jako takové (Heritage Asset) a geografická data proto z původně zamýšleného poskytování dat z jedné databáze NPÚ – z Metainformačního systému - bylo nutno využít data ze tří základních celorepublikových databází – MIS, PaGIS a MonumIS a mimoto i z několika regionálních databází užívaných pro reidentifikaci nemovitých památek, přičemž tato data je ještě nutno ručně upravovat důsledkem je omezení rozsahu zatím předávaných dat, dokud nebude funkční nová aplikace Památkový katalog, po dobudování integrovaného systému se rozsah značně rozšíří

11 CARARE v NPÚ 2 NPÚ: vytvořen repozitář v rámci IISPP na bázi protokolu OAI PMH (subdodávka firmy Anect), automatické načítání dat z IISPP a převod do formátu XML, data NPÚ jsou nyní předána do repozitáře CARARE a vyhodnocována ze strany Europeany, která požaduje určité úpravy před jejich publikací v rámci úkolu je řešena i tzv. udržitelnost projektu – zatím bez výrazného výsledku kromě pokračování v dalším projektu LoCloud

12 Jak bude? náš záznam zobrazen v Europeaně (MINT)

13 Začlenění CARARE do IISPP

14 Přínos projektu pro NPÚ 1 větší přístupnost našich dat a zviditelnění našich informačních systémů přes portál Europeana propagace Národního památkového ústavu mezi evropskými paměťovými institucemi i ve vztahu k veřejnosti získání informací o mezinárodních standardech jak v oblasti datové struktury, tak v oblasti technologií – předávání dat a jejich kompatibilita je podmínkou poskytování podpory Evropské komise na projekty digitalizace a naše vláda je zavázána zajistit přístup k informacím jak mezi institucemi, tak ve vztahu k veřejnosti (direktiva INSPIRE a další)

15 Přínos projektu pro NPÚ 2 možnost porovnání našich informačních systémů s databázemi významných evropských institucí, kontakty s příbuznými organizacemi využití poznatků při dalším vývoji našich informačních systémů, zejména nové aplikace pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek a vedení soupisu památek – Památkový katalog

16 Další informace o projektu web projektu http://www.carare.eu/http://www.carare.eu/ na webu www.npu.cz na titulní straně v části Evropské dotace/Komunitární programy/CARARE nebo přímo http://www.npu.cz/carare/http://www.npu.cz/carare/ článek ve Zprávách památkové péče 3/2012

17 Děkuji za pozornost. kontakt: blazkova@stc.npu.cz


Stáhnout ppt "Cíl projektu CARARE  hlavní cíl je obsažen v názvu CARARE (Connecting ARchaelogy and ARchitecture in Europeana) - cílem projektu je umožnit jednotlivým."

Podobné prezentace


Reklamy Google