Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické kreslení Kótování - zapisování a umisťování kót Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické kreslení Kótování - zapisování a umisťování kót Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál."— Transkript prezentace:

1 Technické kreslení Kótování - zapisování a umisťování kót Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada – Technické kreslení, DUM č. 12

2 Zapisování kót  kóty se zapisují kolmým písmem (přednostně typu B)  součástí kóty jsou: písmenné a obrazové značky před číselnými údaji písmenné a obrazové značky před číselnými údaji toleranční značky a mezní úchylky toleranční značky a mezní úchylky označení závitu apod. označení závitu apod.

3 Zapisování kót  kóty jsou orientovány tak, aby se četly při pohledu od dolního okraje výkresového listu a od jeho pravého okraje

4 Zapisování kót  kóta nesmí být protnuta ani přerušena jinou čarou. Pokud je to nutné, taková čára se přeruší

5 Zapisování kót  úsečkou se podtrhne kóta zřejmě neodpovídající nakreslenému rozměru

6 Zapisování kót  teoreticky přesný číselný údaj rozměru se uvádí v rámečku kresleném tenkou souvislou čarou

7 Umisťování kót Existují 2 způsoby umisťování kót. Na jednom výkresu se však doporučuje používat jen jeden ze způsobů. 1. způsob Kóty se umisťují k nepřerušeným kótovacím čarám a zapisují se rovnoběžně s nimi

8 Umisťování kót  úhlové kóty se zapisují: a)nad kótovací čáru b)vedle kótovací čáry a) b)

9 Umisťování kót 2. způsob  kóty se zapisují tak, aby byly čitelné zdola  kótovací čáry se uprostřed přeruší a kóty se zapíší do vzniklé mezery

10 1)Jak jsou orientovány (zapisovány) kóty? 2)Jak označujeme kótu, která zřejmě neodpovídá zobrazenému rozměru? 3)Co je nedílnou součástí kóty? 4)Kam umisťujeme kóty úhlových rozměrů? Kontrolní otázky

11 1)Kóta je orientována tak, aby bylo umožněno její čtení od dolního a pravého okraje výkresového listu. 2)Kóta, která zřejmě neodpovídá zobrazenému rozměru se podtrhne úsečkou. 3)Nedílnou součástí kóty jsou: písmenné a obrazové značky před číselnými údajipísmenné a obrazové značky před číselnými údaji toleranční značky a mezní úchylkytoleranční značky a mezní úchylky označení závitu apod.označení závitu apod. 4)Kóty úhlových rozměrů umisťujeme nad kótovací čáru, nebo vedle kótovací čáry. Kontrolní otázky

12 Použitá literatura 1.ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 341 s. ISBN 80-7183-297-9. 2.LEINVEBER, Jan a ŠVERCL, Josef. Technické kreslení: technická dokumentace pro studijní a učební obory SOU. Vyd. 1. Úvaly: Albra, 2003. 145 s. ISBN 80-86490-73-4. 3.LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, 2003. 865 s. ISBN 80-86490-74-2.


Stáhnout ppt "Technické kreslení Kótování - zapisování a umisťování kót Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google