Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE"— Transkript prezentace:

1 15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

2 Zdroje nestacionárního mag. pole
Charakteristika – vektor B nemá v určitém místě stálou velikost a směr – magnet. pole nestac. mag. pole se s časem mění 3 zdroje: – nepohybující se vodič s časově proměnným proudem – pohybující se vodič s proudem – pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet

3 Elektromagnetická indukce
Pokus s magnetem a cívkou – náčrt, vysvětlení Pokus se 2 cívkami – náčrt, vysvětlení elmag. indukce – charakteristika (spojitost mezi el. a mag polem). Nestac. mag. pole je příčinou vzniku indukovaného el. pole, vznik indukovaného napětí a proudu Magnetický indukční tok – definice, veličina, jednotka, vzorec, nákres, na čem závisí a jak – časová změna Df/Dt – u otáčivého rovinného závitu F = B . S . cos wt

4 Faradayův zákon elmag. indukce
Faradayův zákon – znění (Jestliže se mag. ind. tok plochou ohraničenou vodičem se za dobu Dt změní o Df, indukuje se ve vodiči elektromotorické napětí o střední hodnotě: – vzorec: Ui = – DF/Dt – vysvětlení znaménka

5 Lenzův zákon Pokus s hliníkovým kroužkem a magnetem – náčrt a vysvětlení – indukovaný proud Lenzův zákon – znění a jeho význam (ind. el. proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým mag. polem působí proti změně DF, která je jeho příčinou. – Foucaltovy proudy Vlastní indukce – pokus s paralelně spojenou cívkou a rezistorem a žárovkami v těchto větvích – náčrt a vysvětlení – indukčnost cívky – definice, vztah, jednotka – Faradayův zákon s indukčností

6 Přechodný děj Grafy závislosti proudu a indukovaného napětí na čase – při zapnutí obvodu (v obvodu s R, v obvodu s L) – při vypnutí obvodu (v obvodu s R, v obvodu s L) Energie magnetického pole cívky – vztah, analogie s Ek,


Stáhnout ppt "15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE"

Podobné prezentace


Reklamy Google