Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvod do modulu: Distanční výuka a učení Monika Všetulová Olomouc 2006 akademie distančního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvod do modulu: Distanční výuka a učení Monika Všetulová Olomouc 2006 akademie distančního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1

2 1 Úvod do modulu: Distanční výuka a učení Monika Všetulová Olomouc 2006 akademie distančního vzdělávání

3 2 Obsah prezentace Cíle modulu…………………………………………33 Úvod…..................................................44 Vzdělávání = výuka + učení….................55 Efektivní výuka…….................................66 Tutor: role, úkoly, kompetence...............77 Efektivní učení.......................................88 Krok 1 Cíle............................................99 Krok 2 Identifikace studujících….............1010 Krok 3 Metody…....................................1111 Krok 4 Pomůcky a prostředky.................1212 Závěr…………………………………………………1313 Profil autora……………………………………….1414

4 3 Cíle modulu P o prostudování modulu budete schopni: Popsat roli, úkoly a kompetence tutora. Naplánovat, připravit a vést výuku v souladu s principy učení dospělých. Podporovat a vést studenty v průběhu samostudia. Zvládat pracovní zátěž.

5 4 Úvod A by byla vaše výuka účinná, úspěšná a všem zúčastněným prospěšná, je třeba, abyste měli nejen hluboké a široké znalosti z oboru, vhodné osobnostní vlastnosti, ale i představu o tom, jak se studující učí a jak je při studiu taktně a smysluplně vést. Z áklad vašeho mistrovství tkví v tom, že se naučíte řešit standardní i nestandardní situace, které ve virtuální a kontaktní výuce vznikají. Studiem tohoto modulu získáte však pouze teoretický návod, jak postupovat. Další již záleží na vašich praktických zkušenostech a průběžném osobnostním i didaktickém růstu.

6 5 Vzdělávání = výuka + učení DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Distance Education) DISTANČNÍ VÝUKA (Distance Teaching) AKTÉR = TUTOR DISTANČNÍ UČENÍ (Distance Learning) AKTÉR = STUDUJÍCÍ „Vztah mezi lidskými bytostmi je stále srdcem vzdělávacího procesu.“ (Schneiderman a kol, 1998)

7 6 Efektivní výuka Výuka probíhá ve 4 základních etapách: 1. Příprava a aktivní osvojování učiva. 2. Zprostředkování nového učiva. 3. Opakování a procvičování nového učiva. 4. Prověřování a hodnocení učebních výsledků. Řídíme se základními didaktickými principy a respektujeme specifika vzdělávání dospělých. Informace nejen předáváme, ale snažíme se je vtělit do přesvědčení a jednání studujících. K tomu využíváme rozmanité nástroje, které nám nabízí OBSAH, METODY, FORMY, PROSTŘEDKY a PODMÍNKY vzdělávání.

8 7 Tutor: role, úkoly, kompetence Tutor již není hlavním a jediným „informátorem“, ale přechází do role průvodce vzděláváním. Kromě odborných informací předává návod, jak si učivo osvojit. Úkolem tutora je připravit a vést výuku, průběžně motivovat a aktivizovat studenty, zadávat a hodnotit úkoly, zodpovídat jejich dotazy a pomáhat jim překonávat studijní potíže. K tomu potřebuje odbornost, osobnostní dispozice, didaktické, komunikativní, manažerské a technické dovednosti i motivaci.

9 8 Efektivní učení Probíhá ve 3 základních etapách, z nichž každá má speciální funkci. Specifický průběh učení v DiV způsobuje nejen rozdílná organizace vzdělávání, ale i osobité vlastnosti distančního studenta. DiV se u nás účastní převážně dospělí lidé, přestože do DiV může vstoupit každý člověk bez rozdílu věku, pokud je schopen samostatně studovat. E VOKACE U VĚDOMĚNÍ R EFLEXE Učení je záměrné, cílevědomé, dlouhodobé, řízené, rezultativní a převážně individuální.

10 9 Krok 1: Cíle Sdělte studujícím, CO budou po ukončení vzdělávací aktivity znát a umět. Vycházejte z analýzy učiva a studijních předpokladů účastníků. Cíle formulujte tak, aby byly: kontrolovatelné a konzistentní, komplexní a přiměřené. Pomohou vám: uvědomit si, čeho chcete dosáhnout a JAK, hodnotit výsledky výuky, motivovat a aktivizovat učení studujících.

11 10 Krok 2: Studující Zjistěte si předem potřebné informace o svých studentech. Rozhodněte se CO potřebujete vědět a JAK to zjistíte. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE MOTIVACE UČENÍ UČIVO ZDROJE přihláška, rozhovor, diskuse, anketa, test, hra, zkušenosti z výuky, konzultace s kolegy a organizátory.

12 11 Krok 3: Metody Co ovlivňuje výběr výukové metody? Cíl Obsah Studující Fáze učebního procesu Potřeba změny postupu Podmínky Tutor vědomosti dovednosti postoje složení studijní předpoklady technika prostor čas pomůcky ? ? ?

13 12 Krok 4: Prostředky Promyslete a připravte si učební pomůcky a didaktickou techniku. Učební pomůcky jsou skutečné nebo skutečnost napodobující předměty, které zvyšují zapamatovatelnost učiva. Didaktická technika umožňuje zprostředkovat informace uložené v didaktických pomůckách. „Pomůcka patří do prostředku, prostředek do zdi.“ Pomůcky vybíráme vzhledem k cíli, studujícím, svým zkušenostem a dovednostem i podmínkám, v nichž výuka probíhá.

14 13 Závěr Značná časová náročnost práce tutora a časté emocionální zapojení do sociálních vztahů způsobuje vysokou pracovní zátěž, která může vést až k syndromu vyhoření. Otestujte se: http://zamestnani.idnes.cz/zamestnani.a sp?r=zamestnani&c=2004M274Z02A http://zamestnani.idnes.cz/zamestnani.a sp?r=zamestnani&c=2004M274Z02A http://testy.atlas.cz/test.aspx?id=27&rub rika=2 Podrobnější informace k této prezentaci najdete v textu Distanční výuka a učení. Jak se bránit? Snižte nároky. Nepomáhejte všem. Naučte se říkat ne. Stanovte si priority. Plánujte čas. Dělejte přestávky. Vyjadřujte své pocity. Svěřte se s problémy. Nebojte se požádat o radu. Myslete pozitivně. Učte se komunikovat. Zachovejte rozvahu. Doplňujte energii. Využívejte nabídek pomoci. Zajímejte se o své zdraví. Příznaky Např. ztráta nadšení, nechuť, lhostejnost k práci, negativní postoj k sobě, únik do fantazie, potíže s koncentrací, pocity bezmoci, poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, rychlá unavitelnost, vyčerpanost, vysoký krevní tlak, omezení kontaktů s kolegy, přibývání konfliktů v soukromí…

15 14 Profil autora Do distančního vzdělávání jsem vstoupila 1. 2. 2002 a okamžitě mi byla přidělena organizace distančního čtyřměsíčního kurzu pro učitele VŠ a VOŠ. Současně jsem absolvovala základní školení a navštívila klíčové konference v oblasti DiV. Po dvou letech jsem na základě analýzy hodnocení 395 účastníků navrhla inovaci kurzu. Vznikl kurz Distanční minimum viz www.cdiv.upol.cz a další drobné vzdělávací projekty (např. Efektivní studium, DiV profesionálně). Zde jsem se zapojila již jako tutorka a využila svých znalostí z andragogiky, kterou jsem s nadšením vystudovala a dodnes mne nadšení neopustilo. www.cdiv.upol.cz Od 1. 1. 2006 vedu projekt Akademie DiV UP.

16 15 Elektronický studijní materiál k distančnímu vzdělávání Název materiálu: Distanční výuka a učení Autor materiálu: Monika Všetulová Srpen 2006 Počet snímků: 15 Verze: 1 Tento studijní materiál byl vytvořen pro projekt Akademie distančního vzdělávání. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM (ESF) A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Stáhnout ppt "1 Úvod do modulu: Distanční výuka a učení Monika Všetulová Olomouc 2006 akademie distančního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google