Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Př_143_Geologie_Poruchy zemské kůry

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Př_143_Geologie_Poruchy zemské kůry"— Transkript prezentace:

1 Př_143_Geologie_Poruchy zemské kůry
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY Př_143_Geologie_Poruchy zemské kůry Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšíření a upevňování učiva o poruchách zemské kůry. Materiál rozvíjí, podporuje, vysvětluje znalosti o poruchách zemské kůry. Je určen pro předmět přírodopis 9. ročník Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Černík, V., Martinec, Z., Vítek, J., Přírodopis 4 pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Bělehradská 47, Praha 2: SPN, 1998, ISBN

3 Poruchy zemské kůry: Tektonika – věda, která se zabývá poruchami zemské kůry. Poruchy (tektonické poruchy) jsou děje, při kterých se zemský povrch deformuje – např. vrása a zlom Vznikají dlouhodobým působením: tlaku tahu vysoké teploty

4 Plastické deformace - vrásnění:
Horniny se při zátěži ohýbají (plasticky deformují) – nedochází k porušení celistvosti. Vrásy vznikají působením silného bočního tlaku. sedlo koryto ramena

5

6 Ukázky vrás Synklinála - koryto

7 Antiklinála - sedlo Velikost vrás – mm – km. Dalším působením tlaku vznikají vrásy šikmé, překocené a při porušení ramena vzniká vrásový přesmyk.

8 Křehká deformace - zlomy
při zátěži horniny praskají – dochází k porušení celistvosti hornin vznikají zlomy při pohybech podél zlomů dochází k zemětřesení velikost zlomu - až tisíce km nejznámější a nejsledovanější zlom – San Andreas

9 Pohyby ker (bloky hornin) podél zlomu
horizontální posun poklesový zlom násunový zlom - přesmyk

10 Ukázka normálního zlomu – Montana.

11 Hrásť kra vystupující nad okolí byla vyzdvižena nebo vznikla poklesem okolních ker poklesové struktury jsou příkopy, prolomy a propadliny kerné pohoří – části Krkonoš, Krušných a Orlických hor příkopy – Jihočeské pánve, Chebská pánev hrásť příkop zlom

12 Vznik pohoří Označujeme termínem orogeneze.
Pohoří vznikají jako důsledek pohybů litosférických desek při subdukci a kolizi a vulkanické činnosti. Vznikající tlaky způsobují vrásnění a vznik zlomů. Pohoří mohou být: vulkanická – výstupem magmatu - Doupovské hory vrásná – vznikají vrásněním - Jura kerná - pohybem ker podél zlomů – části Krkonoš, Krušné hory příkrovová – horniny jsou zvrásněné a přesunuté (přesmyknuté) přes sebe v podobě příkrovů – Karpaty nebo vznikají kombinací

13 Vznik pohoří V geologické historii Země proběhly čtyři významné orogeneze. Kadomské vrásnění – 750 – 540 mil. prekambrium – prvohory Kaledonské vrásnění – 535 – 400 mil. - prvohory Hercynské vrásnění – 390 – 310 mil. - prvohory Alpinské (alpsko-himálajské) – 140 mil. - dnes

14 Opakování Čím se zabývá tektonika?
- věda, která se zabývá poruchami zemské kůry Jak vznikají poruchy zemské kůry? - vznikají dlouhodobým působením tlaku, tahu a vysoké teploty Jak vzniká vrása? - vzniká působením silného bočního tlaku, přičemž nedojde k porušení celistvosti hornin Jaké části můžeme popsat na vráse? - sedlo, koryto a ramena Jak vznikají zlomy? - při působení tlaku, tahu hornina praskne

15 Opakování Co je průvodním jevem při pohybu ker podél zlomu?
- zemětřesení Jakými způsoby se mohou kry vůči sobě pohybovat? - horizontálně, klesat, nasouvat se (přesmykovat) Jaké tvary na zemském povrchu vznikají při pohybu ker? - hrástě, propadliny, prolomy Co je to orogeneze? - vznik pohoří Jaké typy pohoří mohou vznikat? - vrásová, kerná, vulkanická, příkrovová, smíšeného typu Které orogeneze proběhly v minulosti naší Země? - Kadomská, Kaledonská, Hercynská, Alpinská

16 POUŽITÉ ZDROJE: Syncline and anticline norw.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2006 [cit ]. Dostupné z: Rainbow Basin.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2008 [cit ]. Dostupné z: Glasenbachklamm gefaltete kalkschichten.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2008 [cit ]. Dostupné z: NJ Route 23 anticline.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2006 [cit ]. Dostupné z: Fault types.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2005 [cit ]. Dostupné z: Normal fault, MT.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2012 [cit ]. Dostupné z: Graben Horst.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2006 [cit ]. Dostupné z: Mountain by reverse fault.gif. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit ]. Dostupné z: Uklon vrasy.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2007 [cit ]. Dostupné z: Mountain by reverse fault.gif. In: <i>Wikipedia: the free encyclopedia</i> [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2009 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Př_143_Geologie_Poruchy zemské kůry"

Podobné prezentace


Reklamy Google