Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie a iniciativa i2010: Digitální knihovny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie a iniciativa i2010: Digitální knihovny."— Transkript prezentace:

1 Evropská unie a iniciativa i2010: Digitální knihovny

2 Sdělení Komise i2010: Digitální knihovny (30/9/2005) digitální knihovna = organizovaná sbírka digitálního obsahu zpřístupněná veřejnosti (všechny paměťové instituce včetně audiovizuálních archivů) témata: kulturní dědictví Evropy aktivity ve 3 směrech:  digitalizace analogových sbírek  uchování a ochrana digitálního obsahu  dostupnost on-line

3 Rozdělení kompetencí EU on-line konzultace (2005) o organizačních, právních a technických aspektech digitalizace návrh Doporučení pro digitalizaci a pro uchování digitálních záznamů spolufinancování výzkumu (7. RP), eContent+ skupina odborníků na vysoké úrovni pro digitální knihovny (2005) Členské země aktivizace kulturních institucí, zvláštní pozornost práci národních knihoven organizace a financování digitalizace

4 Zásadní dokumenty Doporučení Komise o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (24/8/2006) Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (13/11/2006)

5 Doporučení členským zemím zaměřit se na: digitalizaci obsahu:  zřídit zařízení na masovou digitalizaci;  zmapovat již digitalizovaný obsah;  kvantifikovat další cíle;  podporovat PPP online zpřístupnění:  podporovat rozvoj Evropské digitální knihovny jako mnohojazyčného přístupového bodu k evropskému kulturnímu dědictví – např. nastavením podmínek pro poskytování dotací kulturním institucím na digitalizaci;  řešit otázku autorských práv uchování:  zpracovat národní strategie a plány pro dlouhodobé uchování a přístup k digitálním dokumentům;  otázka uchování webu a povinného výtisku digitálních dokumentů

6 Závěry Rady vycházejí z Doporučení schvalují vizi Evropské digitální knihovny oceňují práci Konference evropských národních knihoven při zřízení Evropské knihovny (TEL) vyzývají členské země učinit konkrétní kroky – připojena indikativní tabulka s úkoly, mj.:  posílit národní strategie a cíle pro digitalizaci a ochranu digitálních dat  přispívat do Evropské digitální knihovny  zesílit koordinaci uvnitř a mezi členskými zeměmi  přispět k vytvoření přehledu o pokroku v této oblasti na evropské úrovni

7 Závěry Rady výzva ke Komisi, aby  podporovala a koordinovala činnost týkající se Evropské digitální knihovny  přispěla ke zlepšení koordinace vytvořením skupiny představitelů jednotlivých států  vyhodnotila pokrok v jednotlivých členských zemích v dané oblasti, a pokrok v budování Evropské digitální knihovny

8 Co to znamená? Členské země investovat do digitalizace včetně masové řešit autorská práva řešit ochranu digitálních dat EU podpořit kompetenční centra digitalizace (FP 7) zřídit Evropskou digitální knihovnu jako mnohojazyčný přístupový bod k distribuovaným digitálním sbírkám v Evropě založení pracovní skupiny zástupců jednotlivých členských zemí (2007)

9 Evropská digitální knihovna za základ doporučena stávající Evropská knihovna – The European Library (TEL) http://theeuropeanlibraryhttp://theeuropeanlibrary.org = aktivita CENL (= konference evropských národních knihoven) umožňuje vyhledávat ve zdrojích 32 národních knihoven konec roku 2006 - úplná spolupráce mezi národními knihovnami zemí EU od r. 2007 – spolupráce rozšířena na archivy a muzea cíle:  během r. 2008 zpřístupnit 2 000 000 publikací, filmů, fotografií a dalších kulturních děl  do r. 2010 zpřístupnit 6 000 000 děl  založit nadaci EDL (model EDL – leden 08)

10 EK - studie numeric statistika o pokroku v digitalizaci kulturního dědictví Evropy záměr zjistit:  náklady a investice do digitalizace  objem a nárůst digitalizovaných zdrojů  umožní:  stanovit absolutní a relativní výdaje a investice do digitalizace v členských zemích a v EU  určit způsoby měření postupu v digitalizaci Časový harmonogram – sběr dat – duben – květen 08; průběžná zpráva – červen 08, říjen 08 závěrečná zpráva – duben 09 www.numeric.ws

11 Doporučené aktivity a cíle pro rok 2007 a 2008 (příloha Závěrů) vytvořit či aktualizovat národní strategii digitalizace kulturního materiálu vytvořit národní strategii dlouhodobého uchování stanovit kvantitativní a kvalitativní cíle včetně vyčíslení nákladů na výše uvedené aktivity koordinace digitalizace kulturního obsahu na národní úrovni, včetně regionální a místní úrovně výměna informací s ostatními členskými státy (zabránění duplicitám) vytvoření kritérií pro selekci materiálu, vhodného pro digitalizaci podněcovat kulturní instituce k zapojení stávajícího a nově digitalizovaného materiálu do Evropské digitální knihovny

12 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2007 o "i2010: směrem k evropské digitální knihovně" nutnost zajistit propagaci, ochranu a šíření evropského kulturního dědictví souběžně s tradičním kulturním obsahem vytvořit kvalitní digitální kulturní obsah vyzdvižena role knihoven – národní i regionální a místní úroveň přínos digitalizace evropského kulturního dědictví pro vzdělávání, vědu, výzkum, cestovní ruch

13 Evropský parlament Evropská digitální knihovna  výzva evropským knihovnám poskytnout díla v digitální podobě, na něž se nevztahuje autorské právo  výzva muzeím k digitalizaci sbírek a zapojení do EDL  cílem EDL není výlučné šíření obsahu, ale koordinace přístupu k digitalizovaným dílům  neomezovat evropské kulturní dědictví pouze na země EU - přínos ostatních evropských zemí

14 Evropský parlament předpoklad – kromě volných děl i dokumenty (části), na něž se vztahují autorská práva – návrh speciálních webových stránek se zárukou zabezpečení vyžadovanou držiteli práv (EDL zde – pouze zprostředkovatel informací) výzva k ustavení řídícího výboru – vymezení priorit a orientace EDL návrh vytvořit pro oblast muzeí a archivů koordinační subjekt na evropské úrovni (viz TEL pro knihovny) – cíl – integrace do vyhledávacího systému EDL návrh začlenit EDL do systému vzdělávání pověření předsedy předat usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států

15 Ministerstvo kultury  problematika digitalizace kulturního dědictví - jednotlivé segmenty – různá úroveň rozvoje i finanční podpory  potřeba koordinace  zřízení zvláštního pracovního týmu ministra kultury (zástupci odborů MK a odborníků) pod vedením národního koordinátora  úkol pracovního týmu:  zpracovat národní strategii digitalizace  zpracovat národní strategii dlouhodobého uchování  stanovení vnitrostátních mechanismů pro koordinaci aktivit  strategie ICT MK – záměr vytvořit kvalitní a všeobecně přístupný jednotný informační zdroj o kulturních statcích


Stáhnout ppt "Evropská unie a iniciativa i2010: Digitální knihovny."

Podobné prezentace


Reklamy Google