Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji Setkání starostů a knihovníků Zlín – 29. 3. 2006 PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji Setkání starostů a knihovníků Zlín – 29. 3. 2006 PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše."— Transkript prezentace:

1 Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji Setkání starostů a knihovníků Zlín – 29. 3. 2006 PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše

2 Veřejné knihovny ve Zlínském kraji Veřejné knihovny zřizované obcemi Profesionální veřejné knihovny (krajská knihovna, městské knihovny a knihovny větších obcí) Vysokoškolské, školní, odborné knihovny

3 Veřejné knihovny v okrese Zlín Krajská knihovna Františka Bartoše + 15 poboček Univerzitní knihovna UTB ve Zlíně 10 profesionálních knihoven – (městské knihovny a knihovna ve Štítné n. Vláří) + 15 poboček 76 knihoven zřizovaných obcemi + 3 pobočky Odborné a školní knihovny

4 Regionální funkce knihoven podle knihovního zákona Funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven (§ 2, odst. h)

5 Regionální funkce = služby knihovnám Odborné služby poskytované krajskou a dalšími k tomu pověřenými knihovnami knihovnám a jejich provozovatelům: městským, obecním, školním, odborným aj. Cíl – udržení kvality a zlepšení služeb uživatelům

6 Proč vznikly regionální funkce knihoven Právo občanů na rovný a svobodný přístup k informacím a kulturním hodnotám nezávisle na místě bydliště Udržení profesionální úrovně zpracování a evidence fondů Rozšíření nabídky služeb pro uživatele, internet Efektivnost, využití spolupráce

7 Regionální funkce – principy Spolupráce Dobrovolnost Odbornost Efektivnost Rovnováha centralizace a decentralizace

8 Právní rámec regionálních funkcí knihoven Zákon č. 257/2001 Sb. – knihovní zákon Metodický pokyn MK ČR k regionálním funkcím knihoven (12. 1. 2005) Zásady poskytování regionálních funkcí ve Zlínském kraji v roce 2006 Smlouvy mezi provozovateli knihoven

9 Knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Pověřené knihovny pro výkon RF v okresech  Knihovna Kroměřížska v Kroměříži  Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti  Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně Další profesionální (střediskové) knihovny na základě objednávky služeb

10 Knihovny poskytující služby knihovnám v okrese Zlín KKFB Zlín Městské a střediskové knihovny: Brumov-Bylnice, Fryšták, Luhačovice, Napajedla, Otrokovice, Slavičín, Slušovice, Štítná n. Vláří, Valašské Klobouky, Vizovice

11 Financování regionálních funkcí knihoven 2002 – 2004 – stát prostřednictvím dotačního programu MK ČR Od roku 2005 – Zlínský kraj formou dotací pověřeným knihovnám a příspěvku do rozpočtu krajské knihovny

12 Financování RF v r. 2005 OkresČástka Zlín2 434 000 Kroměříž1 949 000 Uherské Hradiště2 116 000 Vsetín2 051 000 Zlínský kraj celkem8 550 000

13 Financování RF – krajské funkce + okres Zlín Mzdy, pojištění a související náklady (1.252 tis.) Nákup výměnných fondů a materiálu (294 tis.) Nákup služeb od jiných knihoven (666 tis.) Provozní náklady (nájmy, energie, doprava, telefon, internet, pojištění, služby výpočetní techniky (222 tis.)

14 Služby RF – krajské funkce + okres Zlín – I. Poradenská a konzultační činnost včetně pomoci při zpracování projektů – 262 metodických návštěv, 701 konzultací Vzdělávání knihovníků, školení, kursy – 26 akcí, 368 účastníků Semináře, porady – 10 akcí, 115 účastníků Půjčování výměnných knihovních souborů 175 souborů, 12 140 svazků v souborech

15 Služby RF – krajské funkce + okres Zlín – II. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů obecních knihoven – 11 revidovaných knihoven, 27 903 k.j. Nákup a zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí – 67 knihoven, 5 290 zpracovaných k.j. Zpracování knihovnické statistiky – 117 statistických výkazů a sumářů

16 Stačí služby regionálních funkcí knihoven pro zajištění optimálního provozu knihoven? Nezastupitelná role zřizovatele (provozovatele) knihovny – obce Zodpovědnost zřizovatele knihovny podle knihovního zákona Zodpovědnost zřizovatele knihovny vůči jejím uživatelům – občanům

17 Zodpovědnost zřizovatele knihovny podle knihovního zákona Evidence a revize knihovních fondů (§ 16) Dodržení postupu při vyřazování (§17) Odpovídající umístění a ochrana knihovních fondů (§ 18) Dostupnost služeb včetně internetu (služby bezplatné a za úhradu nákladů), rovný přístup, knihovní řád (§ 4) Zpřístupnění internetu do 31. 12. 2006 (§ 24)

18 Zodpovědnost zřizovatele knihovny vůči jejím uživatelům – občanům Péče o příjemné a kulturní prostředí v knihovně, vhodný nábytek, technika, osvětlení, sociální zázemí Péče o budování knihovního fondu – příruční knihovna (slovníky, encyklopedie, pravidla pravopisu, základní příručky), regionální literatura, doporučená školní četba,… Internet – zmnohonásobení dostupnosti informací, přístup k informacím z veřejné správy, komunikace s veřejnou správou, občanské a turistické informace

19 Připojení knihoven zřizovaných obcemi a městy na internet 11 profesionálních knihoven + 7 poboček KKFB 66 neprofesionálních knihoven Stav k 23. 3. 2006 5 dalších knihoven má podáno žádost. Termín do 31. 12. 2006. Připravena novela knihovního zákona.

20 Klasická a nová role knihoven Bohatství přístupné všem – knihovní sbírky Informační centrum Místo pro komunikaci s veřejnou správou Prostor pro vzdělávání a volný čas

21 Abychom nezapomněli: „Nejpřístupnější prostředek vzdělání jsou knihy, ve kterých o všech věcech pokroku známosti uloženy jsou“ učitel J. Jeřábek na první valné hromadě čtenářského spolku ve Zlíně 2. února 1886

22 Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji Děkuji Vám za pozornost Kontakt: PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Zlín Tel.: 577 437 117 E-mail: friedlova@kfbz.czfriedlova@kfbz.cz


Stáhnout ppt "Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji Setkání starostů a knihovníků Zlín – 29. 3. 2006 PhDr. Zdeňka Friedlová Krajská knihovna Františka Bartoše."

Podobné prezentace


Reklamy Google