Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní poezie počátku 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní poezie počátku 20. století"— Transkript prezentace:

1 Moderní poezie počátku 20. století
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Moderní poezie počátku 20. století Označení DUM VY_32_INOVACE_01_3_08 Autor Mgr. Hana Máčalová Datum Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Literatura 19. a 20. století Ročník 3. ročník

2 Moderní poezie počátku 20. století
Experimenty, směry, představitelé

3 Umění počátku 20. století Rozvoj kinematografie (Ch. Chaplin, S. Ejzenštejn aj.) Hudba – vliv nových uměleckých směrů ( G. Mahler, I. Stravinskij) Malířství – nové umělecké směry: KUBISMUS FUTURISMUS EXPRESIONISMUS FAUVISMUS SECESE DADAISMUS Literatura – odraz nových uměleckých směrů

4 Guillaume Apollinaire (1880 – 1918)
vl. jménem Wilhelm Apollinaris de Kostrowicky experimentální básník princip asociace, odstranění interpunkce, hra se slovy, nové grafické uspořádání slov Dílo: Alkoholy (1913) PÁSMO – polytematická báseň, asociace KALIGRAM – básně v obrázku [1]

5 Kaligramy ÚKOL: Vymyslete kratší báseň a vytvořte svůj kaligram. [2]
[3]

6 Pásmo Posléze Tě nad starým světem jímá únava
Houf mostů pastýřko ach Eiffelko dnes ráno pobekotává Už máš dost života uprostřed antikvit Římanů a Řeků I automobily tu vypadají spíš jak díla starověku Nové tu napořád je náboženství jen dík divu onomu Že prosté je jak hangáry na ploše aerodromu [2 s. 50] ÚKOLY: Najděte témata použitá v úryvku. Čím je báseň zajímavá z hlediska formy? Kteří autoři se nechali novým žánrem inspirovat?

7 Christian Morgenstern (1871 – 1914)
německý básník, žurnalista, dramaturg, překladatel předchůdce dadaismu, surrealismu, expresionismu experimentátor s jazykem (zvukomalba, neologismy, vtip, vizuální lyrismus) dílo: Šibeniční písně (1905) – lyrické básnické hříčky [4]

8 Šibeniční písně ÚKOLY: Pojmenujte žánr básní. Porovnejte 2 překlady 1 básně a řekněte, který překlad a proč se vám líbí více. Košilela (překlad J. Hiršal) Znáš sirou košileli? Třepetatá, třepetatá. Jsi proklat majiteli! Třepetá, třepetá. Teď třeská a pleská v ní vánek. Vichrůrůjej, vichrůrůrej. Kvílívá jak uplakánek. Vichrůrůrej, vichrůrůrej. Docela osiřela košilela. Košil (překlad E. Frynta) Znáš osamělý košil vlát? Plandalalá, plandalalá. Kdo nosil jej, ten jest proklat! V zlém větru si plandá a pleská. Vítrvanaj, vítrvanaj. Jak děťátko pláčem si stejská. To je ten osamělý on, Ten osamělý košil. [1 s.90] [1 s.90]

9 Futurismus 1909 - Manifest futurismu – F. T. Marinetti
Projevy hlavně v Itálii a Rusku Znaky: Vytvoření nových forem Odpor ke klasickým prostředkům poezie (rým, rytmus) Dravost, rychlost, síla Osvobození slova, experimenty Důraz na grafickou podobu básně 1919 – F. T. Marinetti: Osvobozená slova – sborník futuristických textů a programových prohlášení

10 Filippo Tommaso Marinetti a Manifest futurismu
[5] [6]

11 Vladimir Vladimirovič Majakovskij (1893 – 1930)
ruský básník, dramatik zakladatel ruského futurismu později představitel socialistického realismu, prorežimní autor poezie lyrická a poemy řady metafor, pointy, grafické uspořádání veršů Díla: Oblak v kalhotách (1915), V. I. Lenin (1924) [7]

12 Tristan Tzara a dadaismus
1896 – 1963 francouzský básník, dramatik a kritik rumunsko-židovského původu zakladatel dadaismu později surrealista bojovník proti fašismu Díla: Sedm manifestů dada (1924), Kde pijí vlci (1932) umělecký směr, který vznikl 1916 v Curychu různé výklady názvu, např. z náhodného bodnutí do slovníku – dada základem je protest proti válce a konvencím absolutní svoboda tvorby, díla bez významu (výklad na čtenáři), hra se slovy

13 Jak se dělá dadaistická báseň
 „Chcete-li udělat dadaistickou báseň, vezměte noviny. Vezměte nůžky. Vyberte si v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete mít svou báseň. Vystřihněte článek. Potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku a naházejte je do pytlíku. Lehce zatřepejte. Vytahujte potom výstřižky jeden za druhým a skládejte je v tom pořadí, jak jste je vytahovali. Pečlivě slova opište. Báseň se vám bude podobat.“ [1 s.95] ÚKOL:  Využijte příležitosti a podle návodu vytvořte vlastní dadaistickou báseň. Pokuste se připojit i výklad textu.

14 André Breton a surrealismus
umělecký směr z 20. let 20. století výraz – G. Apollinaire reakce na válku návaznost na dadaismus snaha o osvobození mysli zachycení snů, představ, myšlenek ( S. Freud) A. Breton: Surrealistický manifest (1924) S. Dalí, J. Miró [8]

15 OPAKOVÁNÍ POJMY NOVÁ JMÉNA KUBISMUS FUTURISMUS EXPRESIONISMUS
FAUVISMUS SECESE DADAISMUS SURREALISMUS PÁSMO KALIGRAM G. Apollinaire Ch. Morgenstern F. T. Marinetti V. V. Majakovskij T. Tzara A. Breton S. Dalí J. Cocteau S. Freud

16 Seznam literatury a zdrojů
LITERATURA LEDERBUCHOVÁ, L., STEHLÍKOVÁ, M. Čítanka vydání. Plzeň: Fraus, s. ISBN MAŠKOVÁ, D. Čítanka 3: k LITERATUŘE – přehledu SŠ učiva. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, s. ISBN POLÁŠKOVÁ, T., MILOTOVÁ, D., DVOŘÁČKOVÁ, Z. Literatura: přehled středoškolského učiva. 1. vydání. Třebíč: Petra Velanová, stran. ISBN

17 Seznam literatury a zdrojů
ZDROJE 1. ANONYM. Portrét Guillaume Apollinaira [online] [cit ]. Dostupné na: [ 2. ANONYM. Caligram Apollinaira [online] [cit ]. Dostupné na: [ APOLLINAIRE, G. Kaligram [online] [cit ]. Dostupné na: [ ANTROPOSITI. Christian Morgenstern [online] [cit ]. Dostupné na: [

18 Seznam literatury a zdrojů
ANONYM. Filippo Tomasso Marinetti (1876 – 1944) [online] [cit ]. Dostupné na: [ Marinetti.jpg] 6. MARINETTI, F. T. Manifest futurismu [online] [cit ]. Dostupné na: [ ANONYM. V. V. Mayakovsky 1930 [online] [cit ]. Dostupné na: [ ANONYM. André Breton, 1924 [online] [cit ]. Dostupné na: [

19 ŘEŠENÍ G. APOLLINAIRE Kaligram – žáci vymyslí báseň o 16 – 20 verších, kterou je možno výtvarně ztvárnit, a vytvoří vlastní kaligram (doporučuji použít barevné papíry). Práce můžete ve škole vystavit. Pásmo Témata: např. pocity únavy, Paříž, antika, náboženství aj. Forma: bez interpunkce, každý verš začíná velkým písmenem. Další autoři: J. Wolker, V. Nezval, K. Biebl CH. MORGENSTERN Experimentální poezie.

20 ŘEŠENÍ POJMY KUBISMUS – umělecký směr počátku 20. století (vznik 1907), projevující se v malířství a literatuře. Jiný pohled na realitu, její rozklad a znovustvoření (P. Picasso, v literatuře J. Cocteau). FUTURISMUS – viz prezentace EXPRESIONISMUS – umělecký směr počátku 20. století, jehož základem je zobrazení negativních emocí člověka. FAUVISMUS – umělecký směr, který se realizoval pouze v malířství – osvobodili barvu od reality (H. Matisse). SECESE – umělecký směr poč. 20. století, který spojil vysoké umění s užitným, důraz na zdobnost, symboliku, ale i účelnost (A. Mucha). DADAISMUS – viz prezentace SURREALISMUS – viz prezentace PÁSMO – viz prezentace KALIGRAM – viz prezentace

21 ŘEŠENÍ NOVÁ JMÉNA G. Apollinaire – viz prezentace
Ch. Morgenstern – viz prezentace F. T. Marinetti – viz prezentace V. V. Majakovskij – viz prezentace T. Tzara – viz prezentace A. Breton – viz prezentace S. Dalí (1904 – 1989) – katalánský malíř, fotograf a filmový tvůrce, jeden z nejuznávanějších autorů surrealismu. J. Cocteau (1889 – 1963) – francouzský básník, grafik, divadelník a filmař, představitel kubismu, významný představitel fr. avantgardy. S. Freud (1856 – 1939) – lékař, psycholog, zakladatel psychoanalýzy , židovského původu, místo narození: Příbor.


Stáhnout ppt "Moderní poezie počátku 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google