Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_09 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_09 "— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_09 
Název materiálu: Sloveso have - gramatická cvičení  Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Sloveso „have“ je jedno z nejpoužívanějších sloves, jeho zvládnutí je předpokladem pro další studium anglického jazyka. Cílem práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku studentů tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede časovat sloveso „have“, dovede ho používat v otázce, záporu a dovede používat stažené tvary. Klíčová slova: sloveso, časování, otázka, zápor, stažené tvary Metodika: Zpracovaný materiál slouží k procvičování slovesa „have“. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze prezentovat elektronicky ve výuce Obor: tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Sloveso „have“ – gramatická cvičení

3 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Doplňte správný tvar slovesa „have“: 1) He ….. a house. 2) I ….. a friend. 3) You ….. a sister. 4) They …… a car. 5) Kelly …… a brother. 6) I and John …… a dog. 7) She ….. a new book.

4 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Správné řešení: 1) He has a house. 2) I have a friend. 3) You have a sister. 4) They have a car. 5) Kelly has a brother. 6) I and John have a dog. 7) She has a new book.

5 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Přeložte: My máme velký dům. 2) Moji rodiče mají nové auto. 3) Ona má dobrou práci. 4) On má hnědé oči. 5) Oni mají hodně koček. 6) Já mám štíhlou přítelkyni. 7) Pan Parker má pěknou zahradu.

6 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Správné řešení: My máme velký dům. – We have a large house. 2) Moji rodiče mají nové auto. – My parents have a new car. 3) Ona má dobrou práci. – She has a good job. 4) On má hnědé oči. – He has brown eyes. 5) Oni mají hodně koček. – They have lots of cats. 6) Já mám štíhlou přítelkyni. – I have a slim girlfriend. 7) Pan Parker má pěknou zahradu. – Mr.Parker has a nice garden.

7 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Utvořte otázky se slovesem „have“: 1) good/ we / teachers? 2) a car/ Mr.Parker? 3) he/ eyes/ blue? 4) nice/ the Dawsons/ bookshop? 5) job/ we/ good ? 6) you/ a sister?

8 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Správné řešení: ) 1)good/ we / teachers? – Have we good teachers? 2) a car/ Mr.Parker? – Has Mr.Parker a car? 3) he/ eyes/ blue? – Has he blue eyes? 4) nice/ the Dawsons/ bookshop? – Have the Dawsons nice bookshop? 5) job/ we/ good ? – Have we good job? 6) you/ a sister? - Have you a sister?

9 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Utvořte záporné věty: 1) The house has a garage. 2) She has a weekend job. 3) I have brown eyes. 4) They have a cat. 5) We have a computer. 6) Mr.Simpson has a secretary. 7) You have a large family.

10 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Správné řešení: 1) The house has not a garage. (hasn‘t) 2) She has not a weekend job. (haven‘t) 3) I have not brown eyes. 4) They have not a cat. 5) We have not a computer. 6) Mr.Simpson has not a secretary. 7) You have not a large family.

11 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Přeložte: On má pěkný dům. 2) Petr má hnědé vlasy. 3) Mají počítač? 4) Auto nemá číslo. 5) Máš křečka? 6) Kelly má malého bratra. 7) Oni nemají zahradu. 8) My máme české příjmení.

12 Sloveso „have“ – gramatická cvičení
Správné řešení: On má pěkný dům. – He has a nice house. 2) Petr má hnědé vlasy. – Peter has brown hair. 3) Mají počítač? – Have they a computer? 4) Auto nemá číslo. – The car has not a number. 5) Máš křečka? – Have you a hamster? 6) Kelly má malého bratra. – Kelly has a little brother. 7) Oni nemají zahradu. – They have not a garden. 8) My máme české příjmení. - We have a Czech surname.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_09 "

Podobné prezentace


Reklamy Google