Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04 Název materiálu:Zápor v němčině Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Materiál obsahuje výklad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04 Název materiálu:Zápor v němčině Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Materiál obsahuje výklad."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04 Název materiálu:Zápor v němčině Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Materiál obsahuje výklad učiva o základních možnostech vyjádření záporu v němčině (prezentace) a pracovní list, který slouží k procvičení látky. Očekávaný výstup: Samostatné vytváření vět s užitím záporu Klíčová slova:kein, nicht, nein, zápor Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor:29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník Ročník:první Autor:Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne:11. 10. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Zápor v němčině

3 Zápor  v německé větě může být pouze jeden zápor (x v češtině více, př: Nikdy nic neviděl.)  zápor se vyjadřuje pomocí:  nicht  kein/keine/kein  nein

4 nicht  popření celé věty nebo slovesa –Ich koche nicht. – Nevařím. –Er wohnt nicht in Prag. Nebydlí v Praze. –Im Sommer schwimme ich nicht gern. V létě neplavu rád.  „nicht“ lze přeložit do češtiny jako předponu ne-.

5 kein/keine/kein  užívá se u podstatných jmen  stojí místo členu  při skloňování přibírá koncovky jako člen určitý –Ich habe keine Schwester. –Das ist kein Handy.

6 nein  užívá se při záporných odpovědích na otázky, protikladem je „ja“  často se vyskytuje před větou s „nicht“ –Kochst du gern? → Nein. –Kochst du gern? → Nein, ich koche nicht gern.

7 Cvičení – Převeď věty do záporu.  Peter ist siebzehn Jahre alt.  Ich studiere gern.  Ich habe einen Bruder.  Ja, ich bin Thomas.  Ich schreibe eine Hausaufgabe.  Wir fotografieren oft.

8 Cvičení – řešení.  Peter ist nicht siebzehn Jahre alt.  Ich studiere nicht gern.  Ich habe keinen Bruder.  Nein, ich bin nicht Thomas.  Ich schreibe keine Hausaufgabe.  Wir fotografieren nicht oft.

9 Přelož do němčiny  Nemám sestru.  Neučím se.  Ne, děkuji.  Nejsem starý.  Zítra nejdu do kina.  Nefotografuji rád.  Nemám sešit.

10 Řešení  Nemám sestru. - Ich habe keine Schwester.  Neučíš se. – Du lernst nicht.  Ne, děkuji. - Nein, danke.  Není starý. – Er ist nicht alt.  Zítra nejdeme do kina. – Morgen gehen wir nicht ins Kino.  Ona nefotografuje ráda. – Sie fotografiert nicht gern.  Nemám sešit. – Ich habe kein Heft.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04 Název materiálu:Zápor v němčině Tematická oblast:Němčina 1. ročník Anotace:Materiál obsahuje výklad."

Podobné prezentace


Reklamy Google