Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04
Název materiálu: Zápor v němčině Tematická oblast: Němčina 1. ročník Anotace: Materiál obsahuje výklad učiva o základních možnostech vyjádření záporu v němčině (prezentace) a pracovní list, který slouží k procvičení látky. Očekávaný výstup: Samostatné vytváření vět s užitím záporu Klíčová slova: kein, nicht, nein, zápor Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor: H/01 Cukrář, H/01 Prodavač, H/01 Kuchař-číšník Ročník: první Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Zápor v němčině

3 Zápor v německé větě může být pouze jeden zápor (x v češtině více, př: Nikdy nic neviděl.) zápor se vyjadřuje pomocí: nicht kein/keine/kein nein

4 nicht popření celé věty nebo slovesa
Ich koche nicht. – Nevařím. Er wohnt nicht in Prag. Nebydlí v Praze. Im Sommer schwimme ich nicht gern. V létě neplavu rád. „nicht“ lze přeložit do češtiny jako předponu ne-.

5 kein/keine/kein užívá se u podstatných jmen stojí místo členu
při skloňování přibírá koncovky jako člen určitý Ich habe keine Schwester. Das ist kein Handy.

6 nein užívá se při záporných odpovědích na otázky, protikladem je „ja“
často se vyskytuje před větou s „nicht“ Kochst du gern? →Nein. Kochst du gern? → Nein, ich koche nicht gern.

7 Cvičení – Převeď věty do záporu.
Peter ist siebzehn Jahre alt. Ich studiere gern. Ich habe einen Bruder. Ja, ich bin Thomas. Ich schreibe eine Hausaufgabe. Wir fotografieren oft.

8 Cvičení – řešení. Peter ist nicht siebzehn Jahre alt.
Ich studiere nicht gern. Ich habe keinen Bruder. Nein, ich bin nicht Thomas. Ich schreibe keine Hausaufgabe. Wir fotografieren nicht oft.

9 Přelož do němčiny Nemám sestru. Neučím se. Ne, děkuji. Nejsem starý.
Zítra nejdu do kina. Nefotografuji rád. Nemám sešit.

10 Řešení Nemám sestru. - Ich habe keine Schwester.
Neučíš se. – Du lernst nicht. Ne, děkuji. - Nein, danke. Není starý. – Er ist nicht alt. Zítra nejdeme do kina. – Morgen gehen wir nicht ins Kino. Ona nefotografuje ráda. – Sie fotografiert nicht gern. Nemám sešit. – Ich habe kein Heft.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_04"

Podobné prezentace


Reklamy Google