Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obchodní faktury, platební dokumenty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obchodní faktury, platební dokumenty"— Transkript prezentace:

1 Struktura obchodní faktury, platební dokumenty
Petra Večerková Zuzana Prokopová Iveta Maletínská

2 Co je to faktura? Faktura (z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží, kterou odesílá dodavatel odběrateli. Pojem faktura není jako takový definován v žádném právním předpisu, přesto je tento pojem (faktura) vžitý a používá se v obchodním styku

3 Zákony nepřímo definující náležitosti faktury
1) Obchodní zákoník: V paragrafu 13a je stanoveno, že každý podnikatel je povinen na všech fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku jsou povinni uvádět také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku jsou povinnni uvádět údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni např. evidence živnostenského úřadu 2) Zákon o účetnictví: Fakturu definuje jako účetní doklad a vztahuje se na ní ustanovení § 11, který stanový náležitosti účetních dokladů.

4 Náležitosti faktury Označení Faktura Jméno a adresa toho, kdo ji vydal
Jméno (název firmy) a adresa toho, kdo ji přijal Datum vydání a datum splatnosti Pokud je faktura určena plátci DPH, musí obsahovat datum zdanitelného plnění Pořadové číslo Podpis vystavovatele faktury a razítko není nutné (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování) Faktura vystavená v elektronické podobě může (ale nemusí) být opatřena digitálním podpisem.

5 Způsoby uhrazení faktury
předem formou záloh (zejména u rozsáhlejších smluv o dílo) současně s převzetím zboží za hotové peníze, šekem nebo směnkou bezhotovostním příkazem k úhradě ve lhůtě splatnosti v hotovosti poštovní poukázkou A.

6 Uchovávání daňových dokladů
Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně. Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě. Pokud plátce vystavuje, přijímá a uchovává daňové doklady v elektronické podobě a místem uchovávání není tuzemsko, musí plátce zajistit pro správce daně právo volného přístupu v reálném čase elektronicky k daňovým dokladům i datům zaručujícím věrohodnost jejich původu a neporušitelnost jejich obsahu. Plátce je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání daňového dokladu, pokud toto místo není v tuzemsku.

7

8 Platební dokumenty Mají úzkou souvislost s: placením
financováním obchodu zajišťováním rizik Patří sem: Šeky Směnky Poštovní poukázky Příkazy k úhradě Platební karty Phonebanking GSMbanking Homebanking Internetbanking

9 Šeky Náležitosti: Slovo „šek“ v textu Bezpodmínečný příkaz k placení
Šekovník Šeková suma číslem i slovem Osoba, které má být šek proplacen Datum a místo vystavení šeku Podpis výstavce podle podpisového vzoru Šek musí být v jednom jazyce

10 Šeky Splatnost Šek je splatný při předložení (na viděnou) = předložíme-li bance šek, který splňuje všechny náležitosti a je platný, tak nám částku musí vyplatit. Pokud jsou na účtu výstavce peníze a šek je krytý Platnost 8 dní 20 dní 70 dní

11 Šeky Druhy podle způsobu likvidace:
Hotovostní šek – proplacen v hotovosti Zúčtovací šek – proplacen převodem na účet Druhy podle výstavce: Soukromé šeky Bankovní šeky Zvláštní druh bankovního šeku = cestovní šek

12 Šeky podle převoditelnosti
Na doručitele – není na nich jméno osoby, které má být šek proplacen, při prodeji stačí šek předat, protože za majitele se považuje ten, kdo šek předloží Na řad – převoditelný rubopisem Na jméno – bez doložky na řad – převoditelný cesí Rekta šeky – výstavce zdůrazňuje, že není převoditelný rubopisem

13 Směnky Směnka je úvěrový CP, je úročená, dlužník se ve směnce zavazuje že zaplatí určitou částku k určitému termínu Použití směnky jako prostředník placení zajištění obchodního úvěru

14 Směnky Náležitosti slovo „směnka“ v textu vystaveno v jednom jazyce
„zaplatím“ nebo „zaplaťte“ směnečná cena – číslem i slovem datum a místo vystavení splatnost směnky věřitel (remitent) ten, komu je směnkou placeno dlužník – ten, kdo bude směnečnou částku proplácet výstavce domicil – místo, jde je směnka splatná (banka) – není to povinná náležitost

15 Směnky Splatnost denní (fixní) směnka – splatnost je vyjádřena datem
vista směnky – splatné při předložení časové vista směnky – splatné určitou dobu po předložení dato směnky – splatné určitou dobu po vystavení Druhy vlastní směnka cizí směnka

16 Poštovní poukázky A – tato poukázka slouží k poslání peněz na účet adresáta B - tato poukázka neslouží k úhradě, nýbrž k výběru peněžní částky na pobočkách České pošty C – tato poukázka slouží k poslání peněz v hotovosti od odesilatele k adresátovi, povinná pro vyplnění jsou silně orámovaná pole (tzn. částka, adresát, odesilatel) D – tato poukázka slouží k takzvanému telegrafickému poslání peněz, to znamená, že peníze jsou doručeny adresátovi ještě ten samý den, kdy je posíláme. V případě technických potíží hned druhý den. Povinné údaje jsou silně červeně orámované

17 Příkaz k úhradě Majitel účtu přikazuje bance, aby z jeho účtu poslala peníze jinému subjektu Opakem příkazu k úhradě je INKASO Druhy: 1) jednotlivý – (jedna operace) 2) hromadný – (více operací v jeden den) 3) trvalý příkaz k úhradě (Používá se u plateb, které se pravidelně opakují ve stejné výši, banka pravidelně posílá peníze ve prospěch určitého subjektu v určité dny)

18 Platební karty jsou použitelné k výběru z bankomatů
dá se s nimi platit v obchodech některé jsou použitelné pouze v tuzemsku, jiné i v zahraničí

19 Platební karty Rozdělení:
Debetní – vybíráme si pouze svou hotovost, u nás převažují Kreditní = úvěrové – půjčujeme si. Ochrana: PIN – neboli osobní identifikační číslo, čtyřmístné Podpisový vzor – příjemce karty si musí zkontrolovat podpisový vzor a platnost karty.

20 Přímé bankovnictví Telephonebanking – využívána pevná linka, kdy je navazován styk buď s bankéřem, nebo s hlasovou schránkou Internetbanking – v praxi nejrozšířenější, zadávání příkazů bance přes internet, obsluha 7 dní v týdnu, 24 hodin denně GSMbanking – spojení přes mobil, na sim-kartě musí být speciální software Homebanking – také spojení s bankou přes počítač, ale počítač musí mít zvláštní modem

21 Zdroj Wikipedia sešit z ekonomiky, SŠ

22 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Struktura obchodní faktury, platební dokumenty"

Podobné prezentace


Reklamy Google