Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyjevská Rus Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0109.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyjevská Rus Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0109."— Transkript prezentace:

1 Kyjevská Rus Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0109

2 Vislou a Dněprem  Východní Slované se usídlovali na území, které lze vymezit řekami Vislou a Dněprem. obchodní stezky  Toto území poskytovalo nejen dostatek zemědělské a pastevecké půdy, ale především tudy vedly obchodní stezky mezi vikingským severem a Byzantskou říší. od 8. století  Výhodné polohy využili východní Slované k budování obchodních osad a hradišť, které vznikaly od 8. století. Novgorod Kyjev  Mezi nejvýznamnější sídla můžeme řadit Novgorod a Kyjev.  Prosperita těchto center neunikla „bojovným obchodníkům“ ze severu. V této oblasti se angažoval především vikingský kmen, který lze označit jako předky Švédů.  Místní obyvatelstvo tyto výbojné kmeny nazývala „Varjagy“.

3 vikingské kmeny  Od 8. století přebírají nadvládu ve významných obchodních centrech vikingské kmeny. Novgorod Rurik Rurikovců  Mezi prvními významnými centry podlehl Novgorod, v němž poté vládl Varjag Rurik (pravděpodobně v druhé polovině 9 století), který je označován za původce dynastie Rurikovců (jeho existence však není doložena, situace je podobná jako u nás s problematikou Přemysla Oráče). kníže Olegv roce 882 dobyl Kyjev počátek státu Kyjevská Rus  Nejúspěšnějším vládcem novgorodského knížectví byl kníže Oleg, který v roce 882 dobyl Kyjev, který přiřadil ke svému panství. Tento čin je označován jako počátek státu Kyjevská Rus. asimilována mezi Slovany  Postupem času je však vikingská vládnoucí vrstva asimilována mezi Slovany, kteří počet seveřanů mnohonásobně převyšovali. Vládci Rurikovců tak přejímají slovanská jména a jejich zvyky.

4  Vikingovébyli pohané  Vikingové, kteří východním Slovanům vládli, byli pohané.  Jejich výbojná politika posunovala hranice říše stále více na jih, kde museli nutně narazit na Byzantskou říši. se střetly zájmy Byzance a Kyjevské Rusi kyjevského knížete Vladimíra  Na konci 10. století se střetly zájmy Byzance a Kyjevské Rusi. Východisko bylo nalezeno vynucenou svatbou (Kyjevská Rus vojensky pomohla Byzanci a požadovala protislužbu) kyjevského knížete Vladimíra s dcerou byzantského císaře. křesťanství východního typuVladimírv roce 988  Podmínkou byzantského císaře bylo přijetí křesťanství východního typu, což Vladimír učinil v roce 988.  Kyjevané byli pokřtěni hromadně v řece Dněpru a následně byly zničeny sochy pohanských bohů.  Kněží východokřesťanské církve začali šířit novou víru po celé Kyjevské Rusi, čímž se šířila také byzantská kultura a vzdělanost.

5 1) Na fresce Viktora Vasnetsova vidíme křest knížete Vladimíra, který byl později prohlášen za svatého. Křest Vladimíra

6 v 11. století knížete Jaroslava  Největší rozmach zažila Kyjevská Rus v 11. století za vlády Vladimírova syna knížete Jaroslava, zvaného Moudrý. metropolity  Během Jaroslavovy vlády byl určen Kyjev za sídlo představeného pravoslavné církve – metropolity. první zákoník Ruskou pravdu  Jaroslav Moudrý nechal sepsat první zákoník – Ruskou pravdu. nástupnický řád  Prosadil nástupnický řád na kyjevský knížecí stolec, aby předešel sporům o moc. v roce 1125 Kyjevská Rus rozpadá  Tento krok je však neúspěšný a po vleklých bojích o moc, do nichž vstupovaly nájezdy kočovných kmenů, se po smrti knížete Vladimíra Monomacha v roce 1125 Kyjevská Rus rozpadá na menší knížectví.

7 2) Rekonstrukce podoby Jaroslava Moudrého vytvořena na základě forenzních nálezů. Jaroslav Moudrý

8 3) Na mapě můžete sledovat rozmach Kyjevské Rusi v 11. století, tedy za vlády Jaroslava Moudrého. Rozsah Kyjevské Rusi

9 ovlivněn působením byzantských kněží  Kulturní vývoj po přijetí křesťanství v 10. století byl silně ovlivněn působením byzantských kněží.  Stavby napodobují byzantský styl  Stavby napodobují byzantský styl – obdélníkové půdorysy, typické kopule. mozaikamiikonami  Výzdoba chrámů je taktéž podobná jako v pravoslavných chrámech v Byzanci. Stěny jsou zdobeny mozaikami, oltáře jsou tvořeny ikonami. Pověst dávných let Nestora  S příchodem křesťanství se rozvíjí také vzdělanost, především písemnictví. Nejstarším písemným pramenem je Pověst dávných let (Povesť vremennych let) kyjevského mnicha Nestora, které mapuje nejstarší dějiny východních Slovanů.  Bohoslužbyve staroslověnštině písmocyrilice azbuka  Bohoslužby probíhaly ve staroslověnštině, pro níž bylo vytvořeno i písmo – cyrilice. Z ní se postupem času vyvíjí azbuka.

10 4) Jedním ze svatostánků, které byly postaveny za vlády Jaroslava Moudrého, je chrám sv. Sofie v Kyjevě, který sloužil jako katedrála kyjevského metropolity. Chrám však byl v 17. století přestavěn v barokním stylu. Chrám sv. Sofie v Kyjevě

11 5) V 11. století byl postaven chrám také v Novgorodu. Byl taktéž zasvěcen svaté Sofii (nebo též Žofii). Tato stavba nebyla přestavována tak razantně jako její kyjevská jmenovkyně. Chrám sv. Sofie v Novgorodu

12 6) Klášterní komplex byl založen v roce 1051. Dnes je sídlem metropolity ukrajinské pravoslavné církve. Kyjevskopečerská lávra

13  1) Urči roli Vikingů při utváření Kyjevské Rusi.  2) Popiš význam přijetí křesťanství byzantského typu pro kulturní a společenský vývoj ve východní Evropě.  3) Charakterizuj kulturu Kyjevské Rusi.

14  ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; PARKAN, František. Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy: Středověk a raný novověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 160 s. ISBN 80-7235-152-4.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny středověku a počátku novověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-82-1.

15  1) VIKTOR M. VASNETSOV. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Vasnetsov_Bapt_Vladimir _fresco_in_Kiev.jpg  2) SHAKKO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Yaroslav_reconstruction_e dit.jpg  3) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Kievan_Rus_en.jpg  4) DEZIDOR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Chrám_svaté_Sofie_(Kyjev ).jpg  5) USERNO101. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Saint_Sophia_Cathedral_i n_Novgorod.jpg  6) NORBERT AEPLI. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.4.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/2005-08- 15_Pechersk_Lavra_seen_from_river_Dnepr_Kiev_311_cropped.jpeg


Stáhnout ppt "Kyjevská Rus Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0109."

Podobné prezentace


Reklamy Google