Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejstarší české literární památky Literární výchova - 7. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejstarší české literární památky Literární výchova - 7. ročník"— Transkript prezentace:

1 Nejstarší české literární památky Literární výchova - 7. ročník

2 Nejstarší české literární památky
Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008.

3 ÚZEMNÍ VÝVOJ VELKÉ MORAVY
První literární památky na našem území vznikly v 9. st. v době největšího rozsahu velkomoravské říše. ÚZEMNÍ VÝVOJ VELKÉ MORAVY Morava za Mojmíra a Rostislava do roku 870  Svatoplukovy výboje v letech (Panonie) Území dočasně poplatná Svatoplukovi (Polabští Srbové) Expanze Moravy za Svatopluka po roce 874  Svatoplukovy výboje v letech (Vislané) Rozsah středočeského mini- knížectví prvních Přemyslovců

4 Středisky vzdělanosti
kláštery chrámy Literatura pro: příslušníky církevních kruhů (byli i jejími autory – uměli číst, psát, počítat)

5 Jazyk nejstarších literárních památek
staroslověnština – do 11. století nejstarší spisovný jazyk Slovanů užili ji bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj pro překlady Starého a Nového zákona pro svou misi na Velkou Moravu (Šlo o slovanské nářečí z okolí makedonské Soluně, odkud oba bratři pocházeli. Moravské nářečí v 9. st. bylo natolik blízké dialektu soluňskému, že porozumění nečinilo žádné potíže) 863 příchod K. a M. na VM na pozvání knížete Rastislava (mise měla politický podtext)

6 Hlaholice písmo, které vytvořil Konstantin na základě malých písmen řecké abecedy - 1. slovanské písmo Cyrilice nové písmo sestavené po Konstantinově smrti jeho žáky za použití grafémů velké velké řecké abecedy název na počest jejich učitele základem písma užívaného v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a Bulharsku (azbuka), užívá ji i srbština a makedonština (cyrilice)

7

8

9 Konec staroslověnštiny
po Metodějově smrti (6. dubna 885) byli Konstantinovi i Metodějovi z Velké Moravy vyhnáni, odešli zej. na jih ve 30. letech 11. st. založen Sázavský klášter = stsl. užívána jako liturgický jazyk, ale 1097 zrušen == stsl. zakázána, mnoho písemných památek zničeno

10 Staroslověnské památky
překlady legendy = životopisy světců = vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců, kteří pro křesťanskou víru přišli o život. Historické údaje se přitom proplétají s fantazií autorů. Život Konstantinův a Metodějův (označovány jako Panonské legendy)

11 legenda o sv. Václavu

12 píseň Hospodine, pomiluj ny (Pane, smiluj se nad námi)
z poč. 11. st. stsl. se prolíná s češtinou (protože písemný doklad je dochován až ze 14. století píseň se obrací k Bohu o zajištění úrody a míru v zemi (zpívala se v kostelech, ale také před bitvami, neboť píseň je vhodná pro sborový zpěv, 8 veršů, postrádá rým, členění do strof) Traktát o písni Hospodine, pomiluj ny

13 2. literatura psaná latinsky – vyvíjí se souběžně stsl. literaturou
jednoznačně dominuje po zániku stsl. tvorby na Sázavském klášteře (1097) - rozšířené bylo kazatelství (texty byly zapisovány latinsky, ale kázalo se podle nich česky) - dějepisectví má vysokou úroveň Obsah tvorby se nemění: náboženské texty legendy anály (= letopisy=) – průběžně zaznamenávají události roku kroniky Sázavský klášter

14 Kristiánova legenda – Život a utrpení sv. Václava a jeho
babičky Ludmily ) konec 10. st.) líčí počátky českého státu pojednává o životě sv. Ludmily a sv. Václava i když je psána latinsky, je jakousi obranou stsl. vzdělanosti

15 kroniky – Kosmova Kronika česká
Kronika = pravidelný zápis událostí v jejich časové posloupnosti (širší záběr) Kosmas – nar ?, v Praze studoval v Praze a pak v belgickém Lutychu vysvěcen na kněze kanovníkem, později děkanem pražské kapituly svatého Víta na svou dobu velice vzdělaný (znal dobře nejen čes. minulost, ale také antiku) jako vysoký církevní hodnostář ve službách čes. panovníků navštívil mnoho cizích zemí (Uhry, Německo, Itálii) český kronikář zakladatel čes. dějepisectví (Fr. Palacký ho nazval čes. Herodotem)

16 Kronika česká (Chronica bohemorum)
zachycuje nejstarší čes. dějiny od příchodu praotce Čecha až do své smrti (1125) je zpracována jako historický zápis, ale je to i umělecky působivé literární dílo (pověsti, popisy událostí, dialogy, přísloví, verše) psaná latinsky, ale objevují se v ní i česká slova i české odkazy a reálie

17 První strana kroniky, figurální
Iluminace, Pražský hrad s postavami Čecha a Lecha

18

19 3 části kroniky V první knize jsou zachyceny příběhy z doby pohanské z tzv. bájného vypravování starců. mytologické počátky lidstva (o potopě světa, o zmatení jazyků) počátky českých dějin (o praotci Čechhovi, Krokovi a jeho dcerách Kazi, Tetě, Libuši, o pokřtění Bořivoje, o Boleslavu I., II., II. až po smrt knížete Jaromíra v roce 1038)

20 Druhá kniha zachycuje to, co se Kosmas dozvěděl
z vypravování pamětníků Začíná výpravou Břetislava do Polska, vyzdvižením ostatků sv. Vojtěcha a jejich převezením do Prahy a končí rokem 1092, kdy krátce vládl kníže Konrád. kníže Břetislav sv. Vojtěch

21 Třetí kniha přináší události, které Kosmas sám zažil (1092-1125).
vláda Břetislava II., sváry mezi Přemyslovci, násilné křtění Židů, vyvraždění Vršovců

22 Kosmovi pokračovatelé - neznámí
Kanovník vyšehradský Mnich sázavský Nedosáhli však Kosmovy úrovně.

23 Ačkoliv kněz, byl Kosmas ženatý, a měl dokonce
syna Jindřicha. Musíme však dodat, že v té době nebyl ještě celibát běžný.

24

25 Téma: Nejstarší české písemné památky – 7. roč.
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Nejstarší české literární památky Literární výchova - 7. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google