Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora Mgr. Kateřina Murlová Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 20. září 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora I  Podnikatelské subjekty nemají z důvodu ochrany hospodářské soutěže na podporu svého podnikání z veřejných zdrojů nárok (Články 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského společenství)  Obecná výjimka: Zákaz neplatí pro veřejnou podporu nepřevyšující 100 000 € pro jednoho příjemce za období 3 let (pravidlo de minimis viz Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 z 12. ledna 2001)  Dle rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže platí pro JPD 3 kromě de minimis také blokové výjimky. Podnikatelé mají možnost čerpat podporu z JPD 3 vždy jen do určité výše z celkových nákladů. Tento podíl závisí na typu projektu (např. typu vzdělávání) a také velikosti podniku, který veřejnou podporu získává. Procento nákladů hrazené z JPD 3 se pohybuje od 30 až do 85 % nákladů

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora II – kdo je podporován  Dotace ve vztahu k pravidlům veřejné podpory musí být posuzována podle toho, který podnik z ní má prospěch (v kontextu JPD 3 nemusí jít o příjemce)  Při aplikaci pravidel veřejné podpory není v rámci JPD 3 rozhodující, kdo projekt realizuje, ale čí zaměstnanci jsou vzděláváni (předpokládá se, že budou pro svého zaměstnavatele prostředkem k vyšším ziskům, tj. jedná se o jeho zvýhodnění na trhu)  Přestože příjemce dotace z JPD 3 má možnost si v rámci projektu nakoupit zařízení a vybavení, není pouhá realizace projektu posuzována jako zvýhodnění na trhu, tedy jako veřejná podpora

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora III – aplikace  Opatření 2.1 a opatření 3.1 V rámci projektů podpořených z těchto opatření se nepředpokládá žádná veřejná podpora bez ohledu na typ subjektu, který projekt realizuje; sociální oblast a vzdělávání školou povinných není posuzována jako oblast, kde jde primárně o volný trh a soutěž (tato výjimka upravena v textu JPD 3)

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora IV – aplikace  Opatření 3.2 Pokud jde o tvorbu metodiky, školení lektorů aj. omezeného a předem známého okruhu podniků, pak jde o VP (pokud není de minimis) Pokud jde o celé odvětví nebo o předem neznámou skupinu pracovníků či podniků, která by z projektu měla prospěch na trhu, pak se nejedná o VP; pouze tvorba metodiky a pilotní ověření není konkrétním zvýhodněním určitého podnikatele  Opatření 4.3 V případě, že se školení účastní jedinec – fyzická osoba, není VP Pokud je školený jedinec podnikatel nebo zaměstnanec podniku a tato organizace jej na školení posílá, pak nutno aplikovat VP (nebo de minimis) Pokud jde o tvorbu metodiky pro odvětví nebo předem neznámý okruh pracovníků či podniků, které by z projektu měly prospěch na trhu, pak se nejedná o VP; pouze tvorba metodiky a pilotní ověření není konkrétním zvýhodněním určitého podnikatele

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora V – aplikace  V případě, že příjemce podpory z JPD 3 školí zaměstnance podniků a toto školení spadá do režimu veřejné podpory, je příjemce podpory z JPD 3 povinen od těchto podniků zjistit, zda jsou oprávněny čerpat podporu v rámci de minimis  V případě, že podnik dosud nevyčerpal možnost podpory až do 100 000 EUR v průběhu uplynulých 3 let, poskytne realizátorovi projektu potvrzené Prohlášení o čerpání de minimis (vzor k dispozici na www.praha-mesto.cz/jpd3), na základě kterého má právo čerpat z JPD 3 podporu ve výši 100 % nákladů spojených s vyškolením svých zaměstnanců (tj. nemusí přispívat na realizovaný kurz, pokud takto poskytnutá podpora nepřekročí 100 000 EUR)  Příjemce podpory z JPD 3 v případě, že takto čerpání de minimis umožní, má za povinnost o tom daný podnik písemně informovat. Informace musí obsahovat výši poskytnuté podpory de minimis (tj. součet nákladů na všechna školení všech zaměstnanců daného podniku), datum poskytnutí podpory a zdůraznění charakteru de minimis (vzor Informace o poskytnutí de minimis je k dispozici na www.praha-mesto.czj/pd3)

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Veřejná podpora VI – aplikace  Pokud není možné vzhledem k předchozímu čerpání podpory z veřejných zdrojů nebo ceně plánovaného školení uplatnit výjimku de minimis, pak se podnik, jehož zaměstnanci jsou na jeho pokyn v rámci projektu vzděláváni, musí na ceně tohoto vzdělávání podílet. Výše spolufinancování závisí na charakteru školení.  Realizátor projektu musí vést záznamy o vybrané spoluúčasti ze strany podniků a zejména musí takto vybrané finance uvést jako příjem projektu v nejbližší monitorovací zprávě

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Spolufinancování podniků I  Vzdělávací projekty Maximální výše podpory z JPD 3 v % uznatelných nákladů: Pokud je vzdělávání zaměřené na znevýhodněné pracovníky, může být maximální výše VP navýšena pro všechny uvedené případy o 10 %. Obecné školení: výuka, která není uplatnitelná pouze na současné nebo budoucí pracovní pozici zaměstnance. Specifické školení: teoretická nebo praktická výuka přímo uplatnitelná na současné nebo budoucí pracovní pozici zaměstnance Obecné vzdělávání Specifické vzdělávání Malé a střední podniky 75 %55 % Velké podniky30 %20 %

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Blokové výjimky II  Vytváření pracovních míst Maximální VP na vytváření pracovních míst nesmí překročit 20 % celkové hodnoty mzdových nákladů za dobu 2 let vztahujících se k vytvořeným pracovním místům. Pro malé a střední podniky je možné podporu navýšit o dalších 10 %, když se na nákladech spojených s vytvářením nových pozic podílejí minimálně 25 % Vytvořená pracovní místa musí: a) představovat čistý nárůst v počtu zaměstnanců v porovnání s průměrem za uplynulých 12 měsíců, b) být zachována nejméně po dobu 3 let (v případě malých a středních podniků po dobu 2 let) a c) být obsazena pracovníky, kteří nikdy předtím nebyli zaměstnaní, jsou nezaměstnaní nebo právě rozvázali pracovní poměr. Podpora na vytváření pracovních míst může být poskytnuta pouze za podmínky, že příjemce předložil žádost o podporu před vytvořením pracovních míst. Veřejná podpora na zachování pracovních míst nesmí být poskytnuta.

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Blokové výjimky III  Konzultační a poradenské služby Podporu na konzultační a poradenské služby poskytované externími konzultanty mohou získat jen malé a střední podniky. Její maximální výše je 50 % nákladů vynaložených na zajištění těchto služeb. Tyto služby nesmí mít formu trvalých nebo pravidelných činností a nesmí se vztahovat k běžným provozním výdajům podnikatele, jako je např. běžné daňové poradenství, pravidelné právní poradenství nebo reklama  Výzkum a vývoj Projekty základního výzkumu 100 % Projekty průmyslového výzkumu50 % Vývojové projekty25 %

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Katerina.Murlova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google