Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatý Václav - patron české země: Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země a/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Pr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatý Václav - patron české země: Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země a/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Pr."— Transkript prezentace:

1 Svatý Václav - patron české země: Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d a/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Pr ague_3.jpg/323px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Pra gue_3.jpg asi 925 – 935, rod Přemyslovců

2 Rodokmen, příbuzenské vztahy BořivojLudmila Vratislav 921+ Drahomíra + + prarodiče rodiče spory! Bavorsko, výchova Václava Sasko, poručník

3 Svatá Ludmila a svatý Václav http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Svaty_Vaclav_a_Svata_Ludmila _-_glass_window.jpg/409px-Svaty_Vaclav_a_Svata_Ludmila_-_glass_window.jpg zbožná, křesťanka, uškrcena na hradě Tetín na příkaz Drahomíry, 15. 9. 921 ve věku 61 let

4 Dalimilova kronika – smrt sv. Ludmily http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Ludmila_skrceni.jpg Roku 925 nechal mladý kníže VáclavVáclav přenést její ostatky z Tetína do Prahy, do kostela sv. Jiří poblíž knížecího sídla.kostela sv. Jiří

5 Drahomíra dává Tunnovi a Gomonovi koně a stříbro, aby zabili sv. Ludmilu. Tunna a Gomon před sv. Ludmilou a sv. Václavem. Sv. Ludmila se zpovídá a připravuje na smrt. Tunna a Gomon vyrážejí dveře komnaty a rdousí sv. Ludmilu. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Drahomira_ludmila.jpg/800px-Drahomira_ludmila.jpg praví legenda

6 Čechy a a východofranská říše vliv má Bavorsko a Sasko Václav uznává lenní závislost na Bavorsku – za ochranu před Sasy r. 919 se králem stal saský vévoda Jindřich I. Ptáčník, otec Oty I. r. 928 náhlý vpád Bavorů a Sasů do Čech Václav přijímá tzv. tribut

7 Tribut – „poplatek za mír“ 500 hřiven stříbra 120 volů partnerství s východofranskou říší

8 Bratr Boleslav I. 935 – 972 č. kníže http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Boleslav-I- Bohemian.jpg zvaný Ukrutný spory s Václavem chtěl výběr daní pro boj se Sasy

9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Str%C3%A1%C5%BEek_396.JPG/521px-Str%C3%A1%C5%BEek_396.JPG

10 Václavova smrt – 28. září 935 Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána, k sobě do (Staré) Boleslavi. Druhý den ráno, ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav odpověděl: „A dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav se nechtěl bránit, aby neprolil krev svého bratra. Nato Boleslav přivolal své družiníky a ti Václava zabili. Podobně to alespoň vypráví legendy, např. nejstarší latinsky psaná, označovaná podle začátku textu Crescente fide christiana= Šířila se víra křesťanská. (1.) Boleslav svatých Kosmy a DamiánaBoleslavilegendylatinsky Crescente fide christiana ___________________________________________________________________________________________________ 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Svatý Václav [online]. c2012 [citováno 27. 10. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svat%C3%BD_V%C3%A1clav&oldid=9212343

11 28. září – Den české státnosti http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG/800px-Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.JPG

12 To nej o Václavovi! vzdělaný – dle legend uměl latinsky, řecky a staroslověnsky přijal křesťanství velmi zbožný a mravný život, častá návštěva bohoslužeb stavba křesť. chrámů – rotunda sv. Víta v Praze ctil matku, péče o chudé, nemocné, sirotky, otroky, vězně,milosrdné skutky – kácení šibenic poskytoval přístřeší cizincům, pocestným Patron české země

13 Čeští svatí Svatí uctívaní katolickou církví sv. Metoděj sv. Cyril sv. Gorazd sv. Ludmila sv. Václav sv. Vojtěch sv. Radim sv. Prokop sv. Hedvika Slezská sv. Anežka Česká sv. Zdislava sv. Jan Nepomucký sv. Jan Sarkander sv. Klement Maria Hofbauer sv. Jan Nepomuk Neumann (2.) sv. Jan Nepomuk Neumann ___________________________________________________________________ 2. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Seznam českých světců[online]. c2012 [citováno 27. 10. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_sv%C4%9Bt c%C5%AF&oldid=9157246 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ d/d3/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statu e_in_Prague_1.jpg/302px- Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_ Prague_1.jpg

14 Ostatky sv. Václava – Chrám sv. Víta v Praze http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Pr ag_18_%28RaBoe%29.jpg/480px-Prag_18_%28RaBoe%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Praha-Vit- outside.JPG/800px-Praha-Vit-outside.JPG

15 Svatováclavská kaple http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Wenzelskapelle_Veitsdom.jpg/450px-Wenzelskapelle_Veitsdom.jpg

16 Pomník sv. Václava od J. V. Myslbeka, Václavské náměstí „Svatý Václave, vévodo české země, nenech zahynouti nám ani budoucím.“ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Pomn%C3%AD k_sv._V%C3%A1clava_%28Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto%29_%282%29.jp g/399px- Pomn%C3%ADk_sv._V%C3%A1clava_%28Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto%2 9_%282%29.jpg

17 Svatováclavská koruna od Karla IV. - 1346 ji použil pro svou korunovaci thumb/4/4f/Crown_of_Saint_Wenceslas.svg/658px-Crown_of_Saint_Wenceslas.svg.png

18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/B%C3%B6hmen_Reichskleinodien_- _Krone_1.jpg/800px-B%C3%B6hmen_Reichskleinodien_-_Krone_1.jpg zhotovena Karlem IV.

19 Pověst o Svatováclavské koruně Podle pověsti, každý člověk, který není oprávněn k tomu si korunu posadit na hlavu a učiní tak, do roka zemře. V listopadu roku 1941 ji nasadil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svému vlastnímu synu Klausovi, který skutečně dne 24.10. 1943 zemřel, když nešťastnou náhodou vjel na kole pod jedoucí nákladní automobil. Alespoň to uvedl mladší syn Heider Heydrich. A i když si ji tehdy protektor snad sám nenasadil podlehl i on sám dne 4. června 1942 na následky atentátu. (3.)Reinhard Heydrichkole nákladní automobilatentátu _________________________________________ 3. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Svatováclavská koruna [online]. c2012 [citováno 27. 10. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_koruna&oldid=8 338388

20 Karlův most http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/ 23/Sv_V%C3%A1clav.jpg/240px-Sv_V%C3%A1clav.jpg Otče náš, vyslyš nás: Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám, chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave!


Stáhnout ppt "Svatý Václav - patron české země: Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země a/Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_equestrian_statue_in_Pr."

Podobné prezentace


Reklamy Google