Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země"— Transkript prezentace:

1 Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země
asi 925 – 935, rod Přemyslovců Svatý Václav - patron české země: Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země

2 Rodokmen, příbuzenské vztahy
Bavorsko, výchova Václava Bořivoj Ludmila prarodiče + spory! Vratislav 921+ Drahomíra + rodiče Sasko, poručník

3 Svatá Ludmila a svatý Václav
zbožná, křesťanka, uškrcena na hradě Tetín na příkaz Drahomíry, ve věku 61 let

4 Dalimilova kronika – smrt sv. Ludmily
Roku 925 nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky z Tetína do Prahy, do kostela sv. Jiří poblíž knížecího sídla.

5 Drahomíra dává Tunnovi a Gomonovi koně a stříbro, aby zabili sv
Drahomíra dává Tunnovi a Gomonovi koně a stříbro, aby zabili sv. Ludmilu. Tunna a Gomon před sv. Ludmilou a sv. Václavem. Sv. Ludmila se zpovídá a připravuje na smrt. Tunna a Gomon vyrážejí dveře komnaty a rdousí sv. Ludmilu. praví legenda

6 Čechy a a východofranská říše
vliv má Bavorsko a Sasko Václav uznává lenní závislost na Bavorsku – za ochranu před Sasy r. 919 se králem stal saský vévoda Jindřich I. Ptáčník, otec Oty I. r. 928 náhlý vpád Bavorů a Sasů do Čech Václav přijímá tzv. tribut

7 Tribut – „poplatek za mír“
partnerství s východofranskou říší 500 hřiven stříbra 120 volů

8 Bratr Boleslav I. 935 – 972 č. kníže
chtěl výběr daní pro boj se Sasy zvaný Ukrutný spory s Václavem

9 http://upload. wikimedia

10 Václavova smrt – 28. září 935 Boleslav pozval svého bratra Václava na hostinu při příležitosti svátku svatých Kosmy a Damiána, k sobě do (Staré) Boleslavi. Druhý den ráno, ještě před rozedněním, se Václav vydal na ranní pobožnost. Potkal cestou Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav odpověděl: „A dnes ti chci takhle posloužit!“ a udeřil ho mečem do hlavy. Způsobil mu jen menší zranění, ale Václav se nechtěl bránit, aby neprolil krev svého bratra. Nato Boleslav přivolal své družiníky a ti Václava zabili. Podobně to alespoň vypráví legendy, např. nejstarší latinsky psaná, označovaná podle začátku textu Crescente fide christiana= Šířila se víra křesťanská. (1.) ___________________________________________________________________________________________________ 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Svatý Václav [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <

11 28. září – Den české státnosti

12 To nej o Václavovi! Patron české země vzdělaný – dle legend uměl latinsky, řecky a staroslověnsky přijal křesťanství velmi zbožný a mravný život, častá návštěva bohoslužeb stavba křesť. chrámů – rotunda sv. Víta v Praze ctil matku, péče o chudé, nemocné, sirotky, otroky, vězně,milosrdné skutky – kácení šibenic poskytoval přístřeší cizincům, pocestným

13 Čeští svatí Svatí uctívaní katolickou církví sv. Václav sv. Metoděj
sv. Cyril sv. Gorazd sv. Ludmila sv. Václav sv. Vojtěch sv. Radim sv. Prokop sv. Hedvika Slezská sv. Anežka Česká sv. Zdislava sv. Jan Nepomucký sv. Jan Sarkander sv. Klement Maria Hofbauer sv. Jan Nepomuk Neumann (2.) ___________________________________________________________________ 2. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Seznam českých světců[online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <

14 Ostatky sv. Václava – Chrám sv. Víta v Praze

15 Svatováclavská kaple

16 „Svatý Václave, vévodo české země, nenech zahynouti nám ani budoucím.“
Pomník sv. Václava od J. V. Myslbeka, Václavské náměstí

17 Svatováclavská koruna od Karla IV. -1346 ji použil pro svou korunovaci
thumb/4/4f/Crown_of_Saint_Wenceslas.svg/658px-Crown_of_Saint_Wenceslas.svg.png

18 zhotovena Karlem IV.

19 Pověst o Svatováclavské koruně
Podle pověsti, každý člověk, který není oprávněn k tomu si korunu posadit na hlavu a učiní tak, do roka zemře. V listopadu roku 1941 ji nasadil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svému vlastnímu synu Klausovi, který skutečně dne zemřel, když nešťastnou náhodou vjel na kole pod jedoucí nákladní automobil. Alespoň to uvedl mladší syn Heider Heydrich. A i když si ji tehdy protektor snad sám nenasadil podlehl i on sám dne 4. června 1942 na následky atentátu. (3.) _________________________________________ 3. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Svatováclavská koruna [online]. c2012 [citováno ]. Dostupný z WWW: <

20 Karlův most Otče náš, vyslyš nás: Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám, chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave!


Stáhnout ppt "Čech, Moravy, míru a sládků - věčný kníže české země"

Podobné prezentace


Reklamy Google