Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."— Transkript prezentace:

1

2 Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivityIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AutorMgr. Michal Hynek Číslo materiáluVY_32_INOVACE_DEJ_1S_HY_20_01 NázevSvatý Václav Druh učebního materiáluPrezentace PředmětDějepis Ročník1 Tematický celekOsobnosti české historie a jejich doba Anotace Prezentace doplněná výkladem vyučujícího. Text může sloužit jako podklad žákům při tvorbě zápisu látky. K dispozici obrazový materiál a odkazy na video (vyžaduje připojení k internetu). Metodický pokyn Pomůcky: PC, dataprojektor, připojení k internetu. Prezentace slouží jako podklad pro výklad učitele, který je průběžně doplňován o diskuzi s žáky. Klíčová slovaSvatý Václav, český kníže, Přemyslovci, patron země, státnost Očekávaný výstup Žáci získají informace o životě a vládě Svatého Václava, které jsou doplněny obrazovým materiálem. Po shlédnutí videí si dále mohou rozšířit povědomí o době prvních Přemyslovců. Datum vytvoření10. 9. 2013

3 Svatý Václav Osobnosti české historie a jejich doba

4 Obr. 1: Socha Svatého Václava od Petra Parléře

5 Svatý Václav Život a vláda panovníka (asi 925 – 935/929?)  narozen asi 907  rodiče: český kníže Vratislav a Drahomíra  prarodiče: první doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a svatá Ludmila  Václav byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země  dle legend na svou dobu neobyčejně vzdělaný

6 Svatý Václav Život a vláda panovníka (asi 925 – 935/929?)  921 umírá jeho otec Vratislav, poručnické vlády se ujala Václavova matka Drahomíra, její syny vychovává Ludmila  921 po osobních sporech Drahomíra nechala uškrtit Václavovu babičku Ludmilu na hradišti Tetín (v 11. století svatořečena)  asi od 925 vládne Václav samostatně  byl pravděpodobně ženatý, manželka syna neporodila

7 Obr. 2: Svatý Václav a jeho babička svatá Ludmila v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Olomouci.

8 Svatý Václav Život a vláda panovníka (asi 925 – 935/929?)  929 vtrhla saská a bavorská vojska do Čech a pronikla až ku Praze, Václav chtěl uchránit zemi před vypleněním a tak se Jindřichu I. Ptáčníkovi podrobil (zřejmě každoroční platba 5000 hřiven stříbra a 120 volů)  neshody Václava s bratrem Boleslavem v oblasti politické a možná i náboženské  28. září 935 (929?) došlo ve Staré Boleslavi k Václavově úkladné vraždě, zosnované jeho bratrem Boleslavem

9 Svatý Václav Život a vláda panovníka (asi 925 – 935/929?)  Svatý Václav je prvním českým světcem, příslušníkem první dynastie panovníků – rodu Přemyslovců, symbolem české státnosti a patronem České země,  jedním z nejoblíbenějších českých svatých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy.

10 Obr. 3: Václav se na zemi brání a utíká do kostela. Kněz (asi) před ním zavírá dveře, což popisuje (pouze) Kristiánova legenda. Iluminace Gumpoldovy legendy.

11 Svatý Václav Život a vláda panovníka (asi 925 – 935/929?)  Václavovy přednosti:  zbožný a mravný život  horlivost pro čest a slávu Boží  péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě  stavba četných křesťanských kostelů  častá návštěva bohoslužeb  všestranné konání skutků milosrdenství a lásky.

12 Svatý Václav Život a vláda panovníka (asi 925 – 935/929?)  Václav ctil svou babičku, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Byl osobně statečný. Jako kníže byl výborný jezdec na koni.  jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve

13 Obr. 5: Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze)

14 Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha, Kriste eleison. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě. Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave, Kriste eleison. Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave, Kriste eleison. Jeho kořeny sahají patrně až do 12. století, měl původně tři pětiřádkové sloky neumělých, sdružených rýmů, ukončené refrénem „Kyrie eleison“. Obsahem je prostá modlitba k patronovi české země:

15 Video 1: Svatý Václav, Dějiny udatného českého národa Svatý Václav, Dějiny udatného českého národa Ke shlédnutí videa je třeba internetového připojení. Video 2: Smrt svatého Václava – absolvent. dokumentární film Smrt svatého Václava – absolvent. dokumentární film

16 Děkuji za pozornost Konec

17 Použité zdroje Literatura ČORNEJ, P. Panovníci českých zemí. Praha: Fragment, 1992. 64 s. ISBN 80- 901070-5-2. AJŠMAN, J. Čeští králové – život a vláda – (1198-1918). Plzeň: Moudrá sova, 1994. 96 s. ISBN 80-900347-3-X. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online], [cit 10.9.2013]. Wikimedia Foundation. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav Video Video 1: YouTube.cz [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=BN4w285GU0M https://www.youtube.com/watch?v=BN4w285GU0M Video 2: YouTube.cz [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupný na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=e361_4CFjJU https://www.youtube.com/watch?v=e361_4CFjJU

18 Použité zdroje Obrázky Obr. 1: Acoma. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupné pod licencí Creative Commmons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasik_kaple_200px.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasik_kaple_200px.jpg Obr. 2: MAŇAS, Michal. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupné pod licencí Creative Commmons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svaty_Vaclav_a_Svata_Ludmila_- _glass_window.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svaty_Vaclav_a_Svata_Ludmila_- _glass_window.jpg Obr. 3: Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.J PG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zab%C3%B3jstwo_Wac%C5%82awa.J PG Obr. 4: Ales Tosovsky. Wikipedia.cz [online]. [cit. 10.9.2013]. Dostupné pod licencí Creative Commmons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_eque strian_statue_in_Prague_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wenceslaus_I_Duke_of_Bohemia_eque strian_statue_in_Prague_1.jpg


Stáhnout ppt "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google