Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zámořské objevy. Do 15. století  církevní učení o Zemi jako ploché desce Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zámořské objevy. Do 15. století  církevní učení o Zemi jako ploché desce Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně."— Transkript prezentace:

1 Zámořské objevy

2 Do 15. století  církevní učení o Zemi jako ploché desce Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně ve 13. stol., bez navigačních pomůcek se lodě neodvažovaly na širé moře Evropané znali jen sev. Afriku a Přední Asii Zprávy o cizích krajích - fantastické Dálkový obchod po pevnině s Indií a Čínou (luxusní zboží, zjm. koření) zprostředkovávaly Benátky a Janov+arabští kupci Evrop.doly vyčerpány + růst zbožně peněžních vztahů= potřeba hledání nových zdrojů zlata a stříbra

3 1453 – dobytí Konstantinopole  osmanskými Turky (sultán Mehmed II Dobyvatel) Turci završili dobývání Byzantského císařství (=zánik „východořímské říše“)- Istanbul Turkům otevřena cesta do Evropy Přerušen tradiční suchozemský zahraniční obchod = nutnost hledat novou cestu do Indie – po moři

4 Příčiny  Osmané ovládli Blízký východ, obchod-Janov, Benátky → hledání nových cest do Asie. Snaha objevovat a ovládnout nové území. Růst poptávky po luxusním zboží. Nedostatek zlata a stříbra v Evropě.

5 Technické předpoklady  lodě s velkým úložným prostorem-karavely zdokonalení kompasu (od 12.stol.) námořní mapy, astrolab,kvadrant

6 Portugalci – kolem Afriky Již dříve pronikali na jih podél afric.pobřeží- zlato, slonovina, otroci Podpora prince Jindřicha Mořeplavce Bartolomeo Diaz- Mys dobré naděje Vasco [vašku] da Gama- obeplul Afriku, dorazil do Indie Začali zde budovat koloniální panství,načas ovládli obchod s kořením

7 Vasco da Gama  Tři cesty do Indie → cesta z Evropy do Indie.  1. výprava: plachetnice - dosáhl indického subkontinentu u města Kalikut 2. výprava: admirál, 10 lodí. 3. výprava: místokrál Indie. Zemřel 1524 v Indii

8 Španělé- směrem na západ  Projekt založen na staronové představě, že Země je kulatá Umožněn vznikem španělského království= spojení Aragonie a Kastilie (Ferdinand+Isabela)+ dokončení reconquisty dobytím Granady 1492 (tj.vyhnání Maurů) Královna Isabela povolila expedici Kryštofa Kolumba

9 Kryštof Kolumbus  Narozen v Janově. Došel k názoru, že Země je kulatá→indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem přes Atlantik. Získal pro svůj plán kastilskou královnu Isabelu aragonského krále Ferdinanda.

10 Kryštof Kolumbus čtyři výpravy 1. výprava - objevení Ameriky lodě Santa Maria, Pinta, Nina přistál po dvou a půl měsících – 12. října 1492 na jednom z bahamských ostrovů- San Salvador později se vylodil na Kubě a Hispaniole( Haiti), jedinkrát vystoupil na pevninu (ústí Orinoka)

11 Význam Kolumbovy mise  Strastiplná plavba, Kolumbus falšoval zápisy do lodního deníku, posádka na okraji vzpoury Kořist malá- špaň.panovníci zklamáni- K. upadl v nemilost, uvězněn, zemřel chudý Do smrti přesvědčen, že připlul ze západu k Indii- domorodce nazval „Indiáni“ Nebyl první objevitel tohoto světadílu- Vikingové, snad i Japonci a Číňané hypotéza: Egypťané a Féničané ??? Ale první otevřel Ameriku dobyvatelům a kolonizaci

12 Amerigo Vespucci  italský obchodník- přesvědčen, že Nový svět je nově objevený světadíl Od r nazýván Amerika (křestní jméno Amerigo na rytině mapy omylem ztotožněno se jménem kontinentu) Vasco de Balboa přešel přes Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán- důkaz tvrzení, že jde o nový kontinent

13 Obeplutí světa  1519 – 1522 Španělská výprava –velel Portugalec Fernao Magalhães [magalenš] Směr na západ, 5 lodí, 234 mužů, Magalhãesův průliv, Ohňová země Magalhães zabit v potyčce domorodci na Filipínách Do Evropy dorazila jediná loď s 18 muži, její náklad koření přinesl organizátorům zisk i přes ztráty lodí Praktický důkaz o kulatosti země

14 Španělští dobyvatelé- conquistadoři  V Americe nebylo žádné původní obyvatelstvo – asijští kočovní lovci přešli v době ledové Beringovu úžinu a postupně zalidňovali Ameriku směrem na jih Jak to udělali? Existují 2 teorie: a) úžina byla tehdy zamrzlá b) nižší hladina moře odhalila úzký pruh pevniny - „most“ Přistěhovalci dosáhli velmi rozdílné civilizační úrovně V 15. století, v době příchodu Evropanů, byli na nejvyšší úrovni Aztékové a Inkové

15 Aztékové  Mexiko Podrobili si okolní kmeny a vyvrátili předcházející civilizaci Rozvinuté zemědělství a architektura Silný vliv kněžstva- náboženství středem života Masové lidské oběti bohu slunce a války (váleční zajatci)

16 Aztékové Hlavní město- výstavní Tenochtitlan ( dnes Ciudad de Mexico) Znalost matematiky, astronomie Stupňovité pyramidy Král Montezuma II

17 Hernando Cortés ( ) v čele vojenské výpravy, která dobyla a vyvrátila říši Aztéků 550 vojáků, 15 koní (!),10 děl Aztékové koně neznali- strach C. nechal potopit svou flotilu, aby jeho společníci nemohli ustoupit Dobyl Tenochtitlan, zajal Montezumu- „loutkový král“

18 Hernando Cortés Hledal spojence mezi kmeny podrobenými Aztéky Aztékové v Tenochtitlanu povstali, při vyjednávání zabili kamenem Montezumu tzv Smutná noc- Španělé se probíjeli z obklíčení- uniknout se podařilo jen třetině

19 Hernando Cortés Cortés o rok později město obklíčil a po 3 měsících definitivně dobyl, srovnal se zemí Začal budovat nové město- dnešní hlavní město Mexika Zemřel bohatý, ale zapomenutý, zbaven úřadu guvernéra Nového Španělska

20 Říše Inků Říše století Hlavní město Cuzco Západní andská část Jižní Ameriky (dnes část Ekvadoru, Bolívie, Argentiny, Chile a zjm. Peru Dobyvatelé: Francisco Pizarro Diego de Almagro

21 Říše Inků Zajali posledního Inku Atahualpu Slib: propustí krále, pokud jeho lid naplní místnost 34 m 2 do výšky přes 2 metry zlatem. Zlato roztaveno a posláno do Evropy Pizarro slib porušil a po soudní frašce krále popravili

22 Říše Inků Pizarro a Almagro- boj o moc Pizarro dal popravit Almagra Almagrův syn po 3 letech zavraždil Pizarra a sám později popraven

23 1494 – smlouva o rozdělení světa mezi Španělskem a Portugalskem 46. poledník rozdělil zemi jako jablko Tak r mělo Portugalsko nárok na Brazílii = počátky kolonialismu Ještě v 16. – 17. století se mezi koloniální mocnosti zařadily Anglie a Nizozemí

24 Důsledky zámořských objevů Přesun obchodních středisek ze Středomoří (Benátky, Janov) na atlantické pobřeží (Lisabon, Sevilla, Antverpy,…) Příliv drahých kovů do Evropy- klesla hodnota peněz- vzrostly ceny zboží, zjm. denní potřeby Rozvoj otroctví- dovoz černých otroků z Afriky, měli nahradit Indiány, kteří byli neschopni těžké práce

25 Vzájemné civilizační obohacování dvou odlišných světů Z Euroasie: Kolo Kůň Pšenice, rýže Skot Železo abeceda Z Ameriky: Kukuřice Tabák Brambory Kakao Rajčata Ananas Fazole Krocan, …

26 Výměna nemocí Evropany zavlečené nemoci chřipka, neštovice a spalničky decimovaly indiánskou populaci Po objevení Ameriky- v Evropě výskyt syfilis


Stáhnout ppt "Zámořské objevy. Do 15. století  církevní učení o Zemi jako ploché desce Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně."

Podobné prezentace


Reklamy Google