Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zámořské objevy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zámořské objevy."— Transkript prezentace:

1 Zámořské objevy

2 Do 15. století církevní učení o Zemi jako ploché desce
Objevné cesty byly jen sporadické: Vikingové 9. – 10. stol., Marco Polo v Číně ve 13. stol., bez navigačních pomůcek se lodě neodvažovaly na širé moře Evropané znali jen sev. Afriku a Přední Asii Zprávy o cizích krajích - fantastické Dálkový obchod po pevnině s Indií a Čínou (luxusní zboží, zjm. koření) zprostředkovávaly Benátky a Janov+arabští kupci Evrop.doly vyčerpány + růst zbožně peněžních vztahů= potřeba hledání nových zdrojů zlata a stříbra

3 1453 – dobytí Konstantinopole
osmanskými Turky (sultán Mehmed II Dobyvatel) Turci završili dobývání Byzantského císařství (=zánik „východořímské říše“)- Istanbul Turkům otevřena cesta do Evropy Přerušen tradiční suchozemský zahraniční obchod = nutnost hledat novou cestu do Indie – po moři

4 Příčiny Osmané ovládli Blízký východ, obchod-Janov, Benátky → hledání nových cest do Asie. Snaha objevovat a ovládnout nové území. Růst poptávky po luxusním zboží. Nedostatek zlata a stříbra v Evropě.

5 Technické předpoklady
lodě s velkým úložným prostorem-karavely zdokonalení kompasu(od 12.stol.) námořní mapy, astrolab,kvadrant

6 Portugalci – kolem Afriky
Již dříve pronikali na jih podél afric.pobřeží-zlato, slonovina, otroci Podpora prince Jindřicha Mořeplavce 1488- Bartolomeo Diaz- Mys dobré naděje 1498- Vasco [vašku] da Gama- obeplul Afriku, dorazil do Indie Začali zde budovat koloniální panství,načas ovládli obchod s kořením

7 Vasco da Gama Tři cesty do Indie → cesta z Evropy do Indie.
1. výprava: plachetnice - dosáhl indického subkontinentu u města Kalikut 2. výprava: admirál, 10 lodí. 3. výprava: místokrál Indie. Zemřel 1524 v Indii

8 Španělé- směrem na západ
Projekt založen na staronové představě, že Země je kulatá Umožněn vznikem španělského království= spojení Aragonie a Kastilie (Ferdinand+Isabela)+ dokončení reconquisty dobytím Granady 1492 (tj.vyhnání Maurů) Královna Isabela povolila expedici Kryštofa Kolumba

9 Kryštof Kolumbus Narozen v Janově.
Došel k názoru, že Země je kulatá→indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem přes Atlantik. Získal pro svůj plán kastilskou královnu Isabelu aragonského krále Ferdinanda.

10 Kryštof Kolumbus čtyři výpravy 1. výprava - objevení Ameriky
lodě Santa Maria, Pinta, Nina přistál po dvou a půl měsících – 12. října 1492 na jednom z bahamských ostrovů- San Salvador později se vylodil na Kubě a Hispaniole( Haiti), jedinkrát vystoupil na pevninu (ústí Orinoka)

11 Význam Kolumbovy mise
Strastiplná plavba, Kolumbus falšoval zápisy do lodního deníku, posádka na okraji vzpoury Kořist malá- špaň.panovníci zklamáni- K. upadl v nemilost, uvězněn, zemřel chudý Do smrti přesvědčen, že připlul ze západu k Indii- domorodce nazval „Indiáni“ Nebyl první objevitel tohoto světadílu- Vikingové, snad i Japonci a Číňané hypotéza: Egypťané a Féničané ??? Ale první otevřel Ameriku dobyvatelům a kolonizaci

12 Amerigo Vespucci italský obchodník- přesvědčen, že Nový svět je nově objevený světadíl Od r nazýván Amerika (křestní jméno Amerigo na rytině mapy omylem ztotožněno se jménem kontinentu) 1513- Vasco de Balboa přešel přes Panamskou šíji, spatřil Tichý oceán- důkaz tvrzení, že jde o nový kontinent

13 Obeplutí světa 1519 – 1522 Španělská výprava –velel Portugalec Fernao Magalhães [magalenš] Směr na západ, 5 lodí, 234 mužů, Magalhãesův průliv, Ohňová země Magalhães zabit v potyčce domorodci na Filipínách Do Evropy dorazila jediná loď s 18 muži, její náklad koření přinesl organizátorům zisk i přes ztráty lodí Praktický důkaz o kulatosti země

14 Španělští dobyvatelé- conquistadoři
V Americe nebylo žádné původní obyvatelstvo – asijští kočovní lovci přešli v době ledové Beringovu úžinu a postupně zalidňovali Ameriku směrem na jih Jak to udělali? Existují 2 teorie: a) úžina byla tehdy zamrzlá b) nižší hladina moře odhalila úzký pruh pevniny -„most“ Přistěhovalci dosáhli velmi rozdílné civilizační úrovně V 15. století, v době příchodu Evropanů, byli na nejvyšší úrovni Aztékové a Inkové

15 Aztékové Mexiko Podrobili si okolní kmeny a vyvrátili předcházející civilizaci Rozvinuté zemědělství a architektura Silný vliv kněžstva- náboženství středem života Masové lidské oběti bohu slunce a války (váleční zajatci)

16 Aztékové Hlavní město- výstavní Tenochtitlan (dnes Ciudad de Mexico)
Znalost matematiky, astronomie Stupňovité pyramidy Král Montezuma II

17 Hernando Cortés ( ) 1519- v čele vojenské výpravy, která dobyla a vyvrátila říši Aztéků 550 vojáků, 15 koní (!),10 děl Aztékové koně neznali- strach C. nechal potopit svou flotilu, aby jeho společníci nemohli ustoupit Dobyl Tenochtitlan, zajal Montezumu- „loutkový král“

18 Hernando Cortés Hledal spojence mezi kmeny podrobenými Aztéky
Aztékové v Tenochtitlanu povstali, při vyjednávání zabili kamenem Montezumu tzv Smutná noc- Španělé se probíjeli z obklíčení- uniknout se podařilo jen třetině

19 Hernando Cortés Cortés o rok později město obklíčil a po 3 měsících definitivně dobyl, srovnal se zemí Začal budovat nové město- dnešní hlavní město Mexika Zemřel bohatý, ale zapomenutý, zbaven úřadu guvernéra Nového Španělska

20 Říše Inků Říše -12.- 16.století Hlavní město Cuzco
Západní andská část Jižní Ameriky (dnes část Ekvadoru, Bolívie, Argentiny, Chile a zjm. Peru Dobyvatelé: Francisco Pizarro Diego de Almagro

21 Říše Inků Zajali posledního Inku Atahualpu
Slib: propustí krále, pokud jeho lid naplní místnost 34 m2 do výšky přes 2 metry zlatem. Zlato roztaveno a posláno do Evropy Pizarro slib porušil a po soudní frašce krále popravili

22 Říše Inků Pizarro a Almagro- boj o moc Pizarro dal popravit Almagra
Almagrův syn po 3 letech zavraždil Pizarra a sám později popraven

23 1494 – smlouva o rozdělení světa mezi Španělskem a Portugalskem
46. poledník rozdělil zemi jako jablko Tak r mělo Portugalsko nárok na Brazílii = počátky kolonialismu Ještě v 16. – 17. století se mezi koloniální mocnosti zařadily Anglie a Nizozemí

24 Důsledky zámořských objevů
Přesun obchodních středisek ze Středomoří (Benátky, Janov) na atlantické pobřeží (Lisabon, Sevilla, Antverpy,…) Příliv drahých kovů do Evropy- klesla hodnota peněz- vzrostly ceny zboží, zjm. denní potřeby Rozvoj otroctví- dovoz černých otroků z Afriky, měli nahradit Indiány, kteří byli neschopni těžké práce

25 Vzájemné civilizační obohacování dvou odlišných světů
Z Euroasie: Kolo Kůň Pšenice, rýže Skot Železo abeceda Z Ameriky: Kukuřice Tabák Brambory Kakao Rajčata Ananas Fazole Krocan, …

26 Výměna nemocí Evropany zavlečené nemoci chřipka, neštovice a spalničky decimovaly indiánskou populaci Po objevení Ameriky- v Evropě výskyt syfilis


Stáhnout ppt "Zámořské objevy."

Podobné prezentace


Reklamy Google