Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mírný pás (obecně) Pří_119_Rozmanitost přírody_Mírný pás (obecně) Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mírný pás (obecně) Pří_119_Rozmanitost přírody_Mírný pás (obecně) Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Mírný pás (obecně) Pří_119_Rozmanitost přírody_Mírný pás (obecně) Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení s učivem o mírném pásu.  Materiál vysvětluje, kde se mírný pás nachází, jaké je jeho podnebí, přibližuje druhy krajiny, které v mírném pásu rozlišujeme, seznamuje s živočichy a rostlinami vyskytujícími se v oblasti mírného pásu.  Je určen pro předmět přírodověda, ročník 5.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289- 313-3.

3 Mírný pás Rozkládá se mezi subtropickým a polárním pásem na obou polokoulích. AFRIKA ASIE AMERIKA AUSTRÁLIE - mírný pás

4 Podnebí  Pro mírný pás je charakteristické střídání čtyř ročních období: jaro, léto, podzim, zima.  Teplota zde celoročně není příliš nízká ani vysoká.

5 Podnebí mírného pásu se mění podle vzdálenosti oblasti od moře: Podnebí vnitrozemské (kontinentální) se vyznačuje velkými rozdíly mezi teplotami letními a zimními (léta jsou suchá a velmi teplá, zimy velmi chladné). Podnebí přímořské (oceánské) je mírnější a vlhčí. Rozdíly mezi letními a zimními teplotami nejsou tak velké jako ve vnitrozemí. Na rozhraní mezi oceánským a kontinentálním podnebím je oblast s podnebím proměnlivým. Počasí se zde střídá po několika dnech. Do této oblasti patři i Česká republika.

6 Druhy krajiny stepi lesy mírného pásu: listnaté, smíšené, jehličnaté

7 Stepi  Step je název pro travnaté oblasti mírného pásu.  Rozlehlé pláně jsou porostlé převážně trávou. Stromům se tady příliš nedaří, protože zde spadne velmi málo srážek.  Stepi se rozkládají na úrodných půdách, proto je člověk často mění v pole, kde pěstuje hlavně obilniny.  V Severní Americe jsou stepi nazývány prérie, v Jižní Americe pampy.

8 Živočichové kůň Převalského osel kulansvišť bizon americký

9 Rostliny pšenice setážito seté kukuřice trávy

10 Listnaté a smíšené lesy  Smíšeným a listnatým lesům se daří ve vlhčích oblastech s mírnou zimou.  Rozprostírají se v teplejších oblastech mírného pásu.  Krásu listnatých a smíšených lesů můžete obdivovat v níže položených oblastech České republiky.

11 srnec obecný prase divoké liška obecná jelen lesní Živočichové

12 Živočichové sojka obecná mravenec lesní datel černý zmije obecná

13 Rostliny V listnatých a smíšených lesích rostou: opadavé listnaté stromy, které jsou přizpůsobeny rozdílům zimních a letních teplot, např. dub, buk, javor, bříza; ve smíšených lesích nalezneme také jehličnaté stromy (smrk, jedle, borovice, modřín); keře, např. ostružiník křovitý, ostružiník maliník; byliny, např. sasanka hajní, traviny; mechy, např. bělomech sivý.

14 Listnaté stromy bříza bělokorá buk lesní dub letní javor mléč

15 Jehličnaté stromy smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní modřín opadavý

16 Jehličnaté lesy, tajga  Jehličnaté lesy pokrývají zejména chladnější oblasti mírného pásu.  Nacházejí se mezi smíšenými lesy a polárním pásem.  Nejsevernější část jehličnatých lesů je nazývána tajga.

17 Živočichové medvěd hnědývlk obecný bobr evropskýlos evropský rys ostrovid

18 Jehličnaté stromy smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní modřín opadavý

19 Další rostliny brusnice brusinka brusnice borůvka vřes obecný

20 Zajímavosti mírného pásu V lesích Číny žije jedno z nejvzácnějších zvířat na světě – panda velká (je symbolem ochrany přírody). Největší jelenovitý savec je los evropský. Nejvyšším stromem na světě je jehličnatý strom sekvoje vždyzelená (nazývá se Hyperion a měří 115,5 m). Nejmohutnějším stromem naší planety je sekvojovec obrovský („mamutí strom“ ). Rekordman se nazývá Generál Sherman, je vysoký 83 m a jeho kmen má u země obvod 31m. Hmotnost jeho dřeva se odhaduje na 2150 tun.

21 Použité zdroje MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-313-3. KHOLOVÁ, Helena. Přírodověda pro pátý ročník: Život na Zemi. Vyd. 1. Všeň: Alter, 1997, 63 s. ISBN 80- 857-7561-1. ALLABY, Michael. Ottova obrazová encyklopedie - Země. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, 608 s. ISBN 978-80-7360-926-9. ALLABY, Michael. Země: velká dětská encyklopedie. Praha: Svojtka, 2008, 256 s. ISBN 978-80-256- 0038-2. Klimagürtel-der-erde.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:50, 15 October 2007 [cit. 2013-01-21]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimag%C3%BCrtel-der-erde.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klimag%C3%BCrtel-der-erde.png Ovellas entre A Estrada e Ouzande. Galiza-4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 06:22, 7 March 2012 [cit. 2013-07-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ovellas_entre_A_Estrada_e_Ouzande._Galiza- 4.jpg?uselang=en http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ovellas_entre_A_Estrada_e_Ouzande._Galiza- 4.jpg?uselang=en Frühling blühender Kirschenbaum.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:30, 27 March 2005 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%BChling_bl%C3%BChender_Kirschenbaum.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fr%C3%BChling_bl%C3%BChender_Kirschenbaum.jpg Pszen jakosc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:42, 11 February 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pszen_jakosc.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pszen_jakosc.jpg

22 Fagus sylvatica Purpurea JPG4a.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:57, 24 November 2007 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica_Purpurea_JPG4a.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica_Purpurea_JPG4a.jpg Snow Scene at Shipka Pass 1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:53, 25 January 2006 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snow_Scene_at_Shipka_Pass_1.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Snow_Scene_at_Shipka_Pass_1.JPG Seven Sisters cliffs and the coastguard cottages, from Seaford Head showing Cuckmere Haven (looking east - 2003-05-26).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:11, 20 March 2010 [cit. 2013-07-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seven_Sisters_cliffs_and_the_coastguard_cottages,_from_ Seaford_Head_showing_Cuckmere_Haven_%28looking_east_-_2003-05-26%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seven_Sisters_cliffs_and_the_coastguard_cottages,_from_ Seaford_Head_showing_Cuckmere_Haven_%28looking_east_-_2003-05-26%29.jpg Conifer forest edit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:11, 17 January 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conifer_forest_edit.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conifer_forest_edit.jpg Patagonian Steppe (3260842962).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:09, 26 January 2013 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patagonian_Steppe_%283260842962%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patagonian_Steppe_%283260842962%29.jpg Palkovické hůrky, Babí hora, bučina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:38, 16 July 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palkovick%C3%A9_h%C5%AFrky,_Bab%C3%AD_hora,_bu %C4%8Dina.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palkovick%C3%A9_h%C5%AFrky,_Bab%C3%AD_hora,_bu %C4%8Dina.jpg Mixed forest in Romania.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:24, 5 March 2009 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mixed_forest_in_Romania.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mixed_forest_in_Romania.jpg

23 Vasyugan.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:00, 20 September 2007 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasyugan.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasyugan.jpg Steppe of western Kazakhstan in the early spring.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:55, 25 October 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg Patagonian Steppe (3260842962).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:09, 26 January 2013 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patagonian_Steppe_%283260842962%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patagonian_Steppe_%283260842962%29.jpg France Lozère Causse Méjean Chevaux de Przewalski 23.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:56, 7 December 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_Loz%C3%A8re_Causse_M%C3%A9jean_Chevaux_d e_Przewalski_23.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_Loz%C3%A8re_Causse_M%C3%A9jean_Chevaux_d e_Przewalski_23.jpg 3 khulan am Wasser Abend.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:11, 13 May 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_khulan_am_Wasser_Abend.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3_khulan_am_Wasser_Abend.jpg American bison k5680-1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:15, 3 November 2011 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_bison_k5680-1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:American_bison_k5680-1.jpg Marmota baibacina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:03, 23 February 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marmota_baibacina.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marmota_baibacina.jpg

24 Pszen jakosc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:42, 11 February 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pszen_jakosc.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pszen_jakosc.jpg Secale cereale.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 07:34, 24 August 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secale_cereale.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secale_cereale.jpg Zea mays 004.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:01, 14 September 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_004.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_004.JPG Devinska kobyla 04.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:30, 26 July 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devinska_kobyla_04.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devinska_kobyla_04.jpg Festuca valesiaca1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:26, 27 May 2009 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festuca_valesiaca1.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festuca_valesiaca1.JPG The Chase Wood - Newbury.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:09, 11 June 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpg Palkovické hůrky, Babí hora, bučina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:38, 16 July 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palkovick%C3%A9_h%C5%AFrky,_Bab%C3%AD_hora,_bu% C4%8Dina.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palkovick%C3%A9_h%C5%AFrky,_Bab%C3%AD_hora,_bu% C4%8Dina.jpg Gespensterwald6.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:49, 4 July 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gespensterwald6.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gespensterwald6.jpg

25 Wildschwein 12.4.2008 117.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:18, 12 April 2008 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildschwein_12.4.2008_117.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wildschwein_12.4.2008_117.jpg Silz cerf19.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:48, 25 August 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf19.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf19.jpg Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:28, 18 July 2007 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_Jojo.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capreolus_capreolus_2_Jojo.jpg Rød ræv (Vulpes vulpes).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:41, 1 December 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B8d_r%C3%A6v_%28Vulpes_vulpes%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%B8d_r%C3%A6v_%28Vulpes_vulpes%29.jpg Garrulus glandarius albipectus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:32, 6 February 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garrulus_glandarius_albipectus.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garrulus_glandarius_albipectus.jpg BlackWoods.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:22, 11 July 2012 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlackWoods.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlackWoods.jpg A Formica rufa sideview.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:38, 12 May 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Formica_rufa_sideview.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Formica_rufa_sideview.jpg Kreuzotter (Skagen, Denmark).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:43, 16 September 2008 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kreuzotter_%28Skagen,_Denmark%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kreuzotter_%28Skagen,_Denmark%29.jpg

26 Anemone-nemorosa 0070.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:03, 24 September 2009 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone-nemorosa_0070.jpg?uselang=en http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone-nemorosa_0070.jpg?uselang=en Rubus fruticosus 003.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:02, 28 July 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubus_fruticosus_003.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rubus_fruticosus_003.JPG Leucobryum.glaucum.2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:22, 25 February 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucobryum.glaucum.2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucobryum.glaucum.2.jpg Betula Pendula at Stockholm University 2005-07-01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:55, 1 July 2005 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_Pendula_at_Stockholm_University_2005-07-01.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_Pendula_at_Stockholm_University_2005-07-01.jpg European Birch Seeds.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 03:19, 15 July 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Birch_Seeds.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Birch_Seeds.JPG Spitz-Ahorn(mbo).jpg.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:25, 25 May 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitz-Ahorn%28mbo%29.jpg.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spitz-Ahorn%28mbo%29.jpg.JPG Acer platanoides fruit kz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:50, 11 March 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_platanoides_fruit_kz.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_platanoides_fruit_kz.jpg Fagus sylvatica8 ies.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:45, 29 July 2007 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica8_ies.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fagus_sylvatica8_ies.jpg

27 Stieleiche bei Wilsede.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:57, 5 October 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stieleiche_bei_Wilsede.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stieleiche_bei_Wilsede.jpg Quercus robur.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:48, 4 May 2006 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_robur.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_robur.jpg Kuusk Keila-Paldiski rdt ääres.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:01, 6 November 2011 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg Picea abies cone.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:04, 30 May 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_cone.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_cone.jpg Abies alba Slovakia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:43, 3 June 2009 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_Slovakia.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_Slovakia.jpg Abies alba P26.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:32, 24 March 2011 [cit. 2013-07-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_P26.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_P26.jpg Hainberg 20080707 0054.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:45, 7 July 2008 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hainberg_20080707_0054.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hainberg_20080707_0054.jpg Pine cones - Scots Pine.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:09, 27 January 2010 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_cones_-_Scots_Pine.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_cones_-_Scots_Pine.jpg

28 Larix decidua Saastal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:25, 27 January 2013 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_Saastal.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_Saastal.jpg Larix decidua0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:32, 14 July 2006 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua0.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua0.jpg Taiga Landscape in Canada.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:17, 14 November 2010 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiga_Landscape_in_Canada.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiga_Landscape_in_Canada.jpg Picea glauca taiga.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:24, 28 March 2007 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_glauca_taiga.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_glauca_taiga.jpg Beaver pho34.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10:03, 13 July 2006 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beaver_pho34.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beaver_pho34.jpg Bigbullmoose.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:37, 18 August 2007 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bigbullmoose.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bigbullmoose.jpg Brown bear (Ursus arctos arctos) running.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10:27, 16 November 2011 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_bear_%28Ursus_arctos_arctos%29_running.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brown_bear_%28Ursus_arctos_arctos%29_running.jpg Canis lupus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:24, 9 July 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_lupus.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canis_lupus.jpg

29 Lynx lynx poing.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:44, 9 July 2005 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx_lynx_poing.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lynx_lynx_poing.jpg CallunaVulgaris.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:42, 13 August 2007 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CallunaVulgaris.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CallunaVulgaris.jpg Vaccinium vitis-idaea 20060824 003.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:03, 1 October 2006 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaccinium_vitis-idaea_20060824_003.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaccinium_vitis-idaea_20060824_003.jpg Czarna jagoda - Vaccinium myrtillus (2).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:06, 19 August 2011 [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czarna_jagoda_-_Vaccinium_myrtillus_%282%29.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czarna_jagoda_-_Vaccinium_myrtillus_%282%29.JPG Grosser Panda.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:40, 17 January 2010 [cit. 2013-06-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grosser_Panda.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grosser_Panda.JPG Sequoia sempervirens Big Basin Redwoods State Park 4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:17, 8 March 2013 [cit. 2013-06-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sequoia_sempervirens_Big_Basin_Redwoods_State_Park_4.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sequoia_sempervirens_Big_Basin_Redwoods_State_Park_4.jpg Sekvojovec obrovský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10:28, 6 May 2013 [cit. 2013-07-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekvojovec_obrovsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekvojovec_obrovsk%C3%BD Sekvoj vždyzelená. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:30, 5 June 2013 [cit. 2013-07-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekvoje_st%C3%A1lezelen%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekvoje_st%C3%A1lezelen%C3%A1


Stáhnout ppt "Mírný pás (obecně) Pří_119_Rozmanitost přírody_Mírný pás (obecně) Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google