Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Helena Koždoňová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Helena Koždoňová"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Helena Koždoňová
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Mírný pás (obecně) Pří_119_Rozmanitost přírody_Mírný pás (obecně) Autor: Mgr. Helena Koždoňová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení s učivem o mírném pásu. Materiál vysvětluje, kde se mírný pás nachází, jaké je jeho podnebí, přibližuje druhy krajiny, které v mírném pásu rozlišujeme, seznamuje s živočichy a rostlinami vyskytujícími se v oblasti mírného pásu. Je určen pro předmět přírodověda, ročník 5. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN

3 Mírný pás Rozkládá se mezi subtropickým a polárním pásem na obou polokoulích. AFRIKA ASIE AMERIKA AUSTRÁLIE - mírný pás

4 Podnebí Pro mírný pás je charakteristické střídání čtyř ročních období: jaro, léto, podzim, zima. Teplota zde celoročně není ani příliš vysoká, ani příliš nízká .

5 Podnebí mírného pásu se mění podle vzdálenosti oblasti od moře.
Podnebí vnitrozemské (kontinentální) se vyznačuje velkými rozdíly mezi teplotami letními a zimními (léta jsou suchá a velmi teplá, zimy velmi chladné). Podnebí přímořské (oceánské) je mírnější a vlhčí. Rozdíly mezi letními a zimními teplotami nejsou tak velké jako ve vnitrozemí. Na rozhraní mezi oceánským a kontinentálním podnebím je oblast s podnebím proměnlivým. Počasí se zde střídá po několika dnech. Do této oblasti patři i Česká republika.

6 Druhy krajiny stepi lesy mírného pásu: listnaté, smíšené, jehličnaté

7 Stepi Step je název pro travnaté oblasti mírného pásu.
Rozlehlé pláně jsou porostlé převážně trávou. Stromům se tady příliš nedaří, protože zde spadne velmi málo srážek. Stepi se rozkládají na úrodných půdách, proto je člověk často mění v pole, kde pěstuje hlavně obilniny. V Severní Americe jsou stepi nazývány prérie, v Jižní Americe pampy.

8 Živočichové kůň Převalského bizon americký osel kulan svišť

9 Rostliny kukuřice pšenice setá žito seté trávy

10 Listnaté a smíšené lesy
Smíšeným a listnatým lesům se daří ve vlhčích oblastech s mírnou zimou. Rozprostírají se v teplejších oblastech mírného pásu. Krásu listnatých a smíšených lesů můžete obdivovat v níže položených oblastech České republiky.

11 Živočichové prase divoké jelen lesní srnec obecný liška obecná

12 Živočichové sojka obecná datel černý mravenec lesní zmije obecná

13 Rostliny V listnatých a smíšených lesích rostou:
opadavé listnaté stromy, které jsou přizpůsobeny rozdílům zimních a letních teplot, např. dub, buk, javor, bříza; ve smíšených lesích nalezneme také jehličnaté stromy (smrk, jedle, borovice, modřín); keře, např. ostružiník křovitý, ostružiník maliník; byliny, např. sasanka hajní, traviny; mechy, např. bělomech sivý.

14 Listnaté stromy javor mléč bříza bělokorá buk lesní dub letní

15 Jehličnaté stromy smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní
modřín opadavý

16 Jehličnaté lesy, tajga Jehličnaté lesy pokrývají zejména chladnější oblasti mírného pásu. Nacházejí se mezi smíšenými lesy a polárním pásem. Nejsevernější část jehličnatých lesů se nazývá tajga.

17 Živočichové bobr evropský los evropský rys ostrovid medvěd hnědý
vlk obecný

18 Jehličnaté stromy smrk ztepilý jedle bělokorá borovice lesní
modřín opadavý

19 Další rostliny brusnice brusinka brusnice borůvka vřes obecný

20 Zajímavosti mírného pásu
V lesích Číny žije jedno z nejvzácnějších zvířat na světě – panda velká (je symbolem ochrany přírody). Největší jelenovitý savec je los evropský. Nejvyšším stromem na světě je jehličnatý strom sekvoje vždyzelená (nazývá se Hyperion a měří 115,5 m). Nejmohutnějším stromem naší planety je sekvojovec obrovský („mamutí strom“ ). Rekordman se nazývá Generál Sherman, je vysoký 83 m a jeho kmen má u země obvod 31m. Hmotnost jeho dřeva se odhaduje na 2150 tun.

21 Otázky k opakování Pro mírný pás je charakteristické:
střídání čtyř ročních období střídání období sucha a dešťů střídání polárního dne a noci

22 Otázky k opakování Podnebí mírného pásu rozlišujeme podle vzdálenosti od moře na: vnitrozemské, přímořské a kontinentální vnitrozemské, přímořské a oceánské vnitrozemské, přímořské a proměnlivé

23 Otázky k opakování Druhy krajiny, které se vyskytují v mírném pásu:
stepi, savany, lesy mírného pásu stepi, lesy listnaté, smíšené a tropické stepi, lesy listnaté, smíšené a jehličnaté

24 Otázky k opakování Stepi:
v Severní Americe je nazýváme prérie, v Jižní Americe pampy; v Severní Americe je nazýváme pampy, v Jižní Americe prérie; v Severní Americe je nazýváme prérie, v Jižní Americe savany.

25 Použité zdroje MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 5: člověk a jeho svět. [3. vyd.]. Brno: Nová škola, 2011, 2 sv. Duhová řada. ISBN KHOLOVÁ, Helena. Přírodověda pro pátý ročník: Život na Zemi. Vyd. 1. Všeň: Alter, 1997, 63 s. ISBN ALLABY, Michael. Ottova obrazová encyklopedie - Země. Praha: Ottovo nakladatelství, 2010, 608 s. ISBN ALLABY, Michael. Země: velká dětská encyklopedie. Praha: Svojtka, 2008, 256 s. ISBN MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu pro 5. ročník. Ilustrace Jitka Krejčiříková. Znojmo: Hana Mühlhauserová, 72 s. Klimagürtel-der-erde.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:50, 15 October 2007 [cit ]. Dostupné z: Ovellas entre A Estrada e Ouzande. Galiza-4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 06:22, 7 March 2012 [cit ]. Dostupné z: 4.jpg?uselang=en Frühling blühender Kirschenbaum.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:30, 27 March 2005 [cit ]. Dostupné z: Pszen jakosc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:42, 11 February 2008 [cit ]. Dostupné z:

26 Fagus sylvatica Purpurea JPG4a. jpg
Fagus sylvatica Purpurea JPG4a.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:57, 24 November 2007 [cit ]. Dostupné z: Snow Scene at Shipka Pass 1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:53, 25 January 2006 [cit ]. Dostupné z: Seven Sisters cliffs and the coastguard cottages, from Seaford Head showing Cuckmere Haven (looking east ).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:11, 20 March 2010 [cit ]. Dostupné z: Seaford_Head_showing_Cuckmere_Haven_%28looking_east_-_ %29.jpg Conifer forest edit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:11, 17 January 2008 [cit ]. Dostupné z: Patagonian Steppe ( ).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:09, 26 January 2013 [cit ]. Dostupné z: Palkovické hůrky, Babí hora, bučina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:38, 16 July 2008 [cit ]. Dostupné z: %C4%8Dina.jpg Mixed forest in Romania.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:24, 5 March 2009 [cit ]. Dostupné z:

27 Vasyugan. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Vasyugan.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , 08:00, 20 September 2007 [cit ]. Dostupné z: Steppe of western Kazakhstan in the early spring.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:55, 25 October 2005 [cit ]. Dostupné z: Patagonian Steppe ( ).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:09, 26 January 2013 [cit ]. Dostupné z: France Lozère Causse Méjean Chevaux de Przewalski 23.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:56, 7 December 2007 [cit ]. Dostupné z: e_Przewalski_23.jpg 3 khulan am Wasser Abend.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:11, 13 May 2008 [cit ]. Dostupné z: American bison k jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:15, 3 November 2011 [cit ]. Dostupné z: Marmota baibacina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14:03, 23 February 2010 [cit ]. Dostupné z:

28 Pszen jakosc. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Pszen jakosc.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , 21:42, 11 February 2008 [cit ]. Dostupné z: Secale cereale.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 07:34, 24 August 2005 [cit ]. Dostupné z: Zea mays 004.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:01, 14 September 2010 [cit ]. Dostupné z: Devinska kobyla 04.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:30, 26 July 2008 [cit ]. Dostupné z: Festuca valesiaca1.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:26, 27 May 2009 [cit ]. Dostupné z: The Chase Wood - Newbury.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:09, 11 June 2005 [cit ]. Dostupné z: Palkovické hůrky, Babí hora, bučina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 18:38, 16 July 2008 [cit ]. Dostupné z: 4%8Dina.jpg Gespensterwald6.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:49, 4 July 2008 [cit ]. Dostupné z:

29 Wildschwein jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 23:18, 12 April 2008 [cit ]. Dostupné z: Silz cerf19.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , 14:48, 25 August 2005 [cit ]. Dostupné z: Capreolus capreolus 2 Jojo.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:28, 18 July 2007 [cit ]. Dostupné z: Rød ræv (Vulpes vulpes).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:41, 1 December 2005 [cit ]. Dostupné z: Garrulus glandarius albipectus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:32, 6 February 2008 [cit ]. Dostupné z: BlackWoods.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:22, 11 July 2012 [cit ]. Dostupné z: A Formica rufa sideview.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:38, 12 May 2007 [cit ]. Dostupné z: Kreuzotter (Skagen, Denmark).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:43, 16 September 2008 [cit ]. Dostupné z:

30 Anemone-nemorosa 0070.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17:03, 24 September 2009 [cit ]. Dostupné z: Rubus fruticosus 003.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:02, 28 July 2010 [cit ]. Dostupné z: Leucobryum.glaucum.2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:22, 25 February 2007 [cit ]. Dostupné z: Betula Pendula at Stockholm University jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:55, 1 July 2005 [cit ]. Dostupné z: European Birch Seeds.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 03:19, 15 July 2007 [cit ]. Dostupné z: Spitz-Ahorn(mbo).jpg.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:25, 25 May 2006 [cit ]. Dostupné z: Acer platanoides fruit kz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:50, 11 March 2007 [cit ]. Dostupné z: Fagus sylvatica8 ies.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 08:45, 29 July 2007 [cit ]. Dostupné z:

31 Stieleiche bei Wilsede. jpg
Stieleiche bei Wilsede.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:57, 5 October 2006 [cit ]. Dostupné z: Quercus robur.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:48, 4 May 2006 [cit ]. Dostupné z: Kuusk Keila-Paldiski rdt ääres.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:01, 6 November 2011 [cit ]. Dostupné z: Picea abies cone.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:04, 30 May 2005 [cit ]. Dostupné z: Abies alba Slovakia.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 15:43, 3 June 2009 [cit ]. Dostupné z: Abies alba P26.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:32, 24 March 2011 [cit ]. Dostupné z: Hainberg jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:45, 7 July 2008 [cit ]. Dostupné z: Pine cones - Scots Pine.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:09, 27 January 2010 [cit ]. Dostupné z:

32 Larix decidua Saastal. jpg
Larix decidua Saastal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 01:25, 27 January 2013 [cit ]. Dostupné z: Larix decidua0.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 22:32, 14 July 2006 [cit ]. Dostupné z: Taiga Landscape in Canada.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 12:17, 14 November 2010 [cit ]. Dostupné z: Picea glauca taiga.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:24, 28 March 2007 [cit ]. Dostupné z: Beaver pho34.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10:03, 13 July 2006 [cit ]. Dostupné z: Bigbullmoose.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16:37, 18 August 2007 [cit ]. Dostupné z: Brown bear (Ursus arctos arctos) running.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10:27, 16 November 2011 [cit ]. Dostupné z: Canis lupus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, , 21:24, 9 July 2005 [cit ]. Dostupné z:

33 Lynx lynx poing. jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]
Lynx lynx poing.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 20:44, 9 July 2005 [cit ]. Dostupné z: CallunaVulgaris.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21:42, 13 August 2007 [cit ]. Dostupné z: Vaccinium vitis-idaea jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:03, 1 October 2006 [cit ]. Dostupné z: Czarna jagoda - Vaccinium myrtillus (2).JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:06, 19 August 2011 [cit ]. Dostupné z: Grosser Panda.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 19:40, 17 January 2010 [cit ]. Dostupné z: Sequoia sempervirens Big Basin Redwoods State Park 4.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 00:17, 8 March 2013 [cit ]. Dostupné z: Sekvojovec obrovský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 10:28, 6 May 2013 [cit ]. Dostupné z: Sekvoj vždyzelená. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 11:30, 5 June 2013 [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Helena Koždoňová"

Podobné prezentace


Reklamy Google