Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 18. dubna 2011 ČR jako člen Evropské unie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 18. dubna 2011 ČR jako člen Evropské unie."— Transkript prezentace:

1 Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 18. dubna 2011 ČR jako člen Evropské unie

2 Prehistorie vzájemných vztahů do roku 1989 –uznání EHS ze strany ČSSR až v na počátku 70. let –poté jen omezené dohody o obchodu sametová revoluce a roky po ní –program zahraniční politiky: „Návrat do Evropy“ –EHS nepřipravená na situaci podpora, ale hlavně řešte problémy sami později uzavření tzv. asociačních dohod (Evropské dohody) –roste hospodářská důležitost EU pro ČSFR vznik ČR –EU sice nezasahuje, ale je jasné, že moc nepodporuje –uzavření nové asociační dohody –Kodaňská kritéria (1993): určení obecných pravidel pro přistoupení nových zemí politické, ekonomické a právní podmínky hodně obecné, EU může volně posuzovat

3 Podpora pro členství v EHS v Československu v roce 1990 Zdroj: Eurobarometer no.33 (1990), s. 31.

4 Obchodní partneři ČSFR- úspěšnost přechodu

5 Přístupový proces: vyjednávání obecná pravidla přistoupení –obsah přistoupení: převzít evropské právo (acquis communitaire) přizpůsobit svůj vlastní právní řád (obsahuje všechny pravidla) výjimky připuštěny jen výjimečně (přechodná období) –asymetrické vyjednávání všechny trumfy drží v rukou EU není vlastně o čem moc vyjednávat 1996: ČR podává přihlášku (premiér Klaus) – jsme jednou z posledních postkomunistických zemí –není s tím spojen žádný nárok 1997-2002 –probíhají přístupová jednání –zpočátku pomalý pokrok, zaostávání za dalšími státy menšinová vláda M. Zemana, (mylný) pocit nadřazenosti –reakce ze strany EU: nikdo neříká, že musíme být první –po roce 2000 zlepšení, ale i spory o klíčové otázky –Kodaňský summit (2002): uzavření jednání (přístupové smlouvy) spory o to, jestli ČR vyjednala dobré podmínky členství nebo ne

6 Kodaňský summit: jak jsme uspěli? na obyvatele nejméně ze všech (eur/obyvatele/rok), důvody –nemáme vnější hranice EU –žádné problémy s jadernou energií ODS (opozice): nepolezeme do EU po kolenou, ale plazíme se po bříše Havel: nelze vše přepočítávat na peníze celkové náklady na rozšíření ale malé –25 miliard eur, jen 0,01 % HDP EU –36 eur/osobu a obyvatele EU

7 Přístupový proces: ratifikace Smlouva o přistoupení je mezinárodní smlouvou, musí ji schválit všechny relevantní subjekty –EU, všechny členské země, kandidátská země –právně: dojednání-podepsání-ratifikace úroveň EU –schvaluje Evropská rada (Kodaň), Evropský parlament (ČR ze všech nejmenší podpora) a Rada slavnostní podepsání v Aténách 2003 –za ČR Václav Klaus (prezident) a předseda vlády Vladimír Špidla

8 Přístupový proces: ratifikace v členských zemích EU ratifikace parlamentní cestou –všichni kandidáti najednou v kandidátských zemích referenda –EU nepožaduje (není povinné)- záleží na ústavních podmínkách daného státu –u posledních rozšíření ale všechny státy kromě Kypru (Bulharsko ani Rumunsko poté také ne) –nejsou obavy z podpory vstupu, ale účasti v některých zemích povinná hranice problematické kampaně i poté samotná referenda od roku 2003 již neformální účast kandidátů v orgánech EU –nemohou ale hlasovat –původní státy raději rychle schvalují řadu legislativních návrhů 1. května 2004 vstup –velké oslavy vs velké obavy

9 Výsledky referend o přistoupení

10 Vystupování ČR v EU obecná východiska –středně velký stát- určuje naší pozici –rozlišovat tzv. klíčové otázky a každodenní rozhodování –mimo eurozónu- často jsme na vedlejší koleji –pověst „potížistů“ (vnímáni jako kritici integrace) je to pro nás výhoda či nikoliv? často nejasný postoj nebo se rychle měnící –nemáme moc stálých spojenců přístup hlavních politických stran –ČSSD: je pro další prohlubování integrace a co nejužší zapojení ČR do ní ale: svržení vlády při předsednictví, přijetí eura a deficity –ODS: opatrná, více proudů (Klausovci vs ostatní) v EP součástí eurorealistické frakce ale: realita vládní odpovědnosti, přizpůsobení se (Topolánek a podepsání „shitu“)

11 Vystupování ČR v EU role prezidenta Klause –dobře známý pro svůj euroskepticismus, kritika všeho začínajícího na „euro-“ –spousta článků a jiných textů ovšem omezená znalost integračního procesu (nebo vědomé zamlčování faktů) diskuse pouze v přátelských kruzích, odmítání oponentů –je skutečně konzistentní? 2004: „účast na integraci nepřinese žádnou rychlou změnu životních standardů… krátkodobě až střednědobě to bude přítěž“ 2008: „jestli je členství v EU výhodné pro naše občany nedokáži odhadnout. To posoudí pouze historie“ –realita chce být slyšet, nutné být kontroverzní (jakoby pověst disidenta), ale: chce být na důležitých setkáních (summity EU), tam poté či s klíčovými státníky vždy vstřícný a „uklidněný“

12 Očekávání a realita vstupu: nárůst cen obavy, že vše zdraží pro: nárůst spotřebních daní proti: vyšší konkurence Zdroj: ČSU (2010).

13 Očekávání a realita: „zahraniční“ obchod volný trh uvolní export i import budeme zavaleni zahraničním zbožím, zlikvidování místních výrobců Zdroj: ČSU (2010).

14 volný trh uvolní export i import budeme zavaleni zahraničním zbožím, zlikvidování místních výrobců Zdroj: Patria (2010). Očekávání a realita: „zahraniční“ obchod

15 Očekávání a realita: zemědělství obava z likvidace sektoru –menší dotace oproti starým členským státům realita, přímé platby v roce 2004 jen 25 % starých členských zemí, vyrovnání v roce 2013 –vyšší konkurence (Polsko, jiné státy) –zahraniční firmy skoupí naši půdu Zdroj: ČSU (2010).

16 Očekávání a realita: práce v zemích EU jedna z nejlákavějších výhod členství –role přechodného období (nyní už všechna opuštěna) –nekvalifikovaná síla vs braindrain Zdroj: MPSV (2007).

17 Očekávání a realita: doprava nárůst tranzitní dopravy –spojené s růstem obchodu –využívají dopravci z jiných zemí pro tranzit Zdroj: Autoklub ČR (2006).

18 Hlavní řešené záležitosti: rozdělení peněz na období 2007-2013 dohaduje se v roce 2005 –nové členské státy již mají právo veta (síla ve vyjednávání) –ČR se v jednání nijak zásadně neprofiluje

19 Hlavní řešené záležitosti: české předsednictví (2009) příprava již od roku 2005 –heslo: Evropa bez bariér –program: 3E (energetika, ekonomika, rozšíření) –už na začátku kontroverzní kroky: kampaň „Evropě to osladíme“ problematická východiska –oslabená Topolánkova vláda (krajské volby, nemá většinu ve Sněmovně) –akční francouzský předchůdce –neratifikovaná Lisabonská smlouva horký start –externí vlivy: válka v Gaze, plynová krize Rusko-Ukrajina –kauza Entropa- je dobré dráždit ostatní?

20 Entropa

21 Entropa- Německo

22 Entropa- Litva

23 Entropa- Bulharsko

24 poměrně úspěšné řešení průběžných otázek –např. dohoda o nepřímém zdanění, třetí energetický balíček něco úspěšné méně –Klaus v EP: „EU a Parlament nejsou demokratické“ –Topolánek v EP: „Obamova hospodářská politika je cestou do pekel“ bod obratu: vyslovení nedůvěry vládě uprostřed předsednictví –nikdy předtím se nestalo, nikdo neočekával –předsednictví končí jako snaha zachovat si tvář a nějak to dotlačit (nikdo nás nebere vážně) zhodnocení –„hodně lidí si přálo neúspěch českého předsednictví“ –česká média: s ohledem na okolnosti vcelku dobré –zahraniční média: velmi negativní („komedie chyb“, „nejhorší předsednictví v historii“) Hlavní řešené záležitosti: české předsednictví (2009)

25

26

27 ODS ostře proti Smlouvě o ústavě německé předsednictví (2007) –defakto převzetí obsahu SoÚ –ODS ve vládě, změna postoje, moc neprotestuje druhá polovina 2007: podepsání Lisabonu –za ČR Topolánek a Schwarzenberg domácí ratifikace –Posl. sněmovna schvaluje bez problémů –Senát dává podnět k přezkoumání k Ústavnímu soudu argument: ztráta suverenity (nejde už integrace moc daleko?) ÚS říká, že LS není v rozporu s ústavou (Pl. ÚS 16/08) –podzim 2009: druhé referendum v Irsku (úspěšné) –prezident odmítá podepsat ohromný tlak ostatních zemí i institucí EU právní otázka: musí nebo nemusí podepsat? požadavek na výjimku z Listiny základních práv EU –důvod: Benešovy dekrety –absolutní právní nesmysl, ale ostatní země stejně vyhovují Hlavní řešené záležitosti: Lisabonská smlouva (2009)

28 právní závazek vstoupit do eurozóny (z Přístupové smlouvy) velmi sporné téma od počátku –podpora od ČSSD, ODS váhavá –původní plán: kolem 2009-2010 ale vysoký rozpočtový deficit nebyli jsme členem ERM II (dvouleté období) 2006-2008: koruna silně posiluje proti euru –exportéři lobovali pro rychlé přijetí hospodářská a finanční krize –fluktuace směnných kurzů –pomoc Řecku a dalším státům- nepodílení se na záchraně –velmi se snižuje podpora veřejnosti –vysoké rozpočtové deficity vstup v blízké budoucnosti vylučují pravděpodobné datum –optimisté: 2014, realisté: 2019 –Klaus a jiní: nikdy Hlavní řešené záležitosti: přijetí eura

29

30 Můj hlas má v EU váhu

31 Co je největším přínosem členství ČR v EU?

32 Co mi vadí nejvíce na členství ČR v EU?

33 Očekávání a realita: jak se projeví vstup na mojí životní úrovni? (rok 2004 a 2009)

34

35 Těží vaše země z členství?


Stáhnout ppt "Robert Zbíral EU pro „přírodovědce“ 18. dubna 2011 ČR jako člen Evropské unie."

Podobné prezentace


Reklamy Google