Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká styčná kancelář pro VaV (CZELO) v Bruselu David Kolman, CZELO Další česká zastoupení v Bruselu 5. června 2006 Pár slov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká styčná kancelář pro VaV (CZELO) v Bruselu David Kolman, CZELO Další česká zastoupení v Bruselu 5. června 2006 Pár slov."— Transkript prezentace:

1 Česká styčná kancelář pro VaV (CZELO) v Bruselu David Kolman, CZELO kolman@tc.cz Další česká zastoupení v Bruselu 5. června 2006 www.czelo.cz Pár slov k 7. Rámcovém programu (7.RP) Setkání NINET Plzeň

2 Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj Otevřena v Bruselu koncem června 2005 Úkol: napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce (zejména Rámcové programy EU pro VaV) CZELO - projekt Technologického centra AVČR, finanční podpora MŠMT (Národní program výzkumu) CZELO poskytuje služby všem výzkumným a inovativním subjektům v České republice V Bruselu cca 20 styčných kanceláří pro VaV www.iglortd.org

3 Služby CZELO 1.Poskytování cílených a aktuálních informací o příležitostech zapojení do mezinárodních výzkumných programů, a to zveřejňováním na webu, pravidelnou emailovou rozesílkou a individuálně na požádání; 2.Zajišťování předběžných a informativních jednání o návrzích výzkumných projektů s relevantními úředníky Evropské komise, příprava a zprostředkování setkání českých pracovišť s těmito úředníky za účelem jednání o probíhajících či zamýšlených projektech; 3.Hledání projektových partnerů, zprostředkovávání spolupráce se zahraničními vědeckovýzkumnými a inovačními pracovišti;

4 4.Pořádání informačních dnů o českém výzkumu, vývoji a inovacích pro představitele evropských institucí i zahraniční partnery vč. podnikatelského sektoru; 5.Zajišťování základní podpůrné infrastruktury a asistence při setkáních českých výzkumníků s jejich partnery v Bruselu; 6.Lobování ve prospěch českého výzkumu a vývoje a celé České republiky vč. příležitostné podpory oficiálním českým zástupcům; Služby CZELO (2)

5 Vybrané akce v Bruselu Slavnostní otevření kanceláře CZELO, červen 2005 Round Table & Lunch Workshop, Kulturní dědictví & zdravotní výzkum v ČR, říjen 2005 Presentace regionu Severovýchodní Čechy, listopad 2005 Cercle Tcheque, Seminář o 7. Rámcovém programu pro VaV v regionech, listopad 2005 Seminář Nástroje EIB a EIF na podporu VaV a inovací, leden 2006 Seminář Technologie recyklace odpadů, únor 2006 Presentace Olomouckého regionu, květen 2006

6 Další aktivity Poradenská činnost: Zapojení MSP do evropských programů VaV (TRIOS, GEOtest Brno, Iguassu Software…) Zapojení výzkumných témat do Pracovních programů (Škoda Auto, Geofyzikální ústav AVČR…) Semináře o VaV v České republice: Iniciace seminářů: v rámci Českých dnů pro evropský výzkum (s německým KoWi); IPR Helpdesk; CORDIS; ESASTAP Osobní příspěvky: UP Olomouc; Svaz chem.průmyslu Pardubice; CDV Brno; AVO Praha; Výzkumný fond uhlí a oceli; FEL ČVUT; Slyšení o odpadech Senát ČR; Těžební unie Brno

7 Další aktivity (2) Publikačně-propagační činnost: Publikace „Evropské programy pro VaV: Inspirace pro podnikavé“ (s CEBRE) Publikace “New Member States Research Profile Report” (s Enterprise Ireland) Příspěvky do ECHA, Akademického bulletinu… Informace o VaV na internetu: Online informace na www.czelo.czwww.czelo.cz Rozesílka na kolman@tc.czkolman@tc.cz

8 Kontakty CZELO: Czech Liaison Office for R&D Bastion Tower level 21 Place du Champ de Mars 5 B-1050 Brussels, Belgium www.czelo.cz Ivo Šanc (ředitel) sanc@tc.czsanc@tc.cz +32 2 550 3785 Táňa Perglová (life sciences, inovace, PR) perglova@tc.czperglova@tc.cz +32 2 550 3787 Marie Kolmanová (sociální vědy, mobilita, financování) kolmanova@tc.czkolmanova@tc.cz +32 2 550 3786 David Kolman (non-life sciences, webové stránky) kolman@tc.czkolman@tc.cz +32 2 550 3784

9 Další zastoupení v Bruselu www.cebre.cz - Blanka Jakubcová, Czech Business Representationwww.cebre.cz brussels@czechinvest.org - Aleš Hála, Dita Martišová, CzechInvestbrussels@czechinvest.org www.czechtrade.be - Pavla Drlíková, CzechTradewww.czechtrade.be havlova@czechtourism.com - Marketa Havlová, CzechTourismhavlova@czechtourism.com km.agri@compaqnet.be - Karel Matoušek, Chamber of Agriculturekm.agri@compaqnet.be cez.lukas@skynet.be - Jiří Lukáš, ČEZcez.lukas@skynet.be cdraym@skynet.be - Jan Raym, ČDcdraym@skynet.be bru@czechairline.com - Vendula Raymová, ČSAbru@czechairline.com www.prazsky-dum.cz - Jan Koukal, Representation of Praguewww.prazsky-dum.cz www.stredocech-eu.cz - Petr Hnízdo, Central Bohemiawww.stredocech-eu.cz www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=733 - Petr Šebek, South Bohemiawww.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=733 www.liberec-region.cz - Pavel Branda, Representation of Liberec Regionwww.liberec-region.cz www.pilsenregion-eu.cz - Karel Lizerot, Representation of Pilsen Regionwww.pilsenregion-eu.cz werner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz - Werner Hauptmann, Representation of Karlovy Vary Regionwerner.hauptmann@kr-karlovarsky.cz www.sevenpartners.com - Martina Dlabajová, Representation of Zlín and Olomouc Regionswww.sevenpartners.com

10 CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU … působí v Bruselu jako jedno z prvních českých zastoupení již od dubna 2002 Zakladatelé: Svaz průmyslu a dopravy ČR Hospodářská komora ČR Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR + Podpora MPO - CzechTrade Cíle: vyhledávání informací o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro konkrétní obory podnikání a předávání těchto informací českým firmám prosazování českých podnikatelských zájmů na evropské úrovni zastupování českých podnikatelských asociací u evropských federací cílem CEBRE NENÍ vyhledávání obchodních partnerů nebo zakázek pro české firmy.

11 Služby pro podnikatele: Pravidelný měsíční MONITORING oborových aktualit z EU (na ukázku zdarma) Manažerské STÁŽE přímo v Bruselu ANALYTICKÉ STUDIE a zakázkové služby Vyhledávání vhodných EU programů a fondů na spolufinancování projektů www.cebre.cz – pravidelné novinky z EU Informační tématické brožúry (VaV, europoslanci…) Semináře v Čechách k veřejným zakázkám, službám v EU, rozvojové spolupráci EU… Ankety a konference s tématy – veřejné zakázky v EU, fondy a programy EU CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

12 CzechInvest CzechInvest - agentura pro podporu podnikání a investic – příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu Služby CzechInvestu: dvě desítky programů na podporu podnikání rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj databáze podnikatelských nemovitostí registr prověřených poradců zprostředkování investičních pobídek podpora vzdělávání a rozvoj zaměstnanců zprostředkovávání zakázek u nadnárodních společností podpora průmyslových zón a regenerace brownfieldů poradenství

13 CzechTrade CzechTrade is a government promotion organisation of the Ministry of Industry and Trade which can help to begin or enlarge business activities in the Czech Republic. CzechTrade office in Brussels, specialised trade and business section of the Czech Embassy in Belgium, promotes trade links between the Czech Republic and Belgium. Operating on a non-profit basis, we provide useful information on Czech manufacturers and service suppliers to Belgian companies. This tailored-made services are provided free of charge. We focus on providing assistance to Belgian companies to find the most suitable suppliers for their individual business needs. We prepare an experienced match-making service between Czech and Belgian companies, based on our daily direct contact and local knowledge of Czech manufacturers.

14 Liberecké zastoupení Priority zastoupení: Regionální politika EU - příprava pravidel fungování regionální politiky EU v období 2007-13 - prosazování projektů podporovaných z Fondu soudržnosti - monitoring výzev vypisovaných a řízených přímo z Bruselu jednotlivými DGs Spolupráce s dalšími evropskými regiony Podpora oblasti vědy a výzkumu a inovací Cílové skupiny: Politická reprezentace Libereckého kraje Odborní pracovníci krajského úřadu Libereckého kraje Města a obce Libereckého kraje (municipální sféra) Vzdělávací instituce v Libereckém kraji Podnikatelé (spolupráce s CEBRE či CzechTrade ve prospěch firem v Libereckém kraji) Neziskový sektor Občané (ve spolupráci s informačním střediskem EUROPE DIRECT Liberec)

15 Jihočeské zastoupení Priority zastoupení: TEN-T – napojení kraje na páteřní dopravní infrastrukturu, Eurokoridor sever-jih (dálnice, železnice) UDRŽITELNÝ ROZVOJ – rovnováha ekonomických, sociálních a environmentálních zájmů, Šumava, Lipensko PROJEKTY / PENÍZE z evropských fondů – Dny Jihočeské kultury v Bretani, MATEO, Propagace vědy, spolupráce škol… = praktické uskutečňování evropské integrace +EVROPSKÁ LEGISLATIVA – ovlivňování, včasné informování

16 Plzeňské zastoupení Priority zastoupení: Hlavním úkolem Zastoupení bude lobování za zájmy kraje v evropských institucích, zejména v Evropské komisi, Evropském parlamentu a ve Výboru regionů. Plzeňský kraj je příjemcem strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, podílí se na programech INTERREG a může čerpat z více než 300 finančních a grantových schémat EU. Vzhledem k tomu, že vstup České republiky do EU se uskutečnil na konci současného sedmiletého finančního období, bude rámec let 2007-2013 prvním skutečným údobím čerpání prostředků EU. Informování o možnostech financování, o příslušné legislativě, prosazování konkrétních projektů, vytváření ad hoc zájmových aliancí mezi regiony, networking pro prospěch kraje, pořádání odborných seminářů, organizování společensko-kulturních akcí budou hlavní náplní činnosti.

17 Karlovarské zastoupení Priority zastoupení: informuje představitele Karlovarského kraje a zainteresované veřejné i privátní subjekty v kraji o politickém vývoji v EU, především se zaměřením na politiku regionálního rozvoje navazuje a udržuje kontakty s institucemi EU, jakož i s dalšími významnými organizacemi zastoupenými v Bruselu zajišťuje a zpracovává pro Karlovarský kraj relevantní informace z bruselského prostředí, vyhledává příležitosti pro Karlovarský kraj, podporuje iniciativy Karlovarského kraje a přispívá k jejich úspěšné realizaci pomáhá Karlovarskému kraji a klíčovým institucím kraje v přístupu k programům finanční podpory EU pomáhá Karlovarskému kraji v posilování jeho pozice na evropské scéně a v jeho integraci do EU poskytuje organizační i odborné zázemí hejtmanovi Karlovarského kraje pro výkon jeho mandátu člena Výboru regionů

18 Středočeské zastoupení Cíle zastoupení: Vybudování obecného povědomí o existenci kraje Zastoupení bude posilovat postavení Středočeského kraje jako významného regionu jednoho z nových členských států EU. V rámci struktur EU bude na základě osobních kontaktů udržovat a rozvíjet dvoustranné vztahy a podporovat dobré jméno kraje. Prosazování hospodářských zájmů Bez vybudování důležitých kontaktů budou mít regiony nástupnických států v konkurenčním boji o prostředky z fondů Evropské unie značně ztíženou pozici. Pro úspěšné získávání finanční podpory je nezbytný lobbying a přístup ke klíčovým informacím. Ukazuje se také, že překážkou při získávání prostředků z fondů EU bývá věcné i formální vypracování samotných projektů. Zkušenosti a přímé kontakty Zastoupení přispějí k lepší informovanosti o požadavcích rozhodujících orgánů EU. Významným cílem Zastoupení je rovněž vytváření kontaktů s významnými evropskými investory a prezentace Středočeského kraje jako vhodného místa pro rozsáhlé investiční záměry.

19 Středočeské zastoupení Podpora rozvoje cestovního ruchu Prezentace Středočeského kraje jako atraktivní turistické destinace. Občanům členských států a zástupcům cestovních kanceláří bude Zastoupení zprostředkovávat informace o historii regionu a mnoha jeho kulturních a přírodních památkách. Je potřebné cíleně posilovat obraz středních Čech jako místa s nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími historickými stavbami Čech: Karlštejn, Křivoklát, Kokořín, Konopiště, Kutná Hora (UNESCO) a další. Zastoupení bude rovněž prezentovat kraj jako region s vazbou na nejvýraznější české umělecké osobnosti (Dvořák, Smetana, Suk, Čapek, Hrabal…) a jako místo pro aktivní odpočinek (Slapy, Orlík, Brdy, Kokořín). Výsledkem působení Zastoupení v této oblasti může být dlouhodobý nárůst návštěvnosti kraje. Posílení kulturních vazeb Zastoupení bude ve svých prostorách nabízet kulturní programy a výstavy umělců středních Čech. I tímto způsobem přispěje k posílení pozice Středočeského kraje. Pro umělce se tak může stát Zastoupení odrazovým můstkem při pronikání na koncertní pódia či do výstavních síní dalších evropských regionů. Může rovněž iniciovat a především výrazně usnadňovat regionální spolupráci při realizaci mezinárodních kulturních projektů. Podpora vzdělávání Vstup České republiky do EU výrazně zvýší nároky na vzdělání žáků základních i středních škol ve všech oblastech hospodářského, politického i kulturního života Evropské unie. Zastoupení bude vytvářet kvalitní informační zázemí pro školy ve Středočeském kraji. Pravidelně bude poskytovat informace o politickém vývoji v Unii i o zásadních legislativních změnách. Zprostředkovávat bude rovněž informace o studijních programech EU, o možnostech mezinárodní spolupráce škol a nabídce stáží a studia na vysokých školách v zemích EU.

20 Středočeské zastoupení Podpora kvalitní správy regionu Zastoupení v Bruselu usnadní také intenzivní výměnu informací mezi regiony o možnostech zefektivňování veřejné správy. Pro fungování krajského úřadu, jednotlivých městských i obecních úřadů v nových podmínkách EU bude bezesporu potřebný rychlý přístup k informacím o legislativních změnách EU a možnostech financování veřejných projektů. Informační most pro subjekty Středočeského kraje Zastoupení bude prostřednictvím svých internetových stránek a dalších informačních kanálů zprostředkovávat strategické informace, které mohou po vstupu do EU výrazně ovlivnit úspěšnost mnoha subjektů a institucí v regionu. Občané, města, obce, další úřady, školy, zdravotnická zařízení, podnikatelské subjekty se snadněji dostanou například k informacím o grantových programech, mezinárodních projektech a akcích, legislativních změnách, možnostech mezinárodní spolupráce atd. Koordinace regionální spolupráce Zkušenosti uplynulých dvou let ukázaly, že pro prosazování zájmu kraje v podmínkách EU je nanejvýš efektivní spojení s dalšími regiony a posílení společného vlivu. Zastoupení kraje v sídle evropských institucí umožní operativnější výměnu informací mezi jednotlivými regiony a rychlejší naplánování i realizaci potřebných společných opatření.

21 Středočeské zastoupení Aktivity Zastoupení (2005): Zastoupení Středočeského kraje je v pravidelném kontaktu s regionálními zastoupeními při EU, s českými a evropskými institucemi v Bruselu, vyměňuje si s nimi poznatky a zkušenosti a aktivně s nimi spolupracuje. Zastoupení monituruje aktivity evropských institucí a sleduje vývoj událostí v rámci EU a zpracovává informace, které mohou mít dopad na Středočeský kraj; účastní se akcí a seminářů pořádaných evropských institucemi. Rovněž provádí předběžnou selekci nabídek evropských projektů, které na Zastoupení přicházejí a následně je předává na příslušné odbory Krajské úřadu Středočeského kraje. Zastoupení se ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu rovněž aktivně podílí na organizaci studijních cest pracovníků samospráv, kteří přijíždějí do Bruselu načerpat zkušenosti a na předávání poznatků nabytých za dobu své činnosti. Zastoupení nadále dbá na propagaci Středočeského kraje během nejrůznějších akcí, které se v Bruselu pořádají.

22 7.RP a související programy - CIP Paralelně se 7.RP se projednává a schvaluje i Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), který je plánován rovněž na sedm let a který bude spravován Generálním ředitelstvím Podnikání a průmysl. CIP je snahou spojit pod jednu střechu několik ne zcela sourodých programů a vytvořit jedno místo na podporu zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe.Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace CIP sestává ze tří hlavních podprogramů:tří hlavních podprogramů Podnikání a inovační program (přístup k financím pro malé a střední podniky, finanční garance) Program na podporu informační politiky (zavádění technologických novinek do praxe, konvergence technologií) Program inteligentní energie (efektivita, obnovitelné zdroje, diversifikace, emise) Rozpočet programu bude na celé programové období činit 3,284 mld. Euro v cenách roku 2004 (tedy zhruba 3,6 mld Euro v cenách roku 2006). Zhruba 60% prostředků půjde na část Podnikání.

23 7.RP a související programy - RSFF Finanční nástroj na sdílení rizikaFinanční nástroj na sdílení rizika (RSFF) - program na pomezí mezi 7.RP a aktivitami EIB: Jedná se o: 800 mil. euro ze specifického programu Spolupráce + 200 mil. euro ze specifického programu Kapacity + 1 mld. euro z fondů EIB Tyto finance jsou vyčleněny na pokrytí nákladů EIB na rozšíření půjček na inovativní projekty s vyšší mírou rizikovosti a na částečné krytí případných ztrát. Po ukončení programového období se zbylé peníze z RP vrátí Evropské komisi. Velké půjčky budou tradičně administrovány EIB přímo, menší půjčky půjdou přes lokální banky a v případě MSP přes speciálně zřízenou kancelář EIB pro MSP.

24 7.RP a související programy – RSFF (2) Podstatnou charakteristikou RSFF jako půjčky je, že finance jsou poskytovány právnickým či fyzickým osobám zapojeným do evropských výzkumných projektů na aktivity týkající se těchto projektů: finance pocházejících z programu Spolupráce mohou být použity pouze na výzkumné aktivity evropského zájmu spadající do některé z tématických priorit finance pocházející z programu Kapacity mohou být použity pouze na výzkumnou infrastrukturu evropského zájmu finance pocházející z EIB mohou být použity na jakékoliv výzkumné aktivity Půjčka může být udělena na doplnění grantu, v současnosti není jasné, zda může být udělena i bez grantu nebo aspoň musí být podány a přejít treshold (v případě financování z RP). Půjčky nebudou poskytovány na projekty z oblasti socioekonomických a humanitních věd.

25 7.RP a související programy - ETI 22. února 2006 podala Komise Evropské radě návrh na založení Evropského technologického institutu (ETI), který se má stát vlajkovou lodí vynikajících výsledků ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu a inovacích. Podle představ Komise bude Institut vzdělávat absolventy vysokých škol a studenty post- graduálního studia, provádět výzkum a působit v oblasti inovací, a to jak v několika strategických tematických oblastech, tak i v oblasti řízení vědy a inovací.Evropského technologického institutu ETIETI bude mít dvě základní úrovně: správní radu s malou administrativní podporou (ta bude jádrem ETI) a soubor znalostních společenství, která se budou nacházet v celé Evropě a budou pracovat v strategických transdisciplinárních oblastech. Financování by měl ETI získávat z několika zdrojů, mimo jiné od EU, členských států a soukromých podniků. ETI bude usilovat o to, aby přilákal nejlepší a nejtalentovanější studenty, výzkumné pracovníky a personál z celého světa. Oficiální návrh Komise předloží do konce roku 2006. Pokud by právní nástroj zakládající ETI byl přijat v roce 2008, mohla by být správní rada stejně jako první zaměstnanci jmenována na počátku roku 2009. Vymezování znalostních společenství by mohlo začít v roce 2009. Návrh je ovšem ve své stávající podobě silně kritizován zejména proto, že se jedná o virtuální model, který nic nového netvoří a naopak rozbíjí stávající instituce organizačním vytržením jejich nejlepších pracovišť. Další verse návrhu Komise bude zveřejněna 7.června 2006.

26 7.RP a související témata - VaV a regiony Regiony jsou stále více vnímány jako ta pravá úroveň, která by mohla katalyzovat hospodářský rozmach Evropy - jsou dostatečně velké na jedné straně a dostatečně blízko k firmám, výzkumným institucím a každodennímu životu na straně druhé. Přes silnou rétoriku je ovšem možností přímé evropské podpory regionálního výzkumu, vývoje a inovací dost málo (EU je svazkem států, ne regionů). Možnosti jsou dvě až tři, přičemž jeden projekt nesmí být v jednom stádiu podporován z více než jednoho zdroje: 1. Strukturální fondy: potřeba tlačit na národní vlády, aby dobře nastavily priotity a mechanismy pro jejich čerpáníStrukturální fondy 2. Vzdělávací programy Evropské komiseVzdělávací programy 3. Kapacity v 7.RP: čtyři priority vztahující se k regionům:Kapacity v 7.RP - Podpora budování výzkumné infrastruktury - Podpora inovativních malých a středních podniků - Podpora regionálních výzkumných klastrů - Regions of Knowledge (podpora vývoje rozvojových strategií, vnitroregionální a meziregionální spolupráce) - Uvolnění výzkumného potenciálu konvergentních regionů (studie, výměna pracovníků, nákup vědeckovýzkumných zařízení v regionech s HDP pod 75% průměru EU = celá ČR kromě Prahy)

27 7.RP a související témata – Technologické platformy Evropské technologické platformyEvropské technologické platformy (ETP) sdružují průmyslové podniky, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti. Cílem takového uskupení je vytvořit střednědobou až dlouhodobou vizi budoucího technologického vývoje, která zahrnuje významné otázky týkající se budoucího hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v Evropě. Činnost platformy vychází z interní Strategické výzkumné agendy (SRA) o dané výzkumně-technologické oblasti definující vědecko- výzkumné priority, možný časový harmonogram jejich výzkumu i potenciální zdroje (včetně finančních - národní podpora výzkumu, Strukturální fondy, Evropská investiční banka, EUREKA apod).

28 7.RP a související témata – Technologické platformy (2) Vztah ETP k 7.RP je dvojí: - SRA jednak slouží Komisi k definování priorit podprogamu Spolupráce, - jednak budou ETP zřejmě čerpat z Rámcového programu finanční podporu. O podporu mohou ETP usilovat: - buď jako všechny ostatní subjekty odpovědí na vypsané výzvy - nebo se mohou pokusit získat status Společné technologické iniciativy (JTI) podle článku 171 nebo 166 na uskutečnění cílů, jichž nelze dosáhnout prostřednictvím běžného grantového financování. Rozhodnutí o přeměně ETP na JTI bude založeno na následujících kritériích: Přidaná hodnota vzniklá zapojením EU Stupeň a jasnost předsevzatých cílů Závažnost finančních i jiných závazků průmyslu vůči projektu Dopad na průmyslovou konkurenceschopnost a růst Důležitost příspěvku pro širší politické cíle Schopnost přitáhnout další národní i průmyslovou podporu Neschopnost stávajících nástrojů dosáhnout předsevzatých cílů

29 7.RP a související témata – Technologické platformy (3) V současné době je navrženo ustavení šesti JTI, ovšem zda k přeměně a následnému preferenčnímu přístupu k financování dojde, není zatím jisté: Vodík a palivové články (HFP)HFP Aeronautika a letecká doprava (ACARE)ACARE Inovativní medicína (InnoMed)InnoMed Nanoelektronika (ENIAC)ENIAC Zabudované elektronické systémy (ARTEMIS)ARTEMIS Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (GMES)GMES

30 7.RP a související témata – MSP Podniková sféra patří již delší dobu mezi jednu z klíčových cílových skupin Rámcových programů. Je to motivováno snahou nedělat výzkum pro výzkum ale vyvíjet marketovatelné produkty. Zapojení podniků a zejména MSP je příliš nízké - velká administrativní náročnost přípravy, nízká úspěšnost a zdlouhavost ve schvalování a finančním vypořádání projektů vedou k tomu, že účast na projektech často není pro malé firmy ekonomická nebo vůbec možná: 'V 7.RP se musíme dívat na kvalitu inovací, ne kvalitu výzkumu,' říká profesorka Janet Bainbridge z RRA Severovýchodní Anglie. 'Pro MSP je to o využití a diseminaci, ne o tom posunovat hranici poznání. V 6.RP jsme se je snažili vměstnat do Sítí excelence a Integrovaných projektů ale to se nevyplatilo.'

31 7.RP a související témata – MSP (2) 7.RP se dotýká dvou typů MSP - těch, co dělají výzkum, a těch, co si nechávají výzkum dělat: 1. Programy Spolupráce a Myšlenky: MSP se jako ostatní účastníci mohou zapojovat do výzkumných a vývojových konsorcií resp. žádat o granty na základní výzkum (až bude spuštěno) 2. Program Lidé: speciální program na výměnu výzkumných pracovníků mezi podnikovou a akademickou sférou 3. Program Kapacity: - Výzkum ve prospěch MSP: podpora malých skupin MSP při řešení společných nebo doplňujících se technologických problémů - Výzkum ve prospěch sdružení MSP: podpora většího uskupení MSP při řešení společné problematiky v určitém sektoru 4. Koordinace národních programů (ERANET) 5. Potenciální iniciativy podle článku 169 6. CIP: služby na podporu zapojení MSP do 7.RP V konečném rozhodnutí Rady z 30. června 2006 nakonec není stanovena na zapojení MSP do 7.RP žádná kvóta.

32 Aktuální informace 30.května 2006 se Rada pro konkurenceschopnost dohodla na obecném přístupu k textu návrhu 7.RP pro ES včetně alokace finančních prostředků. Nyní je klíčovým momentem výsledek hlasování v prvním čtení EP, které je naplánované na 15. června 2006. Naopak Rada kvůli nesouhlasu Rakouska ohledně textu týkajícího se jaderných aktivit Společného výzkumného střediska (JRC) neschválila obecný přístup k 7.RP pro Euratom, kde je třeba k přijetí jednomyslnost: Rakousko požaduje, aby finance poskytované Komisí tomuto ústavu zahrnovaly výhradně hlediska bezpečnosti a ochrany, nikoliv především, jak je v kompromisním návrhu textu. Komise v reakci na návrh Rakouska zopakovala, že vzhledem k délce trvání programu je tento návrh příliš restriktivní, do takové míry není možné výzkumníkům radit, jakým směrem mají vést svůj výzkum. Jediná významnější změna v textu 7.RP ES byla provedena v souvislosti s návrhem Francie týkající se Finančního nástroje pro sdílení rizik (RSFF). Francie za podpory ČR, v rámci transparentnosti a právní jistoty navrhla, aby byla přímo v textu uvedena suma, která bude na tento mechanismus vyčleněna (1 miliarda eur) a bylo přímo indikováno, z rozpočtu kterých specifických programů a v jakém poměru bude tato suma vyčleněna (z rozpočtu SP Spolupráce to bude 800 milionů eur a z rozpočtu SP Kapacity 200 milionů eur). Rada se dále dohodla na obecném přístupu k návrhu Pravidel účasti. Vzhledem ke spolurozhodovací proceduře se nyní očekává výsledek prvního čtení Evropského parlamentu, který by se měl vyjádřit v září 2006. Interní uzávěrka Komise na přípravu pracovních programů 7.RP na rok 2007 je 19.července 2006 = info pro ty, kdo se snaží Komisi dodat svá témata pro rok 2007.


Stáhnout ppt "Česká styčná kancelář pro VaV (CZELO) v Bruselu David Kolman, CZELO Další česká zastoupení v Bruselu 5. června 2006 Pár slov."

Podobné prezentace


Reklamy Google