Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Principy vývoje HPLC metod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Principy vývoje HPLC metod"— Transkript prezentace:

1 Principy vývoje HPLC metod
Definice problému Experiment s hlavními proměnnými Vyhodnocení Optimalizace Řešení problémů HPLC vývoj metody

2 Definice problému Jaký je účel? Jaké jsou vlastnosti analytu a vzorku?
Analytický Preparativní Jaké jsou vlastnosti analytu a vzorku? Náboj – pozitivní / negativní Hydrofobicita Affinita - “zámek a klíč” vazebná místa Rozpustnost & stabilita pH, iontová síla, organická rozpouštědla Molekulová hmotnost HPLC vývoj metody

3 Analytická x preparativní
Analytical Requirements Linearity Precision Accuracy Sensitivity Assay reproducibility Robustness Preparative Requirements Recovery Product purity Capacity Costs Scale up Process throughput Speed HPLC vývoj metody

4 Vývoj metody Výběr způsobu separace mapa pH
Optimalizace gradientové eluce Spád gradientu Koncentrace mobilní fáze Předmět sledování Zahlcení: šířka a tvar píku HPLC vývoj metody

5 Běžné způsoby Reverzní fáze Ion-Exchange (IEC)
Stacionární fáze hydrofobní, mobilní hydrofilní Kolony: silikagel, polystyrene kovalentně modifikovaný alkylovými řezězci 3-18 C Př. octadecylsilane (ODS) - C18 Mobilní fáze: pufrovaná voda + organická rozpouštědla(propanol CH3CN, CH3OH) gradientová eluce Ion-Exchange (IEC) Ion exchange interakce mezi kationty nebo anioty analytu a stacionární fáze s opačným nábojem Stacionární fáze: polystyren, silikagel modifikovaný funkčními skupinami, např. kvartérní aminy Mobilní fáze: pufry obsahující vzrůstající koncentrace solí (NaCl, MgCl2, K3PO4, NH4SO4) Gradientová eluce HPLC vývoj metody

6 Vyhodnocení Rozlišení Výtěžnost Kapacita
Stupeň separace mezi analyty a dalšími látkami přítomnými ve směsi Výtěžnost Hmotnostní výtěžnost Aktivitní výtěžnost Kapacita HPLC vývoj metody

7 Strategie vývoje metody pro izokratickou a gradientovou eluci při RP HPLC
HPLC vývoj metody

8 Začni při nízkém pH, postupuj směrem k vyššímu pH
Přehled vývoje metod: Začni při nízkém pH, postupuj směrem k vyššímu pH HPLC vývoj metody

9 R = ( ) a-1 V k' a 4 k'+1 N Základní rozlišení R ³ 1.5 a > 1.2
( ) a-1 V N k' R = 4 a k'+1 Resolution R ³ 1.5 The fundamental resolution equation is shown here. The three terms are plates, selectivity and retention. Note that increasing the selectivity and retention terms are more effective in improving resolution than increasing the plate term (a square root term). Thus, a 4-fold increase in the selectivity or retention terms increases resolution by 4-fold, whereas a 4-fold increase in the plate term only increases resolution by 2-fold. Often resolution is only though of in terms of “plates.” As you can see by the equation, however, selectivity and resolution are more powerful to improve. We will discuss how to improve each of these terms in the method development process. Efficiency Separation Retention Avg. = Best = 2 < K < 10 a > 1.2 Length Particle size Stationary Mobile phase % H2O Rovnice pro izokratickou eluci HPLC vývoj metody

10 Doporučené cíle vývoje metody
Odpovídající rozlišení pro všechny píky, Rs  1.7 Retence prvního píku by měla být minimálně k=1 Doba analýzy kratší než 30 minut, raději 20 minut Robustnost a spolehlivost method Použití pufrované mobilní fáze – nejdříve zkusit nízké pH HPLC vývoj metody

11 Kvalita separace Kritické rozlišení – rozlišení mezi nejhůře separovaným párem píků analyzovaných látek na chromatogramu HPLC vývoj metody

12 HPLC vývoj metody

13 HPLC vývoj metody

14 HPLC vývoj metody

15 HPLC vývoj metody

16 HPLC vývoj metody

17 HPLC vývoj metody

18 HPLC vývoj metody

19 HPLC vývoj metody

20 HPLC vývoj metody

21 HPLC vývoj metody

22 HPLC vývoj metody

23 HPLC vývoj metody

24 HPLC vývoj metody

25 HPLC vývoj metody

26 HPLC vývoj metody

27 HPLC vývoj metody

28 HPLC vývoj metody

29 HPLC vývoj metody

30 HPLC vývoj metody

31 HPLC vývoj metody

32 HPLC vývoj metody

33 HPLC vývoj metody

34 HPLC vývoj metody

35 HPLC vývoj metody

36 HPLC vývoj metody

37 HPLC vývoj metody

38 HPLC vývoj metody

39 HPLC vývoj metody

40 pH – významný parametr pří vývoji metody
HPLC vývoj metody

41 pH – důležitý parametr při vývoji metody
Retence ionizovatelných sloučenin je výrazně ovlivněna pH Ionizovatené sloučeniny (kyseliny a báze) mohou být analyty nebo součásti matrice Přesná kontrola pH zlepšuje reprodukovatelnost metody Rozsah pH 1 – 12 zajišťuje maximální flexibilitu při vývoji metody HPLC vývoj metody

42 Základem vývoje metody je změna retence ionizovatelných sloučenin změnou pH
Nenabité analyty mají lepší retenci (kyseliny při nízkém pH a báze při vysokém pH) Silanolové skupiny na silikagelu ionizují při středním pH, se vzrůstající retencí bazických analytů (např. možné ion-exchange interakce) Výběr mobilní fáze a typu kolony pro optimalizaci retence a selektivity při vývoji metody HPLC vývoj metody

43 Vývoj metody pro základní sloučeniny ve vztahu k pH
Region A Logical method development starts at low pH, where the underlying silica silanols on a RP-HPLC column are protonated. This means that basic compounds (of great interest in the pharmaceutical and other industries) do not tail on the underlying silica support because there is no negatively charged silanols. Also at low pH, retention times are short since most basic compounds are charged. Acidic compounds may be in their protonated form and have increased retention. Retention times are usually stable with small changes in pH, producing a robust method Volatile mobile phases, such as formic acid or TFA, are often used at low pH with LC/MS. HPLC vývoj metody

44 Vývoj metody pro základní sloučeniny ve vztahu k pH
Region B At neutral pH, care must be taken not to develop methods around the pKa of the analyte, as this can lead to large changes in retention with small changes in pH The underlying silica surface becomes charged (approximately pH 4-6); thus, these silanols can cause basic compounds to tail These silanols must be “covered up” by endcapping the column, using additives such as TEA (less desirable) or using “polar” bonded phases As pH increases, silica dissolution must be prevented by heavily encapping the column This pH region (for the compound’s pKa) will change with each analyte As pH increases, silica breakdown must be prevented by innovative bonding chemistry and use of the proper silica HPLC vývoj metody

45 Vývoj metody pro základní sloučeniny ve vztahu k pH
Region C In this region, basic compounds are in their free base form, giving them more retention and different selectivity; thus, complex mixtures of basic compounds may be easier to separate at high pH Retention changes little in this region - thus robust methods can be developed; retention is longer, but this may be the only region where some basic compounds will separate At high pH silica breakdown must be prevented by innovative bonding chemistry and use of the proper silica HPLC vývoj metody

46 Proč vyvíjet metodu při nízkém pH?
Kyseliny jsou protonované – maximální retence Silanolové skupiny jsou protonizované, čímž jsou minimalizovány ion-exchange interakce s bazickými sloučeninami Dobrý tvar píku Reprodukovatelnost v dlouhém období Výborný výběr mobilní fáze HPLC vývoj metody

47 pH je hlavním parametrem při výběru stacionární fáze
At low pH bonded phase breaks down by hydrolysis of the siloxane bond breakdown is faster at higher temperature breakdown is faster for shorter-chain phases (C3, CN, Phenyl) HPLC vývoj metody

48 With Dimethyl-Substituted Phases, Unprotected Siloxane Bonds Are Hydrolyzed at Low pH
At low pH, the siloxane bond is labile, especially with short chain bonded phases. This is the bond that breaks and causes bleeding of the bonded phase. Thus, the column is constantly changing, leading to irreproducible results. For LC/MS, bonded phase will bleed into the mass spec. Shorter chain phases hydrolyze more easily than longer chain phases. For example, R = C18 is more stable than R = C3. HPLC vývoj metody

49 Short-Chain, Dimethyl Bonded Phases Are Especially Unstable at Low pH (e.g., pH 2.0)
In this experiment, retention (k’) of a small molecule probe is measured with increasing column volumes of low pH mobile phase. The loss of bonded phase results in the loss of retention of the small molecule probe. When TMS (a commonly used endcapping reagent) is measured, you can see that it readily comes off the column at low pH. Increasing the chain length by adding a propyl-CN group causes the column to bleed less, but it still bleeds, causing the column to constantly change. When the endcap is used in combination with an alkyl chain (e.g., C18, C8) the retention change is slower, but still causes the column to change over time (data not shown). Kirkland, J.J., J.L. Glajch, and R.D. Farlee, Analytical Chemistry (1989), 61, 2. HPLC vývoj metody

50 HYDROLYTICALLY UNSTABLE HYDROLYTICALLY STABLE
Sterically Protected, Monofunctional Silane Bonding HYDROLYTICALLY UNSTABLE CONVENTIONAL HYDROLYTICALLY STABLE STERICALLY PROTECTED The synthesis shown on this slide is monofunctional synthesis. This is because only one leaving group is on the initial silane used for synthesis. In difunctional or trifunctional synthesis, also referred to as “polymeric synthesis”, 2 or 3 leaving groups are used. This polymeric synthesis creates a branched network on the silica surface. Monofunctional synthesis is a very reproducible, single-step reaction. Polymeric synthesis is less reproducible, often necessitating multiple bonding. To protect the silane from bleeding at low pH, isobutyl or isopropyl groups are substituted for methyl groups. This choice is the result of trying several side-chain alternatives. This patented procedure is unique to StableBond RP-HPLC columns, and protects the siloxane bond from hydrolysis at low pH. HPLC vývoj metody

51 ZORBAX Products Have Unique Chemistry for Extended Column Lifetime at Different pH Ranges
Low pH Range StableBond (5 phases: C18, C8, C3, CN, Phenyl) designed for low pH sterically protected silanes non-endcapped highly temperature stable short-chain phases very stable Extremely low LC/MS bleed HPLC vývoj metody

52 Method Development Scheme Start at Low pH
Short-chain bonded phases are often not used because they are unstable. However, StableBond short-chain phases are also stable using the sterically-protected silane. By contrast, a dimethyl silane is not stable. This adds two benefits: 1) you can use short-chain phases for improved selectivity to separate difficult band pairs. 2) you can use short-chain phases with increased temperature (up to 60C) for added selectivity, again to separate difficult band pairs. HPLC vývoj metody

53 Recommended Starting Conditions for RP-HPLC Method Development Approach
Short-chain bonded phases are often not used because they are unstable. However, StableBond short-chain phases are also stable using the sterically-protected silane. By contrast, a dimethyl silane is not stable. This adds two benefits: 1) you can use short-chain phases for improved selectivity to separate difficult band pairs. 2) you can use short-chain phases with increased temperature (up to 60C) for added selectivity, again to separate difficult band pairs. HPLC vývoj metody

54 Choose StableBond at Low pH
Superior column lifetime due to patented sterically protecting bonding technology Fully-hydroxylated ultra-pure silica improves peak shape Five different 80Å bonded-phases – SB-C18, SB-C8, SB-CN, SB- Phenyl, SB-C3 – provide optimum selectivity with exceptional lifetime Four different 300Å bonded-phases for selectivity options with protein and peptide separations HPLC vývoj metody

55 Method Development – SB-C18 at Low pH Separation of Steroids
Column: ZORBAX Rapid Resolution SB-C18, 4.6 x 75 mm, 3.5 µm Mobile Phase: 50% ACN 50% 20 mM NaH2PO4, pH 2.8 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: RT Detection: UV 254 nm Sample: 1. Estradiol 2. Ethynylestradiol 3. Dienestrol 4. Norethindrone Method development scheme recommends starting with SB-C18 at low pH, which provides an excellent separation of these steroids and impurities. HPLC vývoj metody

56 Method Development – SB-C18 at Low pH Separation of Plant Extract
Flavones, Flavanones, and Phenolic Esters Column: ZORBAX Rapid Resolution SB-C18 4.6 x 75 mm, 3.5 µm Mobile Phase: 22% ACN 78% NaH2PO4, pH 2.5 Flow Rate: mL / min Temperature: RT Detection: UV 254 nm Sample: 1. Caffeic acid 2. Impurity 3. Luteolin 4. Naringenin 5. Apigenin To obtain k=1 for caffeic acid requires 22 minute analysis time HPLC vývoj metody

57 Flavones, Flavanones, and Phenolic Esters
Method Development – Change Organic Modifier : Separation of Plant Extract Flavones, Flavanones, and Phenolic Esters Column: ZORBAX Rapid Resolution SB-C18 4.6 x 75 mm, 3.5 µm Mobile Phase: 40% MeOH 60% NaH2PO4, pH 2.5 Flow Rate: mL/min Temperature: RT Detection: UV 254 nm Sample: 1. Caffeic acid 2. Impurity 3. Naringenin 4. Luteolin 5. Apigenin Methanol as the organic modifier changes selectivity and increases the analysis time. HPLC vývoj metody

58 Method Development – Change Bonded-Phase Separation of Plant Extract on SB-CN Flavones, Flavanones, Phenolic Esters Column: ZORBAX Rapid Resolution SB-CN, 4.6 x 75 mm, 3.5 µm Mobile Phase: ACN: NaH2PO4, pH Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: RT Detection: UV 254 nm Sample: 1. Caffeic acid Impurity Luteolin Naringenin Apigenin 22% ACN: 78% Buffer 25% ACN: 75% Buffer SB-CN with stronger mobile phase reduces analysis time by 50% and maintains retention of k=1 on 1st peak. HPLC vývoj metody

59 SB-CN Optimizes Retention and Resolution Phytoestrogens and Isoflavones
Columns: 4.6 x 75 mm, 3.5 µm Mobile Phase: 30% ACN: 70% NaH2PO4, pH Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 35°C Sample: 1. Estriol 2. Daidzen 3. Quercetin 4. Genistein 5. Diethylstilbestrol SB-C18 SB-CN SB-CN reduces analysis time by 50% and increases retention of early eluting peaks. Method development procedure followed to get to this point. HPLC vývoj metody

60 Why Develop RP-HPLC Methods at Mid-pH?
Compounds of interest are unstable at low pH Improved solubility of analytes at mid pH Increase retention of basic compounds May have better selectivity in the pH range 3 – 8 HPLC vývoj metody

61 pH is a Major Consideration in Bonded Phase Selection
At intermediate and high pH bonded phase breaks down by hydrolysis of silica HPLC vývoj metody

62 Method Development Scheme Mid pH Range
HPLC vývoj metody

63 Recommended Conditions for Mid-pH Method Development
HPLC vývoj metody

64 Choose Eclipse XDB for Mid-pH
Long lifetime at mid-pH with dense bonding and double endcapping Strong silica for long lifetime Double endcapping provides excellent peak shape Three different bonded-phases (C18, C8, Phenyl) for selectivity optimization HPLC vývoj metody

65 Good Resolution with Eclipse XDB-C18 at Mid-pH
Eclipse XDB-C18, 4.6 x 75 mm, 3.5 µm SB-C18, 4.6 x 75 mm, 3.5 µm pH 7 10 mM TEA pH 3 Mobile Phase: 20% Methanol: 80% 20 mM phosphate buffer Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: RT Detection: UV 254 nm Sample: 1. Nizatidine Famotidine 3. Cimetidine 4. Pirenzipine Better selectivity and improved retention occur at pH 7. HPLC vývoj metody

66 Eclipse XDB Selectivity Options Maximize Retention at pH 7
Columns: 4.6 x 150 mm, 5 µm Mobile Phase: 10% ACN: 90% Na2HPO4, pH Flow Rate: 1.5 mL/min Temperature: 35°C Detection: UV 254 nm Sample: 1. Procainamide 2. n-Acetylprocainamide 3. n-Propionylprocainamide Eclipse XDB-C18 Eclipse XDB-C8 Eclipse XDB-Phenyl 1 1 1 Eclipse XDB-Phenyl provides improved retention of these procainamides. HPLC vývoj metody

67 Bonus-RP Provides Alternate Selectivity at Mid-pH
Polar alkyl-amide bonded-phase for unique selectivity Improves peak shape of basic compounds Triple-endcapped for good lifetime at mid-pH Enhanced low-pH stability (sterically protecting bonding) for alternate selectivity at low pH Compatible with 100% aqueous mobile phases HPLC vývoj metody

68 Why Develop RP-HPLC Methods at High pH?
Compounds of interest not soluble at lower pH Compounds of interest not stable at lower pH Increase retention of basic compounds by analyzing them in non-charged form Improve selectivity HPLC vývoj metody

69 Silica–Based HPLC Columns are Now a High pH Choice
New technologies to protect silica from dissolution provide good lifetimes at high pH Superior efficiency of silica-based columns provides high resolution Robust methods can be established using the same parameters as used at low pH HPLC vývoj metody

70 Choose Extend-C18 for High pH
Patented bidentate C18-C18 bonding for superior high pH stability – up to pH 11.5 Improved performance over polymeric columns Excellent peak shape with double endcapping LC/MS at high pH (ammonium hydroxide) with high efficiency Extend-C18 Bidentate Structure Silica support HPLC vývoj metody

71 Method Development at High pH
HPLC vývoj metody

72 Recommended Conditions for High pH Method Development
HPLC vývoj metody

73 Separate Basic Compounds in Their Free Base Form at High pH
Separation of ß-Blocker Drugs with Zorbax Extend-C18 at pH 11.5 Separation of Antidepressants Using Zorbax Extend-C18 at pH 11.5 1. Pindolol 2. Metoprolol 3. Oxyprenolol 4. Toluene 5. Propranolol N = 11,500 As= 0.99 N = 14,060 As= 1.03 1 2 3 4 5 A Doxepin Nortriptyline Imipramine Amitriptyline Trimipramine I B Column: ZORBAX Extend-C x 150 mm Flow Rate: 0.5mL/min. Mobile Phase: Panel A: 55% Methanol / 45% 50 mM Pyrrolidine Buffer, pH 11.5 Panel B: 75% Methanol / 25% 50 mM Pyrrolidine Buffer, pH 11.5 Flow Rate: Panel A: 1.5 mL / min.; Panel B: 1.0 mL/min. Temperature: 40°C Detectoion: UV at 215 nm HPLC vývoj metody

74 Mobile Phase Considerations for LC/ESI-MS of Proteins/Peptides
TFA forms ion pair and suppresses signal Several solutions to for a better signal dilute with a different acid post column (the “TFA fix”) lower TFA concentration use a different acid as mobile phase use a different pH range and column HPLC vývoj metody

75 High pH Increases Retention of Antihistamines
Column: ZORBAX Extend-C18, 4.6 x 150 mm, 5 µm Mobile Phase: See Below Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: RT Detection: UV 254 nm Sample: 1. Maleate 2. Scopolamine 3. Pseudoephedrine 4. Doxylamine 5. Chlorpheniramine 6. Triprolidine 7. Diphenhydramine pH 7 30% 20 mM Na2HPO4 70% MeOH pH 11 30% 20 mM TEA 70% MeOH tR = 8.5 tR = 11.4 The retention of this sample of basic compounds increases at high pH. HPLC vývoj metody

76 Extend-C18 Provides High Efficiency and Good Peak Shape
Mobile Phase: 65% 20 mM TEA, pH 11: 35% MeOH Temperature: RT Detection: UV 254 nm Sample: 1. Pyridoxine 2. Pyridine 3. n-Methylbenzylamine 4. Procainamide 5. n-Acetylprocainamide Polymeric-Based Column 4.0 x 250 mm, 5 µm Flow Rate: 0.5 mL/min Extend-C18 4.6 x 250 mm, 5 µm Flow Rate: 1.0 mL/min In comparison to polymeric columns, the Extend-C18 has superior efficiency and peak shape HPLC vývoj metody

77 Summary of Phase Selection
1. Choose reversed-phase stationary phase based on separation requirements of your analytes and optimum column lifetime. - Low pH, 1-4 (ZORBAX StableBond) - Intermediate pH, 3-8 (ZORBAX Eclipse XDB) - High pH, 7-12 (ZORBAX Extend C18) - Basic compounds, pH 3-8 (ZORBAX Bonus) 2. If possible, always use low pH values since best chromatography for ionizable compounds; if not, use intermediate pH and doubly end capped packing; if insufficient retention, then choose high pH with bidentate packing 3. Choose smallest particle size consistent with efficiency needs; use Type B sol-gel silica 4. Optimize solvent selection and composition, buffer type, buffer concentration, and temperature; add competing base, if needed HPLC vývoj metody

78 Recommended Buffer Choices for High pH
Buffer pKa Effective pH range Pyrrolidine – 12.3 Triethylamine (TEA) – 11.7 1-methyl-piperidine – 11.3 glycine – 10.8 TRIS – 9.1 Borate – 10.2 Ammonia – 10.2 Diethylamine – 11.5 HPLC vývoj metody

79 Selektivita kolon HPLC vývoj metody

80 Selektivita kolon HPLC vývoj metody

81 Selektivita kolon HPLC vývoj metody

82 Selektivita kolon HPLC vývoj metody

83 Selektivita kolon HPLC vývoj metody

84 HPLC vývoj metody

85 PROBLÉMY PŘENOSU HPLC METOD A JEJICH VHODNÉ KOREKCE
HPLC vývoj metody

86 A – původní laboratoř, B – další laboratoř
Při přenosu publikované HPLC metody na jiné pracoviště nastávají mnohdy problémy s interpretací separace sledovaných analytů a nastává problém vůbec reprodukovat publikovanou metodu. A – původní laboratoř, B – další laboratoř HPLC vývoj metody

87 Chromatogram A znázorňuje původní publikovanou metodu
Chromatogram B - po přenosu metody do jiné laboratoře Je zřejmé, že nedochází k separaci analytů 5,6 - rozlišení RS < 1,5 Existuje několik příčin proč nedochází k dokonalé separaci: a)      chromatografický systém není dostatečně ekvilibrovaný b)      došlo ke změně chromatografické kolony c)      změna chromatografického (HPLC) systému d)      změna v chromatografickém postupu Nedostatečnou ekvilibraci chromatografické kolony jako hrubou chybu vyloučíme a dále budeme rozebírat pouze poslední tři možné příčiny HPLC vývoj metody

88 1. Změna chromatografické kolony
Změnou kolony (jiný výrobce, jiná šarže) zpravidla dojde ke změně: a)      účinnosti kolony (počet teoretických pater, n) b)      selektivity (retenční poměr, r12) Proto je vhodné při validaci metody určit chromatografické parametry kolony, které vyhovují pro danou chromatografickou separaci: a)      účinnost kolony b)      selektivitu c)       silanolovou aktivitu Testy chromatografických charakteristik stacionární fáze: -          kapacita kolony (účinnost) – kpentylbenzenu, npentylbenzenu -          hydrofobicita -        silanolová aktivita Validace metody na zvolené chromatografické koloně Určení vhodné alternativní chromatografické varianty. Metoda maximální chromatografické variability, která zahrnuje: 1. optimalizaci chromatografických podmínek 2. předvídání použití různých chromatografických kolon 3. výběr podobných kolon HPLC vývoj metody

89 1.1 Optimalizace chromatografických podmínek
Sledování vlivu teploty a složení mobilní fáze (% organické fáze nebo strmost gradientu) na RS nebo r12 (vícenásobnou regresí se získá RS mapa akceptovatelných rozlišení při daných chromatografických podmínkách) Při změně rozlišení RS - určení chromatografické podmínky, které budou vyhovovat požadovanému rozlišení. HPLC vývoj metody Optimalizace chromatografických podmínek a aplikace na dvě stejné kolony různé šarže

90 1.2 Variabilita chromatografických kolon
Variabilita chromatografických kolon a určení RS map Obdobně jako u optimalizace chromatografických podmínek se optimalizují chromatografické kolony Pro alternativní kolony a pak dostáváme nejen chromatografické podmínky pro používanou kolonu, ale i pro alternativní chromatografickou kolonu. Určením tzv. RS map a jejich překryvem pro dvě různé kolony získáme ihned přehled, jak bude vypadat separace na alternativní koloně. HPLC vývoj metody

91  1.3 Výběr podobných kolon K celkové selektivitě stacionární fáze přispívají: kapacitní faktor k a dále hydrofobicita (H),  stérická selektivita (shape selektivity; S), silanolová aktivita (non-ionized silanol acidity nebo také silanol group capacity, A), kolonová basicita (column basicity; B) a iontově-výměnná kapacita (cation-exchange capacity; C). Pro logaritmus kapacitního faktoru pak platí: Kde κ, α, β ,δ, jsou příspěvky solutu a H, S, A, B a C jsou příspěvky stacionární fáze a kde je kapacitní faktor daný distribuční konstantou a fázovým poměrem. Příspěvek hydrofobicity H souvisí s nespecifickými interakcemi solutu se stacionární fází (methylenová selektivita αCH2), příspěvky silanolové aktivity A a kolonové basicity B souvisí s možností tvorby vodíkových vazeb mezi solutem a zbytkovými silanolovými skupinami silikagelu. Určením selektivity různých chromatografických kolon (Tanakovy a Engelhardtovy testy) tak můžeme získat přehled o podobných kolonách, které je možné použít pak jako alternativní kolony ke koloně používané (validované). HPLC vývoj metody

92 2. Změna HPLC systému nebo HPLC procedury
Změna HPLC systému vede ve většině případech ke změnám: 1. mrtvého objemu systému (při gradientu mobilní fáze) 2. změna mimokolonových příspěvků k rozšíření chromatografické zóny 2.1 Mrtvý objem systému Změna mrtvého objemu systému (konstrukce pumpy, změna vnitřního průměru kapilár) vede ke změně mrtvého objemu systému, která může mít vliv na strmost gradientu (zpoždění gradientu, které má vliv na separaci kritických analytů). Na separaci má vliv i tvorba gradientu – změna tvorby gradientu z nízkotlakého gradientu na vysokotlaký vede ke zpoždění gradientu a to má pak vliv na separaci kritických analytů. 2.2 Mimokolonové příspěvky Mimokolonové příspěvky k rozšíření chromatografické zóny mají vliv na účinnost systému a změna objemu nástřiku, objemu cely detektoru, vnitřního průměru kapilár nebo jejich délky, může mít vliv na účinnost kolony a to vede ke snížení rozlišení kritických analytů. HPLC vývoj metody

93 3. Změna v chromatografickém postupu
Ke změně v chromatografickém postupu (metody) může dojít: a) ve změně složení mobilní fáze (změna objemové frakce organického rozpouštědla, pH, koncentrace aditiv [pufry, iontové páry]) b) změnou teploty na chromatografické koloně c) změnou gradientu (použití jiného tvorby gradientu, přechod z vysokotlakého gradientu na nízkotlaký a naopak) HPLC vývoj metody


Stáhnout ppt "Principy vývoje HPLC metod"

Podobné prezentace


Reklamy Google