Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Marek Research & Development

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Marek Research & Development"— Transkript prezentace:

1 Jakub Marek Research & Development
Possible methods of train approach warning time of level crossing systems equalization using ETCS Jakub Marek Research & Development

2 Obsah Contents Princip vyrovnávání Známé způsoby ETCS a jeho možnosti
Možné způsoby s využitím ETCS Zhodnocení Principle of equalization Known methods ETCS and its possibilities Possible methods using ETCS Assessment 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

3 Principle of equalization
Princip vyrovnávání Principle of equalization Lp = vt.tL Lp = v . t t = tL + tnd 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

4 Principle of the train approach warning time equalization
2. dubna 2017 EURO Žel 2010

5 Obsah Contents Princip vyrovnávání Známé způsoby ETCS a jeho možnosti
Možné způsoby s využitím ETCS Zhodnocení Principle of equalization Known methods ETCS and its possibilities Possible methods using ETCS Assessment 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

6 základní požadavek: zákaz akcelerace vlaku po dobu jeho jízdy v PÚ (!)
Známé způsoby Known methods s volbou pevného zapínacího místa s časovým zpož-děním spuštění výstrahy with choice of fixed starting point with time delay of warning start základní požadavek: zákaz akcelerace vlaku po dobu jeho jízdy v PÚ (!) basic requirement: prohibition of train’s acceleration when it is moving in AS (!) 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

7 Známé způsoby Known methods
s volbou pevného zapínacího místa s časovým zpož-děním spuštění výstrahy with choice of fixed starting point with time delay of warning start 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

8 Obsah Contents Princip vyrovnávání Známé způsoby ETCS a jeho možnosti
Možné způsoby s využitím ETCS Zhodnocení Principle of equalization Known methods ETCS and its possibilities Possible methods using ETCS Assessment 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

9 ETCS ETCS VZ mobilní a stacionární část komunikace ATC
on-board and trackside part communication Source: 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

10 Možnosti ETCS Possibilities of ETCS
přenášené informace informace M→S část: V_TRAIN, V_MAXTRAIN informace S→M část: TSR transmitted information information O→T part: V_TRAIN, V_MAXTRAIN information T→O part: TSR 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

11 Možnosti ETCS Possibilities of ETCS
vyrovnávání dle V_TRAIN + TSR vyrovnávání dle V_MAXTRAIN, resp. MRSP equalization according to V_TRAIN + TSR equalization according to V_MAXTRAIN, resp. MRSP 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

12 Možné principy s využitím ETCS
Possible princi-ples using ETCS Princip 1: založený na aktuální rych-losti vlaku Princip 2: založený na nejvíce omezu-jícím rychlostním profilu Principle 1: based on the actual train speed Principle 2: based on the Most restric-tive speed profile 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

13 Obsah Contents Princip vyrovnávání Známé způsoby ETCS a jeho možnosti
Možné způsoby s využitím ETCS Zhodnocení Principle of equalization Known methods ETCS and its possibilities Possible methods using ETCS Assessment 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

14 Možné způsoby s využitím ETCS
Possible meth-ods using ETCS Způsob se zpoždě-ným spuštěním výstrahy Způsob s dřívějším spuštěním výstrahy Kombinace obou Method with time delay of warning start Method with time early of warning start Their combination 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

15 Možné způsoby s využitím ETCS
Possible meth-ods using ETCS Způsob se zpoždě-ným spuštěním výstrahy Způsob s dřívějším spuštěním výstrahy Kombinace obou Method with time delay of warning start Method with time early of warning start Their combination 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

16 Možné způsoby s využitím ETCS
Possible meth-ods using ETCS vt v MRSP (vMRSP) l LRBG 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

17 Možné způsoby s využitím ETCS
Possible meth-ods using ETCS Způsob se zpoždě-ným spuštěním výstrahy Způsob s dřívějším spuštěním výstrahy Kombinace obou Method with time delay of warning start Method with time early of warning start Their combination 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

18 Možné způsoby s využitím ETCS
Possible meth-ods using ETCS MRSP (vMRSP) MRSP (vMRSP) v vt TSR (vTSR) l D_TSR L_TSR = Lp V_TSR = vt LRBG Q_FRONT = „čelo“ výstraha spuštěna 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

19 Možné způsoby s využitím ETCS
Possible meth-ods using ETCS Způsob se zpoždě-ným spuštěním výstrahy Způsob s dřívějším spuštěním výstrahy Kombinace obou Method with time delay of warning start Method with time early of warning start Their combination 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

20 Možné způsoby s využitím ETCS
Possible meth-ods using ETCS vt > vMRSP Způsob se zpoždě-ným spuštěním výstrahy vt = vMRSP Nevyrovnávat vt < vMRSP Způsob s dřívějším spuštěním výstrahy vt > vMRSP Method with time delay of warning start vt = vMRSP No equalization vt < vMRSP Method with time early of warning start 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

21 Obsah Contents Princip vyrovnávání Známé způsoby ETCS a jeho možnosti
Možné způsoby s využitím ETCS Zhodnocení Principle of equalization Known methods ETCS and its possibilities Possible methods using ETCS Assessment 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

22 Zhodnocení Assessment
Navržený způsob vyrovnávání neomezuje ŽD umožňuje zvýšit rychlost jízdy v může být i nižší než vMRSP Shown method of equalization no limitation of RT allowing trains to go faster v can be even lower than vMRSP 2. dubna 2017 EURO Žel 2010

23 Thank you for your attention
Děkuji za pozornost Thank you for your attention Ing. Jakub Marek AŽD Praha, s. r. o. Výzkum a vývoj – P13 2. dubna 2017 EURO Žel 2010


Stáhnout ppt "Jakub Marek Research & Development"

Podobné prezentace


Reklamy Google