Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Assessment of ETCS Definition in Term of its Formalisation

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Assessment of ETCS Definition in Term of its Formalisation"— Transkript prezentace:

1 Assessment of ETCS Definition in Term of its Formalisation
Jakub Marek Research & Development

2 Obsah Contents Motivace Formalizace ETCS a jeho definice
Hodnocení definice ETCS Závěr Motivation Formalisation ETCS and its definition Assessment of ETCS-definition Conclusions 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

3 Motivace Motivation ERTMS/ETCS ERTMS/ETCS VRT (96/48/ES, 2004/50/ES)
konvenční tratě (2001/16/ES, 2004/50/ES) ERTMS koridory ERTMS/ETCS HS lines (96/48/ES, 2004/50/ES) conventional lines (2001/16/ES, 2004/50/ES) ERTMS corridors 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

4 Motivace Motivation Europe in 2020 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

5 Motivace Motivation Czech Republic in 2020 3. dubna 2017
EURO - ŽEL 2011

6 Obsah Contents Motivace Formalizace ETCS a jeho definice
Hodnocení definice ETCS Závěr Motivation Formalisation ETCS and its definition Assessment of ETCS-definition Conclusions 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

7 Formalizace Formalisation
způsoby popisu funkčního chování neformální semiformální formální methods of functional behaviour describtion informal semiformal formal 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

8 Formalizace Formalisation
formální metody, možnosti: specifikace – – úplná, jednoznačná a ověřitelná verifikace – – matematický důkaz  FM: užitečné a doporučované formal methods, possibilities: specification – – complete, unambiguous, and verifiable verification – – mathematical proof  FM: useful and recommended 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

9 Obsah Contents Motivace Formalizace ETCS a jeho definice
Hodnocení definice ETCS Závěr Motivation Formalisation ETCS and its definition Assessment of ETCS-definition Conclusions 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

10 ETCS and its definition
ETCS a jeho definice ETCS and its definition VZZ jednotný přenos aplikační úrovně kontrola rychlosti ATC unified transmission application levels speed supervision Source: 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

11 ETCS a jeho definice ETCS and its definition
definice funkčního chování ETCS definition of ETCS funcional behaviour European level of ETCS-definition FRS ETCS SRS ETCS National Customer Specification National level of ETCS-definition National Supplier Specification 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

12 ETCS a jeho definice ETCS and its definition
definice funkčního chování ETCS definition of ETCS funcional behaviour European level of ETCS-definition FRS ETCS SRS ETCS National Customer Specification National level of ETCS-definition National Supplier Specification 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

13 ETCS and its definition
ETCS a jeho definice ETCS and its definition FRS ETCS (5.00) provozní záležitosti SRS ETCS (2.3.0d) technická specifikace pro vývojové pracovníky FRS ETCS (5.00) operational issues SRS ETCS (2.3.0d) technical specification for developers 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

14 ETCS and its definition
ETCS a jeho definice ETCS and its definition NCS (1.01) „Technické požadavky pro implementaci ERTMS/ETCS L2 na české části Koridoru E“ NSS PU, FRS, SRS a SSRS NCS (1.01) “Technical Requirements for Implementation of ERTMS/ETCS L2 in the Czech part of the Corridor E” NSS UC, FRS, SRS, and SSRS 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

15 Obsah Contents Motivace Formalizace ETCS a jeho definice
Hodnocení definice ETCS Závěr Motivation Formalisation ETCS and its definition Assessment of ETCS-definition Conclusions 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

16 Hodnocení ETCS definice
Assessment of ETCS-definition Specification Assessment Notes FRS Fully Informal Only plain text of requirements SRS Mostly Informal; Some Semiformal Fragments Mostly plain text with some figures and tables; Some state diagrams for describing some procedures in chapter 5 (e.g. Start of Mission, Shunting Initiated by Driver, …) NCS NSS From Informal to (Semi- -)Formal It depends on the supplier and on the phase of NSS (i.e. scenarios, FRS, SRS, SSRS) 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

17 Obsah Contents Motivace Formalizace ETCS a jeho definice
Hodnocení definice ETCS Závěr Motivation Formalisation ETCS and its definition Assessment of ETCS-definition Conclusions 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

18 Závěr Conclusions definice ETCS na evropské úrovni: spíše neformální
definice ETCS na národní úrovni: jistá snaha formalizovat ETCS-definition on the European level: mostly informal ETCS-definition on the National level: endeavour to formalise it 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011

19 Thank you for your attention
Děkuji za pozornost Thank you for your attention Jakub Marek AŽD Praha, s. r. o. Výzkum a vývoj – P13 3. dubna 2017 EURO - ŽEL 2011


Stáhnout ppt "Assessment of ETCS Definition in Term of its Formalisation"

Podobné prezentace


Reklamy Google