Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ30

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ30"— Transkript prezentace:

1 POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ30
Zbyněk Brettschneider

2 Podpůrná služba (PpS) ZZ30
2 Podpůrná služba (PpS) ZZ30 Společnost ČEPS, a.s. k zajištění systémových služeb užívá podpůrných služeb (PpS) poskytovaných jednotlivými uživateli PS Jednou z PpS je změna zatížení (ZZ30), kterou mohou nabízet velcí odběratelé elektrické energie PpS ZZ30 je zajištěná změna výkonu spotřeby oprávněného zákazníka ve směru odlehčení nebo zvýšení o předem definované a garantované velikosti na základě požadavku provozovatele PS Požadavky pro PpS ZZ30 uvedené v kodexu PS: Aktivace služby do 30 min. Minimální doba po kterou musí být garantována realizace PpS je 120 min. Minimální velikost změny výkonu 10 MW

3 Studie potenciálu ČR z hlediska poskytování podpůrné služby ZZ30
Studie se zabývá technickými možnosti odběratelů el. energie v ČR měnit jejich zatížení a poskytovat podpůrnou službu ZZ30 pro ČEPS, a.s. určením optimální hodnoty hladiny minimálního výkonu od jednoho poskytovatele ZZ30 (současná hodnota uvedená v kodexu PS -10 MW) Pro sledované odběratele byla stanovena minimální roční spotřeba elektrické energie 40 GWh Minimální významná hodnota výkonu pro ZZ30 u jednoho poskytovatele byla stanovená na 3 MW Při kontaktování subjektů jsme se obraceli na pozice energetiků

4 Rozdělení subjektů podle velikosti poskytovaného výkonu
4 Rozdělení subjektů podle velikosti poskytovaného výkonu Osloveno 96 odběratelů elektrické energie Podle jejich možností ve velikosti poskytovaného regulačního výkonu byly odběratelé rozděleny do 6 skupin Počet subjektů v jednotlivých skupinách

5 Technologické aspekty subjektu k možnostem poskytnout ZZ30
5 Technologické aspekty subjektu k možnostem poskytnout ZZ30 Možnosti jednorázové změny příkonu byly zjištěny zejména v provozech: Cementáren (cementové mlýny) Těžebních společností (důlní stroje) PpS ZZ30 nelze využít v provozech, kde by odlehčení způsobilo značné výrobní ztráty. Dále provozy s rovnoměrným odběrem elektrické energie či provozy se specifickými technologickými procesy. Sklárny

6 Důvody odběratelů při zamítnutí možnosti poskytovat PpS ZZ30
6 Důvody odběratelů při zamítnutí možnosti poskytovat PpS ZZ30 Nejvíce příčin spočívá v technologii či struktuře výrobních procesů, které neumožní změnu příkonu elektrické energie Zastoupení jednotlivých důvodů při zamítnutí možnosti poskytnout PpS ZZ30

7 7 Průměrná hodnota výkonu pro ZZ30 na jednoho potencionálního poskytovatele Do statistického vyhodnocení uvažujeme subjekty poskytující výkon nad 3 MW Celková zjištěná velikost výkonu pro ZZ30 byla 45 MW Průměrná velikost výkonu na jednoho odběratele - 6,4 MW Vážený průměr výkonu na jednoho odběratele – 8,8 MW

8 8 Kritérium stanovující mezní pokles v rychlosti nárůstu celkového výkonu pro ZZ30 Z kritéria dostáváme : Počet subjektů 3-4 Celkový využitelný výkon pro ZZ30 34 MW Výkon na jednoho odběratele 7 MW

9 Shrnutí a stanovení hodnoty min. výkonu od jednoho poskytovatele ZZ30
9 Shrnutí a stanovení hodnoty min. výkonu od jednoho poskytovatele ZZ30 Při zpracování studie jsme z celkového počtu 124 subjektů s ročním odběrem nad 40 GWh oslovili 96 subjektů 6 subjektů se vyjádřilo kladně k možnosti poskytnout podpůrnou službu ZZ30 s regulačním výkonem nad 3 MW + 1 subjekt, který již tuto službu poskytuje Při uvažování všech subjektů dosahuje maximální hodnota celkového možného výkonu pro ZZ30 45 MW

10 Shrnutí a stanovení hodnoty min. výkonu od jednoho poskytovatele ZZ30
10 Shrnutí a stanovení hodnoty min. výkonu od jednoho poskytovatele ZZ30 Ze statistického vyhodnocení dostáváme optimální hodnotu minimálního výkonu na jeden subjekt v rozmezí 7 – 9 MW Vzhledem k rozprostření výkonového spektra odběratelů pro ZZ30 a zvýšené náročnosti řízení při připojení vyššího počtu poskytovatelů s menším poskytovaným výkonem, doporučujeme ponechat hodnotu minimální výkonu u jednoho subjektu na 10 MW To splňují celkem 3 subjekty s celkovým výkonem pro PpS ZZ30 32 MW

11 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ30"

Podobné prezentace


Reklamy Google