Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ 30 Zbyněk Brettschneider.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ 30 Zbyněk Brettschneider."— Transkript prezentace:

1 POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ 30 Zbyněk Brettschneider

2 Podpůrná služba (PpS) ZZ 30 Společnost ČEPS, a.s. k zajištění systémových služeb užívá podpůrných služeb (PpS) poskytovaných jednotlivými uživateli PS Jednou z PpS je změna zatížení (ZZ 30 ), kterou mohou nabízet velcí odběratelé elektrické energie PpS ZZ 30 je zajištěná změna výkonu spotřeby oprávněného zákazníka ve směru odlehčení nebo zvýšení o předem definované a garantované velikosti na základě požadavku provozovatele PS Požadavky pro PpS ZZ 30 uvedené v kodexu PS: –Aktivace služby do 30 min. –Minimální doba po kterou musí být garantována realizace PpS je 120 min. –Minimální velikost změny výkonu 10 MW 2

3 Studie potenciálu ČR z hlediska poskytování podpůrné služby ZZ 30 Studie se zabývá –technickými možnosti odběratelů el. energie v ČR měnit jejich zatížení a poskytovat podpůrnou službu ZZ 30 pro ČEPS, a.s. –určením optimální hodnoty hladiny minimálního výkonu od jednoho poskytovatele ZZ 30 (současná hodnota uvedená v kodexu PS -10 MW) Pro sledované odběratele byla stanovena minimální roční spotřeba elektrické energie 40 GWh Minimální významná hodnota výkonu pro ZZ 30 u jednoho poskytovatele byla stanovená na 3 MW Při kontaktování subjektů jsme se obraceli na pozice energetiků 3

4 Rozdělení subjektů podle velikosti poskytovaného výkonu Osloveno 96 odběratelů elektrické energie Podle jejich možností ve velikosti poskytovaného regulačního výkonu byly odběratelé rozděleny do 6 skupin Počet subjektů v jednotlivých skupinách 4

5 Technologické aspekty subjektu k možnostem poskytnout ZZ 30 Možnosti jednorázové změny příkonu byly zjištěny zejména v provozech: –Cementáren (cementové mlýny) –Těžebních společností (důlní stroje) PpS ZZ 30 nelze využít v provozech, kde by odlehčení způsobilo značné výrobní ztráty. Dále provozy s rovnoměrným odběrem elektrické energie či provozy se specifickými technologickými procesy. –Sklárny 5

6 Důvody odběratelů při zamítnutí možnosti poskytovat PpS ZZ 30 Nejvíce příčin spočívá v technologii či struktuře výrobních procesů, které neumožní změnu příkonu elektrické energie Zastoupení jednotlivých důvodů při zamítnutí možnosti poskytnout PpS ZZ 30 6

7 Průměrná hodnota výkonu pro ZZ 30 na jednoho potencionálního poskytovatele Do statistického vyhodnocení uvažujeme subjekty poskytující výkon nad 3 MW Celková zjištěná velikost výkonu pro ZZ 30 byla 45 MW 7 Průměrná velikost výkonu na jednoho odběratele - 6,4 MW Vážený průměr výkonu na jednoho odběratele – 8,8 MW

8 Kritérium stanovující mezní pokles v rychlosti nárůstu celkového výkonu pro ZZ 30 Z kritéria dostáváme : –Počet subjektů 3-4 –Celkový využitelný výkon pro ZZ 30 34 MW –Výkon na jednoho odběratele 7 MW 8

9 Shrnutí a stanovení hodnoty min. výkonu od jednoho poskytovatele ZZ 30 Při zpracování studie jsme z celkového počtu 124 subjektů s ročním odběrem nad 40 GWh oslovili 96 subjektů 6 subjektů se vyjádřilo kladně k možnosti poskytnout podpůrnou službu ZZ 30 s regulačním výkonem nad 3 MW + 1 subjekt, který již tuto službu poskytuje Při uvažování všech subjektů dosahuje maximální hodnota celkového možného výkonu pro ZZ 30 45 MW 9

10 Shrnutí a stanovení hodnoty min. výkonu od jednoho poskytovatele ZZ 30 Ze statistického vyhodnocení dostáváme optimální hodnotu minimálního výkonu na jeden subjekt v rozmezí 7 – 9 MW Vzhledem k rozprostření výkonového spektra odběratelů pro ZZ 30 a zvýšené náročnosti řízení při připojení vyššího počtu poskytovatelů s menším poskytovaným výkonem, doporučujeme ponechat hodnotu minimální výkonu u jednoho subjektu na 10 MW To splňují celkem 3 subjekty s celkovým výkonem pro PpS ZZ 30 32 MW 10

11 Děkuji Vám za pozornost zbynek.brettschneider@orgrez.cz


Stáhnout ppt "POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ 30 Zbyněk Brettschneider."

Podobné prezentace


Reklamy Google