Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha, 5.12.2007 x

2 Identifikace projektu Projekt je řešen v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hl.m. Praha Č. priority: 7.4. Název priority: Adaptabilita a podnikání Číslo opatření: 7.4.2. Název opatření: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Číslo výzvy: 1 Název grantového schématu: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Oblast zásahu: Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace, informační a komunikační technologie (osoby, firmy) Název projektu: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Číslo projektu: CZ.04.3.07/4.2.01.1/0034

3 Základní informace Cílem projektu obecně je zvýšení konkurenceschopnosti Hlavního města Prahy v oblasti biomedicínských technologií cestou podpory rozvoje podmínek jejich technologického transferu Projekt je zaměřen na propagaci a podporu informovanosti široké veřejnosti i odborníků z podnikatelské sféry o pokroku výzkumu v oblasti regenerativní medicíny na možnosti a přednosti komercionalizace těchto nových poznatků Druhá oblast aktivit projektu je zaměřena na medicínsky zaměřené odborníky, zajímající se o možnosti praktického komerčního využití nových poznatků v praxi zejména formou zakládání spin off společností

4 Partneři projektu P1 - Asociace inovačního podnikání P4 - Minerva - vzdělávací společnost P5 - Buněčná terapie občanské sdružení

5 a)Konference „Evropský rámec technologického transferu“ (5.12.2007, Novotného Lávka) b) Závěrečná konference projektu (červen 2008) c)Propagace projektu na zahraničních akcích, jejímž cílem je upozornit zahraniční investory, eventuálně partnery na projekt a možnosti budoucích kooperací (akce budou realizovány v Moskvě – 02/2008, v Hannoveru – 04/2008 a v Paříži – 06/2008). Partner AIP ČR

6 Partner MINERVA - a) Organizace akce Letní školy „Tkáňové inženýrství“ (24. - 26. 9.2007) b) Konference „Informatika a inovace“ – připravovanou ve spolupráci s Českou informační společností, která bude se konat 22.1.2008 v Praze a) c) Konference „Současnost a budoucnost buněčné terapie v ČR“, která bude uskutečněna ve dnech 24. a 25. dubna 2008 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze d) Organizační zabezpečování manažerských kurzů e) Technická spolupráce při vydávání různých materiálů a podkladů (např. skripta Lékařské textílie).

7 Partner Buněčná terapie občanské sdružení a) P ravidelné přednášky Prof. Sykové, které se konají v budově Akademie věd ČR a jsou zaměřeny jak na studenty medicíny, tak na širší veřejnost. b) Tiskové konference, zaměřené na problematiku regenerativní medicíny. c) Dny otevřených dveří, seznamující studenty s činnostmi Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i apod.

8 Aktivity, zabezpečované dodavatelsky- kurzy 1 Blok I. Zakládání společností a využití programů a fondů Evropské unie a) Spin-off společnosti – význam, realizace, možnosti podpory VaV a MSP. Rozsah 6 hod. – 1 lekce, datum konání 3.10.2007 b) Příprava žádosti o programovou podporu. Rozsah 6 hod. – 1 lekce, datum konání 10.10.2007 Blok II. Ekonomické a manažerské minimum zaměřené do praxe a)Legislativa podnikání v ČR. Rozsah 6 hod. – 1 lekce, datum konání 17.10.2007 b)Základy managementu. Rozsah 8 hod. – 2 lekce, data konání 24.10.2007 a 31.10.2007 c)Strategické plánování. Rozsah 6 hod. – 1 lekce, datum konání 14.11.2007 d)Orientace v základních pojmech a souvislostech účetnictví. Rozsah 8 hod. – 2 lekce, data konání 28.11. a 19.12.2007 c) e) f) Orientace v základních pojmech a souvislostech účetnictví. Rozsah 8 hod. – 2 lekce, data konání 28.11. a 19.12.2007 Blok III. Politika výzkumu a vývoje, popularizace vědy a duševní vlastnictví g) Základy managementu. Rozsah 8 hod. – 2 lekce, data konání 24.10. a 31.10.2007 h) Ochrana duševního vlastnictví. Rozsah 8 hod. – 2 lekce, data konání 7.11. a 21.11.2007 i) Popularizace vědy a jejích výsledků. - 8 hod. – 2 lekce, data konání 5.12. a 12.12. 2007

9 Aktivity, zabezpečované dodavatelsky- kurzy 2 Blok III. Politika výzkumu a vývoje, popularizace vědy a duševní vlastnictví a) a) Základy managementu. Rozsah 8 hod. – 2 lekce, data konání 24.10. a 31.10.2007 b) b) Ochrana duševního vlastnictví. Rozsah 8 hod. – 2 lekce, data konání 7.11. a 21.11.2007 c) Popularizace vědy a jejích výsledků. Rozsah- 8 hod. – 2 lekce, data konání 5.12. a 12.12. 2007

10 Aktivity, zabezpečované dodavatelsky- Kurzy laboratorní praxe a) Úvod, základní požadavky na sterilní prostory, základy správné výrobní praxe – 23.10. 2007 b) Standardní operační postupy, jištění jakosti výroby - 30.10. 2007 c) Aseptické propojování zařízení, aseptické postupy v čistých prostorech - 6.11. 07 d) Používání pracovních oděvů,údržba a kontrola oděvů - 13.11. 2007 e) Způsoby komunikace v čistých prostorách - 20.11. 2007 f) Čištění, sanitace prostor a zařízení v čistých prostorách - 27.11. 2007 g) Osobní hygiena v čistých prostorech - 4.12. 2007 h) Hygienická pravidla na pracovišti - 11.12. 2007 i) Technologické poznámky: praní oděvů, voda, vzduchotechnika - 18.12. 2007 j) Nácvik pracovních dovedností pracovníků - 8.1. 07 k) Nácvik pracovních dovedností pracovníků, vydání certifikátu absolvování - 15.1.2008 g

11 WWW stránky a e-lerningové vzdělávání V této souvislosti je mimo jiné připravováno a)Cca 30 pro e-learning speciálně zpracovaných výukových materiálů. b) Na zcela nových www stránkách projektu (v současnosti jsou dokončovány) bude možné nalézt - rozcestník pro využití světových databázových center a jejich informačních služeb pro rozvoj inovačního podnikání - monitoring světových novinek - monitoring konkurenčních subjektů apod - informace o aktualitách CPK a o možnostech účasti na jeho akcích. ic-biotech.eu

12 Trénink cca 15 týmů – spin off spol. nejčastěji kladené otázky 1 Vstup do podnikání správný okamžik vstupu do podnikání vzhledem k fázi výzkumu a vývoje, (nápad, stádium rozpracování projektu, hotové know how,…) etické a právní otázky vztahu k zaměstnavateli a odchodu na do vlastního podniku vyrovnání se s kolektivem, který tvořil know how, musí se všichni účastnit na vzniku nového podniku_ ohodnocení přínosu jednotlivých spolupracovníků Plánování investiční výstavby: jaký je soubor základních problémů výstavby větších investičních celků jejich financování a plánování

13 Trénink cca 15 týmů – spin off spol. nejčastěji kladené otázky 2 Ekonomika podnikání: způsob vytváření ekonomického a finančního plánu podniku, (jak se dají věci spočítat) odhady a způsoby určení ekonomické výhodnosti vztah proměnných a fixních nákladů kdy mít stálé zaměstnance a kdy jen externí spolupracovníky kdy budovat vlastní laboratoř a kdy testy zadávat externě formy citlivostní analýzy a úvah typu co se stane když Rizika a jejich eliminace: eliminace rizik likvidity projektu eliminace rizik odpovědnosti za škodu při lékařském zásahu, při transportu, právní otázky odpovědnosti ochrana proti podvodníkům různého druhu (financování, krádež know how)

14 Trénink cca 15 týmů – spin off spol. nejčastěji kladené otázky 3 Otázky trhu: co s výkyvy zakázek? otázka závislosti poptávky na ceně kdo je klient – zdravotnické zařízení, nebo pacient je řešen problém zdravotnického zařízení nebo pacienta odhad velikosti trhu vlivu konkurence (tržní podíly, díra na trhu) využití cizích marketingových strategií Závěry: Z výše uvedeného vyplývá, že v kurzech a trénincích nutno klást důraz zejména na ošetření rizik, pojištění, právo a ochrana know how, financování investic a provozu, a otázky marketingu.

15 Poznatky 1 - Autoritativnost, nesnášenlivost institucí - Nekompetentnost Neprůhlednost – informace o investorech

16 Poznatky 2 Vymyslím teorii a chci peníze – neznalost filosofie programů Nevyváženost informovanosti o EU a evropské politice v souvislosti s fondy – (co to je cíl 1, NUTS.. a k čemu je to dobré - „Česko je uprostřed Evropy“ – náš program je zviditelní….naprosté nepochopení politiky EU 5.,6..7. RP – politické programy – způsob výběru programů - N einformovanost jednotlivců ale i MSP – „de minimis“

17 Publicita projektu propagační a informační centrum projektu CPK v rámci akce INOVACE 2007 - info stánek, postery - 4. – 6. 12. 2007 Novotného Lávka propagace projektu a poskytování informací potenciálním zahraničním investorům v rámci aktivit AIP ČR na výstavách v Moskvě, Hannoveru a v Paříži tiskové konference - konaly se dvě, připravují se cca 4 další Dny otevřených dveří Rozhlas. zpracování a vysílání 10ti dílného pořadu Buněčná terapie a regenerativní medicína – nahrávky rozhovorů Prof.Sykové s předními specialisty oboru publikace, školicí a informační materiály propagační předměty - vydávané za účelem informování o projektu, vlajky EU letáky, plakáty DVD s pořadem Buněčná terapie a regenerativní medicína a další

18 A závěrem Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google