Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc. Praha, Novotného lávka 11.6.2008

2 Identifikace projektu Projekt je řešen v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu hl.m. Praha (JPD3) Č. priority:7.4. Název priority:Adaptabilita a podnikání Číslo opatření:7.4.2. Název opatření:Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Číslo výzvy:1 Název grantového schématu: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Oblast zásahu: Flexibilita pracovní síly, podnikatelská činnost, inovace, informační a komunikační technologie (osoby, firmy) Název projektu: Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Číslo projektu:CZ.04.3.07/4.2.01.1/0034

3 Základní informace Cílem projektu obecně je zvýšení konkurenceschopnosti Hlavního města Prahy v oblasti biomedicínských technologií cestou podpory rozvoje podmínek jejich technologického transferu Projekt je zaměřen na propagaci a podporu informovanosti široké veřejnosti i odborníků z podnikatelské sféry o pokroku výzkumu v oblasti regenerativní medicíny na možnosti a přednosti komercionalizace těchto nových poznatků Druhá oblast aktivit projektu je zaměřena na medicínsky zaměřené odborníky, zajímající se o možnosti praktického komerčního využití nových poznatků v praxi, zejména formou zakládání spin-off společností

4 Od 1.1.2006 do 31.3.2007 – proběhlo 62,5% z plánovaných 2 let řešení - dosaženo 27% plnění hlavního indikátoru (= počet absolventů kurzů) - absorbováno 13,4% uznatelných nákladů Příčiny: - velmi úzký realizační tým - malé zkušenosti s řešením a administrací tohoto typu projektů - nefungující Rada projektu - neschopnost poloviny partnerů plnit smlouvy - absence komunikace s cílovými skupinami - minimální propagace Nedostatečný pokrok v řešení projektu k 31.1.2007

5 Změna ve strategii řešení projektu výměna manažera projektu reorganizace Rady projektu externí dodavatel řešení vyhodnocení schopnosti partnerů plnit závazky vypracování komplexní analýzy věcného i finančního pokroku (interní audit) vypracování inovované verze projektu

6 Partneři projektu Z původních 6 partnerů neprokázali schopnost plnění smluv P2 - Business Angels Czech P3 - Informační centrum neziskových organizací P6 - Ekonomický organizační poradce Doc. Ing. Karel Kopp V dalším průběhu řešení rozhodnuto pokračovat ve spolupráci se zbývajícími 3 partnery: P1 - Asociace inovačního podnikání P4 - Minerva - vzdělávací společnost P5 - Buněčná terapie, občanské sdružení

7 leden- smlouva ÚEM a MEBIS o zabezpečeni řešení projektu (zavedení krizového managementu) únor- negativní výsledky revize schopnosti 3 partnerů plnit smlouvy duben- zpracování inovované verze projektu - podání žádosti o prodloužení termínu řešení a o realokaci finančních prostředků projektu - schválení inovované verze projektu MPSV ČR - schválena úprava termínu ukončení řešení: původně předpokládané ukončení projektu 31.12.2007 bylo prodlouženo do 30.06.2008 délka řešení byla prodloužena z 24 na 30 měsíců květen- vypsána 3 výběrová řízení Etapy řešení projektu v prvním pololetí 2007

8 Výsledky výběrových řízení 1. Název zakázky:Implementace e-learningového portálu pro přenos informací a realizaci e-vzdělávání odborné i laické veřejnosti v otázkách biomedicínských technologií poskytující znalosti potřebné pro zakládání a rozvoj vysoce inovativních high-tech firem Vybraný řešitel: Akses s.r.o. 2. Název zakázky: Kurzy manažerských dovedností Vybraný řešitel:Bankovní institut VŠ 3. Název zakázky:Propagace projektu Vybraný řešitel:RADIX s.r.o.

9 Inovovaná verze projektu inovovaný harmonogram projektu inovovaný rozpočet projektu zpřesnění obsahu a počtu kursů přepracované obsahové náplně jednotlivých kurzů uplatněný princip integrity a systémového přístupu individuální přístup k zájemcům o kurzy podstatné rozšíření funkce www stránek a e-learningu zavedení PR indikátory ani klíčové aktivity se nezměnily, rozpočet zůstal zachován

10 Členové nové Rady projektu Za příjemce podpory - Ústav experimentální medicíny AV, v.v.i. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc. MUDr. Petr Lesný Ing. Petr Mamula, CSc. Zástupci partnerů projektu Mgr. Jana Voláková Křížová, Buněčná terapie občanské sdružení Ing. Pavel Švejda, CSc., Feng, Asociace inovačního podnikání ČR Dana Kodešová, Minerva vzdělávací společnost s r. o. Zástupce smluvního řešitele - MEBIS, spol. s r.o. - a vedoucí řešitelského týmu Ing. Jan Čermák Zástupci dodavatelů Ing. Josef Janča, Bankovní institut PhDr. Dmitrij Švec, Akses, spol. s r.o. PhDr. Zdeněk Pospíšil, RADIX s.r.o. Ing. Jan Zavřel, CSc., Asociace pro poradenství v podnikání

11 Hlavní aktivity projektu cca 15 kurzů, tréninků a workshopů, zaměřených na odborné biomedicínské aspekty (např. přednášky a kurzy „Regenerativní medicína“, „Pokroky biomedicínských technologií“) cca 80 kurzů, tréninků a workshopů, zaměřených na problematiku ekonomiky a řízení nových podnikatelských subjektů Individuální trénink cca 15 týmů – zájemců o založení spin-off spol. kurzy speciálních dovedností laboratorních pracovníků (cca 20 kurzů) Kurzy Business English (12 kurzů) rozvoj systému specializovaného e-learningového vzdělávání a základů internetové poradny podpora vydávání vybraných odborných publikací a textů (prof. Souček, doc. Švejda a kol., doc. Amler a prof. Lukáš a kol.) 3-denní letní škola „Tkáňové inženýrství“ v Liberci organizování 3 konferencí na ekonomická témata a 1 konference o regenerativní medicíně zahraniční pobyty na konferencích, v technologických parcích apod. aktivity, zabezpečující publicitu projektu atd.

12 Publicita projektu propagace projektu na webových stránkách projektu i partnerů průběžné informování o projektu v periodiku AIP Inovační podnikání dny otevřených dveří rozhlas. zpracování a vysílání 10ti dílného pořadu Buněčná terapie a regenerativní medicína – nahrávky rozhovorů Prof. Sykové s předními specialisty oboru – vydání DVD publikace, školicí a informační materiály propagační předměty - vydávané za účelem informování o projektu tiskové konference letáky, plakáty popularizace možností a perspektiv buněčné terapie – přednášky Prof. Sykové, Doc.Chvátala a dalších atd...

13 Závěrečné konstatování Dne 14.9.2007 byla provedena pracovníky MPSV a NVF věcná kontrola čerpání dotace – nebyly konstatovány žádné nedostatky V současné době jsou splněny hlavní indikátory projektu: počet podpořených osob = 2 388 - překročen počet podpořených organizací = 33 - překročen počet nově vytvořených, či inovovaných produktů = 68 - splněn


Stáhnout ppt "Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google