Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOS dětské vesničky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOS dětské vesničky."— Transkript prezentace:

1 SOS dětské vesničky

2 Kdo jsme nezisková, nevládní, nepolitická, nenáboženská organizace Sdružení SOS dětských vesniček je plnoprávným členem mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International respektovaná mezinárodní organizace působící ve 132 zemích světa partner nejvýznamnějších celosvětově působících organizací včetně OSN

3 SOS dětské vesničky působí ve 132 zemích světa

4 základní cíle Sdružení SOS dětských vesniček
obhajovat a podporovat práva dětí v České republice, jak je zakotveno v Úmluvě o právech dítěte Organizace spojených národů z roku 1989. prostřednictvím činnosti SOS dětských vesniček v souladu s modelem péče o děti v SOS dětských vesničkách a dalšími formami náhradní rodinné péče poskytovat odbornou péči a podporu opuštěným a ohroženým dětem, které nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve své vlastní rodině. pomáhat mladým lidem při vstupu do samostatného života poskytováním všech forem péče v rámci Sdružení (SOS dětské vesničky, komunity mládeže, polozávislé bydleni, následná péče). poskytovat odbornou péči a podporu dětem, mládeži a rodinám v nouzi

5 historie Sdružení SOS dětských vesniček v České republice
založeno v roce 1969 původní idea vznikla v Rakousku (první SOS vesnička založena v roce 1949) 1969 – 1973 postaveny dvě SOS vesničky (Karlovy Vary – Doubí, Chvalčov) 1974 SOS vesničky převedeny pod správu státu 1975 – 1976 aktivity Sdružení SOS dětských vesniček z rozhodnutí státu ukončeny SOS vesničky nadále provozovány státem 1989 obnovení činnosti Sdružení SOS dětských vesniček

6 v souladu se stanovenými základními cíly realizuje Sdružení v České republice v roce 2009 následující programové aktivity: SOS dětské vesničky Karlovy Vary, Brno, Chvalčov Komunita mládeže Brno Program polozávislého bydlení celkem žije v zařízeních Sdružení SOS dětských vesniček 114 dětí (stav k )

7 hlavní principy SOS modelu náhradní rodinné péče
Matka každé dítě má pečujícího rodiče v roce 2008 začaly SOS dětské vesničky v ČR přijímat i pěstounské páry Sourozenci děvčata a chlapci různého věku žijí společně jako bratři a sestry, biologičtí sourozenci jsou umístěni v jedné SOS rodině SOS dětské vesničky primárně přijímají děti z větších sourozeneckých skupin a etnických menšin Dům každá rodina vytváří svůj vlastní domov Vesnička SOS rodiny žijí společně a spoluvytváří podpůrné prostředí SOS vesničky

8 SOS dětské vesničky jsou tzv
SOS dětské vesničky jsou tzv. zařízením pro výkon pěstounské péče (§ 44 a následující zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) SOS dětské vesničky primárně přijímají děti z etnických menšin a větší sourozenecké skupiny, které jsou obtížně umístitelné v rámci systému individuální pěstounské péče informace o těchto dětech se ke Sdružení dostávají prostřednictvím příslušných úřadů z registrů dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče, vedených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady, resp. Ministerstvem práce a sociálních věcí SOS dětské vesničky obecně nepřijímají do pěstounské péče děti vyžadující zvláštní specializovanou péči, neboť by jim tuto péči nebyly schopné plně garantovat

9 konkrétní počet dětí v jedné pěstounské rodině závisí na mnoha různých faktorech
především úspěšnost navázání vztahu mezi matkou pěstounkou, resp. pěstounským párem a dětmi přijatými do pěstounské péče s ohledem na kvalitu péče o svěřené děti by maximální počet dětí v jedné pěstounské rodině neměl překročit číslo sedm v maximální možné míře je podporován kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči výjimku představuje pouze situace, kdy styk dítěte s biologickými rodiči zakázal soud

10 Komunita mládeže je výchovné zařízení Sdružení SOS dětských vesniček, které navazuje na pěstounskou péči vykonávanou pěstouny v SOS dětské vesničce hlavním cílem Komunity mládeže je kvalitní příprava na budoucí povolání, získávání praktických životních zkušeností, osvojování pracovních dovedností, ale i osobnostní rozvoj dospívajícího člověka do Komunity mládeže většinou přichází mladí lidé, kteří ukončili základní devítiletou docházku a zahajují další studium nebo nastupují do trvalého pracovního poměru o přijetí do Komunity mládeže rozhoduje matka pěstounka, ředitel SOS dětské vesničky, vedoucí komunity mládeže a dospívající kritériem pro přijetí do Komunity mládeže je uzavření dohody mezi matkou pěstounkou a vedoucím Komunity mládeže, pokud je klient starší 18 let, uzavírá vedoucí Komunity mládeže dohodu přímo s ním

11 polozávislé bydlení trvá max. 3 roky
cílem programu polozávislého bydlení je upevnění a zdokonalení požadovaných schopností, které bude mladý člověk potřebovat k samostatnému životu pracovní návyky sociální dovednosti životní dovednosti hospodaření s financemi ad. polozávislé bydlení trvá max. 3 roky


Stáhnout ppt "SOS dětské vesničky."

Podobné prezentace


Reklamy Google