Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EUKARYOTA. Eukaryota vývojově mladší než prokaryota –pravděpodobně se z nich vyvinuly větší a složitější buňka jednobuněčné i mnohobuněčné organismy prvoci,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EUKARYOTA. Eukaryota vývojově mladší než prokaryota –pravděpodobně se z nich vyvinuly větší a složitější buňka jednobuněčné i mnohobuněčné organismy prvoci,"— Transkript prezentace:

1 EUKARYOTA

2 Eukaryota vývojově mladší než prokaryota –pravděpodobně se z nich vyvinuly větší a složitější buňka jednobuněčné i mnohobuněčné organismy prvoci, řasy, rostliny, houby, živočichové dnes 6 supergrup

3

4 Eukaryotní buňka velikost 4 μm - několik centimetrů cytoplazma a cytoplazmatická membrána specializované organely liší se rostlinná, živočišná a buňka hub

5 Eukaryotní buňka jádro –nevzniká de novo, pouze dělením mateřského –většinou jedno –obalené 2 membránami (karyotéka) s jadernými póry (komunikace) –uvnitř karyoplazma chromatin tvořící chromozomy –proteiny (histony) a DNA –pozorovatelné při dělení buňky (jádra) jadérko - geny pro rRNA, proteiny, enzymy

6 jádro uvnitř karyoplazma –chromatin tvořící chromozomy proteiny (histony) a DNA pozorovatelné při dělení buňky (jádra) –jadérko - geny pro rRNA, proteiny, enzymy obalené 2 membránami (karyotéka) s jadernými póry (komunikace)

7 Eukaryotní buňka jádro –chromozom nukleohistonové vl. nukloezom = „korálek“ chromatida = 1 molekula DNA centromera - místo zaškrcení a připevnění chromozomu molekula DNA nukleozom solenoid chromozom chromatida spiralizace ch.

8 Eukaryotní buňka haploidní / diploidní buňka –podle počtu chromozomů –dvě shodné sady (chromozomy v párech) → diploidní 2n - somatické (tělní) buňky –jedna sada (žádné shodné chromozomy) → haploidní 1n - gamety (pohlavní buňky)

9 Eukaryotní buňka endoplazmatické retikulum –propojené ploché váčky vybíhající z vnější jaderné membrány –metabolismus –drsné ER - ribozomy - syntéza proteinů –hladké ER - bez ribozomů - syntéza lipidů (membrány) - odškrcování transportních váčků –reakce na vnější podněty

10 Eukaryotní buňka Golgiho komplex (G. aparát) –ploché měchýřky, váčky a trubičky –navazuje na ER –chemická úprava lipidů a proteinů, membránové obaly –transportní váčky do buňky

11 Eukaryotní buňka cytoskelet –všechny e. buňky –opěrné a pohybové struktury vyztužení buňky bičíky a fimbrie proteinová vlákna - tubulin, aktin, myozin –mikrotubuly (dělící vřeténko – centrozom, centrioly) –intermediální filamenta –mikrofilamenta (pohyb cytoplazmy)

12

13 Eukaryotní buňka mitochondrie –výroba energie (oxidace) –2 membrány - vnitřní → krysta –matrix –cirkulární molekula DNA (enzymy chem. reakcí) → semiautonomní organela

14 Eukaryotní buňka plastidy –pouze u rostlin –2 membrány stroma thylakoidy → grana –barviva → chloroplasty (chlorofyl → fotosyntéza) → chromoplasty (xantofyly, karoteny - květy, plody) → leukoplasty (bez barviv - zásoba škrobu) –cirkulární molekula DNA (barviva)

15 Eukaryotní buňka vznik semiautonomních organel - mitochondrií a plastidů –teorie endosymbiózy: mitochondrie = pohlcená aerobní bakterie plastid = pohlcená autotrofní sinice

16 Eukaryotní buňka vakuola –u rostlin a hub –malé kulaté váčky → jedna velká vakuola –1 biomembrána (tonoplast) –buněčná šťáva voda, živiny, odpadní látky → potravní, vylučovací, … turgor

17 Eukaryotní buňka lysozomy –jen u živočišných buněk –malé kulaté váčky –1 biomembrána –trávicí enzymy rozkladné procesy →odpadní l.

18 Eukaryotní buňka živočišná buňka –chybí plastidy –chybí vakuoly –chybí b. stěna –má organely pohybu –má lysozomy –má více mitochondrií

19 Eukaryotní buňka rostlinná buňka –chybí organely pohybu –chybí lysozomy –má vakuoly –má plastidy –má méně mitochondrií –má b. stěnu (plasmodesmata)

20 Eukaryotní buňka buňka hub –společné s živočišnou: chybí plastidy zásobní látka je glykogen (ne škrob) –společné s rostlinnou má vakuoly má b. stěnu (chitinovou, ne celulózní)

21 Eukaryotní buňka - DĚLENÍ karyokineze = dělení jádra cytokineze = dělení buňky 1 mateřská buňka → 2 dceřinné buňky –stejná genetická informace dělí se pořád –pokožkové buňky –zastavení ← nedostatek tepla, toxické látky –nádory! dělí se s pauzou - pupen → list dělí se jen do určité doby - nervové buňky

22 karyokineze amitóza = přímé dělení –zaškrcení, oddělení části, rozpad –nezabezpečeno rovnoměrné rozdělení gen. info –degenerující a nádorové buňky, (nálevníci) mitóza = nepřímé dělení –předchází jí replikace chromozomů → 2 sesterské chromatidy –5 etap: profáze, prometafáze, metafáze, anafáze, telofáze

23 mitóza profáze –mizí jadérko –kondenzace zreplikovaných chromozomůkondenzace –vznik dělícího vřeténka duplikace centrosomů (tvořeny 2 centriolami) tvorba vláken z mikrotubulů prometafáze –rozpad jaderné membrány –navázání chromozomů pomocí centromer na vlákna dělícího vřeténka

24 mitóza metafáze –shromáždění chromozomů v centrální (ekvatoriální) rovině anafáze –oddělení sesterských chromatid –zkracování vláken → tah chromatid k opačným pólům buňky telofáze –vytvoření jaderných obalů → 2 jádra –navazuje cytokineze

25 karyokineze meióza = redukční dělení –jedna diploidní buňka → čtyři haploidní buňky → redukce počtu chromozomů na polovinu –vznik pohlavních b. –2 fáze

26 meióza 1. fáze - redukce počtu chromozomů –jako mitóza, ale! profáze: vznik bivalentů = páry homologních chromozomů, crossing–over anafázi nedochází k oddělení sesterských chromatid, ale oddělují se bivalenty → rozchod celých chromozomů –jedna diploidní buňka → dvě haploidní buňky 2. fáze - dvě haploidní buňky → čtyři hap. b. –mitóza, ale s polovičním počtem chromozomů

27 meióza

28

29 cytokineze = dělení buňky živočišná –zaškrcení rostlinná –vytvoření přepážky

30 Eukaryotní buňka - buněčný cyklus 4 fáze: –M-fáze: mitóza a cytokineze kontrolní bod - výstup z M-fáze (cytokineze) –G 1 -fáze: růst buňky kontrolní bod - vstup do S-fáze (prostředí, živiny, G 0 -fáze) –S-fáze: replikace DNA –G 2 -fáze: růst buňky, kondenzace chromozomů kontrolní bod: vstup do M-fáze (dělící vřeténko, dokončení replikace)


Stáhnout ppt "EUKARYOTA. Eukaryota vývojově mladší než prokaryota –pravděpodobně se z nich vyvinuly větší a složitější buňka jednobuněčné i mnohobuněčné organismy prvoci,"

Podobné prezentace


Reklamy Google