Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 buněčné organely. 2 3 prokaryota součástí každé buňky: –buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy součástí některých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 buněčné organely. 2 3 prokaryota součástí každé buňky: –buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy součástí některých."— Transkript prezentace:

1 1 buněčné organely

2 2

3 3 prokaryota součástí každé buňky: –buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy součástí některých buněk: –pouzdro, bičík, fimbrie, chromatofory, inkluze, mesozomy, glykokalyx

4 4 eukaryota jádro, ER, GA, mitochondrie, plastidy, lyzosomy, peroxizomy, vakuoly, cytoskelet

5 5 buněčné organely BS: pevná, permeabilní, peptidoglykany (polysacharidy = dlouhé řetězce a peptidy = kratší příčné řetězce) a lipidy Grampozitivní a Gramnegativní bakterie

6 6 G+ a G- bakterie

7 7 buněčné organely CM: fosfolipidy, bílkoviny, iontové kanály a pumpy, cholesterol, semipermeabilní, fluidní, plastická, metabolické děje https://www.youtube.com/watch?v=S7-VFJHd0uA https://www.youtube.com/watch?v=yJ7UzGqqhwI

8 8 buněčné organely cytoplazma (cytosol)

9 9 buněčné organely nukleoid: 1 cirkulární molekula DNA jádro: NA + proteiny (histony) → chromozom –nukleozom = 200 bp –solenoid = 30 nm –většinou ve formě solenoidu –mitóza → další kondenzace → 50 000 x kratší molekula DNA nukleozom solenoid chromozom histony

10 10 chromozom chromatida centromera telomera gen, znak, alela, lokus, genom, genofond, genotyp, fenotyp

11 11 terminace replikace lineární DNA telomeráza (RNA a protein), TG repetice

12 12 buněčné organely jadérko = oblast jádra (chromozomů) kódující rRNA jaderný obal –dvojitá membrána → ER, jaderná lamina –jaderné póry proteiny a vlákna → jaderný koš spotřeba GTP nukleoplasma

13 13 jaderné póry

14 14

15 15 buněčné organely ribozomy: velká a malá podjednotka, rRNA a protein, proteosyntéza, na ER nebo volně rRNAproteinypodjednotkyribozóm ++ + ++ + 23S rRNA5S rRNA3150S 30S 70S 16S rRNA21 28S + 5,8S5S rRNA50 18S 33 40S 60S 80S prokaryota eukaryota

16 16 buněčné organely inkluze (granula) –zásobní látky uložené v cytoplazmě glykogen, β-hydroxymáselná kyselina volutin (zásoba fosfátu) síra (u sirných bakterií) –odpadní látky, konečné produkty metabolismu živočišná b.: glykogen, zrna, kapénky, krystaly, chromatofory rostlinná b.: škrob (amyloplasty), krystaly, obsah vakuol glykogenové inkluze v hepatocytu krysy

17 17 buněčné organely plasmidy –cirkulární molekula DNA –asi 1% celkové genetické informace: resistence na antibiotika a chemoterapeutika resistence na těžké kovy - degradace a oxidace produkce antibiotik a baktericidních látek mutualismus hlízkových bakterií a další konjugace (F-plasmid)

18 18 buněčné organely mesozom –vchlípenina cytoplazmatické membrány –funkce není dostatečně známa štěpení přijatých látek účast při respiraci a při dělení buňky

19 19 buněčné organely bičík –z flagelinů (bílkoviny podobné myozinu) → duté vlákno stočené do šroubovice –delší než buňka –zakotven bazálním tělískem –umožňuje pohyb (20-500 μm/s) –1 nebo i více, různě rozmístěných atricha, monotricha, lofotricha, amfitricha, peritricha –živočišné b.: 9 + 1 pár mikrotubulů v kruhu

20 20 buněčné organely fimbrie = pili (pilus) –křehká vlákna na povrchu buňky –z bílkovin uspořádaných do šroubovice –pohyb –přilnutí k povrchu brvy = cilie –krátké bičíky eukaryot

21 21 pouzdro a glykokalyx kapsula nad buněčnou stěnou hydratovaná vrstva lipidů, bílkovin a polysacharidů zvyšuje odolnost buňky vnější obal složen z polysacharidů umožňuje buňce, aby se mohla přichytit k podkladu

22 22 buněčné organely endoplazmatické retikulum –propojené ploché váčky vybíhající z vnější jaderné membrány –až ½ buněčných membrán –metabolismus –drsné ER - ribozomy - syntéza a úprava proteinů –hladké ER - bez ribozomů - syntéza lipidů (membrány) - odškrcování transportních váčků –reakce na vnější podněty –svalové buňky → sarkoplazmatické retikulum

23 23

24 24 buněčné organely Golgiho komplex (G. aparát) –ploché měchýřky, váčky a trubičky → diktyozom –navazuje na ER (cis strana) –chemická úprava lipidů a proteinů, membránové obaly –transportní váčky do buňky (trans strana) → lyzosom

25 25

26 26 buněčné organely cytoskelet –opěrné a pohybové struktury → pohyb buňky (bičíky, řasinky), vyztužení buňky, buněčné dělení, pohyb v buňce –tubuliny, aktin, myozin –mikrotubuly –mikrofilamenta –intermediální filamenta

27 27 cytoskelet mikrotubuly –nejtlustší (24 nm) –polarizované, dynamické struktury –bičíky, řasinky –centrozom = 2 centrioly → cytoplazmatická síť, dělící vřeténko –molekulární motory → přesun molekul

28 28 cytoskelet 10 nm síť ukotvená do membrány jaderná lamina pevné v tahu → kostra buňky, zpevnění

29 29 cytoskelet mikrofilamenta –nejtenčí (7 nm) –pod cytoplazmatickou membránou → pohyb –cytokineze –endocytóza, exocytóza

30 30

31 31 buněčné organely mitochondrie –výroba energie oxidace Krebsův cyklus, β-oxidace mastných kyselin, úprava pyruvátu –2 membrány vnější – relativně propustná (poriny) vnitřní → krysta, proteiny –matrix –cirkulární molekula DNA (enzymy chem. reakcí) informačně závislá na jad. genomu → semiautonomní organela RNA, ribosomy

32 32

33 33 buněčné organely plastidy –pouze u rostlin, řas a prvoků –3 membrány vnější propustná vnitřní nepropustná, stroma thylakoidální → grana, barviva –barviva → chloroplasty (chlorofyl → fotosyntéza) → chromoplasty (xantofyly, karoteny - květy, plody) → leukoplasty (bez barviv - zásoba škrobu) –cirkulární molekula DNA (barviva) → semiautonomní organela

34 34

35 35

36 36

37 37 buněčné organely vznik semiautonomních organel - mitochondrií a plastidů –teorie endosymbiózy: mitochondrie = pohlcená aerobní bakterie plastid = pohlcená autotrofní sinice

38 38

39 39 buněčné organely vakuola –úprava látek – z ER nebo GA, vchlípeniny –1 membrána = tonoplast –produkty metabolismu –zásoba vody, nebo cukrů nebo bílkovin osmoticky aktivní látky → turgor –vylučovací vakuoly

40 40 buněčné organely lyzosom –vakuola živočišných buněk –hydrolytické enzymy, kyselé pH –endosom, fagosom, autofagosom

41 41 buněčné organely peroxisom –drobné váčky –různé reakce – oxidace, rozklad H 2 O 2, detoxifikace (játra, ledviny)

42 42 Eukaryotní buňka živočišná buňka –chybí plastidy –chybí vakuoly –chybí b. stěna –má organely pohybu –má lysozomy –má peroxisomy –má více mitochondrií

43 43 Eukaryotní buňka rostlinná buňka –chybí organely pohybu –chybí lysozomy –chbí peroxisomy –má vakuoly –má plastidy –má méně mitochondrií –má b. stěnu (plasmodesmata)

44 44 Eukaryotní buňka buňka hub –společné s živočišnou: chybí plastidy zásobní látka je glykogen (ne škrob) –společné s rostlinnou má vakuoly má b. stěnu (chitinovou, ne celulózní)


Stáhnout ppt "1 buněčné organely. 2 3 prokaryota součástí každé buňky: –buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy součástí některých."

Podobné prezentace


Reklamy Google