Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Buněčné organely.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Buněčné organely."— Transkript prezentace:

1 buněčné organely

2

3 prokaryota součástí každé buňky: součástí některých buněk:
buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, nukleoid, ribozómy součástí některých buněk: pouzdro, bičík, fimbrie, chromatofory, inkluze, mesozomy, glykokalyx

4 eukaryota jádro, ER, GA, mitochondrie, plastidy, lyzosomy, peroxizomy, vakuoly, cytoskelet

5 buněčné organely BS: pevná, permeabilní, peptidoglykany (polysacharidy = dlouhé řetězce a peptidy = kratší příčné řetězce) a lipidy Grampozitivní a Gramnegativní bakterie

6 G+ a G- bakterie

7 buněčné organely CM: fosfolipidy, bílkoviny, iontové kanály a pumpy, cholesterol, semipermeabilní, fluidní, plastická, metabolické děje

8 buněčné organely cytoplazma (cytosol)

9 buněčné organely nukleoid: 1 cirkulární molekula DNA
jádro: NA + proteiny (histony) → chromozom nukleozom = 200 bp solenoid = 30 nm většinou ve formě solenoidu mitóza → další kondenzace → x kratší molekula DNA nukleozom solenoid chromozom histony

10 chromozom chromatida centromera telomera gen, znak, alela,
lokus, genom, genofond, genotyp, fenotyp

11 terminace replikace lineární DNA
telomeráza (RNA a protein), TG repetice

12 buněčné organely jadérko jaderný obal = oblast jádra
(chromozomů) kódující rRNA jaderný obal dvojitá membrána → ER, jaderná lamina jaderné póry proteiny a vlákna → jaderný koš spotřeba GTP nukleoplasma

13 jaderné póry

14

15 buněčné organely ribozomy: velká a malá podjednotka, rRNA a protein, proteosyntéza, na ER nebo volně rRNA proteiny podjednotky ribozóm + 23S rRNA 5S rRNA 31 50S 30S 70S 16S rRNA 21 28S + 5,8S 50 18S 33 40S 60S 80S prokaryota eukaryota

16 glykogenové inkluze v hepatocytu krysy
buněčné organely inkluze (granula) zásobní látky uložené v cytoplazmě glykogen, β-hydroxymáselná kyselina volutin (zásoba fosfátu) síra (u sirných bakterií) odpadní látky, konečné produkty metabolismu živočišná b.: glykogen, zrna, kapénky, krystaly, chromatofory rostlinná b.: škrob (amyloplasty), krystaly, obsah vakuol glykogenové inkluze v hepatocytu krysy

17 buněčné organely plasmidy cirkulární molekula DNA
asi 1% celkové genetické informace: resistence na antibiotika a chemoterapeutika resistence na těžké kovy - degradace a oxidace produkce antibiotik a baktericidních látek mutualismus hlízkových bakterií a další konjugace (F-plasmid)

18 buněčné organely mesozom vchlípenina cytoplazmatické membrány
funkce není dostatečně známa štěpení přijatých látek účast při respiraci a při dělení buňky

19 buněčné organely bičík
z flagelinů (bílkoviny podobné myozinu) → duté vlákno stočené do šroubovice delší než buňka zakotven bazálním tělískem umožňuje pohyb ( μm/s) 1 nebo i více, různě rozmístěných atricha, monotricha, lofotricha, amfitricha, peritricha živočišné b.: pár mikrotubulů v kruhu

20 buněčné organely fimbrie = pili (pilus) brvy = cilie
křehká vlákna na povrchu buňky z bílkovin uspořádaných do šroubovice pohyb přilnutí k povrchu brvy = cilie krátké bičíky eukaryot

21 pouzdro a glykokalyx kapsula nad buněčnou stěnou
hydratovaná vrstva lipidů, bílkovin a polysacharidů zvyšuje odolnost buňky vnější obal složen z polysacharidů umožňuje buňce, aby se mohla přichytit k podkladu

22 buněčné organely endoplazmatické retikulum propojené ploché váčky
vybíhající z vnější jaderné membrány až ½ buněčných membrán metabolismus drsné ER - ribozomy - syntéza a úprava proteinů hladké ER - bez ribozomů - syntéza lipidů (membrány) - odškrcování transportních váčků reakce na vnější podněty svalové buňky → sarkoplazmatické retikulum

23

24 buněčné organely Golgiho komplex (G. aparát)
ploché měchýřky, váčky a trubičky → diktyozom navazuje na ER (cis strana) chemická úprava lipidů a proteinů, membránové obaly transportní váčky do buňky (trans strana) → lyzosom

25

26 buněčné organely cytoskelet opěrné a pohybové struktury
→ pohyb buňky (bičíky, řasinky), vyztužení buňky, buněčné dělení, pohyb v buňce tubuliny, aktin, myozin mikrotubuly mikrofilamenta intermediální filamenta

27 cytoskelet mikrotubuly nejtlustší (24 nm) polarizované,
dynamické struktury bičíky, řasinky centrozom = 2 centrioly → cytoplazmatická síť, dělící vřeténko molekulární motory → přesun molekul

28 cytoskelet 10 nm síť ukotvená do membrány jaderná lamina
pevné v tahu → kostra buňky, zpevnění

29 cytoskelet mikrofilamenta nejtenčí (7 nm)
pod cytoplazmatickou membránou → pohyb cytokineze endocytóza, exocytóza

30

31 buněčné organely mitochondrie výroba energie 2 membrány matrix
oxidace Krebsův cyklus, β-oxidace mastných kyselin, úprava pyruvátu 2 membrány vnější – relativně propustná (poriny) vnitřní → krysta, proteiny matrix cirkulární molekula DNA (enzymy chem. reakcí) informačně závislá na jad. genomu → semiautonomní organela RNA, ribosomy

32

33 buněčné organely plastidy pouze u rostlin, řas a prvoků 3 membrány
vnější propustná vnitřní nepropustná, stroma thylakoidální → grana, barviva barviva → chloroplasty (chlorofyl → fotosyntéza) → chromoplasty (xantofyly, karoteny - květy, plody) → leukoplasty (bez barviv - zásoba škrobu) cirkulární molekula DNA (barviva) → semiautonomní organela

34

35

36

37 buněčné organely vznik semiautonomních organel - mitochondrií a plastidů teorie endosymbiózy: mitochondrie = pohlcená aerobní bakterie plastid = pohlcená autotrofní sinice

38

39 buněčné organely vakuola úprava látek – z ER nebo GA, vchlípeniny
1 membrána = tonoplast produkty metabolismu zásoba vody, nebo cukrů nebo bílkovin osmoticky aktivní látky → turgor vylučovací vakuoly

40 buněčné organely lyzosom vakuola živočišných buněk
hydrolytické enzymy, kyselé pH endosom, fagosom, autofagosom

41 buněčné organely peroxisom drobné váčky různé reakce – oxidace,
rozklad H2O2, detoxifikace (játra, ledviny)

42 Eukaryotní buňka živočišná buňka chybí plastidy chybí vakuoly
chybí b. stěna má organely pohybu má lysozomy má peroxisomy má více mitochondrií

43 Eukaryotní buňka rostlinná buňka chybí organely pohybu chybí lysozomy
chbí peroxisomy má vakuoly má plastidy má méně mitochondrií má b. stěnu (plasmodesmata)

44 Eukaryotní buňka buňka hub společné s živočišnou:
chybí plastidy zásobní látka je glykogen (ne škrob) společné s rostlinnou má vakuoly má b. stěnu (chitinovou, ne celulózní)


Stáhnout ppt "Buněčné organely."

Podobné prezentace


Reklamy Google