Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické výpočty III. Molární koncentrace → c = koncentrace [mol/L], [M] m = hmotnost [g] M = molární hmotnost V = objem [L] = [dm 3 ]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické výpočty III. Molární koncentrace → c = koncentrace [mol/L], [M] m = hmotnost [g] M = molární hmotnost V = objem [L] = [dm 3 ]"— Transkript prezentace:

1 Chemické výpočty III

2 Molární koncentrace → c = koncentrace [mol/L], [M] m = hmotnost [g] M = molární hmotnost V = objem [L] = [dm 3 ]

3 Hmotnostní procento w = číslo 0-1 – do vzorce vždy číslo !!! vynásobené 100 = %

4 Směšování roztoků  zachování hmotnosti rozpuštěné látky m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w  zachování látkového množství rozpuštěné látky c 1 V 1 + c 2 V 2 = c (V 1 + V 2 ) n 1 + n 2 = n 3 V 1 + V 2 = V 3  vyjadřování ředění 1:10 (1/10)

5 pH  disociace vody  H 2 O + H 2 O → H 3 O + + OH -  koncentraci nedisociovaných molekul zanedbáváme  K v = [H 3 O + ] [OH - ] = iontový součin vody  Kv = 1*10 -14

6 Výpočet pH  výpočet pH silných kyselin a zásad - definice pH = -log[H 3 O + ] pOH = -log c zás.  iontový součin vody [H 3 O + ] [OH - ] = 10 -14 pH + pOH = 14 pH = 14 - pOH

7 Výpočet pH - pH slabých kyselin a zásad – musí se vzít v úvahu disociační stupeň (  )  disociační konstanta kyseliny KA HA + H 2 O → A - + H 3 O + hodnoty disociačních konstant – třídění na silné a slabé kyseliny /zásady silnéK A nebo K B > 10 -2 středně silnéK A nebo K B 10 -2 až 10 -4 slabéK A nebo K B < 10 -4

8 Výpočet pH Slabá kyselina: Slabá zásada: pK A = -log K A

9 Příklady 1. Vypočítejte pH 0,001 M HCl. Jaká je koncentrace H 3 O + a OH - v tomto roztoku? [3] 2. Vypočítejte pH vodného roztoku KOH, jehož koncentrace je 10 -3 mol/L. [11] 3. Vypočítejte pH 0,0001 M H 2 SO 4. [4] 4. Vypočítejte pH 0,01 M roztoku kyseliny octové.K A =1,75*10 -5 [3.38] 5. Jaké je pH roztoku HClO 4 o koncentraci 0,1055M? [0,98] 6. Jaké pH má roztok HNO 2 o koncentraci 5.10 -2 M? Disociační konstanta jeHNO 2 je K = 4,5.10 -4 [2.33] 7. Jaké pH má roztok amoniaku o koncentraci 1.10 -2 M? Disociační konstanta NH 3 je K = 1,75.10 -5. [10,62]

10 Pufry - roztoky tlumící výkyvy pH  směs slabé kyseliny a její konjugované soli Př.: Jaké je výsledné pH pufru vzniklého smícháním 200mL 0,1M CH 3 COOH a 200mL 0,2M CH 3 COONa? K A =1,75*10 -5

11 Příklady 1. 160 g 40 % roztoku HNO 3 (  = 1,2463 g/cm 3 ) bylo přidáním 5 % roztoku HNO 3 (  = 1,0256 g/cm 3 ) zředěno na 15 % roztok HNO 3. Vypočítejte, kolik cm 3 5% roztoku HNO 3 bylo k ředění použito. [390 cm 3 ] 2. Jaká je molarita roztoku, který obsahuje 10 mg Ca(OH) 2 ve 100 ml? [1,35. 10 -3 M] 3. Vypočítejte procentuální koncentraci 1,33 M roztoku K 2 CO 3 o hustotě  = 1,1490 g/cm 3. [16%] 4. Kolik ml 96% roztoku H 2 SO 4 (  = 1,8355 g/cm 3 ) potřebujeme k přípravě 1 litru 0,5M roztoku této kyseliny? [27,81 mL] 5. V jakém objemu 0,365 M roztoku FeCl 3 je obsažen 1 g Fe? [49,09 mL]

12 Příklady 1. Jaká je procentová koncentrace H 2 SO 4, jejíž molární koncentrace je 18,36 M a hustota je 1,8361 g/cm 3. Mr = 98. [98%] 2. Jaká je molarita roztoku, který obsahuje 21 g KOH v 500 ml?Mr (KOH) = 56 [0,75 M] 3. Jaká je procentová koncentrace roztoku, který obsahuje 154 g KNO 3 v 2646g vody?[5,5%] 4. Jaká je molarita 12% roztoku H 3 PO 4 ? Hustota je 1,0647 g/cm 3. [1,3M] 5. Jaký bude objem toluenu, je-li jeho látkové množství rovno 0,66 mol? Výsledek vyjádřete v cm 3. Hustota toluenu = 0,88 g/cm 3, Mr (toluen) = 92 [69 mL] 6. Zjistěte hmotnost (v mg) kyseliny močové v 50 μl roztoku o koncentraci 357μmol/l. Mr(kyselina močová) = 168[0,003 mg] 7. Kolik mg glukózy je třeba na přípravu 0,15 l roztoku o koncentraci 12 mmol/l?Mr (glukóza)=180 [324 mg]

13 Příklady  Vypočítejte pH roztoku, který obsahuje 0,1 g NaOH v 1 litru. Mr = 40 [11,4]  Vypočítejte pH 0,2 M roztoku NH 4 OH. Disociační konstanta NH4OH je 1,8*10 -5. [11,28]  Připravte 600 g 5% roztoku NaCl. Kolik g NaCl a kolik vody je potřeba? [30 g NaCl a 570 g H 2 O]  Z 15 kg 65% HNO 3 je třeba připravit 2% kyselinu. Kolik vody je třeba přidat k jejímu zředění. [472,5 g]  Jaká je molární koncentrace 10% roztoku HCl, jestliže je jeho hustota 1,047 g/cm 3 ? Mr = 36,5 [2,87M]

14 Příklady  Vypočítejte pH a pOH 0,01 M roztoku kyseliny octové. K A = 1,8 * 10 -5 [pH = 3,37, pOH = 10,63]  Jaké bude pH roztoku vzniklého smísením 6 dm 3 3% kyseliny sírové (=1,018 g/cm 3 ) se 14 L roztoku kyseliny sírové, jejíž koncentrace je 0,1M? [0,78]  Jaké je pH 0,1M roztoku kyseliny dusité, její K A je 5*10 -4 ? [2,15]  Jaké má pH 5*10 -4 M roztok NaOH? [10,7]


Stáhnout ppt "Chemické výpočty III. Molární koncentrace → c = koncentrace [mol/L], [M] m = hmotnost [g] M = molární hmotnost V = objem [L] = [dm 3 ]"

Podobné prezentace


Reklamy Google