Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KINEZIOLOGIE Petr Šifta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KINEZIOLOGIE Petr Šifta"— Transkript prezentace:

1 KINEZIOLOGIE Petr Šifta
Kineziologie pro klinickou praxi František Véle Grada 1997

2 Kineziologie základním projevem lidské bytosti je pohyb
Nauka o účelovém řízeném pohybu člověka, která umožňuje pochopit vznik a vývoj pohybových programů. Pohybový systém je složen ze segmentů, funguje jako celek. Řídící podněty přijímá z CNS a energií je zásobován z vnitřních orgánů – nutná kontrola CNS + vnitřních orgánů. Motorická funkce má formativní vliv na motoriku Fyziologie – funkce formuje orgán - funkce a struktura spolu souvisí Nutný holistický přístup k vyšetření motoriky Nejvyšší úroveň řízení = psychika, limbický systém Funkční poruchou může vzniknout strukturální porucha

3 Vliv pohybu na životní pochody
Snížený pohyb = strukturální změny v organismu: úbytek svalové hmoty, zkrácení vazivových struktur, ligament, svalů, změna struktury skeletu, vznik osteoporózy Střední pohyb = udržení funkce a struktury – trénink Zvýšený pohyb = přetrénování, únava, bolest – strukturální změny: únavová zlomenina

4 Vztah pohybu k funkci CNS
Pohyb je řízen z CNS a proto pohybová aktivita přímo souvisí s činností CNS a tudíž s intelektem a psychikou. Např: pohyb idiota a pohyb herce. Senzomotorika: pohyb je závislí na senzitivních podnětech z vnějšího a vnitřního prostředí – CNS řídí pohyb na podkladě zpracování aferentní signalizace. Somatomotorický vývoj je podceňován na úkor intektu – výsledkem: snižování věku pacientů s funkčními poruchami. Ideál: Kalokagathia – harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností.

5 Fyziologické základy pohybu
Dělení pohybového systému: 1) Systém podpůrný: skelet, klouby, vazy 2) Systém výkonný: svaly 3) Systém řídící: nervový aparát 4) Systém zásobovací: infrastruktura Základním prvkem pohybu = Motorická jednotka, je to komplex složený z motoneuronu, který je zakomponovaný do interneuronové sítě. Při překročení prahu dráždivisti ( zákon „Vše nebo nic ) se šíří vzruch ke skupině svalových vláken. Existuje dvojí funkce MJ: Pracovní funkce Trofická funkce

6 Gutmannův experiment Řídící motoneuron dává nejenom vzruchy, ale i látky, které udržují kontraktilní strukturu svalových vláken – nervové vlákno není jen kabelem pro přenos vzruchů, ale i potrubým kterým prochází chemické látky , nutné k udržení struktury svalu (trofiky)

7 Primitivní model interneuronové sítě
Motoneuron pracuje na základě zákona „vše nebo nic“ – tři facilitační synapse musí být drážděny aby vznikl vzruch Interneuron – zde stačí aby nejméně jedna synapse byla drážděna, aby vznikl vzruch

8 Pyramidová dráha Je to korová přímá motorická dráha Jednoneuronová: area 4,6 – motorické arei 60% vláken zde začíná, area 5,7 – senzitivní arei 40% vláken zde začíná. Jde přes Capsula int., Crura cerebri, na přechodu pontu a oblongaty= roztříštěné svazky pyramid=Pyramides medullae oblongatae, Decussatio pyramidum: Zkřížené vlákna=tr.corticospinalis lateralis Nezkřížené vlákna= tr.corticospinalis anterior. Zakončení v míše - vpředu-Rexedova zóna IX (vlákna z motorické oblasti kůry) vzadu-Rexedova zóna IV-VI Tato dráha provádí volnou motoriku

9 Extrapyramidové dráhy
Je to korová motorická dráha nepřímá Vede podněty z kůry k jádrům mozkového kmene, odtud navazují kmenové motorické dráhy Jsou to dráhy:1)Tr.corticorubralis-tr.rubrospinalis 2)Tr.corticotectalis-tr.tectospinalis 3)Tr.corticoreticularis-tr.reticulospin 4)Tr.corticointerstitiovestibularis-tr.vestibulospinalis tr.interstitiospinalis

10 Vazivové elementy svalu
Vazivo zpevňuje sval a vymezuje rozsah jeho pohyblivosti. Retrakce vazivového stromatu vede ke snížení svalové síly. Např: Tibialis syndrom-při popálení na bérci-maximální retrakce fascie, extrémní tlak na cévy,nervy – Možná nekróza svalu

11 vznik únavy, snížení síly, bolest, až úplné selhání svalu
Cévní zásobení svalu Izometrická kontrakce zhoršuje podmínky vénózního a lymfatického odvodu: vznik únavy, snížení síly, bolest, až úplné selhání svalu Pro plynulé zásobení svalu je nutná rytmická kontrakce a relaxace, která podporuje periferní oběh

12 Proprioceptivní elementy svalu
Svalové receptory: propriocepce ze svalových snopců. Svalové vřeténko- je to upravené svalové vlákno, které vazivově souvisí s normálními kontraktilními extrafuzálními vlákny. Snižuje práh dráždivosti (facilituje sval) Inhibuje aktivitu antagonisty (reciproční inhibice Inhibuje druhostranného agonistu a antagonistu facilituje

13 Svalové vřeténko Alfa motorická vlákna spouštějí činnost svalu
Gamma motorická vlákna nastavují kontraktilní póly svalového vřeténka

14 2) Golgiho šlachové tělísko
Má vyšší práh dráživosti než svalové vřeténko Inhibuje vlastní sval, facilituje antagonistu Druhostarnně agonistu aktivuje, antagonistu inhibuje Působí proti funkci svalového vřeténka Funguje jako pojistka proti poničení šlachy, celého svalu=Servomechanismus 3) Kloubní receptory Jsou to elektrické goniometry-určují polohu, rychlost kloubu


Stáhnout ppt "KINEZIOLOGIE Petr Šifta"

Podobné prezentace


Reklamy Google