Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Otázka č.2. INFORMAČNÍ ETIKA Etika je věda o morálce ( jak se správně chovat) Souvisí s informační činností: Zlepšení informačních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Otázka č.2. INFORMAČNÍ ETIKA Etika je věda o morálce ( jak se správně chovat) Souvisí s informační činností: Zlepšení informačních."— Transkript prezentace:

1 I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Otázka č.2

2 INFORMAČNÍ ETIKA Etika je věda o morálce ( jak se správně chovat) Souvisí s informační činností: Zlepšení informačních technologií Ochrana před nesprávným zacházením s informacemi Zvýšit úroveň informační činnosti Zodpovědnější přístup k informacím

3 C ITAČNÍ ETIKA Povinnost uvést zdroj, ze kterého byly použity původní myšlenky autora Prohřešky : Citace díla, které nebylo použito Citace vlastních děl bez souvislostí Nepřesná citace z,,druhé ruky“

4 D ESATERO POČÍTAČOVÉ ETIKY 1. Nepoužiješ počítač ke škodě jiného. 2. Nebudeš ničivě zasahovat do práce druhých lidí. 3. Nebudeš slídit v souborech jiných lidí. 4. Nepoužiješ počítače ke krádeži. 5. Nepoužiješ počítače pro křivé svědectví. 6. Nepoužiješ nebo nepořídíš kopii softwaru, který jsi nezaplatil(a). 7. Nepoužiješ neoprávněně počítačového zdroje jiných lidí. 8. Nepřivlastníš si intelektuální dílo jiného. 9. Budeš přemýšlet o společenských následcích programu, který jsi stvořil(a). 10. Budeš používat počítače ohleduplně a s úctou.

5 P OČÍTAČOVÉ PROGRAMY Zvláštní skupina autorských děl Jsou brány jako literární díla Jsou chráněny tzv. softwarovou licencí : Svobodná – právo program používat a šířit Nesvobodná – právo software užívat, ale s omezeními jako počet počítačů, na které je možno software nainstalovat (např. Microsoft)

6 P ORUŠOVÁNÍ PRÁV K PROGRAMŮM Souhrnný název softwarové pirátství Padělání a výroba nelegálních kopií Neoprávněné šíření kopií programů s počítači Užívání nad rozsah povolený licenční smlouvou

7 L ICENČNÍ SMLOUVA Poskytuje právo na dílo, které pak můžeme za úplatu používat Licence=oprávnění povolení Dělí se na licenci : Výhradní-autor je povinen zdržet se udělení oprávnění Nevýhradní-oprávnění autorem udělené komukoliv dalšímu Omezená-jednotlivý způsob užití Neomezená-ke všem způsobům užití

8 A UTORSKÉ PRÁVO Chrání tvůrce autorských děl před využíváním jejich tvorby Nechrání však myšlenky, pouze jejich konkrétní vyjádření, dílo, výsledek tvůrčí činnosti autora Autorský zákon umožňuje zhotovení kopie takového díla bez souhlasu autora nebo majitele autorských práv pouze pro osobní potřebu a nesmí být použita k jinému účelu Za porušování autorského zákonu je odpovědný každý, kdo úmyslně autorský zákon porušil vlastním jednáním i ten, kdo používání nelegálního softwaru organizoval

9 S OFTWAROVÉ PIRÁTSTVÍ Platíme za právo programy používat, nemůžeme však instalovat kopie na jiné počítače nebo software poskytovat kolegům Nelegální je i neúmyslné softwarové pirátství Nejobvyklejší způsoby softwarového pirátství: Ilegální užití software bez licenční smlouvy Tvorba neautorizovaných kopií softwaru uživateli v rozporu s podmínkami licenční smlouvy Neautorizovaná tvorba a nahrávání kopií na pevné disky pc. Pirátství pomocí internetu.Jde o ilegální přenášení a umísťování programů, na které se vztahuje copyright, na internetové on-line služby nebo jejich přenos pomocí elektronické pošty

10 Ilegální duplikování a padělání programů chráněných copyrightem a jejich následný prodej, kdy jsou vydělávány za legální kopie Užívání většího počtu licencí než který byl zakoupen Pronájem samostatných programů nebo pronájem počítačů s těmito programy na určité období Oprávněný uživatel může disponovat s těmito kopiemi softwaru Datový nosič, který zakoupil s originální licencí Založení (bezpečnostní) kopie Kopie na pevném disku Možné následky v závislosti na rozsahu porušení příslušného zákona: Peněžitý trest až 5mil. Kč Trest propadnutí věci Trest odnětí svobody na dobu 6 měsíců až 5 let Sankce finančních úřadů

11 P2P SÍTĚ + TORENTY P2P = peer-to-peer= sdílení obsahu či rovnou k nabízení díla ostatním uživatelům= porušení českého autorského zákona Pro stažení je možné využít přímé prostředky např. RapidShare, nebo kopírovat z fyzického nosiče

12 T YPY LICENCÍ SOFTWARE Shareware - jde o zkušební verzi, jinak placeného softwaru. Mívá omezené některé funkce, mnohdy i dobu funkčnosti. Trial - program má časově omezenou licenci. Zpravidla to bývá 30 dní. Po uplynutí této doby obvykle přestane fungovat. Dál jej můžete používat jen po zaplacení plné verze. Public domain - jedná se o software, u kterého se jeho tvůrci dobrovolně vzdali svých autorských práv. Takovéto programy můžete jakkoliv upravovat i volně šířit. Demo - funkčně omezená verze programu, nejčastěji se setkáváme s demoverzemi her. GPL - jde o obecně veřejnou licenci. Tento software můžete volně sdílet i upravovat. Opensource - tyto programy bývají většinou zdarma. Mají přístupné zdrojové kódy a můžete je tak upravovat. Freeware - jde o programy, které jsou zdarma. Ale pozor, někdy ne tak úplně. Některé freeware se např. nemohou používat ke komerčním účelům apod. Plná verze zdarma - nepleťte si tyto programy s freeware, tento software nelze volně šířit, jedná se o neomezené komerční programy. Adware - programy bývají zdarma, ovšem v programu se zobrazuje reklama (většinou stahována z internetu). BSA= Business Software Aliance Mezinárodní organizace, zastupuje přední světové výrobce softwaru při ochraně jejich autorského práva. Aktivními členy v ČR jsou např. Adobe, Corel Corporation, Apple a Microsoft

13 H UDBA, FILMY Není legální: Vystavovat na internetu, prodávat kopie Nahrávat film kamerou v kině Obcházet funkční ochrany proti kopírování Je legální: Stahovat z internetu a přepalovat od kamarádů Je sporné: Půjčovat kamarádům své kopie a nechávat jim je k přepálení Torrenty, D++ a jiné P2P stahovací programy

14 C RACKY Crack= modifikace programu, jejíž cílem je odstranit, nebo obejít ochranu před kopírováním či ochranu před spouštění software z neoriginálního média Crack může přímo upravovat zdrojový kód programu, nebo jej „zmást“ pomocí generování falešných kódů.Je nelegální. Je legální: Upravovat hry pomocí oficiálních editorů nebo po dohodě s distributorem Není legální: Vyvíjet a distribuovat cracky a některé neoficiální updaty Je sporné: Crackovat originály


Stáhnout ppt "I NFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE Otázka č.2. INFORMAČNÍ ETIKA Etika je věda o morálce ( jak se správně chovat) Souvisí s informační činností: Zlepšení informačních."

Podobné prezentace


Reklamy Google