Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček

2 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou L EGÁLNOST SOFTWARU VY_32_INOVACE_09_2_18_IT

3 C OPYRIGHT © Výhradní právo autora vytvářet kopie vlastních programů. Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem. Listina základních práva svobod, hlava čtvrtá, článek 34. Distribuované programy Všechny programy distribuované na libovolném nosiči (např. CD, Internet) jsou chráněny copyrightem a nelze je libovolně kopírovat, ani jinak šířit. Je třeba dodržovat podmínky dané softwarovou licencí příslušného programu. 3

4 AUTORSKÝ ZÁKON Každý software je chráněn autorským zákonem (č. 121/2000 sb.). Pro každého uživatele platí, že zakoupený program nelze provozovat na jiném počítači, než pro který byl koupen. Zkopírovat program na jiný počítač je trestné. V případě vytvoření záložní kopie pro účely zabezpečení před poškozením lze vytvořit jedinou záložní kopii, kterou není povoleno nikomu nahrávat, ani půjčovat, natož prodávat. Tyto skutečnosti bývají též uvedeny v licenčním ujednání. 4

5 Z ÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zákon č. 101/2000 sb. Definuje práva jednotlivce na ochranu osobních údajů. Ukládá povinnosti správcům a zpracovatelům osobních údajů. Je třeba se jím řídit při požadování údajů a jejich dalším využití. Ve formulářích (zejména na Internetu). Při registracích softwarových produktů. … 5

6 S OFTWAROVÉ LICENCE Právo používat příslušný počítačový program za přesně stanovených podmínek. Instalace bez platné licence je porušováním autorských práv. Plná (komerční) verze Kompletní program bez omezení. K dispozici je originální program, často včetně manuálu (podrobných návodů k použití) a uživatelskou podporu dostupnou pres Internet nebo na telefonu. Často možnost výhodnějšího přechodu na novější verze (upgrade). 6

7 S OFTWAROVÉ LICENCE OEM (Original Equipment Manufacturer) Plná verze SW, dodávaná společně s hardwarem. Příklady Při koupi nového počítače, je součástí operační systém za zvýhodněných podmínek, než při samostatném pořízení OS. S novým digitálním fotoaparátem také CD s programy pro úpravu fotografií, atd. 7

8 S OFTWAROVÉ LICENCE Demo Omezena funkčnost produktu. ukládání tisk (případně zobrazování reklamy na pozadí) počet úrovní hry Možnost vyzkoušet ovládání programu a jeho různých funkcí před zakoupením plné verze. Trial Časově omezena funkčnost. 30 dní 5 spuštění programu Možnost vyzkoušet ovládání programu a jeho různých funkcí před zakoupením plné verze. 8

9 S OFTWAROVÉ LICENCE Shareware Šíření zdarma. Běžně požadována registrace. zdarma za malý poplatek Po registraci možné výhody. aktualizace k dispozici on-line podpora Freeware Použití a šíření zdarma. Autorovi zůstávají autorská práva, ale dává k dispozici plně funkční program. 9

10 S OFTWAROVÉ LICENCE Freeware pro nekomerční účely Obdoba licence freeware, ale program je možné využívat zdarma pouze pro nevýdělečné účely. Open source, GNU GPL Svobodný software, free software. GNU General Public Licence software je možno volně používat, modifikovat i šířit. Bezplatné šíření (případně za distribuční náklady) s možností získat bezplatně zdrojové kódy. Platí i pro odvozený software. Nejznámějším příkladem open source SW je operační systém Linux. 10

11 S OFTWAROVÉ LICENCE Public Domain Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad publikovaným software. Lze volně šířit a používat, ale i měnit či zahrnout do svých aplikací. Pozor, neplést s licencí Freeware! Cardware Software je možno neomezeně užívat v případě, že autorovi zašlete skutečnou pohlednici. Autor si zajistí nejen přísun pošty do své schránky, ale i přehled o místech, kde se jeho program užívá. Někdy se používá název Postcardware. 11

12 S OFTWAROVÉ LICENCE Adware Bezplatné použití, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy je nemožné a ani není v souladu s licencí. Reklama bývá většinou stahována z Internetu. 12

13 C REATIVE C OMMONS (CC) Soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl. Posilují pozici autora při rozhodování, za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Vycházejí z autorského zákona, který je upravuje jako licenční smlouvy (§ 46 – § 55). 13

14 C REATIVE C OMMONS (CC) Licenční podmínky neboli práva a povinnosti uživatele k dílu, bývají graficky vyjádřeny pomocí jednoduchých piktogramů. Právo dílo šířit (Share) Tento symbol je společný pro všechny typy CC licencí. Vyjadřuje, že licencovaného dílo je možné šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti). Dílo lze zařadit do souborného díla (například časopis, sborník), a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál. 14

15 C REATIVE C OMMONS (CC) Právo dílo upravovat (Remix) Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být například dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb. Uveďte autora (Attribution) Společný prvek pro všechny licence. Nutnost uvést údaje a autorovi při šíření díla. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho jméno, název díla a odkaz na původní licenci. 15

16 C REATIVE C OMMONS (CC) Zachovejte licenci (Share Alike) Povinnost výsledek své práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci jako zdrojové dílo. Neužívejte dílo komerčně (Noncommercial) Umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely. Z šíření díla nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje také výměna díla za jiné (například prostřednictvím výměnných sítí). Nezasahujte do díla (No Derivatives) Zákaz jakkoliv dílo upravovat (dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). Opak licenčního prvku „Právo dílo upravovat“, který naopak úpravy díla povoluje. 16

17 C REATIVE C OMMONS (CC) Kombinace licencí CC Výsledkem kombinace licenčních prvků vzniká šest typů CC licencí. 17 OznačeníPrávaPovinnostiNázev licence BY Uveďte autora BY-SA Uveďte autora – zachovejte licenci BY-ND Uveďte autora – nezasahujte do díla BY-NC Uveďte autora – nevyužív. komerčně BY-NC-SA Uveďte autora – nevyužív. komerčně – zachovejte licence BY-NC-ND Uveďte autora – nevyužív. komerčně – nezasahujte do díla

18 M ULTILICENCE Umožňuje legální instalaci programu na určitý větší počet počítačů. například 10 nebo 50 Bez multilicence by bylo nutné koupit a instalovat program na každý počítač zvlášť. 18 B ETA VERZE Oficiální verze softwaru, sloužící k testování (posouzení a odzkoušení) daného programu, ještě před uvedením komerční verze do prodeje.

19 C RACK ( KREK ) Slangové označení nezákonně upraveného softwaru a rovná se krádeži. V podstatě se jedná o softwarovou úpravu programu, která nepožaduje licenci nebo nahrazuje licenční kód vlastním kódem nebo podprogramem. Používání cracku je nezákonné a muže uživatele dostat do křížku se zákonem. 19

20 O CHRANA PROGRAMŮ PŘED NELEGÁLNÍM KOPÍROVÁNÍM Nutnost zadání licenčního (sériového) čísla při instalaci programu. Podmínka aktivace programu po jeho instalaci přes Internet nebo po telefonu. Hardwarový klíč připojovaný nejčastěji k USB rozhraní (dříve také k paralelnímu portu). 20

21 Z ÁSADY POČÍTAČOVÉ ETIKY Nepoužiješ počítač k poškození jiného člověka ani nebudeš svou prací někoho rušit. Nenarušíš soukromí počítačových souborů druhých (nebudeš je prohlížet). Nepoužiješ počítač ke krádeži. Nepoužiješ počítač k falešnému svědectví (falšování důkazů). Nebudeš kopírovat ani používat cizí software, za který jsi nezaplatil. Nebudeš používat cizí počítačové zdroje bez souhlasu vlastníka. Nebudeš si přisvojovat nápady jiných lidí. Budeš přemýšlet o sociálních dopadech programu, který vytváříš. 21

22 P OZNÁMKY 22


Stáhnout ppt "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google