Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace v oblasti uplatňování hlediska kvality v přípravě učitelů (komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) v současnosti - doba stagnace, až krize Kvalita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace v oblasti uplatňování hlediska kvality v přípravě učitelů (komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) v současnosti - doba stagnace, až krize Kvalita."— Transkript prezentace:

1 Situace v oblasti uplatňování hlediska kvality v přípravě učitelů (komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) v současnosti - doba stagnace, až krize Kvalita přípravy učitelů je vážně ohrožena - nejen finančními tlaky, ale také - některými výroky pracovníků MŠMT

2 V minulém období se podařilo: navázat spolupráci mezi zainteresovanými institucemi zabývajícími se přípravou učitelů a jejich činností (pedagogické fakulty a další fakulty připravující učitele, organizace učitelů APU ČR, Unie CESHA, SKAV) podílet se na uspořádání dvou společných konferencí o kvalitě přípravy učitelů (pořadatel PedF ZČU v Plzni, Srní 2008, 2009) podílet se na vydání monotematického sborníku z konference a monografie o problémech přípravy učitelů na VŠ komunikovat s příslušným náměstkem MŠMT ohledně podmínek možnosti výuky neaprobovanými učiteli komunikovat s paní ministryní PhDr. M. Kopicovou (bylo svoláno setkání zástupců vysokých škol připravujících učitele a následně byla ustavena zvláštní komise pro řešení problému koncepce přípravy učitelů a problémů dalšího vzdělávání učitelů a jejich kariérního růstu) navázat (doc. Dr. J. Coufalová, CSc.) komunikaci s paní poslankyní Dr. Alenou Gajdůškovou, poslankyní Senátu parlamentu ČR, mj. členkou Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice spolupracovat v ustavené komisi pro přípravu Standardu kvality profese učitele

3 Přes vyvinuté úsilí a aktivitu se stalo: byla předložena a schválena zákonná úprava o odložení (prodloužení začátku studia) povinnosti doplnění vzdělání pro neaprobované učitele (průzkum terénu má být udělán až následně) příslušný pan náměstek byl odvolán a nebyl tedy dodržen slib za ministerstvo svolat v r. 2010 konferenci nebo seminář ke kvalitě přípravy učitelů komise expertů ustavená paní ministryní nepokračuje v činnosti (další pan náměstek, který převzal tento úkol, byl odvolán z funkce) byla ukončena činnost komise pro přípravu standardů kvality v předvolebním období není téma „význam, kvalita, příprava a práce učitelů“ atraktivním tématem, současné návrhy zástupců MŠMT (zejména v přístupu ke zlepšení ohodnocení práce učitelů) vyvolávají prostřednictvím médií spíše negativní odezvu veřejnosti

4 Co dál: Na konec října bude svoláno mimořádné zasedání Asociace děkanů pedagogických fakult. Páni děkani budou formulovat jednotné stanovisko ke stávajícímu stavu a pokusí se navrhnout řešení v současných podmínkách. Na základu vytvořeného stanoviska budou vyvolávat jednání na MŠMT. Komise pro přípravu učitelů Rady VŠ se bude nadále aktivně účastnit na řešení problémů kvality přípravy učitelů a bude dále iniciovat získávání podkladů pro vymezení kritérií pro hodnocení kvality práce učitele.


Stáhnout ppt "Situace v oblasti uplatňování hlediska kvality v přípravě učitelů (komise pro přípravu učitelů Rady VŠ) v současnosti - doba stagnace, až krize Kvalita."

Podobné prezentace


Reklamy Google