Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky. Zpracováno 20. března 2013 Autor: Mgr. Eva Do č kalová

2 Hurá na víkend!

3 Chceš vyrazit s partou kamarádů na víkend, ale musíš obměkčit rodiče, kteří mají pro tebe jinou zábavu: hlídání sourozenců. Jelikož jsou oba češtináři, předložili ti následující věty, k nimž se pojí úkoly. Pouze znalost češtiny ti zaručí pohodový víkend. Tak do toho!

4 ? BOJ O PRVNÍHO ZE SOUROZENCŮ

5 Známý fotbalový trenér sice mířil k šatnám hráčů ale dnes byl velmi smutný protože musel celému týmu oznámit že byl odvolán s konečnou platností z funkce a proto je dnešní trénink poslední který společně všichni zažijí. 1. Doplň veškerou interpunkci. 2. Vypiš všechny přísudky a urči, jedná-li se přísudek slovesný, jmenný se sponou nebo beze spony 3.Vyhledej a) v 1. větě přívlastek/přívlastky a urči jejich druh b) ve 3. větě předmět c) první poměr a urči jeho druh d) v 6. větě podmět

6 ŘEŠENÍ 1. Známý fotbalový trenér sice mířil k šatnám hráčů, ale dnes byl velmi smutný, protože musel celému týmu oznámit, že byl odvolán s konečnou platností z funkce, a proto je dnešní trénink poslední, který společně všichni zažijí. 5/ 2. mířil – slovesný byl smutný – jmenný se sponou musel oznámit – slovesný složený byl odvolán – slovesný je poslední – jmenný se sponou zažijí – slovesný (za každé správné vypsání a určení druhu 1 bod) 6/ 3. a) známý, fotbalový – oba Pk sh, postupně rovzíjející, hráčů – Pk nesh 4/ b) týmu 1/ c) sice – ale – odporovací 1/ d) všichni 1/

7 VYHODNOCENÍ Pokud tvá úspěšnost dosáhla minimálně 60 % (11 bodů), nemusíš hlídat prvního ze sourozenců. V tom horším případě tě čeká...

8 ? BOJ O DRUHÉHO ZE SOUROZENCŮ

9 Onoho sychravého večera se věrný pes zuřivě rozštěkal na neznámého, který se nejprve skrýval a po sléze se neobyčejně lechce přehoupl přes plůtek, aby neslyšně zamířil ke dveřím domu. Psí varování zachránilo večer, jež se zatím vyvíjel nadmíru příjemně. 1. Najdi v textu 3 chyby. 2. Vazbu věrný pes převeď do tvaru: 7. pád, plurál, 3. stupeň příd. jména 3. Změň slovní druh slova neznámého na jiný slovní druh a použij ho v krátké větě. Nezapomeň napsat, o jaký slovní druh se jednalo nejprve v textu a jaký slovní druh máš v nové větě. 4. Vypiš všechny spojky. 5. Urči všechny slovesné kategorie slovesa zamířil. 6. Od slovesa skrýval utvoř příčestí trpné a následně přídavné jméno slovesné. 7. Vypiš všechna zájmena z 1. věty 1 souvětí a urči jejich druh.

10 ŘEŠENÍ 1. posléze, lehce, jenž 3/ 2. s nejvěrnějšími psy 1/ 3. původně podstatné jméno, Rozkřičeli se na neznámého muže. V nové větě přídavné jméno. 3/ 4. 2 – (a, aby) 2/ 5. zamíříl – 3. osoba, singulár, oznamovací způsob, čas minulý, vid dokonavý, rod činný (za jakoukoli chybu bod dolů) 2/ 6. skrýván – skrývání 2/ 7. onoho – ukazovací, se – osobní zvratné 2/

11 VYHODNOCENÍ Pokud tvá úspěšnost dosáhla minimálně 70 % (11 bodů), nemusíš hlídat ani druhého ze s ourozenců. V opačném případě tě bude doprovázet...

12 ? BOJ O TŘETÍHO ZE SOUROZENCŮ

13 Zřejmě díky přítomnosti Matěje jenž se tam téhož dne objevil zcela nečekaně se rozhovor kterého se bála tak že předchozí noc nezamhouřila ani oko začal vyvíjet sice krkolomně ale výsledek se zdál nad očekávání příznivý. 1. Doplň interpunkci. 2. OČI – patří do gramaticky párových podstatných jmen. Ve zbýbajících možnostech je jedna špatná. Která? ramena – paže – uši – kolena – prsa 3....že předchozí noc... – Vh x Vv? (poměr, případně druh VV) 4. Vypiš 1 Vh. 5. Ke slovu rozhovor uveď antonymum cizím slovem. 6. Vypiš přísudek slovesný složený a popiš jeho části. 7. Vymysli 2 příbuzná slova ke slovu noc, která vznikla různým slovotvorným postupem. Pojmenuj tento slovotvorný postup. 8. Vypiš větu z větného celku, kde je nejvíce příslovečných určení.

14 ŘEŠENÍ 1. Zřejmě díky přítomnosti Matěje, jenž se tam téhož dne objevil zcela nečekaně, se rozhovor, kterého se bála tak, že předchozí noc nezamhouřila ani oko, začal vyvíjet sice krkolomně, ale výsledek se zdál nad očekávání příznivý. 6/ 2. paže 1/ 3. Vv – příslovečná měrová 1/ 4. Zřejmě díky přítomnosti Matějese rozhovor začal vyvíjet sice krkolomně... 2/ 5. monolog 1/ 6. začal se vyvíjet – sloveso fázové + sloveso plnovýznamové 3/ 7. půlnoc – skládání (kompozice) noční – odvozování (derivace) 4/ 8....jenž se tam téhož dne objevil zcela nečekaně... 1/

15 VYHODNOCENÍ Pokud tvá úspěšnost dosáhla minimálně 80 % (16 bodů), nemusíš hlídat posledního sourozence. V opačném případě ti bude dělat společnost... Teď už víš, jaký bude tvůj víkendový program.

16 Literatura a zdroje obrázků MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793. MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk: přehled středoškolského učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2005, 175 s. Maturita. ISBN 80-902-5715-1 Girl w clown. Http://www.wpclipart.com/people/baby/baby_2/girl_w_clown.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/baby/baby_2/girl_w_clown.png.html Boy and turtle. Http://www.wpclipart.com/people/children/boys/boy_and_turtle.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/children/boys/boy_and_turtle.png.html Rude Girl. Http://www.wpclipart.com/people/children/girls/girls_3/Rude_Girl.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-01-23]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/children/girls/girls_3/Rude_Girl.png.html Football player. Http://www.wpclipart.com/people/professions/professions_2/football_player.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/professions/professions_2/football_player.png.html Golden retriever playing. Http://www.wpclipart.com/animals/dogs/G/Golden_Retriever/golden_retriever_playing.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/animals/dogs/G/Golden_Retriever/golden_retriever_playing.png.html Reading teenager. Http://www.wpclipart.com/education/reading/reading_teenager.png.html [online]. 2007 [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/education/reading/reading_teenager.png.html


Stáhnout ppt "Tento digitální u č ební materiál (DUM) vznikl na základ ě ř ešení projektu OPVK, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu."

Podobné prezentace


Reklamy Google