Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

2 1 URČUJÍCÍM PRAVIDLEM ENERGETICKÉ LEGISLATIVY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ BUDE 3. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK, …  novelizovaná směrnice o společných pravidlech pro trh s elektřinou 2009/72/ES  nová směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro trh s plynem  nové nařízení 713/2009 ustavující evropskou agenturu pro spolupráci národních energetických regulátorů  novelizované nařízení regulující oblast elektřiny (primárně přeshraniční spolupráci) 714/2009  novelizované nařízení regulující oblast plynu (primárně přeshraniční spolupráci) 714/2009

3 2 … KTERÝ ALE NEMUSÍ ZNAMENAT DRAMATICKOU ZMĚNU VE FUNGOVÁNÍ ČESKÉ ENERGETIKY.  nutnost další novely energetického zákona a navazujících vyhlášek  zvýšení ochrany zákazníků  posílení a rozšíření činnosti ERÚ  potřebu rozhodnout o zavedení „inteligentních měřidel“  prohloubení spolupráce TSO v rámci regionu CEE Nicméně z něj vyplývá:

4 3 VEDLE 3. LIBERALIZAČNÍHO BALÍČKU BUDE ENERGETIKU TAKÉ VÝZNAMNĚ OVLIVŇOVAT KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK …  nová směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  novelizovaná směrnice s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise GHG ve Společenství 2009/29/ES  novelizovaná směrnice pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanizmu pro sledování a snížení emisí GHG 2009/30/ES  nová směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání CO 2  nové rozhodnutí 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise GHG, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí GHG do roku 2020  nové nařízení 443/2009, kterými se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství k snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel

5 4  probíhá legislativní proces na úrovni evropských institucí  existuje materiál o postoji dotčeného průmyslu  snaha o spolupráci s ostatními dotčenými subjekty napříč EU IPPc směrnice (směrnice o znečišťování ovzduší) … A DALŠÍ LEGISLATIVA EU, KTERÁ SE PŘIPRAVUJE.  na úrovni evropských institucí se dále nachází v procesu 1. nebo 2. čtení v Evropském parlamentu  směrnice o průmyslových emisích  nařízení o notifikaci investičních projektů  nařízení o zásobách plynu  směrnice o spotřebitelských právech  kromě toho by měl být během 1. pololetí roku 2010 předložen do legislativního procesu návrh „Směrnice o nakládání s jaderným odpadem“ Další legislativní akty na úrovni evropských institucí

6 5 IMPLEMENTACE NOVÉ EU LEGISLATIVY DÁVÁ V ČR PROSTOR I PRO DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMU ENERGETIKY ČR SOUČASNOSTI, PROBLEMATIKY OZE, …  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v EU na 20% do roku 2020  zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na minimálně 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v každém členském státě do roku 2020 Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů:  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v ČR na 13% do roku 2020 (ze 6,1% v roce 2005)  spotřebovaná elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  energie užitá pro vytápění a chlazení vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  energie v užitá v dopravě vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  Rozdělení na jednotlivé formy energie v konečné spotřebě bude stanoven v Národním alokačním plánu Ze směrnice 2009/28/ES o vyplývá pro ČR: Zdroj:směrnice 2009/28/ES

7 6 … KDYŽ MOMENTÁLNĚ SE NEJDYNAMIČTĚJI ROZVÍJÍ VÝSTAVBA SLUNEČNÍCH ELEKTRÁREN, … Poznámka:* - instalované FVE k MW Instalovaný výkon FVE Skutečnost Možná očekávaná skutečnost 0,353,4054,29 470,47* cca 2 000

8 77 … A ZÁJEM DALŠÍCH INVESTORŮ O VÝSTAVBU FVE, ALE I DALŠÍCH OZE NEKLESÁ, NAOPAK. Zdroj:ze společného projektu provozovatelů přenosové a distribučních sítí – stav k PovolenoV řešeníPořadníkCelkem ČEZ FVE VTE Ostatní3 940 E.ON FVE VTE Ostatní610 PRE FVE20 VTE0 Ostatní0 ČEPS FVE01100 VTE07700 Ostatní0 Celkem FVE VTE Ostatní4 550 CELKEM19 700

9 88 TO MÁ ALE VÝZNAMNÉ DOPADY JAK NA PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ, …  Dopad připojování OZE na podpůrné služby (výroba = spotřeba)  potřebný objem  dostupnost  náklady  Dopady připojování OZE na potřebné investice do sítí  dopad připojování zdrojů na potřebu rozšiřování sítí (obnova již nedávno obnoveného zařízení)  rozsah  časová proveditelnost  náklady  Dopad připojování OZE na provozovatelnost sítí  přetoky přes transformaci do vyšších hladin  provozovatelnost distribučních soustav s ohledem na U/Q  zkratové výkony (nedostatek)  Dopad připojování OZE na velikost a cenu odchylky (souvisí to mimo jiné i s povinností provozovatelů vykupovat elektřinu z OZE na ztráty)  Problémy s financováním na straně provozovatelů sítí Očekávané investiční náklady provozovatelů sítí spojené s již vydanými kladnými stanovisky k připojení OZE jsou cca 25 mld. Kč Zdroj:TK ČSRES

10 9 … TAK I NA PLATBY SPOTŘEBITELŮ ZA ELEKTŘINU, … Poznámka:očekávané hodnoty vycházejí z odhadů uvedených na slide 6 a 7 Kč/MWh Příspěvek na „OZE+KVET“ Skutečnost Očekávaná skutečnost Správná hodnota podle aktuálních dat Očekávaná skutečnost bez novely zákona o OZE Očekávaná skutečnost po přijetí vládního návrhu novely zákona o OZE

11 10 … JEJICH MEZIROČNÍ NÁRŮSTY … Poznámka:očekávané hodnoty vycházejí z odhadů uvedených na slide 6, 7 a v regulaci 2010 reálně* ) bez změny zákona 2016 bez změny zákona 2016 se změnou zákona VVN7,84%12,00%20,04%24,41%34,82%21,08% VN6,73%10,37%17,53%21,50%31,18%18,47% NN5,16%8,02%13,82%17,11%25,47%14,59% 2010 v regulaci 2010 reálně* ) bez změny zákona 2016 bez změny zákona 2016 se změnou zákona VVN5,10%9,81%20,43%27,57%51,23%35,41% VN4,51%8,69%18,09%24,41%45,35%21,64% NN3,42%6,59%13,73%18,52%34,42%16,43% Vlivem příspěvku na „OZE+KVET“ vzroste podíl této složky na celkové ceně za elektřinu (přičemž vlivy u ostatních položek celkové koncové ceny jsou uvažovány ve výši inflace 2%): Vlivem příspěvku na „OZE+KVET“ vzroste celková cena za elektřinu (základnou je rok 2009, když všechny ostatní složky ceny mimo příspěvku na „OZE+KVET“ se nemění - nerostou):

12 11 … A V KONCI I NA CELOU EKONOMIKU ČR.  výrazné zvýšení inflace díky výrazným meziročním nárůstům celkové platby konečných spotřebitelů za elektřinu  velcí spotřebitelé elektřiny (podniky) jsou nejohroženější skupinou, která může z důvodů výrazného nárůstu celkové platby za elektřinu díky rozvoji FVE a nárůstu ceny příspěvku na OZE mít v globální konkurenci existenční problémy a řada nadnárodních korporací a investorů bude uvažovat o odstěhování své výroby z ČR  část obyvatelstva se díky rozvoji FVE a nárůstu ceny příspěvku na OZE může dostat do skupiny ohrožené chudobou Pokud nebude urychleně přijata vládní novela zákona o OZE, další vývoj rozvoje FVE nutně přinese:

13 12 TO VŠE NENECHÁVÁ PROVOZOVATELE CHLADNÝMI A NUTÍ JE HLEDAT CESTY, JAK Z „PRŮŠVIHU“ VEN, …  metodika PDS a PPS pro posouzení možnosti „stop stavu“ v uzlové oblasti  novela vyhlášky o připojení  projekt ČSRES s EGÚ Brno  projekt ČSRES s EuroEnergy (PSEZ 3)  rychlá novela zákona o OZE  úprava zákona tak, aby ERÚ mohlo nastavit „smyslupné“ výkupní ceny pro fotovoltaiku  implementace směrnice 2009/28/ES

14 13 1. Potřeba stanovit hrubé rozdělení cíle mezi elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu  vzájemné ovlivňování podpory u elektřiny a vytápění v návaznosti na biomasu 2. Potřeba stanovit hrubou představu o podílu jednotlivých typů OZE na cílech pro elektřinu  v závislosti na potenciálu jednotlivých typů OZE a minimalizaci dopadů do cen pro zákazníky 3. V návaznosti na očekávanou skladu výroby elektřiny z OZE popsat dopady na sítě a potřebu jejich rozvoje 4. Potřebná úprava legislativy pro dosažení stanovených cílů výroby energie z OZE při minimalizaci negativních dopadů na fungování sítí  nejen samotný zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE, ale i ostatní navazující zákony (energetický, stavební, …) … A TO PRIMÁRNĚ DLOUHODOBOU STABILNÍ KONCEPCÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ROZVOJI OZE. V rámci implementace směrnice 2009/28/ES máme jedinečnou možnost v potřebné rozsahu upravit „všechnu“ legislativu a nastavit vyvážené podmínky Zdroj:prezentace Jan Kanta seminář EGÚ Brno

15 14 INOVACE Zvyšování efektivity Firemní kultura – 7 principů Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zahraniční expanze Obnova výrobních zdrojů Inovace Zvyšování efektivity Firemní kultura – 7 principů Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Zahraniční expanze Obnova výrobních zdrojů NA NOVÉ PODMÍNKY SKUPINA ČEZ REAGUJE DOPLNĚNÍM SVÉ STRATEGICKÉ INICIATIVY, … Rozšířením aktivit do oblasti „nové energetiky“ reaguje Skupina ČEZ na sílící trendy v oboru – striktní environmentální regulaci v oblasti emisí, požadavky na zvyšování účinnosti a nástup nových čistých technologií. Zdroj: ČEZ

16 15 … KDYŽ PRO NAPLNĚNÍ A ŘÍZENÍ NOVÉ STRATEGICKÉ INICIATIVY JSME VYHLÁSILI PROJEKT FUTUREMOTION, KTERÝ POKRÝVÁ ČTYŘI STRATEGICKÉ SMĚRY … Podpora vědy a výzkumu a využití nových technologií a postupů ve výrobě, spotřebě i distribuci snížení zátěže životního prostředí Doplnění tradiční energetiky o nový pilíř: lokální výrobu Rozšíření možnosti odběratelů rozhodovat o svém způsobu využití energií Podpora elektromobility zvýšení bezpečnosti dodávek a snížení celkových nákladů na energii zvýšení pohodlí, prostor pro úspory energie i peněz zásadní snížení hluku a emisí aut, zlevnění osobní dopravy Zdroj: ČEZ

17 16 … A NĚKTERÉ PRÁCE NA TÉTO AKTIVITĚ SE JIŽ INTENZIVNĚ ROZBĚHLY. Elektromobilita  Příprava projektu na výstavbu sítě elektrických dobíjecích stanic pro podporu elektromobility  Příprava pilotního provozu sítě dobíjecích stanic v Praze a Ostravě Inteligentní distribuční sítě (Smart grids)  Příprava projektu osazovaní a testování chytrých měřidel v roce 2010  Vyhlášení tendru na dodavatele inteligentních měřidel spotřeby  Instalace u vybraných zákazníků během příštího roku, během následujících dvou let proběhne testování této technologie Věda a výzkum  V areálu Jaderné elektrárny Temelín probíhá pilotní testování solárních panelů na bázi nanovláken a jejich porovnávání s klasickými solárními články  Instalaci dodal český výrobce, výkon panelů je 0,32 kW Zdroj: ČEZ

18 17 V OBLASTI OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ POKRAČUJE KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II, …  Komplexní obnova Elektrárny Tušimice probíhá v letech 2007–2010  Týká se všech hlavních technologických celků elektrárny od kotelny přes strojovnu až po odsíření  Součástí je obměna či modernizace systému kontroly a řízení, elektročásti, zauhlování, vnitřního spojovacího potrubí a venkovních provozů  Oba bloky (B23 a B24) 1. fáze komplexní obnovy elektrárny jsou již v provozu  Jsou provozovány na 70 – 80% výkon, který je nejvhodnější pro seřízení automatik a regulací  Blok 23 se připravuje ke komplexnímu vyzkoušení  S odstupem 1,5 měsíce bude následovat komplexní vyzkoušení bloku 24  Dosavadní výsledky sledování emisí jsou velmi dobré a potvrzují předpoklad splnění projektových parametrů  Po uvedení bloků B23 a B24 do provozu se obnova stejným způsobem uskuteční na blocích B21 a B22 Zdroj: ČEZ

19 18 … ALE I V ELEKTRÁRNĚ LEDVICE, KDE BUDE STÁT NEJMODERNĚJŠÍ UHELNÝ BLOK VE STŘEDNÍ EVROPĚ.  Účinnost kotle nového bloku dosáhne 91 %  Hrubá účinnost bloku dosáhne cca 47 %  Převzetí nového bloku o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice je naplánováno na konec roku 2012, kdy bude zahájen i jeho zkušební provoz  Na tuto investiční akci vynaloží Skupina ČEZ více než 30 miliard Kč  Nový ledvický blok bude spalovat severočeské hnědé uhlí z dolu Bílina  Elektrický výkon bude vyveden do linky přenosové soustavy 400 kV Zdroj: ČEZ

20 19 Základní informace o projektu Fântânele - Cogealac  Projekty na dvě větrné farmy v provincii Constanta, mezi obcemi Fântânele a Cogealac (severně od Constanty, 17 km od pobřeží Černého moře)  Instalovaný výkon každé turbíny 2,5 MW – celkový instalovaný výkon větrného parku 600 MW V PŘÍPADĚ NAŠICH ZAHRANIČNÍCH AKVIZIC POKRAČUJEME PODLE HARMONOGRAMU I VE VÝSTAVBĚ NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ VĚTRNÉ FARMY, … 1. fáze projektu (Fântânele) – 139 větrných turbín  Výstavba zahájena v říjnu 2008, uvedení do provozu v 1. pololetí 2010  K začátku listopadu již bylo vztyčeno 25 větrných turbín 2. fáze projektu (Cogealac) – 101 větrných turbín  Dokončení na přelomu let 2010/2011  Podepsán kontrakt s GE na dodání 101 VTE (stejných jako u projektu Fântânele)  Připraveno zahájení výběrového řízení na dodavatele na stavební a elektrické práce Zdroj: ČEZ

21 20 … ALE I V OSTATNÍCH AKVIZICÍCH AKTIVITY NEUSTÁVAJÍ.  Albánie  Turecko  Rumunsko  MOL  Bulharsko  Polsko

22 21 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ČR NA SKLONKU ROKU 2008 ZAZNAMENALA JEDNORÁZOVOU KOREKCI A DÁLE SE JIŽ VYVÍJÍ POMĚRNĚ STABILNĚ Spotřeba v ČR (klimaticky přepočtena) TWh 45,1 41,8 44,8 -6,9 % 41,7 Spotřeba v ČR TWh -7,4 %  Vývoj spotřeby dle jednotlivých segmentů:  -11,5 % velkoodběratelé  +0,5 % domácnosti  -0,2 % podnikatelé (MOP) Měsíční meziroční absolutní indexy spotřeby (klimaticky přepočtené) v ČR I. – III. Q 2008 I. – III. Q 2009 I. – III. Q 2008 I. - III. Q 2009  Hospodářská recese poznamenala na přelomu roku jednorázově spotřebu elektřiny v České republice a od té doby se ustálila na úrovni 7 % meziročního poklesu Zdroj: ČEZ, ERÚ – přepočet na teplotní normál dle modelu ČEZ

23 22 MARKET COUPLING „CZ – SK“ PŘINESL PODLE OČEKÁVÁNÍ NÁRŮST LIKVIDITY Od – úspěšně v provozu propojení velkoobchodních spotových trhů s elektřinou České republiky a Slovenska  Market coupling je organizován společně provozovateli spotových trhů ČR (OTE) a SR (SEPS) s využitím přeshraniční přenosové kapacity, přidělované implicitně v rámci sesouhlasení poptávkových a nabídkových křivek obou zemí  Dosavadní zkušenosti potvrdily očekávání:  Spotová cena na obou trzích je shodná v 98 % času  Došlo k výraznému nárůstu likvidity  Došlo k výraznému sblížení forwardových cen na obou trzích Spotový trh CZ + SK objem spotu CZ - MWh objem spotu SK - MWh průměrná cena spot CZ - EUR/MWh průměrná cena spot SK - EUR/MWh Zdroj: ČEZ

24 23 ALGORITMUS NÁKUPU SILOVÉ ELEKTŘINY POUŽÍVANÝ SKUPINOU ČEZ ZAJISTIL POŘÍZENÍ ELEKTŘINY PRO TARIFNÍ ZÍKAZNÍKY PRO ROK 2010 ZA VÝHODNOU CENU Vývoj nákupu silové elektřiny pro koncové zákazníky v Kč/MWh Nezávislá komise zřízená předsedou ERÚ vyhodnotila metodu pořizování elektřiny ČEZ Prodej pro tarifní zákazníky jako transparentní a prozákaznickou. Výsledky nákupu toto konstatování potvrzují. - 15,3 % - 14,7 % DOMÁCNOSTI PODNIKATELÉ Zdroj: ČEZ

25 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh."

Podobné prezentace


Reklamy Google