Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

2 1 URČUJÍCÍM PRAVIDLEM ENERGETICKÉ LEGISLATIVY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ BUDE 3. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK, …  novelizovaná směrnice o společných pravidlech pro trh s elektřinou 2009/72/ES  nová směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro trh s plynem  nové nařízení 713/2009 ustavující evropskou agenturu pro spolupráci národních energetických regulátorů  novelizované nařízení regulující oblast elektřiny (primárně přeshraniční spolupráci) 714/2009  novelizované nařízení regulující oblast plynu (primárně přeshraniční spolupráci) 714/2009

3 2 … KTERÝ ALE NEMUSÍ ZNAMENAT DRAMATICKOU ZMĚNU VE FUNGOVÁNÍ ČESKÉ ENERGETIKY.  nutnost další novely energetického zákona a navazujících vyhlášek  zvýšení ochrany zákazníků  posílení a rozšíření činnosti ERÚ  potřebu rozhodnout o zavedení „inteligentních měřidel“  prohloubení spolupráce TSO v rámci regionu CEE Nicméně z něj vyplývá:

4 3 VEDLE 3. LIBERALIZAČNÍHO BALÍČKU BUDE ENERGETIKU TAKÉ VÝZNAMNĚ OVLIVŇOVAT KLIMATICKO-ENERGETICKÝ BALÍČEK …  nová směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  novelizovaná směrnice s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise GHG ve Společenství 2009/29/ES  novelizovaná směrnice pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanizmu pro sledování a snížení emisí GHG 2009/30/ES  nová směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání CO 2  nové rozhodnutí 406/2009/ES o úsilí členských států snížit emise GHG, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí GHG do roku 2020  nové nařízení 443/2009, kterými se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství k snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel

5 4  probíhá legislativní proces na úrovni evropských institucí  existuje materiál o postoji dotčeného průmyslu  snaha o spolupráci s ostatními dotčenými subjekty napříč EU IPPc směrnice (směrnice o znečišťování ovzduší) … A DALŠÍ LEGISLATIVA EU, KTERÁ SE PŘIPRAVUJE.  na úrovni evropských institucí se dále nachází v procesu 1. nebo 2. čtení v Evropském parlamentu  směrnice o průmyslových emisích  nařízení o notifikaci investičních projektů  nařízení o zásobách plynu  směrnice o spotřebitelských právech  kromě toho by měl být během 1. pololetí roku 2010 předložen do legislativního procesu návrh „Směrnice o nakládání s jaderným odpadem“ Další legislativní akty na úrovni evropských institucí

6 5 IMPLEMENTACE NOVÉ EU LEGISLATIVY DÁVÁ V ČR PROSTOR I PRO DLOUHODOBÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMU ENERGETIKY ČR SOUČASNOSTI, PROBLEMATIKY OZE, …  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v EU na 20% do roku 2020  zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na minimálně 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v každém členském státě do roku 2020 Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů:  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v ČR na 13% do roku 2020 (ze 6,1% v roce 2005)  spotřebovaná elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  energie užitá pro vytápění a chlazení vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  energie v užitá v dopravě vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  Rozdělení na jednotlivé formy energie v konečné spotřebě bude stanoven v Národním alokačním plánu Ze směrnice 2009/28/ES o vyplývá pro ČR: Zdroj:směrnice 2009/28/ES

7 6 … KDYŽ MOMENTÁLNĚ SE NEJDYNAMIČTĚJI ROZVÍJÍ VÝSTAVBA SLUNEČNÍCH ELEKTRÁREN, … Poznámka:* - instalované FVE k 19.1.2010 MW Instalovaný výkon FVE Skutečnost Možná očekávaná skutečnost 0,353,4054,29 470,47* cca 2 000

8 77 … A ZÁJEM DALŠÍCH INVESTORŮ O VÝSTAVBU FVE, ALE I DALŠÍCH OZE NEKLESÁ, NAOPAK. Zdroj:ze společného projektu provozovatelů přenosové a distribučních sítí – stav k 31.12.2009 PovolenoV řešeníPořadníkCelkem ČEZ FVE1 6003 5001 4006 500 VTE200400 1 000 Ostatní3 940 E.ON FVE1 3806004 1406 120 VTE34060230630 Ostatní610 PRE FVE20 VTE0 Ostatní0 ČEPS FVE01100 VTE07700 Ostatní0 Celkem FVE2 9804 2205 54012 750 VTE5401 2306302 400 Ostatní4 550 CELKEM19 700

9 88 TO MÁ ALE VÝZNAMNÉ DOPADY JAK NA PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ, …  Dopad připojování OZE na podpůrné služby (výroba = spotřeba)  potřebný objem  dostupnost  náklady  Dopady připojování OZE na potřebné investice do sítí  dopad připojování zdrojů na potřebu rozšiřování sítí (obnova již nedávno obnoveného zařízení)  rozsah  časová proveditelnost  náklady  Dopad připojování OZE na provozovatelnost sítí  přetoky přes transformaci do vyšších hladin  provozovatelnost distribučních soustav s ohledem na U/Q  zkratové výkony (nedostatek)  Dopad připojování OZE na velikost a cenu odchylky (souvisí to mimo jiné i s povinností provozovatelů vykupovat elektřinu z OZE na ztráty)  Problémy s financováním na straně provozovatelů sítí Očekávané investiční náklady provozovatelů sítí spojené s již vydanými kladnými stanovisky k připojení OZE jsou cca 25 mld. Kč Zdroj:TK ČSRES 2.11.2009

10 9 … TAK I NA PLATBY SPOTŘEBITELŮ ZA ELEKTŘINU, … Poznámka:očekávané hodnoty vycházejí z odhadů uvedených na slide 6 a 7 Kč/MWh Příspěvek na „OZE+KVET“ Skutečnost Očekávaná skutečnost Správná hodnota podle aktuálních dat Očekávaná skutečnost bez novely zákona o OZE Očekávaná skutečnost po přijetí vládního návrhu novely zákona o OZE

11 10 … JEJICH MEZIROČNÍ NÁRŮSTY … Poznámka:očekávané hodnoty vycházejí z odhadů uvedených na slide 6, 7 a 9 2010 v regulaci 2010 reálně* ) 2011 2012 bez změny zákona 2016 bez změny zákona 2016 se změnou zákona VVN7,84%12,00%20,04%24,41%34,82%21,08% VN6,73%10,37%17,53%21,50%31,18%18,47% NN5,16%8,02%13,82%17,11%25,47%14,59% 2010 v regulaci 2010 reálně* ) 2011 2012 bez změny zákona 2016 bez změny zákona 2016 se změnou zákona VVN5,10%9,81%20,43%27,57%51,23%35,41% VN4,51%8,69%18,09%24,41%45,35%21,64% NN3,42%6,59%13,73%18,52%34,42%16,43% Vlivem příspěvku na „OZE+KVET“ vzroste podíl této složky na celkové ceně za elektřinu (přičemž vlivy u ostatních položek celkové koncové ceny jsou uvažovány ve výši inflace 2%): Vlivem příspěvku na „OZE+KVET“ vzroste celková cena za elektřinu (základnou je rok 2009, když všechny ostatní složky ceny mimo příspěvku na „OZE+KVET“ se nemění - nerostou):

12 11 … A V KONCI I NA CELOU EKONOMIKU ČR.  výrazné zvýšení inflace díky výrazným meziročním nárůstům celkové platby konečných spotřebitelů za elektřinu  velcí spotřebitelé elektřiny (podniky) jsou nejohroženější skupinou, která může z důvodů výrazného nárůstu celkové platby za elektřinu díky rozvoji FVE a nárůstu ceny příspěvku na OZE mít v globální konkurenci existenční problémy a řada nadnárodních korporací a investorů bude uvažovat o odstěhování své výroby z ČR  část obyvatelstva se díky rozvoji FVE a nárůstu ceny příspěvku na OZE může dostat do skupiny ohrožené chudobou Pokud nebude urychleně přijata vládní novela zákona o OZE, další vývoj rozvoje FVE nutně přinese:

13 12 TO VŠE NENECHÁVÁ PROVOZOVATELE CHLADNÝMI A NUTÍ JE HLEDAT CESTY, JAK Z „PRŮŠVIHU“ VEN, …  metodika PDS a PPS pro posouzení možnosti „stop stavu“ v uzlové oblasti  novela vyhlášky o připojení  projekt ČSRES s EGÚ Brno  projekt ČSRES s EuroEnergy (PSEZ 3)  rychlá novela zákona o OZE  úprava zákona tak, aby ERÚ mohlo nastavit „smyslupné“ výkupní ceny pro fotovoltaiku  implementace směrnice 2009/28/ES

14 13 1. Potřeba stanovit hrubé rozdělení cíle mezi elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu  vzájemné ovlivňování podpory u elektřiny a vytápění v návaznosti na biomasu 2. Potřeba stanovit hrubou představu o podílu jednotlivých typů OZE na cílech pro elektřinu  v závislosti na potenciálu jednotlivých typů OZE a minimalizaci dopadů do cen pro zákazníky 3. V návaznosti na očekávanou skladu výroby elektřiny z OZE popsat dopady na sítě a potřebu jejich rozvoje 4. Potřebná úprava legislativy pro dosažení stanovených cílů výroby energie z OZE při minimalizaci negativních dopadů na fungování sítí  nejen samotný zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE, ale i ostatní navazující zákony (energetický, stavební, …) … A TO PRIMÁRNĚ DLOUHODOBOU STABILNÍ KONCEPCÍ VZTAHUJÍCÍ SE K ROZVOJI OZE. V rámci implementace směrnice 2009/28/ES máme jedinečnou možnost v potřebné rozsahu upravit „všechnu“ legislativu a nastavit vyvážené podmínky Zdroj:prezentace Jan Kanta seminář EGÚ Brno 5-6.10.2009

15 14 INOVACE Zvyšování efektivity Firemní kultura – 7 principů Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě Zahraniční expanze Obnova výrobních zdrojů Inovace Zvyšování efektivity Firemní kultura – 7 principů Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Zahraniční expanze Obnova výrobních zdrojů NA NOVÉ PODMÍNKY SKUPINA ČEZ REAGUJE DOPLNĚNÍM SVÉ STRATEGICKÉ INICIATIVY, … Rozšířením aktivit do oblasti „nové energetiky“ reaguje Skupina ČEZ na sílící trendy v oboru – striktní environmentální regulaci v oblasti emisí, požadavky na zvyšování účinnosti a nástup nových čistých technologií. Zdroj: ČEZ

16 15 … KDYŽ PRO NAPLNĚNÍ A ŘÍZENÍ NOVÉ STRATEGICKÉ INICIATIVY JSME VYHLÁSILI PROJEKT FUTUREMOTION, KTERÝ POKRÝVÁ ČTYŘI STRATEGICKÉ SMĚRY … Podpora vědy a výzkumu a využití nových technologií a postupů ve výrobě, spotřebě i distribuci snížení zátěže životního prostředí Doplnění tradiční energetiky o nový pilíř: lokální výrobu Rozšíření možnosti odběratelů rozhodovat o svém způsobu využití energií Podpora elektromobility zvýšení bezpečnosti dodávek a snížení celkových nákladů na energii zvýšení pohodlí, prostor pro úspory energie i peněz zásadní snížení hluku a emisí aut, zlevnění osobní dopravy Zdroj: ČEZ

17 16 … A NĚKTERÉ PRÁCE NA TÉTO AKTIVITĚ SE JIŽ INTENZIVNĚ ROZBĚHLY. Elektromobilita  Příprava projektu na výstavbu sítě elektrických dobíjecích stanic pro podporu elektromobility  Příprava pilotního provozu sítě dobíjecích stanic v Praze a Ostravě Inteligentní distribuční sítě (Smart grids)  Příprava projektu osazovaní a testování chytrých měřidel v roce 2010  Vyhlášení tendru na dodavatele inteligentních měřidel spotřeby  Instalace u vybraných zákazníků během příštího roku, během následujících dvou let proběhne testování této technologie Věda a výzkum  V areálu Jaderné elektrárny Temelín probíhá pilotní testování solárních panelů na bázi nanovláken a jejich porovnávání s klasickými solárními články  Instalaci dodal český výrobce, výkon panelů je 0,32 kW Zdroj: ČEZ

18 17 V OBLASTI OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ POKRAČUJE KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II, …  Komplexní obnova Elektrárny Tušimice probíhá v letech 2007–2010  Týká se všech hlavních technologických celků elektrárny od kotelny přes strojovnu až po odsíření  Součástí je obměna či modernizace systému kontroly a řízení, elektročásti, zauhlování, vnitřního spojovacího potrubí a venkovních provozů  Oba bloky (B23 a B24) 1. fáze komplexní obnovy elektrárny jsou již v provozu  Jsou provozovány na 70 – 80% výkon, který je nejvhodnější pro seřízení automatik a regulací  Blok 23 se připravuje ke komplexnímu vyzkoušení  S odstupem 1,5 měsíce bude následovat komplexní vyzkoušení bloku 24  Dosavadní výsledky sledování emisí jsou velmi dobré a potvrzují předpoklad splnění projektových parametrů  Po uvedení bloků B23 a B24 do provozu se obnova stejným způsobem uskuteční na blocích B21 a B22 Zdroj: ČEZ

19 18 … ALE I V ELEKTRÁRNĚ LEDVICE, KDE BUDE STÁT NEJMODERNĚJŠÍ UHELNÝ BLOK VE STŘEDNÍ EVROPĚ.  Účinnost kotle nového bloku dosáhne 91 %  Hrubá účinnost bloku dosáhne cca 47 %  Převzetí nového bloku o výkonu 660 MW v Elektrárně Ledvice je naplánováno na konec roku 2012, kdy bude zahájen i jeho zkušební provoz  Na tuto investiční akci vynaloží Skupina ČEZ více než 30 miliard Kč  Nový ledvický blok bude spalovat severočeské hnědé uhlí z dolu Bílina  Elektrický výkon bude vyveden do linky přenosové soustavy 400 kV Zdroj: ČEZ

20 19 Základní informace o projektu Fântânele - Cogealac  Projekty na dvě větrné farmy v provincii Constanta, mezi obcemi Fântânele a Cogealac (severně od Constanty, 17 km od pobřeží Černého moře)  Instalovaný výkon každé turbíny 2,5 MW – celkový instalovaný výkon větrného parku 600 MW V PŘÍPADĚ NAŠICH ZAHRANIČNÍCH AKVIZIC POKRAČUJEME PODLE HARMONOGRAMU I VE VÝSTAVBĚ NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ VĚTRNÉ FARMY, … 1. fáze projektu (Fântânele) – 139 větrných turbín  Výstavba zahájena v říjnu 2008, uvedení do provozu v 1. pololetí 2010  K začátku listopadu již bylo vztyčeno 25 větrných turbín 2. fáze projektu (Cogealac) – 101 větrných turbín  Dokončení na přelomu let 2010/2011  Podepsán kontrakt s GE na dodání 101 VTE (stejných jako u projektu Fântânele)  Připraveno zahájení výběrového řízení na dodavatele na stavební a elektrické práce Zdroj: ČEZ

21 20 … ALE I V OSTATNÍCH AKVIZICÍCH AKTIVITY NEUSTÁVAJÍ.  Albánie  Turecko  Rumunsko  MOL  Bulharsko  Polsko

22 21 SPOTŘEBA ELEKTŘINY V ČR NA SKLONKU ROKU 2008 ZAZNAMENALA JEDNORÁZOVOU KOREKCI A DÁLE SE JIŽ VYVÍJÍ POMĚRNĚ STABILNĚ Spotřeba v ČR (klimaticky přepočtena) TWh 45,1 41,8 44,8 -6,9 % 41,7 Spotřeba v ČR TWh -7,4 %  Vývoj spotřeby dle jednotlivých segmentů:  -11,5 % velkoodběratelé  +0,5 % domácnosti  -0,2 % podnikatelé (MOP) Měsíční meziroční absolutní indexy spotřeby (klimaticky přepočtené) v ČR I. – III. Q 2008 I. – III. Q 2009 I. – III. Q 2008 I. - III. Q 2009  Hospodářská recese poznamenala na přelomu roku jednorázově spotřebu elektřiny v České republice a od té doby se ustálila na úrovni 7 % meziročního poklesu Zdroj: ČEZ, ERÚ – přepočet na teplotní normál dle modelu ČEZ

23 22 MARKET COUPLING „CZ – SK“ PŘINESL PODLE OČEKÁVÁNÍ NÁRŮST LIKVIDITY Od 1. 9. 2009 – úspěšně v provozu propojení velkoobchodních spotových trhů s elektřinou České republiky a Slovenska  Market coupling je organizován společně provozovateli spotových trhů ČR (OTE) a SR (SEPS) s využitím přeshraniční přenosové kapacity, přidělované implicitně v rámci sesouhlasení poptávkových a nabídkových křivek obou zemí  Dosavadní zkušenosti potvrdily očekávání:  Spotová cena na obou trzích je shodná v 98 % času  Došlo k výraznému nárůstu likvidity  Došlo k výraznému sblížení forwardových cen na obou trzích Spotový trh CZ + SK - 1.8.2009 - 9.10. 2009 objem spotu CZ - MWh objem spotu SK - MWh průměrná cena spot CZ - EUR/MWh průměrná cena spot SK - EUR/MWh Zdroj: ČEZ

24 23 ALGORITMUS NÁKUPU SILOVÉ ELEKTŘINY POUŽÍVANÝ SKUPINOU ČEZ ZAJISTIL POŘÍZENÍ ELEKTŘINY PRO TARIFNÍ ZÍKAZNÍKY PRO ROK 2010 ZA VÝHODNOU CENU Vývoj nákupu silové elektřiny pro koncové zákazníky v Kč/MWh Nezávislá komise zřízená předsedou ERÚ vyhodnotila metodu pořizování elektřiny ČEZ Prodej pro tarifní zákazníky jako transparentní a prozákaznickou. Výsledky nákupu toto konstatování potvrzují. - 15,3 % - 14,7 % DOMÁCNOSTI PODNIKATELÉ Zdroj: ČEZ

25 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 27-28. leden 2010 – Jelenovská JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh."

Podobné prezentace


Reklamy Google